Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Adres
ul.Żeromskiego 8/12, 60-544 Poznań
Telefon
(61) 847 25 02
Fax
(61) 847 29 55
E-mail
Strona www
Dyrektor
Paweł Kozłowski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Widok na szkołę od ulicy Żeromskiego
 • Śladami cywilizacji antycznej i bizantyjskiej
 • Zajęcia chemiczne na Uniwersytecie
 • Warsztaty terenowe w kopalni węgla brunatnego w Koninie
 • Wyjazd edukcyjny do CERN-u
 • SchulBruecke Europa w Weimarze
 • Wyjazd do Berlina i Poczdamu
 • Rozdanie Certyfikatów DSD II
 • Spotkania naukowe
 • Spotkania z ludźmi kultury
 • Spotkania z Absolwentami
 • Wieczór poezji bożonarodzeniowej
 • Mistrzowie Polski Debat Oksfordzkich - udany rewanż w Pałacu Prezydenckim
 • Nasi Brydżyści na ostatniej olimpiadzie w Lublinie
 • Zajęcia brydżowe w świetlicy
 • Uczniowskie talenty i pasje
 • Dzień Sportu
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych
 • WOŚP w Dąbrówce
 • Jasełka Nauczycielskie
 • Jasełka Nauczycielskie
 • Nasi na planie filmowym o Powstaniu Wielkopolskim
 • Nagroda Rady Rodziców - wycieczka KujonTour
 • Nagroda Rady Rodziców - karmienie pand
 • Święto Niepodległości
 • Jubileusz 190 lat Szkoły
 • Jubileuszowy polonez
 • Jubileuszowy tort
 • Zakończenie roku szkolnego w okresie cowidowym
Opis

Dąbrówka jest jedną z najstarszych świeckich szkół w Polsce.

W 1830 roku fundacja księżnej Ludwiki Radziwiłłowej powołała do życia szkołę żeńską.
W niepodległej ojczyźnie, w roku 1919, szkoła otrzymała nazwę Państwowej Uczelni Żeńskiej im. Dąbrówki. Gwałtowne zakręty historii sprawiały, że kilkakrotnie zmieniała swą siedzibę, by ostatecznie zadomowić się na ulicy Żeromskiego.

Ta odrobina historii we wstępie nie jest przypadkowa – bo trudno mówić o szkole z tak bogatą przeszłością bez szacunku dla tradycji, która buduje jej współczesną tożsamość.
Znakiem rozpoznawczym szkoły i jednym z wyznaczników jej renomy jest wysoki poziom nauczania języków obcych.
Współczesna Dąbrówka specjalizuje się szczególnie w poszerzaniu kompetencji swych uczniów w zakresie sprawnego posługiwania się językiem niemieckim – służy temu dwujęzyczność wybranych klas.

Od 2019 roku szkoła wraca do koncepcji klasy wstępnej (zerowej) przygotowującej do nauki w klasie dwujęzycznej czteroletniego liceum. Pięcioletni cykl nauczania języka obcego zapewni jej absolwentom znakomite kompetencje językowe, możliwość studiów na uczelniach niemieckich i konkurencyjność na rynku pracy.

Jednakże „nie tylko językiem niemieckim Dąbrówka żyje”.
We wszystkich klasach uczniowie uczą się języka angielskiego, a jako drugi język mają do wyboru: niemiecki, francuski lub rosyjski.
Dąbrówka to jakość nauczania przedmiotów kierunkowych, potwierdzona bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych.

Ścisłe kontakty z poznańskimi uczelniami rozwijają kompetencje przedmiotowe uczniów, poszerzają horyzonty, ułatwiają start w studenckie życie. Rokrocznie nasi uczniowie są finalistami i laureatami Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych.
W szkole ważną rolę przypisuje się kontaktom zagranicznym.
Wymiany szkolne (przede wszystkim ze szkołami niemieckimi), warsztaty językowe w Paryżu i Londynie, organizowane co dwa lata wyjazdy fizyków do CERNu w Szwajcarii, Wyjazdy naukowe do Chorwacji oraz Grecji trwale wpisały się w kalendarz działań szkoły.

Siódemka zawsze była szkołą, w której panuje swoista „moda” na odważne myślenie, niezależność i kreatywność.
Jest miejscem, w którym młodzi ludzie swobodnie szukają swego miejsca w życiu, bez lęku przed zagrażającym ich indywidualności rygoryzmem.
Czują się bezpieczni, bo zawsze mogą liczyć na szczerość, wyrozumiałość i wsparcie swoich pedagogów.
To tu młodzież od kilkunastu lat podejmuje trud organizacji jednego z największych w Wielkopolsce sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbierając ogromne sumy podczas całodziennej kwesty.
To tu tradycją szkoły są słynne już przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podczas których uczniowie i nauczyciele stają na scenie, tworząc często odważne kreacje aktorskie.

Dąbrówka jest szkołą bardzo dobrą, ale chyba nie elitarną, jedną z najlepszych, ale nie najlepszą, bo o jej specyfice decyduje to, że od zawsze ważniejsze od tak zwanego sukcesu jest bycie mądrym człowiekiem, który umie w natłoku pozorów odkryć rzeczywiste wartości i wiele im poświęcić.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.dabrowka.poznan.pl.

 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Autobusy: 182, 191, 193, 195 – przystanek skrzyżowanie Żeromskiego z Dąbrowskiego.
Tramwaje: 3, 7, 17, 18 – przystanek skrzyżowanie Dąbrowskiego z Żeromskiego/Przybyszewskiego.Historia

Państwowa Uczelnia Żeńska im. Dąbrówki w Poznaniu. Zmiana patronki szkoły, która do tej pory nosiła imię swojej założycielki, związana była z nową sytuacją, jaka wytworzyła się po I wojnie światowej. Dąbrówkę wiązano z powstaniem państwa polskiego, z jego chlubnymi początkami.
W sytuacji odradzania się państwowości polskiej, po 123 latach niewoli, postać żony Mieszka I była niczym symboliczna klamra spinająca oba wydarzenia. W 1949 roku Dąbrówka otrzymała budynek po zlikwidowanym przez władze Gimnazjum Marii Magdaleny.
W 1967 roku w mury szkolne wkroczyli chłopcy, Dąbrówka przestała być szkołą żeńską.
W 1979 roku Szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Żeromskiego 8/12.

Od 1994 roku rozpoczęło się nauczanie dwujęzyczne w języku niemieckim.
W latach 2001 - 2017 przy Liceum funkcjonowało Gimnazjum Dwujęzyczne - razem tworząc ZSO Nr 10.
W obecnym roku szkolnym obchodziliśmy Jubileusz 190 lat Szkoły. Koła zainteresowań

Koło: geograficzne, fizyczne, fizyki teoretycznej, biologiczne, chemiczne, Fizyczna Grupa Akademicka, kabaret, SKS, UKBS Dąbrówka - brydż sportowy, zespoły muzyczne, warsztaty teatralne, Koło Debat Oksfordzkich.Kontakty zagraniczne

VII Liceum Ogólnokształcące prowadzi obecnie wymiany młodzieży z Georg Büchner Gymnasium w Seelze koło Hannoveru w Dolnej Saksonii (od 1991 roku), z Johann Schöner Gymnasium w Karlstadt koło Würzburga w Bawarii (od 2003 roku) oraz z Städtisches Gymnasium Georgianum we Vreden w Dolnej Saksonii (od 2004 roku).
Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą również udział w różnych międzynarodowych spotkaniach młodzieży, takich jak „ SchulBrücke Europa”. Organizowane są warsztaty językowe w Paryżu i Londynie, co dwa lata wyjazdy fizyków do CERN w Szwajcarii.Osiągnięcia

Osiągnięcia

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych m.in.: języka niemieckiego, fizycznej, matematycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy Ekonomicznej, artystycznej, geograficznej.
Finaliści konkursów ogólnopolskich m. in.: "Jugend debattiert international", Turnieju Młodych Fizyków, Debat Oksfordzkich. Laureaci i Finaliści konkursów regionalnych i wojewódzkich.

Certyfikaty DSD II potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 do C1 (uczniowie klasy dwujęzycznej oraz klas A-D)


Od lat organizujemy jeden z największych w Poznaniu sztabów WOŚP.
Nasi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, zdobywają Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół.
Nasi Absolwenci studiują na polskich i zagranicznych uniwersytetach.
Od lat Dąbrówka plasuje się w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących
 Fundacji  Edukacyjnej  PERSPEKTYWY - posiada prawo do posługiwania się znakiem jakości "Złotej Szkoły".

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte

29 marca (wtorek) 2022 roku godz. 17.00


 
Zakres wiekowy
Zakres wiekowy 14-19
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

Kurs DSD II dla uczniów klas A-D (zajęcia języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu DSD II na poziomie od B2 do C1).
Zajęcia kół przedmiotowych (zob. wyżej: Koła zainteresowań).

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektów edukacyjnych naszych nauczycieli finansowanych przez Miasto Poznań.

 Zajęcia realizowane we współpracy z poznańskimi uczelniami m.in.: PUE, UP, PP, UAM.

 

 

 
 


Współpraca z pracodawcami

Współpraca z Instytucjami:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Poznańska Fundacja Matematyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Neofilologii; Instytut Lingwistyki Stosowanej; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych; Wydział Fizyki, Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historyczny; Wydział Archeologii; Instytut Wschodni,
OKE Poznań, ZfA w Warszawie (Centrala Szkolnictwa Zagranicznego RFN),
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu, Goethe Instytut w Warszawie - współpraca w ramach projektu "Deutsch Plus".