Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Marszałkowska 40, 60-327 Poznań
Telefon
618 672 222
Fax
618 672 222
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Krzysztof Redliński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1
 • ekonomistki
 • zajęcia z projektowania sieci komputerowych
 • finał projektu społecznego "Maraton Życzliwości"
 • zajęcia w zawodzie technik informatyk
 • klasa reklamy z wizytą w drukarni
 • wycieczka do Chorwacji
 • Reprezentacja Unihokeja Dziewcząt
 • Wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2018
 • Marcin Kubiak - trener Microsoft, nauczyciel przedmiotów informatycznych, sportowiec
 • Uczestnicy programu Erasmus+
 • reprezentacja Unihokeja Chłopców
 • Zwycięzcy Turnieju Administratorów Sieci
 • siedziba Zespołu Szkół Ekonomicznych
 • akcja "Sprzątanie Świata"
 • Klasa Patronacka 2018
 • projekt "Marketing bez zeszytu" - tworzymy Live'a
 • 100 lat Powstania Wielkopolskiego w ZSE
 • 100 metrów flagi na 100 lat Niepodległości
 • Złota Tarcza w rankingu Perspektyw
 • Turniej Talentów Akademia Księgowego organizowany przez ZSE
Opis

"PROFESJONALIZM W NAUCZANIU, KREATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU"

Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a w jej trakcie do egzaminów zawodowych, których zdanie skutkuje otrzymaniem dyplomu technika.
W Technikum Ekonomiczno-Administracyjnym nr 1 można kształcić się w jednym z sześciu zawodów:
* technik rachunkowości
* technik ekonomista
* technik programista
* technik informatyk
* technik organizacji turystyki
* technik reklamy

W ramach każdego zawodu uczeń zdaje także egzaminy z kwalifikacji wchodzących w skład zawodu.

BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - zazwyczaj ok. 85-100% w zależności od zawodu oraz ponad 95% zdawalność matur.
Szkoła współpracuje z największymi pracodawcami w Poznaniu, którzy włączają się w proces edukacyjny współorganizując projekty i imprezy szkolne takie jak: Dzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Dzień Certyfikatów CISCO i IT Academy, warsztaty przedmiotowe, gry symulacyjne itp.

W klasie III jest realizowana innowacja pedagogiczna - symulacja działalności firmy w oparciu o program Branżowe Symulacje Biznesowe

Szkoła posiada także stałych partnerów, z którymi współpracuje przy organizacji praktyk zawodowych. Najlepsi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+: w roku szkolnym 2015/2016 - 20 uczniów wyjechało do Włoch, w roku szkolnym 2016/2017 - 40 uczniów wyjechało do Wielkiej Brytanii i Włoch, w roku szkolnym 2017/2018 - 58 uczniów wyjechało do Włoch i Wielkiej Brytanii. Wniosek o przyznanie środków z programu Erasmus+ jest składany co rok.

W roku szkolnym 2020/2021 będą utworzone dwie klasy patronackie:

- klasa w zawodzie technik rachunkowości pod patronatem firm z sektora BPO/SSC: Grant Thornton, Ingka Business Service Center, MAN Accounting Center, Lorenz Services 

- klasa w zawodzie technik rachunkowości (1gr.) i technik ekonomista (1 gr.) pod patronatem: Franklin Templeton Investments, Centrum Finansowe Bridgestone, Carl Zeiss Shared Services, Santander Leasing.

Klasa w zawodzie technik programista będzie współpracować z firmą mTab oraz z wyższymi uczelniami z Poznania

Szkoła na stałe współpracuje z biurami rachunkowymi, urzędami skarbowymi, ZUS, firmami informatycznymi, handlowymi, usługowymi, agencjami reklamowymi, biurami podróży i hotelami, w których organizowane sa praktyki zawodowe.

Absolwenci ZSE studiują z powodzeniem na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Bankowej, Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice Poznańskiej, Collegium da Vinci.Wielu z nich prowadzi własne firmy. 

