Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ekonomicznych

Adres
ul.Marszałkowska 40, 60-327 Poznań
Telefon
618 672 222
Fax
618 672 222
E-mail
zse@zsepoznan.pl
Strona www
http://www.zsepoznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

"PROFESJONALIZM W NAUCZANIU, KREATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU"


W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:

 • 5-letnie Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1
 • Szkoła Policealna nr 1

ZSE prowadzi też Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności w obszarze informatyki, reklamy, rachunkowości, bhp, ekonomii, turystyki, administracji i in.

Zdawalność egzaminów:

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych - 85-100% w zależności od zawodu (zawsze powyżej średniej dla okręgu i kraju)
 • bardzo wysoka zdawalność matur - powyżej 95%

Technikum przygotowuje zarówno na studia, jak i do pracy zawodowej.

Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a w trakcie nauki do egzaminów zawodowych, których zdanie skutkuje otrzymaniem dyplomu technika.

W Technikum Ekonomiczno-Administracyjnym nr 1 można kształcić się w jednym z szściu zawodów:

 • technik rachunkowości - klasa patronacka
 • technik ekonomista - klasa patronacka
 • technik programista
 • technik informatyk
 • technik reklamy
 • technik organizacji turystyki

Dwie klasy patronackie:

 • klasa w zawodzie technik rachunkowości pod patronatem firm z sektora BPO/SSC: Grant Thornton, Ingka Business Service Center, MAN Accounting Center,
 • klasa w zawodzie technik rachunkowości (1gr.) i technik ekonomista (1 gr.) pod patronatem: Franklin Templeton Investments, Centrum Finansowe Bridgestone, Carl Zeiss SSC 

Szkoła współpracuje z największymi pracodawcami w Poznaniu, którzy włączają się w proces edukacyjny współorganizując projekty i imprezy szkolne takie jak: Dzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Tydzień Kariery, Dzień Certyfikatów CISCO , warsztaty przedmiotowe, gry symulacyjne itp.

W szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna - symulacja działalności firmy w oparciu o program Branżowe Symulacje Biznesowe
(5 nauczycieli - trenerów, posiadających  uprawnienia do prowadzenia tych  zajęć). Innowacja jest realizowana we wszystkich klasach III.

Szkoła posiada także stałych partnerów, z którymi współpracuje przy organizacji praktyk zawodowych.
Najlepsi uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

 • w roku szkolnym 2021/2022 - 20 uczniów wyjechało do Włoch,
 • w roku szkolnym 2015/2016 - 20 uczniów wyjechało do Włoch,
 • w roku szkolnym 2016/2017 - 40 uczniów wyjechało do Wielkiej Brytanii i Włoch,
 • w roku szkolnym 2017/2018 - 58 uczniów wyjechało do Włoch i Wielkiej Brytanii.

Wniosek o przyznanie środków z programu Erasmus+ jest składany co rok.

Szkoła na stałe współpracuje z biurami rachunkowymi, urzędami skarbowymi, ZUS, firmami informatycznymi, handlowymi, usługowymi, agencjami reklamowymi, biurami podróży i hotelami, w których organizowane sa praktyki zawodowe.

Absolwenci ZSE studiują z powodzeniem na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wyższej Szkole Bankowej, Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice Poznańskiej, Collegium da Vinci. Część absolwentów prowadzi własne firmy, otwierając działalność już podczas nauki w szkole.

Szkoła realizuje wiele projektów pozwalających uczniom rozwinąć swoje zainteresowania. Dane z ostatnich 5 lat:

 • projekty społeczne w ramach ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych "Zwolnieni z Teorii" (w tym roku szkolnym 10 projektów)
 • projekt ekologiczny realizowany przez Samorząd Uczniowski "Eko-Staszic", projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Samorządów Uczniowskich Miasta Poznania
 • Filmoteka szkolna - ogólnopolski projekt edukacji filmowej (warsztaty filmowe, lekcje tematyczne, wyjazdy do łódzkiej "Filmówki"
 • ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni e-Europejczycy" 2017-2019 - zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 58 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach, wyjazd studyjny do Irlandii dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
 • ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni w Europie wolnej od uprzedzeń" 2016-2018 - praktyki zawodowe we Włoszech i Wielkiej Brytanii dla 40 uczestników projektu po klasie III, we wszystkich zawodach,
 • ERASMUS+ "Aktywni i skuteczni na europejskim rynku pracy" - 2015 - 2017 - praktyki zawodowe we Włoszech w klasie III dla 20 uczniów, zajęcia językowe i kulturowe
 • "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania" - doradztwo zawodowe dla 80 uczniów klas II (grupowe oraz tworzenie Indywidualnego Planu Kariery), program płatnych staży wakacyjnych dla uczniów klas II i III, stworzenie Szkolnego Punktu Informacji o Karierze. Projekt w trakcie realizacji.
 • "Szkoła Humanitarna" - projekt Polskiej Akcji Humanitarnej kształcący kompetencje społeczne i obywatelskie. Projekt w trakcie realizacji.
 • Projekt autorski "Marketing bez zeszytu" - dla uczniów klasy III w zawodzie technik organizacji reklamy, poszerzający wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu internetowego, realizowany we współpracy z Agencją "Widoczni". 
 • Projekt eTwinning „Podanie o pracę - porównanie procesów rekrutacyjnych”
 • Projekt eTwinning „EUlearning2go”
 • projekt autorski "#naMarszalkowskiej - historycznie" o tematyce techniczno-zawodowej

Szkoła jest organizatorem:

