Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Marszałkowska 40, 60-327 Poznań
Telefon
618 672 222
Fax
618 672 222
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Krzysztof Redliński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Złota Tarcza 2022
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • zajęcia w zawodzie technik informatyk
 • klasa reklamy z wizytą w drukarni
 • wycieczka do Chorwacji
 • Wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2018
 • Reprezentacja Unihokeja Dziewcząt
 • reprezentacja Unihokeja Chłopców
 • siedziba Zespołu Szkół Ekonomicznych
 • akcja "Sprzątanie Świata"
 • projekt "Marketing bez zeszytu" - tworzymy Live'a
 • 100 lat Powstania Wielkopolskiego w ZSE
 • 100 metrów flagi na 100 lat Niepodległości
 • Turniej Talentów Akademia Księgowego organizowany przez ZSE
Opis

"PROFESJONALIZM W NAUCZANIU, KREATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU"

Technikum trwa 5 lat i przygotowuje zarówno do pracy zawodowej, jak i do studiów.

Po jego ukończeniu uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego,  a w trakcie nauki przystępuje do egzaminów zawodowych, których zdanie skutkuje otrzymaniem dyplomu technika.

W Technikum Ekonomiczno-Administracyjnym nr 1 można kształcić się w jednym z pięciu zawodów:

 • technik rachunkowości - klasa patronacka
 • technik ekonomista - klasa patronacka
 • technik programista
 • technik informatyk
 • technik reklamy

Klasy patronackie:

klasa w zawodzie technik rachunkowości pod patronatem firm z sektora BPO/SSC: Grant Thornton, Ingka Business Service Center, MAN Accounting Center, Lorenz Services

klasa w zawodzie technik rachunkowości (1gr.) i technik ekonomista (1 gr.) pod patronatem: Franklin Templeton Investments, Centrum Finansowe Bridgeston, Carl Zeiss Shared Services, Santander Leasing.

Bardzo wysoka zdawalność:

 • egzaminów zawodowych, zawsze powyżej średniej dla okręgu i średniej krajowej, zazwyczaj ok. 85-100% w zależności od zawodu
 • matur - ok. 95%

Szkoła współpracuje z największymi pracodawcami w Poznaniu, którzy włączają się w proces edukacyjny współorganizując projekty i imprezy szkolne takie jak: Dzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Tydzień Kariery, Dzień Certyfikatów CISCO , warsztaty przedmiotowe, gry symulacyjne itp.

W szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna - symulacja działalności firmy w oparciu o program Branżowe Symulacje Biznesowe
(5 nauczycieli - trenerów, posiadających  uprawnienia do prowadzenia tych  zajęć). Innowację realizują wszystkie klasy III.

Szkoła posiada także stałych partnerów, z którymi współpracuje przy organizacji praktyk zawodowych. Najlepsi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

w roku szkolnym 2015/2016 - 20 uczniów wyjechało do Włoch,

w roku szkolnym 2016/2017 - 40 uczniów wyjechało do Wielkiej Brytanii i Włoch,

w roku szkolnym 2017/2018 - 58 uczniów wyjechało do Włoch i Wielkiej Brytanii.

W roku szkolnym 2021/2022 na staże zagraniczne wyjedzie 30 uczniów.

Wniosek o przyznanie środków z programu Erasmus+ jest składany co rok.

Szkoła na stałe współpracuje z biurami rachunkowymi, urzędami skarbowymi, ZUS, firmami informatycznymi, handlowymi, usługowymi, agencjami reklamowymi, biurami podróży i hotelami, w których organizowane sa praktyki zawodowe.

Absolwenci ZSE studiują z powodzeniem na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Bankowej, Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice Poznańskiej, Collegium da Vinci. Część absolwentów prowadzi własne firmy, otwierając działalność już podczas nauki w szkole.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
autobusy; 145, 150, 163, 191 (ul. Bułgarska), tramwaje: 1,6,13,15 (ul. Grunwaldzka)
Historia

Historia szkoły sięga roku 1951, kiedy to powstało Technikum Statystyczne w Poznaniu. Od pierwszych lat swojego istnienia szkoła dbała nie tylko o wysoki poziom zajęć dydaktycznych ale także organizowała życie pozalekcyjne. Dziś także dokładamy starań, aby nasza szkoła była szkołą nowoczesną a nasi absolwenci byli ludźmi przedsiębiorczymi, otwartymi na nowe wyzwania, na nowe technologie, na inne kultury.
Służą temu projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole, w tym projekty międzynarodowe, dodatkowe zajęcia, warsztaty i kursy, podczas których uczniowie zdobywają nowe umiejętności, także zawodowe.
W chwili obecnej szkoła dysponuje 10 pracowniami komputerowymi (w tym 3 pracownie do projektowania graficznego, profesjonalna pracownia sieci komputerowych, nowoczesne multimedialne laboratorium językowe). Każda sala wyposażona jest w projektor multimedialny, a pracownie komputerowe w drukarki sieciowe , urządzenia wielofunkcyjne, plotery,  ponad 160 komputerów, 5 tablic interaktywnych.