Oferta
Dojazd
autobusy; 145, 150, 163, 191 (ul. Bułgarska), tramwaje: 1,6,13,15 (ul. Grunwaldzka)
Historia

Historia szkoły sięga roku 1951, kiedy to powstało Technikum Statystyczne w Poznaniu. Od pierwszych lat swojego istnienia szkoła dbała nie tylko o wysoki poziom zajęć dydaktycznych ale także organizowała życie pozalekcyjne. Dziś także dokładamy starań, aby nasza szkoła była szkołą nowoczesną a nasi absolwenci byli ludźmi przedsiębiorczymi, otwartymi na nowe wyzwania, na nowe technologie, na inne kultury.
Służą temu projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole, w tym projekty międzynarodowe, dodatkowe zajęcia, warsztaty i kursy, podczas których uczniowie zdobywają nowe umiejętności, także zawodowe.
W chwili obecnej szkoła dysponuje 10 pracowniami komputerowymi (w tym 3 pracownie do projektowania graficznego, pracownia sieci komputerowych, nowoczesne multimedialne laboratorium językowe). Każda sala wyposażona jest w projektor multimedialny, a pracownie komputerowe w drukarki sieciowe , urządzenia wielofunkcyjne, plotery,  ponad 160 komputerów, 5 tablic interaktywnych.

Do dyspozycji uczniów są także komputery w bibliotece szkolnej. Szkoła posiada licencje na najnowsze wersje programów graficznych Photoshop oraz Corel oraz innych używanych przez uczniów na zajęciach, w tym do obsługi systemów rezerwacyjnych używanych w turystyce.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: Linux Education Community Houk (LECH), New_Tech_Club - programowanie drukarek 3D,  koło szachowe, sekcje sportowe (koszykówka, piłka ręczna, unihokej, siatkówka, tenis stołowy i inne wg potrzeb)

 

Szkoła realizuje wiele projektów pozwalających uczniom rozwinąć swoje zainteresowania.

W ostatnich trzech latach zrealizowano projekty:

- Filmoteka szkolna - ogólnopolski projekt edukacji filmowej (warsztaty filmowe, lekcje tematyczne, wyjazdy do łódzkiej "Filmówki"

- ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni e-Europejczycy" 2017-2019 - zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 58 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach, wyjazd studyjny do Irlandii dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

- ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni w Europie wolnej od uprzedzeń" 2016-2018 - praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 40 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach,
- ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni na europejskim rynku pracy" - 2015 - 2017 - praktyki zawodowe we Włoszech w klasie III dla 20 uczniów, zajęcia językowe i kulturowe

- "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" - doradztwo zawodowe dla 80 uczniów klas II (grupowe oraz tworzenie Indywidualnego Planu Kariery), program płatnych staży wakacyjnych dla uczniów klas II i III, stworzenie Szkolnego Punktu Informacji o Karierze. Projekt w trakcie realizacji.

- "Szkoła Humanitarna" - projekt Polskiej Akcji Humanitarnej kształcący kompetencje społeczne i obywatelskie. Projekt w trakcie realizacji.

- Projekt autorski "Marketing bez zeszytu" - dla uczniów klasy III w zawodzie technik organizacji reklamy, poszerzający wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu internetowego, realizowany we współpracy z Agencją "Widoczni". Projekt w trakcie realizacji.

- Projekt eTwinning „Podanie o pracę - porównanie procesów rekrutacyjnych”
- Projekt eTwinning „EUlearning2go”
- projekt autorski "#naMarszalkowskiej - historycznie" o tematyce techniczno-zawodowej
- projekt autorski "Co słychać #naMarszalkowskiej?" o tematyce techniczno-zawodowej
- projekt autorski "Moja wiedza w moich rękach" - projekt językowy
- projekt autorski "EKO EKOnomiści" o tematyce techniczno-zawodowo-przyrodniczej

Szkoła współpracuje także z firmą Microsoft w ramach programu IT ACADEMY oraz prowadzi zajęcia w ramach programu CISCO dla klas informatycznych.

Wybrane projekty we wcześniejszych latach:
* "Szkoła Kluczowych Kompetencji" - z zakresu matematyki, technologii informacyjnej , przedsiębiorczości oraz języka angielskiego, finansowany z UE,
* "Szkoła Sukcesu" - z zakresu przedsiębiorczości i języka niemieckiego, finansowany z UE,
* COMENIUS - "Przedsiębiorczość bez granic", finansowany z UE,
* CENTRES Skills for the Future
* Chcę być przedsiębiorczy"  finansowany z UE,

Sekcje sportowe

W szkole działają zdobywające tytuł Mistrza Poznania i miejsca na podium sekcje:  koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki nożnej a także unihokeja, piłki nożnej dziewcząt/chłopców  oraz tenisa stołowego (Mistrzynie Wielkopolski)