 • Poznańskiego Turnieju Programistycznego "Programuj #naMarszalkowskiej" dla uczniów szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020 
 • ogólnopolskiego Turnieju Talentów "Akademia Księgowego", we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski dla uczniów w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości - od 13 lat
 • Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - od 7 lat

Wyróżnienia dla szkoły:

 • "Złota Tarcza 2022" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VII w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce (na ok. 2 000 szkół)
 • "Złota Tarcza 2021" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VIII w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce (na ok. 2 000 szkół)
 • "Srebrna Tarcza 2020" - VIII miejsce wśród techników w Poznaniu, XIX w Wielkopolsce, wśród 300 najlepszych techników w Polsce
 • "Złota Tarcza 2019" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych w Polsce,
 • "Srebrna Tarcza 2018" - III miejsce wśród techników w Poznaniu, VI miejsce w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce
 • "Złota Tarcza 2017" - IV miejsce wśród techników w Poznaniu, VI w Wielkopolsce, wśród 100 najlepszych techników w Polsce
 • wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku 2018 - org. Urząd Marszałkowski
 •  Honorowa Odznaka za zasługi dla województwa wielkopolskiego 

Wybrane sukcesy uczniów i nauczycieli 

 • Finaliści ogólnopolskiego turnieju wiedzy o finansach i ekonomii "Sukces na Bank", 2022
 • Finaliści ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych "Zwolnieni z Teorii" (corocznie)
 • Finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich (corocznie)
 • Finaliści Olimpiady Wiedzy o Turystyce (corocznie)
 • Stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów  (corocznie)
 • III miejsce na etapie wojewódzkim w ogólnopolskim konkursie „CyberSkiller” – bezpieczeństwo w systemie Linux, 2021
 • Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół – kategoria: osiągnięcia sportowe - 2 uczniów, 2021
 • Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół – kategoria: osiągnięcia artystyczne (uczennica), 2020
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przedsiębiorczy na rynku finansowym” – org. NBP, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 2020
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie na esej o tematyce ekonomicznej „Zostań ekonomistą”, 2020
 • Finaliści konkursu „Supermatematyk”, 2020
 • Nauczycielka  ZSE laureatem konkursu "Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017", org. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Księgowi Przyszłości",  organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017
 • Wyróżnienie dla p. Martyny Dzwoniarek, nauczycielki przedmiotów ekonomicznych, w ogólnopolskim konkursie „Niebanalnie o giełdzie”  za scenariusz lekcji o giełdzie. Organizator: Giełda Papierów Wartościowych
 • I miejsce dla nauczycielki przedmiotów zawodowych turystycznych i historii p. Kariny Sebzdy w ogólnopolskim konkursie „Wartościowa wycieczka szkolna”, organizowanym przez ATAS Biuro Podróży. Nagroda została przyznana „za nieszablonową wycieczkę do krajów bałkańskich mającą na celu zapoznanie młodzieży z kulturą, religią i największymi atrakcjami turystycznymi tego regionu
 • III miejsce w Polsce w konkursie "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" - org. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP, 2017
 • finaliści w konkursie „Finansomania Junior” - organizator: Uniwersytet Ekonomiczny,
 • laureaci regionalnego Turnieju Talentów Akademia Księgowego, współorganizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • wg NBP Najlepsza Szkoła Przedsiębiorczości w Polsce w 2013 r.,
 • wg NBP Najlepsi Nauczyciele Przedsiębiorczości w Polsce w 2013 r.,
 • I miejsce w ogólnopolskim Konkursie na Projekt Własny za projekt edukacyjny- gra miejska "Inwazja ekonomistów na Grunwald" - NBP 2013
 • Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości", przyznany za całokształt działań przedsiębiorczych
 • Znak Jakości INTERKL@SA" - za działania na rzecz wprowadzania i upowszechniania technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa w sieci,
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie na Projekt Własny za projekt "Po co nam ta ekonomia?" - organizator: Narodowy Bank Polski i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Otwarta Szkoła", w kategorii edukacja ekonomiczna, 
 • I nagroda w ogólnopolskim konkursie na Plan Kampanii Monet Promocyjnych WOŚP - NBP,
 • III miejsce w ogólnopolskim konkursie YOUNG MANAGER,
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Na spot reklamowy NBP",
 • II miejsce w Wielkopolskim Konkursie Statystycznym "Statystyka mnie dotyka",
 • nagroda w ogólnopolskim konkursie grantowym w ramach programu "Szkoła bez przemocy" za projekt "Połączeni przez Internet",
 • uzyskanie dofinansowania na realizację projektów edukacyjnych "Przedsiębiorczość=sukces!" oraz "EKO- nomiści" w ramach konkursu na projekt zajęć o wyjątkowym charakterze.

Baza szkoły

ZSE dysponuje 28 salami lekcyjnymi, w tym 11 klimatyzowanymi pracowniami komputerowymi (m.in. pracownia projektowania graficznego, pracownia sieci komputerowych, multimedialne laboratorium językowe, pracownie ekonomiczne wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie finansowo - księgowe i in.)

Szkoła dysponuje dobrą bazą sportową m.in. wielofunkcyjnymi boiskami ze sztuczną trawą.

Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który pozyskuje środki finansowe na rzecz społeczności uczniowskiej oraz bierze udział w organizacji wielu imprez szkolnych oraz akcji wolontariackich. Dla uczniów są organizowane warsztaty z doradcą zawodowym, wycieczki do znanych poznańskich firm, Dzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Dni Kariery, wycieczki na Giełdę Papierów Wartościowych, Piknik Integracyjny i inne imprezy.