Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 27
Zespół szkół
Adres
ul.Świt 25, 60-375 Poznań
Telefon
061 8616-700
Fax
061 8676-262
E-mail
Strona www
Dyrektor
Paweł Untermann
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia nr 27 kształci w zawodzie:
-elektryk;

- nauka trwa 3 lata;
- wymagane badania lekarskie (skierowanie wydawane jest przez szkołę);

- do szkoły nie przynależą warsztaty szkolne – dlatego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły Oświadczenie pracodawcy o możliwości odbycia u niego praktyki w cały trzyletnim cyklu kształcenia;


Zasoby szkoły (zajęcia praktyczne)
4 pracownie elektryczno-elektroniczne: pracownia pomiarów elektrycznych, pracownia instalacji urządzeń elektronicznych, pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

Zajęcia dla uczniów w obszarach:
Elektrycznym
- modernizacja instalacji elektrycznej
- inteligentne instalacje elektryczne
- sterowanie oświetleniem (ściemniacze, rolety, oświetlenie schodowe, ogrzewanie)
- systemy z centralnym i lokalnym kontrolerem


Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Środkami komunikacji miejskiej autobus nr: 82,63,77,59,91


Historia

Daty i wydarzenia w historii Naszej Szkoły :

-1 września 1951r. - powstała Zasadnicza Szkoła Energetyczno-Elektryczna przy ulicy Stalingradzkiej 41. W zakres nauczania Z.S.E.E. weszło: - 8 klas Zasadniczej Szkoły Energetyczno-Elektrycznej - 6 klas Liceum Mechanicznego i Elektrycznego I-go stopnia - 2 klasy Średniej Szkoły Zawodowej;

-Sierpień 1968r. - przeprowadzka do budynku Szkoły Mechaniki Precyzyjnej przy ulicy Jawornickiej Wrzesień 1971r. - powstało Liceum Zawodowe nr 3 o specjalności elektromechanik urządzeń przemysłowych;

-Wakacje 1973r. - przeprowadzka do budynku Szkoły Podstawowej nr 68 i nr 69 przy ulicy Winklera i Jarochowskiego;

-Wrzesień 1976r. - po trzech latach pracy w dwóch budynkach Szkoły Podstawowej nr 68 i nr 69 szkoła otrzymała w administrowanie budynek Szkoły Podstawowej nr 68 przy ulicy Winklera 9/11;

-Koniec czerwca 1982r. - przeprowadzka do budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Świt 25;

-Wrzesień 1987r. - Zespół Szkół Elektrycznych nr 2;

-Wrzesień 1989r. - utworzono Technikum dla Pracujących;

-Wrzesień 1992r. - powołano Technikum 5-letnie;

-Wrzesień 1999r. - utworzono Liceum Ogólnokształcące;

-Wrzesień 2002r. - powołano Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją.

 

Obecnie w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2 działają następujące szkoły:

1. Technikum Elektryczno-Elektroniczne kształcące w zawodach: -technik informatyk; -technik energetyk; -technik elektryk; -technik elektronik;

2. Branżowa Szkoła I Stopni nr 27 kształcąca w zawodzie: -elektryk;

Koła zainteresowań

1. Koło informatyczne – hardware „Gites”
- strona na FB
- kanał YouTube


2. Koło robotyki – „SKR”
-strona na FB


3. Szkolne koło nr 15 Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które między innymi organizuje:
- bezpłatne kursy na uprawnienia do 1 kV SEP,
- zapewnia zniżkę w opłatach za egzamin SEP,
- organizuje rajd szkolny,
- funduje nagrody w konkursie Z ELEKTRONIKĄ NA TY,
- umożliwia udział w imprezach branży elektrycznej
(spotkania z przedstawicielami firm, targi, pokazy, wycieczki zawodowe),
- organizuje Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUOROELEKTRA"


Drzwi otwarte


Zapraszamy na „Drzwi otwarte - 2020” do naszej szkoły w dniach:
29 luty (sobota) – godz. 10:00,
19 marca (czwartek) - godz 17:00,
4 kwietnia (sobota) – godz. 10:00;