Poznań
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres
ul.Świerkowa 8, 61-472 Poznań
Telefon
61-832-19-49
Fax
61-832-34-21
E-mail
zsmken@gmail.com
Strona www
http://www.zsken.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu to szkoła, która swą ofertę edukacyjną dostosowuje do wymagań współczesnego rynku pracy. Misją szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów, edukacja młodzieży świadomie kształtującej swoją ścieżkę kariery zawodowej, dobrze przygotowanej do podjęcia pracy w Unii Europejskiej, rozumiejącej potrzebę dialogu międzykulturowego poprzez uczestnictwo w międzynarodowych wymianach i projektach. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej obejmuje różne typy szkół: Technikum Mechaniczne, Branżową Szkołę nr 29, Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszą się licealne „klasy mundurowe”: sportowo-obronna, objęta patronatem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, przygotowująca młodzież do pracy w różnych formacjach mundurowych i policyjna, pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu , skierowana do osób marzących o pracy w Policji. W technikum dużą popularnością cieszy się zawód Technik Optyk. Jest to jedyny w Poznaniu, prestiżowy, objęty patronatem Instytutu Optyki Wydziału Fizyki UAM i Jeleniogórskich Zakładów Optycznych, kierunek kształcenia. Z kolei ścisłą współpracą z Zakładami Mechanicznymi „Kazimieruk” może poszczycić się zawód Technik Mechatronik. Patronatem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych objęta została klasa strażacka w ramach zawodu Technik Mechanik. Ten cieszący się społecznym uznaniem kierunek przyciąga młodzież pragnącą zdobyć szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń mechanicznych, nie tylko z zakresu pożarnictwa. Nową propozycją ZSM jest zawód Technik urządzeń dźwigowych, którym interesują się uczniowie pragnący w przyszłości podjąć pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie, jako operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowych, inspektorzy dozoru technicznego, montażyści w zakładach produkujących urządzenia dźwigowe. Młodzież, która chciałaby zdobyć fachową wiedzę i umiejętności w Szkole Branżowej, ma do wyboru zawód mechatronik, elektryk czy ślusarz - pilnie poszukiwane i bardzo dobrze płatne kierunki. Szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami. Obrabiarki sterowane numerycznie, nowoczesny sprzęt elektroniczny, komputerowy, automatyczny oraz optyczny – to podstawa bazy dydaktycznej, która umożliwia kształcenie zawodowych umiejętności i przygotowanie do egzaminów zawodowych, odbywających się w Ośrodku Egzaminacyjnym na terenie szkoły. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności podczas praktyk zawodowych nie tylko w Poznaniu i Wielkopolsce, ale też za granicą. W ramach projektu Erasmus+ cenne doświadczenie zawodowe zdobywali na praktykach we Włoszech i Hiszpanii . W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację projektów, dzięki którym uczniowie technikum kończyli kursy kwalifikacyjne i zdobywali dodatkowe uprawnienia a pracownie zawodowe zyskały nowoczesny sprzęt. Obecnie możemy pochwalić się sukcesem międzynarodowej rangi. Nasze Technikum Mechaniczne jest jedną z 12 szkół w Polsce, które już dwukrotnie otrzymało wsparcie z Fundacji Gene’a Haasa na rozwój kształcenia zawodowego. Warto też wspomnieć o licznych tytułach i sukcesach, które zdobywają nasi uczniowie, biorący udział w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych czy sportowych, jak choćby: osiągnięcie II Etapu Olimpiady Policyjnej organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie; złoty i dwa srebrne medale podczas XIII Mistrzostw Pływackich Strażaków PSP i OSP m Poznania i Powiatu Poznańskiego; I miejsce i wyjazd do Brukseli w konkursie „Gwarancje dla młodzieży”; I i II miejsca w Debatach Oxfordzkich zorganizowanych przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości; III miejsce w przeglądzie musztry i prezentacji artystycznej w II Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu. III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Równie świetnie wypadamy w zawodach strzeleckich. W szkole działa prężnie Wolontariat - zdobyliśmy III miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu "Barwy Wolontariatu", zdobycie I miejsca w Konkursie Poznański Wolontariusz Roku. Możemy też poszczycić się stypendystami Prezesa Rady Ministrów. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska "VZÓR", która odnosi  sukcesy  zajmując I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na najlepiej działającą Spółdzielnie Uczniowską w kraju. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów proponujemy zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów podczas których młodzież przygotowuje się do egzaminów,  jak również rozwija swoje zainteresowania. Do dyspozycji uczniów znajduje się biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe, siłownia, przyszkolne boisko sportowe, strzelnica. Niewątpliwym atutem ZSM jest zlokalizowana obok budynku głównego, bardzo dobrze wyposażona bursa.