Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18
Zespół szkół
Adres
ul.Szamotulska 33, 60-365 Poznań
Telefon
(061) 8672680
Fax
(061) 8673203
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż.Małgorzata Lorek
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18
  • sam
  • wyposażenie
  • warsztaty
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia:

Mechanik pojazdów samochodowych

Blacharz

Lakiernik

Kierowca mechanik


Warsztaty szkolne

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
dogodny dojazd z każdego kierunku samochodem, autobusem 63, 69, 82, 93, 59, 91 i tramwajem 1, 7, 15, 13, 6
Historia
Historia Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych sięga końca XIX wieku, kiedy to powstała Szkoła Budowlana z Wydziałem drogowym. Podczas okupacji szkoła była niedostępna dla młodzieży polskiej. Po wyzwoleniu Poznania już od l kwietnia 1945 r. zainaugurowano nowy rok szkolny w państwowej Szkole Budownictwa (przy. ulicy Rybaki 17), w skład której wchodziło Państwowe Gimnazjum Drogowe oraz Państwowe Liceum Miernicze. Wraz z rozwojem szkoły pojawiły się problemy lokalowe, które zostały radykalnie rozwiązane w 1960 r. oddaniem do użytku nowego budynku szkoły z salą gimnastyczną przy ul. Szamotulskiej 33. W tym samym roku powołano Technikum Geodezyjno-Drogowe, które powstało z połączenia Technikum Drogowego i Geodezyjnego. W 1986 r. zmieniono nazwę szkoły na obowiązującą do dziś - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu oraz otworzono Zasadniczą Szkołę Samochodową. W 1990 r. Zasadnicza Szkoła Samochodowa przyjmuje nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W tym samym roku utworzono Liceum Ogólnokształcące nr XVIII. Dalsze rozszerzenie specjalności w Zespole nastąpiło w 1993 r. kiedy to otworzono Technikum Samochodowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1996 r. rozpoczęło działalność Policealne Studium Zawodowe dla pracujących. Obecnie w skład zespołu wchodzą XVIII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Geodezyjno-Drogowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18. i Szkoła Policealna Nr 18.
Kontakty zagraniczne
Stała współpraca z bliźniaczą szkołą w Niemczech. Dwa razy w roku organizowane są ciekawe wyjazdy poszerzające wiedzę i umożliwiające poznanie naszych sąsiadów.
Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z wieloma firmami między innymi

KROTOSKI -CICHY Sp. z o.o.

ALPIDA s.c. Naprawy powypadkowe samochodów

Grupa Karlik Sp.J.

Qendok

PW"Auto-Tap"Drzwi otwarte

Drzwi otwarte

26 marca 2020r. godz.: 17:00

25 kwietnia 2020r. godz.: 10:00