Do dyspozycji uczniów są także komputery w bibliotece szkolnej. Szkoła posiada licencje na najnowsze wersje programów graficznych Photoshop oraz Corel oraz innych używanych przez uczniów na zajęciach, w tym do obsługi systemów rezerwacyjnych używanych w turystyce.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: Linux Education Community Houk (LECH),  koło szachowe, sekcje sportowe (koszykówka, piłka ręczna, unihokej, siatkówka, tenis stołowy i inne wg potrzeb)

Szkoła realizuje wiele projektów pozwalających uczniom rozwinąć swoje zainteresowania. Dane z ostatnich 5 lat:

 • projekty społeczne w ramach ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych "Zwolnieni z Teorii" (w roku szkolnym 2021/2022 10 projektów)
 • projekt ekologiczny realizowany przez Samorząd Uczniowski "Eko-Staszic", projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Samorządów Uczniowskich Miasta Poznania
 • Filmoteka szkolna - ogólnopolski projekt edukacji filmowej (warsztaty filmowe, lekcje tematyczne, wyjazdy do łódzkiej "Filmówki"
 • ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni e-Europejczycy" 2017-2019 - zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 58 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach, wyjazd studyjny do Irlandii dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
 • ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni w Europie wolnej od uprzedzeń" 2016-2018 - praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 40 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach,
  ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni na europejskim rynku pracy" - 2015 - 2017 - praktyki zawodowe we Włoszech w klasie III dla 20 uczniów, zajęcia językowe i kulturowe
 • "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" - doradztwo zawodowe dla 80 uczniów klas II (grupowe oraz tworzenie Indywidualnego Planu Kariery), program płatnych staży wakacyjnych dla uczniów klas II i III, stworzenie Szkolnego Punktu Informacji o Karierze. Projekt w trakcie realizacji.
 • "Szkoła Humanitarna" - projekt Polskiej Akcji Humanitarnej kształcący kompetencje społeczne i obywatelskie. Projekt w trakcie realizacji.
 • Projekt autorski "Marketing bez zeszytu" - dla uczniów klasy III w zawodzie technik organizacji reklamy, poszerzający wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu internetowego, realizowany we współpracy z Agencją "Widoczni". Projekt w trakcie realizacji.
 • Projekt eTwinning „Podanie o pracę - porównanie procesów rekrutacyjnych”
 • Projekt eTwinning „EUlearning2go”
 • projekt autorski "#naMarszalkowskiej - historycznie" o tematyce techniczno-zawodowej
 • projekt autorski "Co słychać #naMarszalkowskiej?" o tematyce techniczno-zawodowej
 • projekt autorski "Moja wiedza w moich rękach" - projekt językowy
 • projekt autorski "EKO EKOnomiści" o tematyce techniczno-zawodowo-przyrodniczej
 • Szkoła współpracuje także z firmą Microsoft  oraz prowadzi zajęcia w ramach programu CISCO dla klas informatycznych.

Wybrane projekty we wcześniejszych latach:

 • "Szkoła Kluczowych Kompetencji" - z zakresu matematyki, technologii informacyjnej , przedsiębiorczości oraz języka angielskiego, finansowany z UE,
 •  "Szkoła Sukcesu" - z zakresu przedsiębiorczości i języka niemieckiego, finansowany z UE,
 • COMENIUS - "Przedsiębiorczość bez granic", finansowany z UE,
 • CENTRES Skills for the Future
 • Chcę być przedsiębiorczy"  finansowany ze środków UE,

Sekcje sportowe

W szkole działają zdobywające tytuł Mistrza Poznania i miejsca na podium sekcje:  koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki nożnej a także unihokeja, piłki nożnej dziewcząt/chłopców  oraz tenisa stołowego (Mistrzynie Wielkopolski)

Ważną rolę pełni Centrum Wolontariatu, którego każdego roku realizuje projekty społeczne. W szkole prężnie działa  Samorząd Uczniowski, pozyskując aktywnie środki na działalność z Funduszu Samorządów Szkolnych Miasta Poznania


Kontakty zagraniczne

* Firmy z Włoch  przyjmujące uczniów na praktykę w ramach programu Erasmus+,

* Max-Weber-Berufskolleg w Düsseldorfie,

* Oberstufenzentrum Burowirtschaft und Verwaltung w Berlinie, 

* Oberstufenzentrum Burowirtschaft und Dienstleistungen w Berlinie,

Osiągnięcia

Szkoła jest organizatorem:

