Poznań
Technikum
Technikum Mechaniczne
Zespół szkół
Adres
Świerkowa 8, 61-472 Poznań
Telefon
61832-19-49
Fax
61832-34-21
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr Małgorzata Nawojczyk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Technikum Mechaniczne
  • Technikum Mechaniczne
  • Technikum Mechaniczne
Opis
Technikum Mechaniczne wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, który swą ofertę edukacyjną dostosowuje do wymagań współczesnego rynku pracy. Misją Zespołu Szkół Mechanicznych jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów, edukacja młodzieży świadomie kształtującej swoją ścieżkę kariery zawodowej, dobrze przygotowanej do podjęcia pracy w Unii Europejskiej, rozumiejącej potrzebę dialogu międzykulturowego poprzez uczestnictwo w międzynarodowych wymianach i projektach. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów proponujemy zajęcia pozalekcyjne, podczas których młodzież przygotowuje się do egzaminów dojrzałości, jak również rozwija swoje zainteresowania. Do dyspozycji uczniów znajduje się biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe, siłownia, przyszkolne boisko sportowe, strzelnica. Niewątpliwym atutem ZSM jest zlokalizowana obok budynku głównego, bardzo dobrze wyposażona bursa.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się na Dębcu/Świerczewie, przy ulicy Świerkowej 8. Dogodny dojazd tramwajem nr 2, 9 i 10 do pętli na Dębcu i autobusem linii 149, 175, 179 oraz autobusami komunikacji gminy Luboń, Komorniki, Puszczykowo. W pobliżu szkoły - stacja kolejowa Poznań-Dębiec.
Historia
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN powstał w roku 1976 na skutek połączenia dwóch wcześniej istniejących szkół: Zespołu Szkół Zawodowych ZPM H .Cegielski- przyzakładowej szkoły Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski oraz Zespołu Szkół Technicznych im. KEN – Szkoły Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego – ZST Min. Przem. Ciężkiego.
Koła zainteresowań

Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów.


Kontakty zagraniczne
Szkoła realizuje program Erasmus+, w ramach którego uczniowie klas technikum odbywają praktyki zagraniczne
Osiągnięcia

Szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami. Obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesny sprzęt elektroniczny, komputerowy, automatyczny oraz optyczny – to podstawa bazy dydaktycznej, która umożliwia kształcenie zawodowych umiejętności i przygotowanie do egzaminów zawodowych, odbywających się w Ośrodku Egzaminacyjnym na terenie szkoły. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności podczas praktyk zawodowych nie tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, ale też za granicą. W tym roku szkolnym i w latach następnych uczniowie wszystkich klas technikum będą mogli wyjechać na zagraniczne praktyki w ramach projektu ERASMUS +.

W szkole działa prężnie Wolontariat - zdobyliśmy III miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Barwy Wolontariatu", zdobycie I miejsca w Konkursie Poznański Wolontariusz Roku oraz wyróżnienie dla Szkolnego Koła Wolontariatu w ramach Konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Szkolnego Koło Wolontariatu zwyciężyło w Konkursie Poznański Wolontariusz Roku 2021 w kategorii Wolontariat Szkolny.

Każdego roku możemy też poszczycić się stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz uczniami, którzy otrzymują Nagrody Miasta Poznania w różnych kategoriach, uczniowie są również laureatami Ogólnopolskich Olimpiad i Konkursów.

Uczniowie brali udział w ogólnopolskim konkursie „Elektronika, by żyło się łatwiej”. Zdobyli I miejsce oraz IV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Akademii Segro. Zdobyli wyróżnienia w Konkursie „Będę Biznesmenem – BeBi”. Zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Multitest z języka hiszpańskiego. Trzy zespoły naszej szkoły dostały się do Finału Ogólnopolskiego konkursu „Będę Biznesmenem”.

Drzwi otwarte

24 marca 2022 godzina 17:00

9 kwietnia 2022 godzina 10:00
Zajęcia pozalekcyjne
Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów.
Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z wieloma Zakładami Pracy. Są to umowy patronackie oraz umowy o współpracy. Umowy te dotyczą zapewnienia praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, pomocy dydaktycznej w sprawie szkoleń nauczycieli przez pracowników, organizacji wycieczek zawodoznawczych, wspomagania w pomoce dydaktyczne pracownie techniczne.

Współpraca z:

- Steelpress (klasa patronacka – technik mechatronik i mechatronik) – branża elektroniczno- mechatroniczna

- Fielmann (klasa patronacka – technik optyk) - branża mechaniki precyzyjnej

- HCP Cegielski S.A. – branża mechaniczna dla technika mechanika

- KONE – technik urządzeń dźwigowych branża elektro – energetyczna

- Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski – branża elektroniczno- mechatroniczna – technik mechatronik i mechatronik

- MPK Poznań S.A.

- FlexLink Engineering Polska Sp. z o.o.,

- Medar Optyk,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

- Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Pliki do pobrania
klauzula informacyjna rekrutacja