Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne
Zespół szkół
Adres
ul.Świerkowa 8, 61-472 Poznań
Telefon
61832-19-49
Fax
61832-34-21
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr Małgorzata Nawojczyk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Mechaniczne
  • Technikum Mechaniczne
  • Technikum Mechaniczne
Opis
Technikum Mechaniczne wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, który swą ofertę edukacyjną dostosowuje do wymagań współczesnego rynku pracy. Misją ZSM jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów, edukacja młodzieży świadomie kształtującej swoją ścieżkę kariery zawodowej, dobrze przygotowanej do podjęcia pracy w Unii Europejskiej, rozumiejącej potrzebę dialogu międzykulturowego poprzez uczestnictwo w międzynarodowych wymianach i projektach. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów proponujemy zajęcia pozalekcyjne, podczas których młodzież przygotowuje się do egzaminów dojrzałości, jak również rozwija swoje zainteresowania. Do dyspozycji uczniów znajduje się biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe, siłownia, przyszkolne boisko sportowe, strzelnica. Niewątpliwym atutem ZSM jest zlokalizowana obok budynku głównego, bardzo dobrze wyposażona bursa.
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się na Dębcu/Świerczewie, przy ulicy Świerkowej 8. Dogodny dojazd tramwajem nr 2, 9 i 10 do pętli na Dębcu i autobusem linii 149, 175, 179 oraz autobusami komunikacji gminy Luboń, Komorniki, Puszczykowo. W pobliżu szkoły - stacja kolejowa Poznań-Dębiec.
Historia
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN powstał w roku 1976 na skutek połączenia dwóch wcześniej istniejących szkół: Zespołu Szkół Zawodowych ZPM H .Cegielski- przyzakładowej szkoły Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski oraz Zespołu Szkół Technicznych im. KEN – Szkoły Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego – ZST Min. Przem. Ciężkiego.
Koła zainteresowań

Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów.


Kontakty zagraniczne
Szkoła realizuje program Erasmus+, w ramach którego uczniowie klas technikum odbywają praktyki zagraniczne
Osiągnięcia
Szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami. Obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesny sprzęt elektroniczny, komputerowy, automatyczny oraz optyczny – to podstawa bazy dydaktycznej, która umożliwia kształcenie zawodowych umiejętności i przygotowanie do egzaminów zawodowych, odbywających się w Ośrodku Egzaminacyjnym na terenie szkoły. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności podczas praktyk zawodowych nie tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, ale też za granicą. W ramach projektu Leonardo da Vinci cenne doświadczenie zawodowe zdobywali w Lipsku i Dreźnie, min. w zakładach Siemens. W tym roku szkolnym i w latach następnych uczniowie wszystkich klas technikum będą mogli wyjechać na zagraniczne praktyki w ramach projektu ERASMUS +. Z kolei młodzież pragnąca podnosić swoje kompetencje językowe wyjedzie do Hiszpanii i Niemiec, by wziąć udział w projekcie „Heritage-European identity”, również w ramach Erasmusa. W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację projektów, dzięki którym uczniowie technikum kończyli kursy kwalifikacyjne i zdobywali dodatkowe uprawnienia a pracownie zawodowe zyskały nowoczesny sprzęt. Obecnie możemy pochwalić się sukcesem międzynarodowej rangi. Nasze Technikum Mechaniczne jest jedną z 12 szkół w Polsce, które otrzymały wsparcie z Fundacji Gene’a Haasa na rozwój kształcenia zawodowego. Grant ten wynosi 15 000 dolarów i jest najwyższą kwotą uzyskaną przez szkołę z naszego kraju. Warto też wspomnieć o licznych tytułach i sukcesach, które zdobywają nasi uczniowie, biorący udział w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych czy sportowych, jak choćby: osiągnięcie II Etapu Olimpiady Policyjnej organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie; złoty i dwa srebrne medale podczas XIII Mistrzostw Pływackich Strażaków PSP i OSP m. Poznania i Powiatu Poznańskiego; I miejsce i wyjazd do Brukseli w konkursie „Gwarancje dla młodzieży”; I i II miejsca w Debatach Oxfordzkich zorganizowanych przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; III miejsce w przeglądzie musztry i prezentacji artystycznej w II Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu. Równie świetnie wypadamy w zawodach strzeleckich. Możemy też poszczycić się stypendystami Prezesa Rady Ministrów.
Drzwi otwarte

26 marca 2020 godzina 17:00

18 kwietnia 2020 godzina 10:00
Zajęcia pozalekcyjne
Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów.
Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z wieloma Zakładami Pracy. Są to umowy patronackie oraz umowy o współpracy. Umowy te dotyczą zapewnienia praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, pomocy dydaktycznej w sprawie szkoleń nauczycieli przez pracowników, organizacji wycieczek zawodoznawczych, wspomagania w pomoce dydaktyczne pracownie techniczne. Umowy patronackie realizowane są z następującymi firmami: Komenda Miejska Straży Pożarnej, Firma Steelpress Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.  w Poznaniu, Fielmann Sp. z o.o. oddział w Poznaniu, MEDAR Technika Medyczna, Radosław Lipiec oraz Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.. Natomiast umowy o współpracy realizowane są z następującymi Zakładami:. Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o, FPUH REXEL S.C, Curtis Health Caps Sp. z o.o., Steelpress Sp. z o.o., Fielmann Sp. z o.o., MEDAR Technika Medyczna, Radosław Lipiec. Współpracę z firmami z grupy przedsiębiorstw z udziałem kapitału Skarbu Państwa reguluje porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu.