Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
Adres
ul.Kasprowicza 3, 62-040 Puszczykowo
Telefon
618133411
Fax
618133411
E-mail
Strona www
Dyrektor
Przemysław Budzyński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Zdjęcie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
Opis

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest szkołą położoną w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego i otoczoną terenami zielonymi. Wyróżniają ją: życzliwa i przyjazna atmosfera, troska o ucznia, przestronność, nauka w systemie jednozmianowym, nowoczesne obiekty sportowe. Obok szkoły znajduje się internat dla uczniów i stołówka. We wszystkich klasach odbywa się nauka dwóch języków obcych – j. angielskiego, i drugiego wybranego spośród j. niemieckiego i j. hiszpańskiego, z podziałem na grupy uwzględniające poziom znajomości języka. Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesne projektory multimedialne, w ośmiu pracowniach znajdują się tablice interaktywne. Ponadto szkoła posiada dwie pracownie informatyczne i bibliotekę z Centrum Informacji Multimedialnej. Od kilku lat  uczniowie podczas zajęć informatycznych zgłębiają wiedze i umiejętności z zakresu projektowania i programowania, wykorzystując zestawy klocków lego mindstrom oraz drukarki 3D. Młodzież ma też dostęp do bezprzewodowego Internetu. Baza sportowa szkoły to: boisko piłkarskie ORLIK 2012, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki oraz stadion lekkoatletyczny. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się mogą również w dwóch odnowionych salach gimnastycznych. Uczniowie uczestniczą w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Odnoszą sukcesy na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Co roku najlepsi uczniowie i najlepsi sportowcy są wyróżniani Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendiami Rady Powiatu w Poznaniu. Celem szkoły jest: konsekwentne, mądre współdziałanie nauczycieli, rodziców i uczniów, aby absolwent opuszczający jej mury prezentował wysoki poziom wiadomości, umiejętności i kultury osobistej, był przygotowany do dalszej nauki, pracy oraz radzenia sobie w życiu.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Istnieje wiele możliwości dojazdu do szkoły: z kierunku Poznań - PKP (do stacji Puszczykówko), z kierunku Wrocław - PKP, MPK(651 z pętli autobusowej Poznań Dębiec do Mosiny), z kierunku Śrem - PKS, z kierunku Kórnik, Rogalin, Mosina - linia 699 i PKS.

Historia

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie rozpoczęło pracę 1 września 1964 roku, korzystając z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2. W roku 1968, jeszcze w pomieszczeniach tymczasowych, został przeprowadzony pierwszy egzamin dojrzałości i świadectwa maturalne odebrało pierwszych 51 absolwentów. Do nowego budynku liceum wprowadziło się w roku szkolnym 1968/69. 26 czerwca 1971 roku nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Symbole wizualne faktu posiadania takiego patrona, istniejące do dzisiaj, to sgraffito, na frontalnej elewacji budynku oraz portret Mikołaja Kopernika wykonane i ufundowane przez miejscowych artystów Bożenę i Stanisława Ewiczów. 19 lutego 1973 roku nastąpiło wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, a zaprojektowanego przez poznańskiego plastyka Jerzego Hoffmana. W roku 1973 wprowadzono do szkoły profil sportowy, którym objęto wszystkie klasy „A”. W latach 2012-2017 liceum wchodziło w skład Zespołu Szkół w Puszczykowie obok Gimnazjum Sportowego. Obecnie nasza szkoła oferuje uczniom naukę w liceum czteroletnim na podbudowie szkoły podstawowej.

Koła zainteresowań

Od wielu lat uczniowie mogą uczestniczyć w organizowanych kołach przedmiotowych i  kołach zainteresowań. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się:

Koło miłośników teatru – w ramach którego uczniowie rozwijają zainteresowania teatrem i sztuką aktorską, mogą uczestniczyć w organizowanych wyjazdach na spektakle poznańskich teatrów.

Warsztaty HANDMADE – w ramach których uczniowie rozwijają umiejętności rękodzielnicze, poznają sposoby wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych.

Koło miłośników sztuki Amo Art. – podczas którego uczniowie podejmują różnorodne działania służące rozwijaniu zainteresowań sztuką oraz kreowaniu własnych pomysłów artystycznych, filmowych, muzycznych, plastycznych.

Kółko deltiologiczne - rozwija zainteresowania geografią i doskonali umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji geograficznych. Zachęca do podtrzymywania tradycyjnej formy korespondencji.

Kółko chemiczne – rozwija zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, szczególnie zagadnieniami dotyczącymi zjawisk chemicznych zachodzących w otaczającej człowieka rzeczywistości.

