Poznań
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Bukowska 16, 60-809 Poznań
Telefon
61 846 49 20
Fax
61 84 64 922
E-mail
Strona www
Dyrektor
Danuta Eckert
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Popularny „MARCINEK” to od lat jedno z najlepszych liceów Poznania i Wielkopolski. To 100 - letnia tradycja kształcenia licealistów. To sekcja dwujęzyczna polsko - francuska. To bogate tradycje teatralne i chóralne. Zaangażowanie w działalność charytatywną. Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych. Niepowtarzalny klimat w starych murach. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do uczniów zainteresowanych zdobyciem wykształcenia na wysokim poziomie, pozwalającym podejmować studia medyczne, prawnicze, ekonomiczne i politechniczne. Od wielu lat istnieje w liceum sekcja dwujęzyczna polsko-francuska. Absolwenci klas dwujęzycznych kończą szkołę z doskonałą znajomością języka francuskiego i kultury francuskiej. Szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe z liceami we Francji i w Niemczech. Współpracujemy z Gimnazjum Karla Libknechta we Frankfurcie, w ramach współpracy każdego roku uczniowie niemieccy spędzają rok szkolny w "Marcinku". Od kilku lat współpracujemy z AFS Intercultural Programs w ramach wymiany uczniów z 80 krajami świata. W bieżącym roku szkolnym gościmy uczniów z Turcji, Tajlandii, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych. Kilka poznańskich uczelni wyższych sprawuje patronaty nad poszczególnymi klasami. Klasy Medicus i Vita od 10 lat są objęte patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,a od 2012 opieką Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziału Chemii UAM. Od 2010 roku nad klasami Columbus objął opiekę Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Technologii Chemicznej PP. W 2012 roku rozpoczęliśmy współpracę z Okręgową Izbą Radców Prawnych, w ramach, której odbywają się zajęcia z prawa dla uczniów klas Lex i grupy humanistycznej klasy Omega. Od 2014 roku klasy Abakus zostały objęte patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpraca z Katedrą Studiów Azjatyckich UAM w Poznaniu daje możliwość uczenia się języka chińskiego, arabskiego i tureckiego na terenie szkoły. W szkole działają m.in. Chór Canticum Novum, Teatr Bez(Pre)Tekstu (od 20 lat w murach „Marcinka” odbywa się Poznański Festiwal Teatrów), Klub Europejski, Koło - Młody Przedsiębiorca, realizowany jest projekt w ramach EFS " Jestem przedsiębiorczy - kształtowanie postaw przedsiębiorczych". W zakresie praktyk pedagogicznych współpracujemy z Wydziałem Chemii i Biologii UAM w Poznaniu. W szkole funkcjonują różnorodne koła przedmiotowe, koło Historii Sztuki, Pracownia Plastyczna, koło PCK, Klub Młodzieżowy Wolontariat Marcinek. Od pięciu lat organizujemy Turnieje Tenisowe dla uczniów i absolwentów w Centrum Tenisowym w Sobocie. Prowadzone są zajęcia dodatkowe z filozofii, etyki, retoryki, języka łacińskiego, chińskiego i włoskiego. Od wielu lat organizowany jest Festiwal Matematyczny. Działa Szkolny Klub Sportowy z bogatą ofertą zajęć. Nauka w I LO odbywa się na jedną zmianę. Codziennie czynny jest gabinet pielęgniarski, działa bufet. Szkoła dysponuje m.in. dwiema salami gimnastycznymi, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, salą komputerową ze światłowodowym łączem internetowym, działa bezprzewodowa sieć Wi - Fi. Uczniowie korzystają ze szkolnego centrum multimedialno-internetowego. Uczniowie i absolwenci Marcinka, wraz ze swoimi nauczycielami, angażują się w akcje charytatywne na rzecz rówieśników, osób potrzebujących i niepełnosprawnych, organizują koncerty, olimpiady sportowe, zbiórki darów, biorąc liczny udział w corocznie organizowanej na terenie szkoły akcji krwiodawstwa. Od kilku lat organizowany jest na terenie szkoły sztab WOŚP. Współpracujemy z Dziennym Ośrodkiem Adaptacyjnym w Poznaniu. . strona szkoły
