Poznań
Technikum
Technikum w Poznaniu
Zespół szkół
Adres
ul.Rubież 20, 61-612 Poznań
Telefon
618 231 341
Fax
618 231 341
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Wojciech Kaczmarek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Szkoła znajduje się w Poznaniu ul. Rubież 20, na osiedlu Naramowice.

W roku szkolnym 2020/2021 Technikum w Poznaniu prowadzi nabór na kierunki:

technik architektury krajobrazu

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną - biologia, język angielski,

przedmioty rozszerzone: biologia

Absolwent zdobywa kwalifikacje:

- projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

- organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Może podjąć pracę w :

firmie zakładającej tereny zieleni

firmie geodezyjnej i kartograficznej


technik informatyk

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną -informatyka, język angielski,

przedmioty rozszerzone: matematyka

Absolwent zdobywa kwalifikacje:

- montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

- projektowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Może podjąć pracę jako:

- administrator

- programista

- serwisant

- konsultant Help Desk IT


technik reklamy

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną -informatyka, język angielski,

przedmioty rozszerzone: język angielski

Absolwent zdobywa kwalifikacje:

- sprzedaż produktów i usług reklamowych

- organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Może podjąć pracę jako:

- projektant grafiki komputerowej

- specjalista do spraw publikacji 


Znakiem jakości szkoły są tytuły zdobyte w rankingu Perspektyw:

BRĄZOWA TARCZA 2019

2017 technikum w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w powiecie poznańskim, a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce.

,,Srebrna Szkoła 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce

Technik architektury krajobrazu otrzymał prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów- 6 miejsce w skali kraju w 2014 roku.T

Technikum w Poznaniu w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w całym kraju również w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2013 i 2014,      w zawodzie technik architektury krajobrazu .


W szkole funkcjonują koła zainteresowań, nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne.  Zajęcia są realizowane w systemie jednozmianowym. Oddziały klasowe liczą około 24. Szkoła posiada monitoring. Niepowtarzalna, kameralna atmosfera szkoły, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie. Cykl kształcenia obejmuje: zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.   

Możemy pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.W szkole działa Samorząd Uczniowski.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską realizując program "Czas zawodowców BIS", Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci.

Absolwentów szkoły podstawowej  zapraszamy na drzwi otwarte:

28.03. 2020 r. godz. 09.00-12.00

25.04. 2020 r. godz. 09.00-12.00


Dane szczegółowe w zakładce: DANE ZESPOŁU

strona internetowa szkoły strona internetowa szkoły


Oferta
Dojazd

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej - kierunek Poznań Naramowice.

Dojazd autobusami nr: 47,51, 67, 69

Historia

Szkoła w Poznaniu należy do Zespołu Szkół im J.i W. Zamoyskich w Rokietnicy. 


Znakiem jakości szkoły są zdobyte tytuły w rankingu Perspektyw

BRĄZOWA TARCZA 2019

w 2017 nasze technikum najlepsze w powiecie poznańskim a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce.

SREBRNA SZKOŁA 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce

w 2015 Szkoła miała 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych

,,SZKOŁA MISTRZÓW" 2014 w zawodzie Technik architektury krajobrazu otrzymaliśmy  6 miejsce w skali kraju 

Atuty szkoły:

- dobre przygotowanie do matury oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

- kompetentna kadra pedagogiczna,nauczyciele wyższych uczelni, egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjne, 

- opieka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego

- miła i przyjazna atmosfera

- każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość rozwijania swoich zdolności, skorzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, imprez organizowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców

- liczne wycieczki krajowe i zagraniczne

- wspieranie inicjatyw uczniowskich, wsparcie dla uczniów słabszych i uczniów zdolnych

- internat (na terenie szkoły) 75 miejsc ze świetlicą, salą telewizyjną i dostępem do internetu, z Centrum Multimedialnym oraz mini salą fitness - biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji - Centrum Kształcenia na Odległość

U nas:

Certyfikaty Cisco Networking Academy

Darmowe oprogramowanie:

- Microsoft Imagine Premium

Microsoft Office 365 w chmurze


PROJEKTY UNIJNE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

W latach 2017-2019 realizowane były dwa projekty ,,Gotowi do pracy"-rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

Realizacja  projektu pozwoliła na wyposażenie pracowni tematycznych: multimedialnej,hotelarskiej,komunikacji w języku obcym,sprzedaży usług reklamowych, plastyczno-technicznej,projektowania architektury krajobrazu,lokalnych sieci komputerowych,aplikacji internetowych, rysunku technicznego i warsztatu szkolnego.