Biblioteka szkolna – zajęcia realizowane w ramach Szkolnego Centrum Edukacji i Informacji mają zachęcić uczniów do rozwijania zainteresowań bibliotecznych oraz poszerzać wiedzę w zakresie nowoczesnej informacji naukowej.

Kontakty zagraniczne

Ważnym elementem działalności Liceum była prowadzona przez wiele lat wymiana ze szkołami średnimi w Holandii i na Węgrzech. Obecnie Liceum poszukuje szkoły partnerskiej. Na czas pandemii kontakty ze szkołami z zagranicy zostały zawieszone.

Od kilki lat kadra pedagogiczna, we współpracy z ośrodkami edukacyjnymi z całej Europy, w ramach programu Erasmu +, poszerza swoje umiejętności i wiedzę z zakresu języków obcych i nowych technologii, a zdobyte podczas międzynarodowej wymiany doświadczenia wykorzystuje podczas pracy z młodzieżą.

Osiągnięcia

Od 2005 roku absolwenci Liceum osiągają jedne z najlepszych wyników egzaminu maturalnego wśród szkół Powiatu Poznańskiego. Liceum bierze udział w różnego rodzaju akcjach i projektach organizowanych przez MEN, Kuratorium Oświaty i innych organizacji pozarządowych, osiągając wysokie miejsca oraz zdobywając ważne certyfikaty. Ostatnio uczniowie zajęli wysokie miejsca w Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Statystycznej, Historycznej,  Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, Konkursie filmowym  i patriotyczno-historycznym. Z powodzeniem rywalizują z innymi szkołami z całej Wielkopolski w Lidze Liceów.

Od wielu lat  uczniowie mają najlepsze w województwie wyniki w lekkiej atletyce. Zawodnicy MKS „Juvenia” Puszczykowo, działającym przy liceum, odnoszą sukcesy nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale również stają na podium zawodów ogólnopolskich, takich jak Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Młodzików i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Najlepsi z nich szkolą się w Kadrze Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i reprezentują kraj na Zawodach Międzynarodowych. Do naszych absolwentów należą min. Anna Jagaciak - wielokrotna Mistrzyni Polski, reprezentantka kraju podczas Mistrzostw Świata i Europy, olimpijka (Rio 2016) czy Adrianna Szóstak - wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, reprezentantka kraju podczas Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych i ponad 20 innych zawodników – uczniów naszej szkoły, którzy zdobywali medale, często również mistrzostwa kraju, w różnych kategoriach wiekowych. MKS Juvenia w sezonie 2017 został najlepszym klubem lekkoatletycznym w Wielkopolsce pod względem punktacji za sport młodzieżowy. We wrześniu 2020 r. reprezentanci liceum zajęli I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach  Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej  Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Ministra Sportu w kategorii chłopców i dziewcząt. W bieżącym roku 2022 podczas halowych Mistrzostw Polski Juniorów nasi uczniowie zdobyli cztery medale  - brązowy na 60 m kobiet, srebrny na 200 m kobiet, srebrny w pięcioboju kobiet i brązowy na 2000m kobiet. mamy również wyspecjalizowana kadrę trenerską w każdym bloku konkurencji lekkiej atletyki.
Drzwi otwarte

24 marca i 21 kwietnia godz. 17.00  informacje o formie spotkania zostaną zamieszczone na stronie szkoły.


Zajęcia pozalekcyjne

Uczniom chcącym rozwijać swoje talenty szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań, takich jak udział w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach organizowanych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. 

Dla aktywnych uczniów proponowane są zajęcia z lekkoatletyki oraz innych dyscyplin sportowych. Uczniowie mogą zaangażować się w działalność w Licealnej Radzie Uczniowskiej, redagować szkolną gazetę i stronę internetową, współpracować z prasą lokalną. Szkoła proponuje uczniom udział w licznych wycieczkach integracyjnych, przedmiotowych i obozach sportowych. 

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach: geografia w turystyce, biologia eksperymentalna, chemia eksperymentalna, angielski specjalistyczny, elementy prawa i ekonomii, warsztaty teatralno - artystyczne.

Uczniowie mogą zaangażować się w działalność w Licealnej Radzie Uczniowskiej, redagować szkolną gazetę i stronę internetową, współpracować z prasą lokalną.

Szkoła proponuje uczniom udział w licznych wycieczkach integracyjnych, przedmiotowych i obozach sportowych.

Współpraca z pracodawcami

Zakres wiekowy
14/15-19