Poznań
Technikum
Technikum w Tarnowie Podgórnym
Zespół szkół
Adres
Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon
48 517 182 685
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Agata Herda
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum w Tarnowie Podgórnym
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Szkoła
 • Szkoła
 • Patio
 • Szkoła
 • Pracownia
 • Pokój odpoczynku
 • Pokój odpoczynku
 • Pokój odpoczynku
 • Pracownia
 • Pracownia
 • Pracownia
Opis

Technikum Tarnowo Podgórne to ultranowoczesna szkoła wybudowana w 2020 roku, mieszcząca się niedaleko Term Tarnowskich. Szkoła składa się z budynku dydaktycznego, w którym powstały liczne sale lekcyjne i pracownie zawodowe, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, strefy wypoczynku, sale nauki indywidualnej dla uczniów. Przy szkole znajduje się pełnowymiarowa sala sportowa z widownią, siłownią, z której korzystają uczniowie szkoły. Budynek dydaktyczny i sala sportowa to obiekty bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kształcenie zawodowe odbywa się w najnowocześniejszych pracowniach zawodowych, które wyposażone są zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz przepisami wynikającymi ze standardów wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego dla kwalifikacji w zawodach, w których kształci szkoła. Prowadzenie procesu dydaktycznego w takich warunkach pozwoli na osiągnięcie celu kształcenia zawodowego, jakim jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Posiadając nowoczesne zaplecze dydaktyczne szkoła  oferuje uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień oraz umiejętności zawodowych. Uczniowie  kształcą się w komfortowych warunkach. Spędzanie czasu wolnego podczas przerw śródlekcyjnych, w przestronnym budynku szkoły i jego otoczeniu, bez tłoku na korytarzach szkolnych, sprzyja odpoczynkowi i regeneracji sił przed kolejnymi zajęciami. 

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Z inicjatywą rozwijania szkolnictwa zawodowego wyszli  przedsiębiorcy Gminy Tarnowo Podgórne. Dostrzegli zmiany w strukturze zatrudnienia w swoich firmach i odczuli coraz większe trudności w zdobywaniu nowocześnie wykształconych specjalistów. Również uczniowie i rodzice coraz mocniej deklarowali chęć kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy. W lutym 2017 r. Rada Gminy wyraziła wolę zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Tarnowo Podgórne trzyletniej szkoły branżowej I stopnia oraz pięcioletniego technikum. Przedsiębiorcy wyrazili gotowość do zapewnienia staży dla absolwentów, ufundowania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu. Budowa szkoły rozpoczęła się w 2018 roku. W ciągu niespełna półtora roku powstał trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny wraz z halą sportową.

Dojazd

od strony Poznania - autobus TP-BUS, linia 802, 811-812, 813, 821 od strony Kaźmierza - autobus EURO-BUS, autobus TP-BUS, linia 813 od strony Pniew - autobus PKS od strony Rokietnicy - autobus TP-BUS, linia 882, od strony Grzebieniska - autobus TP-BUS, linia 812

Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z ponad dwudziestoma firmami na podstawie umów  o współpracy. Wśród przedsiębiorstw z gminy Tarnowo Podgórne związani ze szkołą są tacy pracodawcy jak: Ster Sp. z o. o. Komplet Polska Sp. z o. o., Noti, Balma, Mondelez, Schattdecor, Imperial Tobacco, Herlitz, Gusma, Curtis Health Caps, Lidl, Suus Logistics, Kimball Elektronics, Intrex, Saueressig, Itelligence i Fibaro. Wszystkie wymienione firmy bardzo aktywnie pomagały w procesie tworzenia Technikum zarówno od strony organizacyjnej jak i finansowej  (darowizny na rzecz Szkoły).  Współpraca jest kontynuowana i zacieśniana poprzez organizację staży i praktyk, szkoleń dla nauczycieli czy też stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Koła zainteresowań

Koło Debat Oksfordzkich

Koło matematyczne

Koło Wolontariatu

Koło Robotyki

Zajęcia pozalekcyjne
Pracownia Innowacji Technologicznych
Drzwi otwarte

25 marca 2022 r. - godz. 14.00 - 19.00

9 kwietnia 2022 r. - godz. 10.00 - 16.00

23 kwietnia 2022 r. - godz. 10.00 - 16.00

Kontakty zagraniczne
Indiana University Purdue University Indianapolis