Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
Adres
os.Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
Telefon
61-8234041
Fax
61-8234041
E-mail
Strona www
Dyrektor
o. Jarosław Pabian SP
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Hol szkoły
  • Pijarzy pod żaglami
Opis

Młodzież naszego liceum Licealna się w 12 oddziałach klasowych. Każdego roku tworzone są 3 klasy pierwsze: A - klasa humanistyczna, B - klasa politechniczna, C - klasa medyczna. Wszystkie klasy liczą maksymalnie do 24 uczniów.

Co szkoła oferuje uczniowi ?

1. Wysoki poziom nauczania. Wyniki osiągane przez naszą młodzież w konkursach i olimpiadach są ważne, jednak dużą wagę przykładamy do rozwoju potencjału intelektualnego i osobowościowego każdego wychowanka.

2. Przyjazną atmosferę i indywidualne podejście. Wspólnota szkolna nie ma dla nas wymiaru bezimiennego. Nacisk na poszanowanie indywidualności każdego ucznia i nauczyciela są kluczowe. Wszyscy wspólnie tworzymy wspólnotę i dbamy o jej jakość.

3. Dobre zaplecze dydaktyczne. W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka, pracownie komputerowe, sale wyposażone w sprzęt audiowizualny, nowoczesne zaplecze sportowe.

4. Wielopłaszczyznowy rozwój. Oprócz zajęć dydaktycznych, szkoła jest miejscem rozwoju całościowo pojętej osobowości człowieka. Można powiedzieć, że rozwój ten skupiony jest wokół greckiej triady: świątynia, stadion, teatr. Bogaty program duszpasterski zapewnia indywidualny kontakt z duszpasterzami, uczestnictwo w Eucharystii oraz udział w spotkaniach i wyjazdach formacyjnych.

5. Naukę języków obcych takich jak: angielski, niemiecki, hiszpański, japoński.

6. Tutoring.

7. Katolicki charakter. Na czym polega katolicki charakter szkoły? Każdy uczeń decydując się na wybór szkoły pijarskiej powinien być świadom jej charakteru. Elementem naszej tożsamości jest odniesienie do Boga i objawienia chrześcijańskiego w każdej dziedzinie życia szkoły. Wyraża się to również w konkretny sposób. Codziennie pierwsze zajęcia rozpoczynają się, a ostatnie kończą krótką modlitwą. Raz w tygodniu odprawiana jest dla uczniów Msza św. Oprócz świąt i uroczystości świeckich akcentujemy również święta religijne.

Poza tymi elementami szkoła jest podobna do każdej innej dobrej szkoły średniej. Wyróżnikiem szkół pijarskich zawsze było i nadal jest przekazywanie wiedzy nowoczesnej, z wykorzystaniem najnowszych metod kształcenia. Strona www

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Do szkoły najlepiej dojechać tramwajem (12, 14, 15, 16, 92) do pętli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju - os. Sobieskiego lub autobusem (151, 174, 185, 189, 190, 191, 193, 832, 901, 902, 903, 904, 907) i dalej pieszo w stronę osiedla Sobieskiego (4 minuty)
Historia

Do Polski przybyli pijarzy w 1642 roku zaproszeni przez króla Władysława IV do prowadzenia szkół. I rozwinęli bardzo dynamiczna sieć na terenie całego Królestwa. Przyczynili się też do reformy szkolnictwa na ziemiach polskich.

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu rozpoczął działalność we wrześniu 2005 jako szósta szkoła pijarska w wolnej Polsce, po upadku komunizmu. Rok później do klas szkoły podstawowej i gimnazjum dołączyli licealiści. 

Obecnie w szkołach pijarskich na świecie kształci się 131 333 uczniów. Działamy w 44 krajach i wymieniamy wzajemne doświadczenia pedagogiczne i dydaktyczne w sieci 197 szkół, dzięki czemu jesteśmy tradycyjnie innowacyjni.

Koła zainteresowań
Koła przedmiotowe, koło kabaretowe, koło języka łacińskiego, koło historii sztuki, koło plastyczne, szkolny klub filmowy, zajęcia sportowe, nauka gry na gitarze, zespół wokalno-instrumentalny AMOS, Szkolny Klub Wolontariatu CALASANZ,
Kontakty zagraniczne
Współpracujemy ze szkołami prowadzonymi przez pijarów w 44 krajach. Wymiany szkolne prowadzimy także ze szkołami nie należącymi do pijarskiej sieci edukacyjnej, np. ze szkołą we Włoszech, Niemczech i Hiszpanii.
Osiągnięcia

W szkole pijarskiej wprowadziliśmy znaną z najlepszych uniwersytetów angielskich metodę tutoringu - nasi nauczyciele, absolwenci szkoły tutorów Collegium Wratislaviense - rozwijają potencjał uczniów w ramach indywidualnych spotkań.

Uczniowie biorą udział w wielu przeglądach teatralnych, konkursach i olimpiadach zajmując czołowe miejsca: - I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989".Uczniowie biorą udział w wielu przeglądach teatralnych, konkursach i olimpiadach zajmując czołowe miejsca: - I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989". Największym osiągnięciem naszego liceum było zdobycie przez grupę teatralną tytułu finalisty w Pierwszym Internetowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych, za przedstawienie "Pan Tadeusz, czyli les amours imaginaires".

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Poznaniu im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i może poszczycić się srebrna tarczą.

W nagrodę za najlepsze wyniki w nauce uczniowie uczestniczą w obozie naukowym organizowanym we wrześniu każdego roku.

Drzwi otwarte