Poznań
Liceum ogólnokształcące
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
Adres
os.Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań
Telefon
618 223 971
Fax
618 223 971
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ryszard Pyssa
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
Opis

XV Liceum Ogólnokształcące mieści się na os. Bolesława Chrobrego, na Piątkowie. Lokalizacja szkoły umożliwia dogodny dojazd komunikacją miejską i podmiejską.

Liceum istnieje od 28 lat i od samego początku znane jest w środowisku poznańskim z przyjaznej i życzliwej atmosfery, a także wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zapewniającej wysoki poziom nauczania. W ubiegłym roku szkolnym 100% uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki uzyskało wynik pozytywny. Kolejne pokolenia naszych absolwentów z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach oraz realizują swoje kariery zawodowe.

Zajęcia prowadzone są w przestronnych salach lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny, w tym tablice interaktywne. Od roku szkolnego 2019/2020 lekcje chemii i fizyki będą prowadzone w nowoczesnych i świetnie wyposażonych pracowniach.

Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, a warunki dydaktyczne stawiają nasze liceum w rzędzie najlepiej wyposażonych placówek Poznania. Szkoła dysponuje nowoczesną multimedialną aulą mieszczącą 250 osób, w której odbywają się liczne uroczystości szkolne. Chlubą liceum są również pełnowymiarowe sale gimnastyczne z sanitariatami, szatniami oraz natryskami. Nowe, wielofunkcyjne boiska szkolne oraz bliskość kompleksu parkowego umożliwiają prowadzenie zajęć sportowych także na świeżym powietrzu. W XV Liceum Ogólnokształcącym działa nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem, czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Ozdobę szkoły stanowi patio, w którym wiosną i latem uczniowie mogą spędzać przerwy lekcyjne. Szkoła zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki monitoringowi wewnętrznemu i zewnętrznemu.

W XV Liceum Ogólnokształcącym, od początku jego istnienia, bardzo prężnie działa Rada Rodziców. Z jej funduszy opłacane są wyjścia do placówek kulturalnych, uczestnictwo w wycieczkach oraz inne inicjatywy szkolne. W trosce o uczniów klas pierwszych, organizujemy na początku ich nauki w naszym liceum zajęcia integracyjne. Tradycją szkoły jest także organizowanie wycieczek zagranicznych oraz edukacyjnych.

Nasze liceum ściśle współpracuje z poznańskimi uczelniami wyższymi. Wszystkie klasy objęte są patronatem UAM, UE, UP oraz AWF. Dodatkowo, podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu oraz poznańskim Sądem Okręgowym mające na celu współdziałanie na rzecz realizowania, popularyzowania i rozwijania programu edukacji prawnej. Uczniowie co roku biorą także udział w wymianie zagranicznej (Niemcy) oraz współpracują ze szkołami węgierskimi w ramach Klubu Węgierskiego.

Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, uczestnicząc w kołach zainteresowań oraz projektach edukacyjnych. W ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza UAM prowadzony jest darmowy kurs języka chińskiego. Tradycją szkoły stały się spotkania z kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu w ramach corocznego „Projektu Orient.” Raz w miesiącu – w ramach współpracy z „Echem Piątkowa” oraz Festiwalem „Na szage” – odbywają się w naszej szkole spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów, podczas których uczniowie mają okazję spotkać się z podróżnikami, artystami, dziennikarzami i innymi ciekawymi ludźmi. Młodzież uczestniczy także w różnorakich akcjach charytatywnych, organizowanych przez Wolontariat Szkolny (pomoc dla schroniska, Szlachetna Paczka, koncerty i kiermasze, zbiórki krwi, WOŚP).