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum Poznania, blisko dworca PKP, dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej
Historia
Gmach szkoły zaprojektował w stylu neogotyckim architekt Fust. W latach 1903-1919 działało tu gimnazjum niemieckie. 1 kwietnia 1919 roku szkoła otrzymała nazwę: "Państwowe Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego". Nauka w gimnazjum trwała osiem lat w dwóch typach klas: staroklasycznym oraz w humanistycznym. W latach trzydziestych nastąpiło przejście na naukę sześcioletnią w czteroletnim gimnazjum i dwuletnim liceum. Szkoła miała numer 780 i w latach 1919 do 1939 kształciła tylko chłopców. Od 1 września 1939 roku szkoła nie działała. Wielu jej profesorów i wychowanków brało udział w obronie kraju we wrześniu i w późniejszych walkach na frontach II wojny światowej, wielu było represjonowanych. Nauka w szkole została wznowiona 15 lutego 1945 roku. Od początku lat pięćdziesiątych szkoła stała się czteroletnim liceum ogólnokształcącym z numerem I. We wrześniu 1967 roku liceum, dotąd męskie, zostało przekształcone w szkołę koedukacyjną. Pierwsze absolwentki opuściły szkołę w czerwcu 1971 roku. Od 1991 roku szkoła prowadzi ciąg klas dwujęzycznych - polsko-francuskich. W roku 1985 rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego. W roku 2001 w murach szkoły rozpoczęło działalność Gimnazjum Dwujęzyczne z intensywną nauką j. francuskiego. Od roku 2002 Gimnazjum nosi również imię Karola Marcinkowskiego. W maju 2004, dzięki staraniom Stowarzyszenia Wychowanków i całej społeczności Marcinka, przed wejściem głównym do budynku szkoły odsłonięto pierwszy w Poznaniu posąg Patrona - Karola Marcinkowskiego. W latach 1919 do 2017 Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego ukończyło ponad 11 tys. wychowanków, w tym 1226 w okresie międzywojennym. Absolwentami Marcinka są m. in. : TADEUSZ BREZA - pisarz, krytyk teatralny, dyplomata, JERZY WALDORFF - pisarz i publicysta muzyczny, STEFAN STULIGROSZ - dyrygent, chórmistrz, twórca chóru "Poznańskie Słowiki", FILIP BAJON - reżyser filmowy, AUGUST CHEŁKOWSKI - działacz harcerski, senator, marszałek senatu pierwszej kadencji, MAREK KRÓL - wydawca tygodnika "Wprost", STANISŁAW BARAŃCZAK - poeta, tłumacz, krytyk literacki, MAREK JĘDRASZEWSKI - biskup diecezji krakowskiej, WOJCIECH KRUK - biznesmen i senator, KATARZYNA BUJAKIEWICZ - aktorka. Laureaci Polskiego Nobla:Tomasz Dietl , Andrzej Jajszczyk ,Bogdan Marciniec ,Roman Słowiński,Jan Węglarz,Tadeusz Krygowski .
Koła zainteresowań
Chór CANTICUM NOVUM, Klub Europejski, Klub Młodzieżowy Wolontariat Marcinek, Koło Młody Przedsiębiorca, Koło PCK, Etyka, Koła Matematyczne, Koła Chemiczne, Koło Wiedza o Społeczeństwie, Teatr BEZ(PRE)TEKSTU, Koło Języka Włoskiego, Koło Historii Sztuki, Szkolny Klub Sportowy: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis
Kontakty zagraniczne
 Wymiany międzynarodowe -Francja
Osiągnięcia

Liceum  może pochwalić się osiągnięciami swoich uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konkursach międzynarodowych (Kangur, Lwiątko, Matematyka Bez Granic), zawodach sportowych. Osiągnięcia dotyczą głównie takich przedmiotów jak j. polski, j. francuski, j. angielski, biologia, chemia , historia, WOS, matematyka, przedmioty artystyczne . W roku szkolnym 2021/2022 szkoła po raz kolejny uzyskała tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY" w rankingu Perspektyw. Za swoje osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniowie otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Nagrodę Miasta Poznania. Najlepsi otrzymują każdego roku stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. . Działające przy szkole Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego każdego roku funduje nagrody dla wybitnych absolwentów "Marcinka". Jedną z ważniejszych nagród wręczanych każdego roku absolwentom szkoły jest nagroda „ Serdeczny Wobec Innych”.

Drzwi otwarte
25 marca 2022 ONLINE