Ważną rolę pełni Centrum Wolontariatu, którego każdego roku realizuje projekty społeczne. W szkole prężnie działa  Samorząd Uczniowski, pozyskując aktywnie środki na działalność z Funduszu Samorządów Szkolnych Miasta Poznania


Kontakty zagraniczne

* Firmy z Włoch i Wielkiej Brytanii przyjmujące uczniów na praktykę w ramach programu Erasmus+,

* Max-Weber-Berufskolleg w Düsseldorfie,

* Oberstufenzentrum Burowirtschaft und Verwaltung w Berlinie, 

* Oberstufenzentrum Burowirtschaft und Dienstleistungen w Berlinie,

* Theodor-Heuss-Schule w Wetzlar,

Osiągnięcia

* Organizacja Poznańskiego Turnieju Programistycznego "Educathon - Programuj #naMarszalkowskiej" dla uczniów szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020
* organizacja ogólnopolskiego Turnieju Talentów "Akademia Księgowego", we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski dla uczniów w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości - od 12 lat
* organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - od 6 lat
*  "Złota Tarcza 2019" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych w Polsce,

* "Srebrna Tarcza 2018" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI miejsce w Wielkopolsce, 
* Honorowa Odznaka za zasługi dla województwa wielkopolskiego - 2017r. 
* "Złota Tarcza 2017" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VI w Wielkopolsce, w pierwszej 100-tce w Polsce (na ponad 2000 techników)
* nauczyciel ZSE laureatem konkursu "Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017"
* I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości". organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
* finaliści Olimpiady Wiedzy o Turystyce
* III miejsce w Polsce w konkursie "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" - org. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP,
* finaliści i laureaci w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
* finaliści w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce,
* finaliści w konkursie Finansomania Junior - organizator: Uniwersytet Ekonomiczny,
* realizacja, wysoko się plasujących w rankingu, projektów społecznych w ramach Olimpiady "Zwolnieni z Teorii"
* laureaci regionalnego Turnieju Talentów Akademia Księgowego, współorganizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
* wg NBP Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości w Polsce w 2013 r.,
* wg NBP Najlepsi Nauczyciele Przedsiębiorczości w Polsce w 2013 r.,
* I miejsce w ogólnopolskim Konkursie na Projekt Własny za projekt edukacyjny- gra miejska "Inwazja ekonomistów na Grunwald" - NBP 2013
* Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości", przyznany za całokształt działań przedsiębiorczych
* Znak Jakości INTERKL@SA" - za działania na rzecz wprowadzania i upowszechniania technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa w sieci,
* I miejsce w ogólnopolskim konkursie na Projekt Własny za projekt "Po co nam ta ekonomia?" - organizator: Narodowy Bank Polski i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
 * I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta Szkoła", w kategorii edukacja ekonomiczna, 

 * I nagroda w ogólnopolskim konkursie na Plan Kampanii Monet Promocyjnych WOŚP - NBP,
 * III miejsce w ogólnopolskim konkursie YOUNG MANAGER,
 * wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Na spot reklamowy NBP",
 * II miejsce w Wielkopolskim Konkursie Statystycznym "Statystyka mnie dotyka",
 * nagroda w ogólnopolskim konkursie grantowym w ramach programu "Szkoła bez przemocy" za projekt "Połączeni przez Internet",
 * uzyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych "Przedsiębiorczość=sukces!" oraz "EKO- nomiści" w ramach konkursu na projekt zajęć o wyjątkowym charakterze.

Drzwi otwarte

24 kwietnia 2020r. godz. 18.00


Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia: język migowy, Linux Education Community Houk (LECH), New_Tech_Club - programowanie drukarek 3D, zajęcia szachowe

Sekcje sportowe: piłka ręczna, unihokej, piłka siatkowa, piłka koszykowa, sporty rakietkowe


Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z największymi firmami w Poznaniu w zakresie organizacji praktyk zawodowych we wszystkich zawodach oraz przy organizacji projektów edukacyjnych realizowanych przez szkołę. Cały czas pozyskiwani są nowi pracodawcy, między innymi jako patroni dla poszczególnych klas.

W szkole funkcjonują dwie klasy patronackie w zawodzie technik rachunkowości i technik ekonomista. Klasa w zawodzie technik programista będzie współpracować z firmą mTab oraz innymi znanymi firmami programistycznymi oraz uczelniami wyższymi.

Szkołę wspiera merytorycznie Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Stowarzyszenie Księgowym w Polsce Oddział Wielkopolski.