Poznań
Technikum
Technikum Gastronomiczne
Zespół szkół
Adres
ul.Podkomorska 49, 60-326 Poznań
Telefon
(61) 867 40 41
Fax
(61) 867 23 08
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Roman Bartkowiak
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Klimatyzowana sala technologiczna
 • Tak odbieramy laury
 • Klimatyzowana sala technologiczna
 • Tak odbieramy nagrody
 • Tak pracujemy
 • Tak odbieramy nagrody
 • To też umiemy
 • Praca wre
 • Certyfikujemy sie z miksologii
 • To też umiemy robić
 • Tego też się nauczysz
 • Kuchnia francuska to też My
 • Ładnie i smacznie tylko u nas
 • Po zajęciach z Panem Marcinem Budynkiem - certyfikat
 • Po warsztatach z ekspertem
 • Owoce morza też umiemy przygotować
 • Elegancko na stole
 • Owoce egzotyczne nie są nam obce
 • Uczymy się od najlepszych
 • Uczymy się od najlepszych nawet obserwując
 • Nowa pracownia_1
 • Nowa pracownia_2
 • Nowa pracownia_2_praca wre
 • Nowa pracownia_3_pracujemy
 • Nowa pracownia_Praca wre
 • Nowa pracownia_5_zajęcia trwają
 • Coś szukujemy, ale co ?
 • Szykujemy dalej, ale będzie pycha
 • No i gotowe, mniam!!
 • Kuchnia gorąca
Opis

Technikum Gastronomiczne kształci w zawodzie „Technik żywienia i usług gastronomicznych”.

Aby uzyskać tytuł zawodowy „Technik żywienia i usług gastronomicznych” uczeń musi:

 1. Ukończyć szkołę
 2. Zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie HGT.02 „Przygotowanie i wydawanie dań”
 3. Zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie HGT.12 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”

Uzupełnieniem palety zdobywanych przez uczniów umiejętności jest możliwość specjalizacji. Uczniowie mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • dietetyka
 • baristyka
 • barmaństwo z miksologią
Proponowane specjalizacje wpisują się w oczekiwania współczesnego rynku gastronomicznego, oczekiwania konsumentów oraz pracodawców.


W bieżącym roku szkolnym wszystkie pracownie technologiczne oraz warsztaty szkolne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny o łącznej wartości 960 000 zł (zajrzyj do Galerii zdjęć), co gwarantuje realizację zajęć na współcześnie wymaganych na całym świecie urządzeniach, w komfortowych warunkach - pracownie posiadają klimatyzację.


Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Technikum Gastronomicznego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podjąć pracę we wszystkich typach usług hotelarsko-gastronomicznych: w hotelach, pensjonatach, restauracjach, ośrodkach wczasowych, na promach itp. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na wybranych kierunkach studiów np. dietetyka.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Z centrum miasta tramwajami 6,13 i 15 oraz autobusami 63. 
Historia

Nasza szkoła ma ponad stuletnią historię. Wiele wydarzyło się przez ten okres czasu:

1899 – rok powstania naszej szkoły, otwarcie „Szkoły Przemysłowej i Gospodarstwa Domowego” - tak w nazwie jak i nauczanych przedmiotach pojawia się wyraźny jej charakter.

1919 – szkoła otrzymała nazwę „Państwowa Szkoła Handlowa i Przemysłowa Żeńska”

1937 – Państwowe Liceum Gospodarcze

1939 – 1945 – zajęcie szkoły przez okupanta hitlerowskiego

1945 – Liceum Gospodarcze

1950 – Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna i Technikum Gastronomiczne

1953 – 67 – Szkoła korzystała z gościnności szkół przy ul. Śniadeckich i przy ul. Jarochowskiego

1967 – 11 grudnia - szkoła otrzymała gmach przy ul. Podkomorskiej 49

1973 – nadanie szkole imienia Karola Libelta – wybitnego Wielkopolanina

1975 – 30 sierpnia – tworzy się Zespół Szkół Gastronomicznych im. K. Libelta

Koła zainteresowań
Poezji współczesnej, matematyczne, chemiczne, miłośników współczesnej historii, geograficzne, języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego, literacko-filmowe, młodych żywieniowców, miłośników kultury francuskiej, polonistyczne, teatralne, wokalno-muzyczne, miłośników prozy anglojęzycznej, koła sportowe (piłka koszykowa, siatkowa, fitness), Szkolny Klub Europejski, gazeta szkolna "Obżartuch".
Kontakty zagraniczne
 
Osiągnięcia

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”

 • Mateusz Kokot 2008 – II miejsce
 • Marek Dziedzic 2009 – III miejsce
 • Maciej Guzowski 2010 – VIII miejsce
 • Klaudia Jankowska 2014 – V miejsce
 • Klaudia Jankowska 2015 – I miejsce
 • Stanisław Górka 2015 -  III miejsce
 • Łukasz Daszyński 2016 - I miejsce
 • Klaudia Miodowicz 2018 - I miejsce
 • Aleksandra Klóska 2018 - II miejsce
 • Aleks Rogacki 2019 - II miejsce