 • Poznańskiego Turnieju Programistycznego "Programuj #naMarszalkowskiej" dla uczniów szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020 
 • ogólnopolskiego Turnieju Talentów "Akademia Księgowego", we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski dla uczniów w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości - od 13 lat
 • Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - od 7 lat

Wyróżnienia dla szkoły:

 • "Złota Tarcza 2022" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VII w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce (na 2 000 szkół)
 • "Złota Tarcza 2021" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VIII w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce (na 2 000 szkół)
 • "Srebrna Tarcza 2020" - VIII miejsce wśród techników w Poznaniu, XIX w Wielkopolsce, wśród 300 najlepszych techników w Polsce
 • "Złota Tarcza 2019" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych w Polsce,
 • "Srebrna Tarcza 2018" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI miejsce w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce
 • "Złota Tarcza 2017" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VI w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce
 • wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2018 - org. Urząd Marszałkowski
 •  Honorowa Odznaka za zasługi dla województwa wielkopolskiego 

Sukcesy uczniów i nauczycieli

  • Finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich (corocznie)
  • Finaliści Olimpiady Wiedzy o Turystyce (corocznie)
  • Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów  (corocznie)
  • III miejsce na etapie wojewódzkim w ogólnopolskim konkursie „CyberSkiller” – bezpieczeństwo w systemie Linux
  • Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół – kategoria: osiągnięcia sportowe - 2 uczniów, 2021
  • Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół – kategoria: osiągnięcia artystyczne (uczennica), 2020
  • II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przedsiębiorczy na rynku finansowym” – org. NBP, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 2020
  • II miejsce w ogólnopolskim konkursie na esej o tematyce ekonomicznej „Zostań ekonomistą”, 2020
  • Finaliści konkursu „Supermatematyk”, 2020
  • Nauczycielka  ZSE laureatem konkursu "Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017", org. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  • I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości",  organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017
  • III miejsce w Polsce w konkursie "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" - org. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP, 2017
  • finaliści w konkursie „Finansomania Junior” - organizator: Uniwersytet Ekonomiczny,
  • laureaci regionalnego Turnieju Talentów Akademia Księgowego, współorganizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  • wg NBP Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości w Polsce w 2013 r.,
  • wg NBP Najlepsi Nauczyciele Przedsiębiorczości w Polsce w 2013 r.,
  • I miejsce w ogólnopolskim Konkursie na Projekt Własny za projekt edukacyjny- gra miejska "Inwazja ekonomistów na Grunwald" - NBP 2013
  • Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości", przyznany za całokształt działań przedsiębiorczych
  • Znak Jakości INTERKL@SA" - za działania na rzecz wprowadzania i upowszechniania technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa w sieci,
  • I miejsce w ogólnopolskim konkursie na Projekt Własny za projekt "Po co nam ta ekonomia?" - organizator: Narodowy Bank Polski i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
  • I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta Szkoła", w kategorii edukacja ekonomiczna, 
  • I nagroda w ogólnopolskim konkursie na Plan Kampanii Monet Promocyjnych WOŚP - NBP,
  • III miejsce w ogólnopolskim konkursie YOUNG MANAGER,
  • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Na spot reklamowy NBP",
  • II miejsce w Wielkopolskim Konkursie Statystycznym "Statystyka mnie dotyka",
  • nagroda w ogólnopolskim konkursie grantowym w ramach programu "Szkoła bez przemocy" za projekt "Połączeni przez Internet",
  • uzyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych "Przedsiębiorczość=sukces!" oraz "EKO- nomiści" w ramach konkursu na projekt zajęć o wyjątkowym charakterze.
  Drzwi otwarte

  22 kwietnia 2022 r. godz. 18.00


  Zajęcia pozalekcyjne

  Zajęcia: język migowy, Linux Education Community Houk (LECH), zajęcia szachowe

  Sekcje sportowe: piłka ręczna, unihokej, piłka siatkowa, piłka koszykowa, sporty rakietkowe


  Współpraca z pracodawcami

  Szkoła współpracuje z największymi firmami w Poznaniu w zakresie organizacji praktyk zawodowych we wszystkich zawodach oraz przy organizacji projektów edukacyjnych realizowanych przez szkołę. Cały czas pozyskiwani są nowi pracodawcy, między innymi jako patroni dla poszczególnych klas.

  W szkole funkcjonują dwie klasy patronackie w zawodzie technik rachunkowości i technik ekonomista. 

  Szkołę wspiera merytorycznie Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Stowarzyszenie Księgowym w Polsce Oddział Wielkopolski.