Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul. Drzymały 4/6 , 60-613 Poznań
Telefon
61 424 11 24
Fax
61 424 11 24
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Marciniak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • XXXVIII DLO
Opis
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące powstało w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 58 z oddziałami dwujęzycznymi. Swą siedzibę ma w Poznaniu przy ul. Drzymały 4/6. Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską i podmiejską. W naszym liceum proponujemy nauczanie czterech języków obcych - angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i łacińskiego. Najważniejszym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest dwujęzyczność. Innowacyjna forma nauczania języka obcego jest ściśle związana ze zintegrowanym kształceniem językowo-przedmiotowym. Polega ona na nauczaniu poszczególnych przedmiotów w języku ojczystym i obcym, a co za tym idzie, nasi absolwenci posługują się płynnie dwoma językami zarówno w mowie, jak w piśmie. Dodatkowym walorem nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego w naszym liceum są lekcje prowadzone przez czworo native speakerów. Wspierając wszechstronny rozwój uczniów i ich zainteresowań, szkoła podjęła współpracę z licznymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, między innymi z: British Council w ramach Addvantage Partnership Programme; Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydziałami: Neofilologii, Chemii, Biologii, Historii, Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych i  Geologicznych, Prawa i Administracji, Politologii i Dziennikarstwa, Filologii Polskiej i Klasycznej, Filologii Angielskiej; Uniwersytetem Ekonomicznym - Wydziałem Ekonomicznym; Akademią Wychowania Fizycznego - Katedrą Rehabilitacji Narządów Ruchu; Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym, Politechniką Poznańską, Collegium Da Vinci - Wydziałem Doradztwa i Coachingu, Wydziałem Grafiki, Wydziałem Informatyki. Absolwent liceum może dodatkowo przystąpić do matury dwujęzycznej. Język obcy jako przedmiot dodatkowy może zdawać na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Ponadto każdy uczeń klasy dwujęzycznej może, ale nie musi, zdawać biologię, chemię, fizykę, geografię, historię lub matematykę w języku obcym, jeżeli przedmiot ten był nauczany dwujęzycznie w klasie, do której uczęszczał. Podsumowując, gwarantujemy: • 6 godzin języka angielskiego w tygodniu, w tym zajęcia z native speakerem, a także (w zależności od klasy) matematykę, chemię, biologię, geografię, historię, przedsiębiorczość – prowadzone w języku angielskim, • możliwość zdawania matury dwujęzycznej, • okazję do zdobycia preferencyjnych punktów w rekrutacji na polskie wyższe uczelnie, • przygotowanie do egzaminów Cambridge English, • możliwość rozszerzenia horyzontów poprzez tutoring i realizację projektów, • rozwój umiejętności interpersonalnych i wrażliwości społecznej, • różnorodną ofertę kół naukowych. Perspektywy: • studia na uczelniach za granicą oraz udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus, • studia w języku angielskim na polskich uczelniach wyższych, • rozwój umiejętności miękkich, które wraz z językowymi stanowią solidny kapitał na współczesnym rynku pracy. W naszej szkole zrealizowaliśmy szereg projektów, były to m.in. • matematyczne: Praktyka czyni mistrza. Potęga matematyki. • Projekt z Wydziałem Anglistyki i Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej - Historia kołem się toczy: uniwersalizm zachowań uchwycony w dziełach Szekspira. • "Wolontariat łączy pokolenia" - projekt realizowany przez Stowarzyszenie CREO. • Chemiczne: Chemia w człowieku i dla człowieka. Żywność okiem chemika. Chemia piękna... • "Rozegraj miasto"- projekt z przedsiębiorczości dotyczący konsultacji społecznych. • "Irlandia w szkole" organizowany przez Fundację Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. • "Eksperymentuj z balonikiem i nie tylko..." projekt miasta Poznania - fizyka, chemia, matematyka. • "Szach Mat" projekt miasta Poznania - szachy, matematyka. • "Potęga matematyki" projekt miasta Poznania. • "Praktyka czyni mistrza" projekt miasta Poznania- chemia, matematyka. • "Potęga matematyki" Fundacja Matematyków Poznańskich. • "Potęga matematyki" Poznańska Fundacja Matematyczna. • "Matematyczna trampolina" projekt i dofinansowanie mBanku. • "Uwolnić matematykę" projekt i dofinansowanie mBanku. • "Dobra praktyka - lepszy nauczyciel" – Wydział Chemii UAM. • „400 rocznica śmierci Szekspira” - British Council. • „Listopad Romantyków – Romantyzm jako synteza sztuk – UAM Instytut Filologii Polskiej. • „Poznań dla wiaruchny i łysych” – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. • "Memoramus". • "Czytam, więc jestem" i inne. XXXVIIILO Facebook Liceum nr 38 w Poznaniu