W ramach projektu przeprowadziliśmy kursy i szkolenia dla uczniów: baristyczny, barmański, kelnerski dla technika hotelarstwa, uprawnień SEP, kurs przygotowania i testowania kabli światłowodowych oraz obsługi urządzeń sieciowych np. firmy CISCO, dla technika informatyka,kurs obsługi pilarek spalinowych, nawadniania ,rekultywacji terenów zdegradowanych,projektowania, aborystyki dla technika architektury krajobrazu oraz szkolenie umiejętności interpersonalnych.   

W/W projekty pozwoliły również zorganizować płatne staże u pracodawców dla 90 uczniów

Szkoła uczestniczy w projekcie ,,Czas zawodowców BIS – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Głównymi zadaniami projektu są: stworzenie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDEZ), e-learning, organizacja praktyk i staży, merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach. Uczestnicząc w projekcie podnosimy jakości kształcenia zawodowego

Od 2013 roku Z S w Rokietnicy jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych AEHT, zrzeszających 320 szkół z 30 krajów. Priorytetem AEHT są: warsztaty, wymiany, konkursy, olimpiady i konferencje, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli - do uczniów w zawodzie technik hotelarstwa kierowane są zajęcia z barmaństwa, baristyki, wizażu, do uczniów w zawodzie technik informatyk - kurs grafiki komputerowej. 

Szkoła poszukując talentów informatycznych, przeprowadza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK" , pod patronatem Starosty Powiatu Poznańskiego,Starosty Powiatu Grodziskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, firmy CISCO i Polskiego Biura ECDL, firmy ProData, od 2016 r.Starosty Powiatu Gliwickiego i Prezydenta Miasta Łodzi, Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego.

W szkole panuje przyjazna, niepowtarzalna, kameralna atmosfera, dająca poczucie bezpieczeństwa, nie ma anonimowości. Kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie.

Absolwentom szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w:

- Technikum,

- Branżowej Szkole I stopnia- wielozawodowej

W Rokietnicy szkoła proponuje kształcenie w technikum:

- technik hotelarstwa

- technik informatyk

- technik architektury krajobrazu

- technik reklamy.

Dla osób chcących szybko zdobyć zawód możliwa jest nauka w Branżowej Szkole I stopnia

Kształcenie praktyczne realizowane jest przy współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: hotele Sheraton, Mercure, Novotel, linie promowe Unity Line. W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w: Komputronik Poznań, MPK - Poznań, Studio-Stron.pl, Politechnika Poznańska, Ogrodzie Botanicznym UAM i wielu innych.

W skład Zespołu Szkół w Rokietnicy wchodzi szkoła składowa w Poznaniu, ul. Rubież 20 (Naramowice)

To mała szkoła dająca duże możliwości.

Technikum architektury krajobrazu uznane za najlepiej kształcące w zawodzie w Rankingu Egzaminów Zawodowych również 2013 i 2014 roku. 

Uczniowie Technikum w Poznaniu biorą czynny udział w Olimpiadach Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiadach Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości , w kolejnych edycjach Konkursu Bankowego, Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Podatkach", Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W roku 2020/2021 Technikum w Poznaniu prowadzi nabór w zawodach :

- technik architektury krajobrazu

- technik informatyk

- technik reklamy.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają w Gospodarstwach Pomocniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,Ogrodzie Botanicznym UAM, Arboretum i w szkółce w Kórniku.

W urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni mamy już długoletnią tradycję, sięgającą lat 90-tych.

Projektowaliśmy i zakładaliśmy zieleń na terenie naszej szkoły w Poznaniu i w Rokietnicy oraz w lokalnym środowisku : Liceum w Kórniku, ZS w Mosinie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Owińskach.

Priorytetem szkoły jest bezpieczeństwo i niwelowanie wszelkich zagrożeń.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy pracują w systemie jednozmianowym.

W roku 2009 otrzymaliśmy certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który pozwala na zdobycie przez wszystkich zainteresowanych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Wspomagamy przygotowanie do egzaminów dojrzałości poprzez zajęcia fakultatywne. W każdej ze szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe, centra multimedialne, gabinety przedmiotowe, co znacząco przekłada się na wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych.

Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obie szkoły ZS w Rokietnicy posiadają nowo wybudowane boiska wielofunkcyjne, na których proponujemy wiele różnych imprez sportowo – integracyjnych.

Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami : Wyższą Szkoła Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Politechniką Poznańską ,Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci

Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych. 

Absolwentów szkół podstawowych zapraszamy na drzwi otwarte : 

w Rokietnicy:

04.04.2020 r. godz. 11.00

09.05.2020 r. godz. 12.00 

w Technikum w Poznaniu :

28.03.2020 r. godz. 09.00-12.00

25.04.2020 r. godz. 09.00-12.00

Koła zainteresowań

Koło młodego technika architektury krajobrazu

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne

Joga

Osiągnięcia

Znakiem jakości szkoły są zdobyte tytuły w rankingu Perspektyw

BRĄZOWA TARCZA 2019

w 2017 nasze technikum najlepsze w powiecie poznańskim a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce.

SREBRNA SZKOŁA 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce

w 2015 Szkoła miała 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych

,,SZKOŁA MISTRZÓW" 2014 w zawodzie Technik architektury krajobrazu otrzymaliśmy  6 miejsce w skali kraju 

Atuty szkoły:

- dobre przygotowanie do matury oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

- wysoka zdawalność egzaminu maturalnego

- kompetentna kadra pedagogiczna,nauczyciele wyższych uczelni, egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjne, 

- opieka pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego

- miła i przyjazna atmosfera

- każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość rozwijania swoich zdolności, skorzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, imprez organizowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców

- liczne wycieczki krajowe i zagraniczne

- wspieranie inicjatyw uczniowskich, wsparcie dla uczniów słabszych i uczniów zdolnych

- internat (na terenie szkoły) 75 miejsc ze świetlicą, salą telewizyjną i dostępem do internetu, z Centrum Multimedialnym oraz mini salą fitness - biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji - Centrum Kształcenia na Odległość

U nas:

Certyfikaty Cisco Networking Academy

Darmowe oprogramowanie:

- Microsoft Imagine Premium

Microsoft Office 365 w chmurze


PROJEKTY UNIJNE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

W latach 2017-2019 realizowane były dwa projekty ,,Gotowi do pracy"-rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

Realizacja  projektu pozwoliła na wyposażenie pracowni tematycznych: multimedialnej,hotelarskiej,komunikacji w języku obcym,sprzedaży usług reklamowych, plastyczno-technicznej,projektowania architektury krajobrazu,lokalnych sieci komputerowych,aplikacji internetowych, rysunku technicznego i warsztatu szkolnego.

W ramach projektu przeprowadziliśmy kursy i szkolenia dla uczniów: baristyczny, barmański, kelnerski dla technika hotelarstwa, uprawnień SEP, kurs przygotowania i testowania kabli światłowodowych oraz obsługi urządzeń sieciowych np. firmy CISCO, dla technika informatyka,kurs obsługi pilarek spalinowych, nawadniania ,rekultywacji terenów zdegradowanych,projektowania, aborystyki dla technika architektury krajobrazu oraz szkolenie umiejętności interpersonalnych.   

W/W projekty pozwoliły również zorganizować płatne staże u pracodawców dla 90 uczniów

Szkoła uczestniczy w projekcie ,,Czas zawodowców BIS – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Głównymi zadaniami projektu są: stworzenie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDEZ), e-learning, organizacja praktyk i staży, merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach. Uczestnicząc w projekcie podnosimy jakości kształcenia zawodowego

Szkoła poszukując talentów informatycznych, przeprowadza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK" , pod patronatem Starosty Powiatu Poznańskiego,Starosty Powiatu Grodziskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, firmy CISCO i Polskiego Biura ECDL, firmy ProData, od 2016 r.Starosty Powiatu Gliwickiego i Prezydenta Miasta Łodzi, Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego.

W szkole panuje przyjazna, niepowtarzalna, kameralna atmosfera, dająca poczucie bezpieczeństwa, nie ma anonimowości. Kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie.

Drzwi otwarte

Absolwentów szkoły podstawowej zapraszamy na drzwi otwarte :

 28.03.2020 r. godz. 9.00-12.00

 25.04.2020 r. godz. 9.00-12.00

Zajęcia pozalekcyjne

Koło młodego technika architektury krajobrazu

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne

Joga

Każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, korzystając  z oferty zajęć pozalekcyjnych, imprez, organizowanych przez nauczycieli, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.