Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres
Świerkowa 8, 61-472 Poznań
Telefon
61-832-19-49
Fax
61-832-34-21
E-mail
zsmken@gmail.com
Strona www
http://www.zsken.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu to szkoła, która swą ofertę edukacyjną dostosowuje do wymagań współczesnego rynku pracy. Misją szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów, edukacja młodzieży świadomie kształtującej swoją ścieżkę kariery zawodowej, dobrze przygotowanej do podjęcia pracy w Unii Europejskiej, rozumiejącej potrzebę dialogu międzykulturowego poprzez uczestnictwo w międzynarodowych wymianach i projektach.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej obejmuje różne typy szkół: XXIX Liceum Ogólnokształcące. Technikum Mechaniczne, Branżową Szkołę I Stopnia nr 29, oraz Branżowa Szkołę II  Stopnia nr 6(kontynuacja  po BS I Stopnia).

Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszą się licealne „klasy mundurowe”: sportowo-obronna, objęta patronatem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, przygotowująca młodzież do pracy w różnych formacjach mundurowych.  Klasa policyjna, pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, skierowana do osób marzących o pracy w Policji.

 W naszej szkole od wielu lat funkcjonuje klasa psychologiczno-pedagogiczna pozwalająca kandydatom na zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. Uczniowie poznają dogłębnie  samych siebie,  innych ludzi, relacje i mechanizmy rządzące  życiem. To oferta między innymi dla przyszłych pedagogów i psychologów, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, pracowników HR. To miejsce gdzie możesz zrozumieć siebie i zdecydować o własnej przyszłości.

W technikum dużą popularnością cieszy się zawód Technik Optyk. Jest to jedyny w Poznaniu, prestiżowy, objęty patronatem Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek kształcenia.

Z kolei ścisłą współpracą z Steelpress sp z o.o., MPK Poznań, FlexLink Engineering Polska Sp. z o. o. może poszczycić się zawód Technik Mechatronik.

Patronat nas klasą strażacką ramach zawodu Technik Mechanik sprawuje Zakład H. Cegielski – Poznań S.A., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Ten cieszący się społecznym uznaniem kierunek przyciąga młodzież pragnącą zdobyć szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń mechanicznych, nie tylko z zakresu pożarnictwa.

Nową propozycją Zespołu Szkól Mechanicznych są zawody:

Technik urządzeń dźwigowych, którymi interesują się uczniowie pragnący w przyszłości podjąć pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie, wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne jako operatorzy maszyn i urządzeń, inspektorzy dozoru technicznego, montażyści w zakładach produkujących urządzenia dźwigowe.

Technik robotyk który może podjąć pracę jako programista robotów przemysłowych, konserwator i serwisant robotów, monter i operator systemów robotyki, projektant systemów sterowania. Technicy robotyki są szczególnie potrzebni w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej i komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej i farmaceutycznej, w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym oraz obronnym i lotniczym.

Technik mechanik umożliwiający podjęcie pracy w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie, wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne, biurach projektowych, wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i firmach rodzinnych lub we własnej firmie.

 

Młodzież, która chciałaby zdobyć fachową wiedzę i umiejętności w Szkole Branżowej, ma do wyboru zawód mechatronik, elektryk czy mechanik precyzyjny - pilnie poszukiwane i bardzo dobrze płatne kierunki. Szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami. Obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesny sprzęt elektroniczny, komputerowy, automatyczny oraz optyczny – to podstawa bazy dydaktycznej, która umożliwia kształcenie zawodowych umiejętności i przygotowanie do egzaminów zawodowych, odbywających się w Ośrodku Egzaminacyjnym na terenie szkoły.

Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności podczas praktyk zawodowych nie tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, ale też za granicą. W ramach projektu Erasmus+ cenne doświadczenie zawodowe zdobywali na praktykach we Włoszech i Hiszpanii .

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów proponujemy zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów podczas których młodzież przygotowuje się do egzaminów,  jak również rozwija swoje zainteresowania. Do dyspozycji uczniów znajduje się biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe, siłownia, przyszkolne boisko sportowe, strzelnica. Niewątpliwym atutem ZSM jest zlokalizowana obok budynku głównego, bardzo dobrze wyposażona bursa.