Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ekonomicznych

Adres
ul.Marszałkowska 40, 60-327 Poznań
Telefon
618 672 222
Fax
618 672 222
E-mail
zse@zsepoznan.pl
Strona www
http://www.zsepoznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:

- 5-letnie Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1, z oddziałami 4-letniego technikum (po gimnazjum),
- Szkoła Policealna nr 1
- Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych

ZSE prowadzi też Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności w obszarze informatyki, reklamy, rachunkowości, bhp, ekonomii, turystyki, administracji i in.

Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych - 85-100% w zależności od zawodu.
Bardzo wysoka zdawalność matur - powyżej 95%

PATRONAT NAD SZKOŁĄ:

* KLASA PATRONACKA w zawodzie technik rachunkowości  - patronat centrów nowoczesnych usług biznesowych: Grant Thornton, Ingka Business Service Center, MAN Accounting Center, Lorenz Services.

* KLASA PATRONACKA w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości: Franklin Templeton Investments, Carl Zeiss Shared Services, Centrum Finansowe Bridgestone, Santander Leasing. 

* KLASA WSPÓŁPRACUJĄCA z firmą mTab - w zawodzie technik programista

* Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
* Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
* Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski.

NAGRODY DLA SZKOŁY:

*"Złota Szkoła 2019" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI miejsce wśród techników w Wielkopolsce, w 100. najlepszych techników w Polsce
* Honorowa Odznaka za zasługi dla województwa wielkopolskiego - 2017r.
* nauczyciel ZSE laureatem konkursu "Wielkopolski Nauczyciel Roku" (edycja I, organizacja: Urząd Marszałkowski)
* "Srebrna Szkoła 2018" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI miejsce wśród techników w Wielkopolsce
* "Złota Szkoła 2017" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VI miejsce wśród techników w Wielkopolsce, w gronie 100 najlepszych techników w Polsce (na ok. 2000 szkół)
* wg NBP Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości w Polsce w roku 2013
* wg NBP Najlepsi Nauczyciele Przedsiębiorczości w Polsce w roku 2013
* I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta Szkoła", w kategorii: edukacja ekonomiczna.
* Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" - za całokształt działań, mających na celu promowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczej,
* Znak Jakości INTERKL@SA" - za działania na rzecz wdrażania technologii informacyjnej i bezpieczeństwa w sieci

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH I OLIMPIADACH:
- I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości", organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
- finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich,

- finaliści Olimpiady Wiedzy o Turystyce
- III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Przedsiębiorczy na rynku finansowym"
- I I III miejsce w Turnieju Administratorów Sieci dla uczniów w zawodzie technik informatyk
- finaliści wojewódzkiego konkursu Supermatematyk,
- finaliści konkursy "Finansomania Junior" 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

- ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni e-Europejczycy" 2017-2019 - zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 58 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach, wyjazd studyjny do Irlandii dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni w Europie wolnej od uprzedzeń" 2016-2018 - praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 40 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach,
- ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni na europejskim rynku pracy" - 2015 - 2017 - praktyki zawodowe we Włoszech w klasie III dla 20 uczniów, zajęcia językowe i kulturowe

- "Szkoła Humanitarna" - projekt Polskiej Akcji Humanitarnej,
- "Marketing bez zeszytu" - autorski projekt dot. marketingu internetowego dla uczniów kl. III w zawodzie technik organizacji reklamy. Projekt prowadzony we współpracy z Agencją "Widoczni,
- "Moja pierwsza firma" - autorski projekt dla uczniów klas w zawodzie technik ekonomista,
- "Program Edukacji Medialnej" - autorski projekt dla klas I i II w zawodzie technik organizacji reklamy
- projekt autorski "#naMarszalkowskiej - historycznie" o tematyce techniczno-zawodowej
- projekt autorski "Co słychać #naMarszalkowskiej?" o tematyce techniczno-zawodowej
- projekt autorski "Moja wiedza w moich rękach" - projekt językowy 

- projekt autorski "EKO EKOnomiści" o tematyce techniczno-zawodowo-przyrodniczej

PROJEKTY EDUKACYJNE we wcześniejszych latach

* "Szkoła Kluczowych Kompetencji" - z zakresu matematyki, technologii informacyjnej , przedsiębiorczości oraz języka angielskiego
* "Szkoła Sukcesu" - z zakresu przedsiębiorczości i języka niemieckiego
* COMENIUS - "Przedsiębiorczość bez granic"
* CENTRES Skills for the Future
* Chcę być przedsiębiorczy - finansowany ze środków UE

BAZA SZKOŁY

ZSE dysponuje 28 salami lekcyjnymi, w tym 10 klimatyzowanymi pracowniami komputerowymi (m.in. pracownia projektowania graficznego, pracownia sieci komputerowych, multimedialne laboratorium językowe, pracownie ekonomiczne wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie finansowo - księgowe i in.)
Szkoła dysponuje dobrą bazą sportową m.in. wielofunkcyjnymi boiskami ze sztuczna trawą.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje podczas zajęć pozalekcyjnych: w sekcji koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej (tytuły mistrzowskie dla drużyny ZSE) oraz tenisa stołowego.
Bardzo aktywnie działa samorząd szkolny, który pozyskuje środki finansowe na rzecz społeczności uczniowskiej oraz bierze udział w organizacji wielu imprez szkolnych oraz akcji wolontariackich. Dla uczniów są organizowane warsztaty z doradcą zawodowym, wycieczki do znanych poznańskich firm, Dzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Dni Kariery, wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych, Piknik Integracyjny i inne imprezy.


SZKOŁA JEST ORGANIZATOREM:

* Turnieju z Rachunkowości AKADEMIA KSIĘGOWEGO o zasięgu ogólnopolskim (wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce)  dla uczniów w zawodzie technik ekonomista 
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej „Piosenka może czas pokonać” im. Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana 
* Turnieju Programistycznego "Educathon - programuj #naMarszalkowskiej"

Przy organizacji praktyk zawodowych szkoła współpracuje z największymi pracodawcami w Poznaniu - międzynarodowymi centrami nowoczesnych usług biznesowych, biurami rachunkowymi, firmami informatycznymi, biurami podróży.