Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Adres
ul.Bukowska 16, 60-809 Poznań
Telefon
61 846 49 20
Fax
61 848 06 71
E-mail
marcinek@marcinek.poznan.pl
Strona www
http://marcinek.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu wchodzą: I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego,  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.