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Linie tramwajowe i autobusowe dojeżdżające do XXXVIII DLO na ul. Drzymały 4/6: tramwaje linii 9, 11 - przystanek Nad Wierzbakiem, autobusy linii 160, 164, 236, 246 - przystanek Nad Wierzbakiem.
Historia
Na początku było… Gimnazjum. Szkoła z dumą nosząca imię wspaniałego Patrona: Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Szkoła, o której marzyli absolwenci szkół podstawowych pragnący rozwijać swoje pasje i doskonalić naukę języka (nie tylko) angielskiego. Szkoła z tradycjami, osiągnięciami i utrwaloną w Poznaniu renomą. Szkoła, która współpracowała z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, uczelniami wyższymi. Gdy okazało się, że szkoła, wraz z innymi gimnazjami, musi zostać wygaszona - stało się coś niezwykłego. Rodzice uczniów, absolwentów, nauczyciele i dyrekcja postanowili, że chcą kontynuować to, co miało zostać przerwane. Tak powstało pierwsze w Poznaniu XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. Liceum nowe, ale kadra doświadczona. To sprawdzona załoga, której nie brakuje pasji, fantazji, wytrwałości i sił, aby to nowe miejsce stało się wymarzonym dla kolejnych pokoleń młodzieży. A Patron – Jan Nowak-Jeziorański – już uśmiecha się, słysząc, jak Liceum” kontynuuje tradycję dawnego Gimnazjum z Junikowa. Kolejne karty tej historii – jeszcze nietknięte – czekają na Ciebie…
Koła zainteresowań
Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia. Rozwijaniu zainteresowań sprzyjają liczne koła i kluby, są to m.in.  Koło Modelarstwa Kosmicznego, Kluby Literackie i Poetyckie, Koło redakcyjne, Klub FCE, Fakultety: matematyczny,  fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, polonistyczny, Klub Melomana,  Warsztaty rozwijające kreatywność „Wyjdź poza schemat”,  Koło j. hiszpańskiego „Café Manana”, Koło informatyczne, Odjazdowe Koło Turystyki Rowerowej, Klub Podróżnika/Klub Turystyki Górskiej, Koła języka niemieckiego, rosyjskiego, Konwersacje „A chance to practice all they have learned”, „Myślę, więc jestem”, Klub Fantasy, Koło języka łacińskiego, Wolontariat, Warsztaty plastyczne, Warsztaty projektowanie wnętrz, Sport - piłka siatkowa, koszykówka, sporty rakietowe, lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka ręczna, badminton, turystyka piesza, turystyka rowerowa. Dużą atrakcją są Szkolne Koncerty i Musicale.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą w międzynarodowym programie współpracy szkół, konferencjach międzynarodowych i wymianach młodzieżowych. Współpracujemy  ze szkołami w Hiszpanii (Cervera), we Wloszech (Liceo Classico e Artistico Pitagora Nova Siri), na Węgrzech, Szwecji i Holandii. Ponadto organizujemy wycieczki do Anglii, letnie obozy  w Austrii, Chorwacji, Czarnogórze oraz obozy zimowe - w Austrii, we Włoszech, na Węgrzech.
Osiągnięcia

Spektakularnym sukcesem dla nas jest zdobycie Złotej Tarczy w rankingu Perspektyw. Na liczne sukcesy uczniów mają wpływ zajęcia pozalekcyjne, współpraca z uczelniami wyższymi, a także indywidualna praca z uczniem w ramach tutoringu i indywidualnego programu nauki. Pod opieką doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Konkursie Kangur, w Ogólnopolskim Konkursie FOX, w konkursach poetyckich i literackich: O Laur Wierzbaka, Lednicka Wiosna Poetycka, Witkacy. Co roku kilkudziesięciu uczniów uzyskuje CAE i FCE. Nasi uczniowie znajdują się w gronie osób, które otrzymały  Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w nauce oraz są wyróżniani Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Absolwenci XXXVIII DLO znajdują się również w gronie stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Drzwi otwarte
Zapraszamy na drzwi otwarte 6 kwietnia 2022 r.
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia zaspokajające indywidualne potrzeby uczniów (indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki, fakultety, tutoring),

Zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów (koła zainteresowań),

Wolontariat