Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy
Zespół szkół
Adres
ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
Telefon
618 145 234
Fax
618 145 234
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Wojciech Kaczmarek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół im. J.i W. Zamoyskich w Rokietnicy proponuje dla absolwentów szkoły podstawowej

Liceum ogólnokształcące profil matematyczno-geograficzny

język obcy: język angielski. język niemiecki

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną: geografia, język angielski,

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.

W klasie maturalnej realizowane są fakultety z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

W szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań, nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne oraz biblioteka z dostępem do Internetu. Zajęcia są realizowane w systemie jednozmianowym. Oddziały klasowe liczą około 24. Szkoła posiada monitoring. Niepowtarzalna, kameralna atmosfera szkoły, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie.

Posiadamy Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych i status Edukacyjnego Laboratorium ECDL. Realizujemy projekt SWOI co oznacza Strategię Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspieranie uczniów w kształceniu kompetencji kluczowych oraz CISCO Networking Akademy który pozwala rozwijać umiejętności IT.

Szkoła posiada boisko wielofunkcyjne, na którym odbywają się zajęcia sportowe.

Możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego.

Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Szkoła odnosi sukcesy sportowe, działa w niej prężnie Samorząd Uczniowski.

Współpracujemy z: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci.

Gimnazjalistów i absolwentów szkoły podstawowej zapraszamy na drzwi otwarte:


30.03.2019 r. godz.11.00

26.04.2019 r. godz.16.00

11.05.2019 r. godz.12.00

strona internetowa szkoły


Oferta
w przygotowaniu
Koła zainteresowań

Koło jeździeckie i sportów różnych

Szkolny klub miłośników języka niemieckiego

Program historyczno-krajobrazowy "Wizyta u Zamoyskich"

Szkolne Koło Fotograficzne

Klub Młodych Florystów

Koło decoupage i dekoracji okolicznościowych

Zajęcia literacko- teatralne

Koło tłumaczeń

Grafika komputerowa

Robotyka

Potencjał absolwenta Zespołu Szkół w Rokietnicy w planowaniu i realizowaniu kariery zawodowej

Szkolny zespół muzyczny
Drzwi otwarte
30.03.2019 r. godz.11.00

26.04.2019 r. godz.16.00

11.05.2019 r. godz.12.00

Historia

Szkoła znajduje się w Rokietnicy ok. 15 km od Poznania. Posiada dogodny dojazd autobusem lub pociągiem.Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polscew rankingu Perspektyw 2016. Technik architektury krajobrazu otrzymał prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów- 6 miejsce w skali kraju w 2014 r. Technikum w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w całym kraju również w Rankingu Egzaminów Zawodowych Perspektywy 2014 w zawodzie technik architektury krajobrazu. W Rankingu Perspektyw 2017 nasze technikum najlepsze w powiecie poznańskim a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce. Atuty szkoły: - 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych w 2015 roku - wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego - liczne wycieczki krajowe i zagraniczne - internat na terenie szkoły( 75 miejsc ze świetlicą, salą telewizyjną i dostępem do internetu oraz mini salą fitness) - biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji - Centrum Kształcenia Na Odległość - liczne projekty zajęć pozalekcyjnych: SWOI, CISCO, barmaństwo ,baristyka, robotyka, grafika komputerowa,florystyka, zajęcia artystyczne( decoupage) - możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: CISCO, ECDL, uprawnienia SEP oraz kwalifikacji w ramach projektu ZIT Szkoła realizowała projekt finansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt.; "Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy - jego kompetencje dodatkowe a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy". Od 2013 roku szkoła bierze udział w projekcie " Czas Zawodowców", podnosząc jakość kształcenia zawodowego. Dla uczniów organizowane są zajęcia z barmaństwa, baristyki, wizażu, zajęcia z doradztwa zawodowego, opieka pedagogiczno -psychologiczna, praktyka zawodowa. W szkole panuje przyjazna, niepowtarzalna, kameralna atmosfera, dająca poczucie bezpieczeństwa, nie ma anonimowości. Kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie.

Absolwentom gimnazjum i szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w:

 Technikum

 Branżowej Szkole I stopnia

 Liceum ogólnokształcącym

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Języki obce: - język angielski, - język niemiecki


W Rokietnicy szkoła proponuje kształcenie w technikum w zawodach:

  technik hotelarstwa

  technik informatyk

  technik architektury krajobrazu.

  technik reklamy

Dodatkowo dla osób chcących szybko zdobyć zawód możliwa jest nauka w Branżowej Szkole I stopnia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) dają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji(K).

Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Szkoła nasza funkcjonuje od 1946 r. Posiada 70-letnią historię. Od 15.10.2004 r. szkoła nosi imię Jadwigi i Władysława Zamoyskich. 