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Dojazd do XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu:
 Autobusy:
 do przystanku Os. Chrobrego (ul. Wojciechowskiego) - 151; 185; 190; 905
 do przystanku ul. Kurpińskiego (przy PST) - 151; 185; 187
-  do przystanku ul. Szymanowskiego (przy PST) - 146; 151; 174; 185; 191; 198; 348; 901; 902; 903; 904; 907
 Tramwaje:
- do przystanku PST ul. Kurpińskiego - 12; 14; 15; 16

Historia

- kwiecień 1991 r. - powstanie XV Liceum Ogólnokształcącego
- kwiecień 1995 r. - nadanie szkole imienia prof. Wiktora Degi
- październik 2006 r. - poświęcenie i nadanie sztandaru szkole
- luty 2007 r. - połączenie XV LO z Gimnazjum Nr 11 w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15
- kwiecień 2010 r. - wystąpienie przedstawicieli szkoły na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
- kwiecień 2014 r. - porozumienie o współpracy z Wydziałem Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- czerwiec 2014 r. - porozumienie o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- wrzesień 2014 r. - zawarcie porozumienia o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
- październik 2016 r. – uroczystość jubileuszu 25-lecia szkoły
- luty 2017 r. – porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu
- czerwiec 2017 r. – porozumienie o współpracy z Wydziałem Historii UAM
- wrzesień 2017 r. – w związku z reformą oświaty przestaje istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, powstaje XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi (z włączonymi klasami dotychczasowego gimnazjum)
- listopad 2017 r. – porozumienie o współpracy z Wydziałem Chemii UAM
- luty 2018 r. – porozumienie o współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu
- październik 2018 r. – porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
- marzec 2019 r. – udział w projekcie polsko-niemieckim „Zachować pamięć dla budowania dialogu w Europie”

Koła zainteresowań

- Szkolne Koło Turystyczne „Per Pedes”
- Koło matematyczne
- Wolontariat Szkolny
- Szkolne Koło Sportowe
- Redakcja bloga uczniów XV LO „Ni z gruszki, ni z pietruszki”
- Redakcja audycji radiowych - Radiowa Piętnastka
- Spotkania Klubu Odkrywców i Reporterów
- Klub Węgierski
- Koło Antydyskryminacyjne
Młodzieżowy Klub Towarzystwa Pamięci Powstania WielkopolskiegoDodatkowo uczniowie mogą działać i uczestniczyć w:
- licznych projektach edukacyjnych
- Dniach Języków Obcych
- regularnych wyjściach do teatrów, kin, opery
- wykładach i warsztatach na wyższych uczelniach

Kontakty zagraniczne

Od wielu lat nasze liceum organizuje cieszące się ogromną popularnością kilkudniowe wycieczki zagraniczne. W ostatnich latach odwiedziliśmy m.in. Chorwację, Anglię, Grecję, Włochy, Francję, Hiszpanię. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem Memoramus, bierzemy udział w Marszach Pamięci – (Białoruś, Rosja).W  2018 r.  nawiązaliśmy współpracę z węgierską Fundacją InArt mającą na celu przybliżenie młodzieży wspólnych, polsko-węgierskich, wątków kulturalnych, naukowych i historycznych. W latach ubiegłych uczestniczyliśmy także w programie "Euroscola" i reprezentowaliśmy Polskę w Strasburgu, podczas obrad Parlamentu Europejskiego.

Osiągnięcia

- wysoka zdawalność pisemnych egzaminów maturalnych
- sukcesy w olimpiadach np. biologicznej, geograficznej, wiedzy o bankach, wiedzy o żywieniu
- sukcesy w konkursach matematycznych: „Supermatematyk”, w konkursie kryptologicznym „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo"
- I miejsce dla szkolnego Teatru Jednorazowego Użytku za przedstawienie „Tango” na festiwalu teatralnym „Mrożek na XXI wiek” w Krakowie
- I miejsce w IX Poznańskim Międzyszkolnym Przeglądzie Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej
- wyróżnienie na XXXI Festiwalu Piosenki Francuskiej
- nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Poznania dla naszych uczniów
- znaczące sukcesy sportowe
- aktywna działalność Wolontariatu Szkolnego

- bardzo ścisła współpraca z uczelniami poznańskimi

- upowszechnianie tradycji szkoły poprzez organizację cyklicznych imprez szkolnych (gala Koziołki-Matołki, Dni Patrona, Zaduszki Literackie)

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do uczestniczenia w Drzwiach Otwartych, które odbędą się w naszej szkole w dniach:

18 marca 2022 r. w godzinach 17:00-19:00 i 9 kwietnia 2022 r. w godzinach 09:00-11:00

Zajęcia pozalekcyjne

- przedmiotowe zajęcia wyrównawcze

- zajęcia rozwijające zainteresowania

- konsultacje pozalekcyjne

- nauka języka chińskiego