Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy
Zespół szkół
Adres
ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
Telefon
618 145 234
Fax
618 145 234
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Wojciech Kaczmarek
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • pałac
  • pałac
  • Zdjęcie
  • zdjęcie z drona
  • Zamoyscy
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy kształci we wszystkich zawodach. W szkole uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnokształcących. Teoretyczna nauka zawodu odbywa się na kursach, a praktyczna w wybranych zakładach pracy.

Absolwenci szkoły branżowej mają duże możliwości zatrudnienia w Polsce i poza granicami kraju. Okres zatrudnienia i nauki jest wliczany do stażu pracy, a za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Uczniowie mają opłacaną składkę ZUS, emerytalną i zdrowotną, przysługuje im zasiłek chorobowy, mają też prawo do urlopu wypoczynkowego. Po 3 latach nauki absolwent zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Może wtedy kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, dającej wykształcenie średnie, a po jej ukończeniu - możliwość studiowania na wybranym kierunku.

Kandydatów do Branżowej Szkoły prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej przez pracodawcę karty zgłoszeniowej (karta znajduje się w dokumentach do pobrania).

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Z Poznania komunikacja podmiejska:

Autobus 831 (R1) i 832 (R2) z Ogrodów

Autobus 833 (R3) z Piątkowa - pętla PST

Możliwy również dojazd pociągiem do Rokietnicy – trasa Poznań-Szczecin przez Szamotuły - Wronki - Krzyż Wlkp.

Historia

Początki szkoły sięgają 1946 r., kiedy to powstało Żeńskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. Zatem szkoła posiada ponad 70-letnią tradycję.

Jednym z budynków szkoły w Rokietnicy jest dwór z XIX wieku. Otoczeniem szkoły jest park krajobrazowy z drugiej połowy XIX wieku. Obwód niektórych drzew sięga aż trzech metrów. Budynek szkoły w Poznaniu mieścił jedną z pierwszych szkół podstawowych na Naramowicach, pierwszy dzwonek rozległ się tu w 1910 r. Jest to jedna z najstarszych placówek oświatowych w Poznaniu.

Po II wojnie światowej Zespół Szkół miał profil rolniczy. Dzisiaj kształcimy kadry dla nowoczesnych branż zmieniającego się świata. Podążając za zmieniającymi trendami na rynku pracy, pamiętamy o przeszłości i kultywujemy nasze tradycje. Patronami naszych szkół są Jadwiga i Władysław Zamoyscy, patrioci, którzy wszystko, co mieli podarowali narodowi polskiemu.

Nasza szkoła osiąga jedne z najlepszych wyników w powiecie poznańskim. 

Koła zainteresowań

Koło jeździeckie

Koła sportowe

Szkolny klub miłośników języka niemieckiego,

Zajęcia graficzno-cyfrowe

Fotografia tradycyjna i cyfrowa

Florystyka

zajęcia artystyczne (decoupage) 

XBOX

Robotyka i programowanie

Grafika komputerowa

Obsługa drukarki 3D

Szkolny zespół muzyczny

Spotkania teatralne

Kontakty zagraniczne
Od 2013 roku ZS w Rokietnicy jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych AEHT, zrzeszających 320 szkół z 30 krajów. Priorytetem AEHT są: warsztaty, wymiany, konkursy, olimpiady i konferencje, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli .
Osiągnięcia

Znakiem jakości szkoły są zdobyte tytuły w rankingu Perspektyw:

BRĄZOWA TARCZA 2023

potwierdzająca wysoką jakość kształcenia maturalnego i zawodowego. W województwie Wielkopolskim znaleźliśmy się na 35 miejscu.

BRĄZOWA TARCZA 2021

W roku 2020 technikum w Zespole Szkół w Rokietnicy zdobyło 27 miejsce w województwie wielkopolskim.

BRĄZOWA TARCZA 2020

Nasze technikum osiągnęło najwyższe wyniki w powiecie poznańskim, a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce.

SREBRNA SZKOŁA 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce”.

W 2015 szkoła zdobyła 66 miejsce w Polsce, w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych.

,,SZKOŁA MISTRZÓW" 2014 w zawodzie technik architektury krajobrazu – otrzymaliśmy  6 miejsce w kraju.

PROJEKTY UNIJNE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

Dwa projekty ,,Gotowi do pracy" (2017-2019) - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego z powiatu poznańskiego. z kursami i szkoleniami, m.in.:

·         baristyczny, barmański, kelnerski,

·         uprawnień SEP, kurs przygotowania i testowania kabli światłowodowych oraz obsługi urządzeń sieciowych np. firmy CISCO,

·         obsługi pilarek spalinowych, nawadniania, rekultywacji terenów zdegradowanych, projektowania, arborystyki.

Projekt ,,Czas zawodowców BIS – wielkopolskie kształcenie zawodowe”: e-learning, praktyki, staże w laboratoriach. .

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, przyszłych kandydatów do szkoły, dotyczący technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK". 

Drzwi otwarte

Absolwentów szkół podstawowych zapraszamy na DRZWI OTWARTE:

SZKOŁA W ROKIETNICY:

20.05.2023 r. (sobota) godz. 10:00 i 12:00


Zajęcia pozalekcyjne

Koło jeździeckie

Koła sportowe

Szkolny klub miłośników języka niemieckiego,

Zajęcia graficzno-cyfrowe

Fotografia tradycyjna i cyfrowa

Florystyka

zajęcia artystyczne( decoupage) 

XBOX

Robotyka i programowanie

Grafika komputerowa

Obsługa drukarki 3D

Szkolny zespół muzyczny

Spotkania teatralne