Kształcenie praktyczne realizowane jest przy współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: hotele Sheraton, Mercure, Novotel, linie promowe Unity Line. W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w: Komputronik Poznań, MPK - Poznań, Politechnika Poznańska oraz firmy prywatne


W skład Zespołu Szkół w Rokietnicy wchodzi szkoła składowa w Poznaniu, ul. Rubież 20 (Naramowice) tel. 061 8231341

 W Technikum w Poznaniu młodzież kształcie się zawodach:

technik architektury krajobrazu,

technik informatyk,

technik reklamy.

To mała szkoła dająca duże możliwości. Technikum w Poznaniu uznano za najlepiej kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu- Ranking Egzaminów Zawodowych 2013 oraz 2014 portalu edukacyjnego Perspektywy. Również w roku 2009 szkoła nasza, zajęła wysoką pozycję w XII edycji „ Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych” organizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez miesięcznik :”Perspektywy” i dziennik '' Rzeczpospolita"-- uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Eliminacjach Okręgowych 42 Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych. Uczniowie Technikum w Poznaniu biorą czynny udział w Olimpiadach: Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiadach Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości , w kolejnych edycjach Konkursu Bankowego, Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Podatkach", Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i mają wysokie osiągnięcia.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają w Gospodarstwach Pomocniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu, Arboretum i w szkółce w Kórniku, oraz w prywatnych specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych.

W urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni mamy już długoletnią tradycję, sięgającą lat 90-tych.

Projektowaliśmy i zakładaliśmy zieleń na terenie naszej szkoły w Poznaniu i w Rokietnicy oraz w lokalnym środowisku : Liceum w Kórniku, ZS w Mosinie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Owińskach.

W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w : Politechnika Poznańska, Komputronik Poznań, MPK- Poznań i w firmach prywatnych. Priorytetem szkoły jest bezpieczeństwo i niwelowanie wszelkich zagrożeń. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy pracują w systemie jednozmianowym, zapewniają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W roku 2009 otrzymaliśmy certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który pozwala na zdobycie przez wszystkich zainteresowanych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Wspomagamy przygotowanie do egzaminów dojrzałości poprzez zajęcia fakultatywne. W każdej ze szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe, centra multimedialne, gabinety przedmiotowe, co znacząco przekłada się na wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obie szkoły ZS w Rokietnicy posiadają nowo wybudowane boiska wielofunkcyjne, na których proponujemy różne imprezy sportowo – integracyjne.

Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami : Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci

Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych.

Atutami Zespołu Szkół w Rokietnicy są : miła i przyjazna atmosfera, kompetentna kadra pedagogiczna, nauczyciele wyższych uczelni, egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjne, opieka pedagoga szkolnego, bardzo dobre przygotowanie do matury, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Każdy uczęszczając do naszej placówki oświatowej ma możliwość rozwijania swoich zdolności, skorzystania z bogatej oferty imprez organizowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski i prężnie działającą Radę Rodziców.

Gimnazjalistom i absolwentom szkoły podstawowej proponujemy drzwi otwarte:

w Rokietnicy:

 30.03.2019 r. godz. 11.00

 26.04.2019 r. godz. 16.00 

 11.05.2019 r. godz. 12.00 


w Technikum w Poznaniu :

 09.03.2019 r. godz. 9.00-12.00

 30.03.2019 r. godz. 9.00-12.00

 24.04.2019 r. godz. 12.00-14.00

Osiągnięcia

Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce w rankingu Perspektyw 2016.

Technik architektury krajobrazu otrzymał prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów- 6 miejsce w skali kraju w 2014 r.

Technikum w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w całym kraju również w Rankingu Egzaminów Zawodowych Perspektywy 2014 w zawodzie technik architektury krajobrazu

W Rankingu Perspektyw 2017 nasze technikum najlepsze w powiecie poznańskim a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce.

Atuty szkoły: - 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych w 2015 roku

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.

Współpracujemy z: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci.


Zajęcia pozalekcyjne

Koło jeździeckie i sportów różnych

Szkolny klub miłośników języka niemieckiego

Program historyczno-krajobrazowy "Wizyta u Zamoyskich"

Szkolne Koło Fotograficzne

Klub Młodych Florystów

Koło decoupage i dekoracji okolicznościowych

Zajęcia literacko- teatralne

Koło tłumaczeń

Grafika komputerowa

Robotyka

Potencjał absolwenta Zespołu Szkół w Rokietnicy w planowaniu i realizowaniu kariery zawodowej

Szkolny zespół muzyczny
Dojazd

Z Poznania - komunikacja podmiejska:

Autobus 831 (R1) i 832 (R2) z Ogrodów

Autobus 833 (R3) z Piątkowa pętla PST

Możliwy również dojazd pociągiem – kierunek Poznań-Szczecina przez Szamotuły - Wronki - Krzyż Wlkp