Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II
Adres
ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
Telefon
61 866 59 37
Fax
61 866 59 37
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Dorota Cichocka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Zapraszamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wyróżniają nas klasy liczące 15 osób.

Mamy indywidualne podejście do ucznia, rozumiemy jego potrzeby oraz dostosowujemy do nich formy i metody pracy. Przekazujemy młodemu człowiekowi wiedzę, umiejętności i narzędzia by mógł się w pełni rozwinąć.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości.

Budujemy atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa. Stawiamy na zrozumienie i akceptację młodego człowieka oraz współprace z jego rodzicami.

Do klas terapeutycznych zapraszamy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przewlekle chorych, wymagających dostosowania procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, w normie intelektualnej.

W pełni realizujemy podstawę programową obowiązującą w liceach w całej Polsce.

Warunkiem koniecznym przyjęcia jest posiadanie aktualnej opinii w sprawie potrzeby objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na etap edukacyjny nauki w szkole ponadpodstawowej. Nie przyjmujemy uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.


Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Linie tramwajowe: 1, 5, 7, 8, 11, 14 Linie autobusowe: 164, 179 Przystanek: Głogowska / Hetmańska.

Szkoła znajduje się w odległości ok. 200 metrów od przystanku (tylko 3 przystanki od dworca PKP i PKS).


Historia

W 2017 roku w wyniku reformy w gmachu po gimnazjum zostaje powołane, z inicjatywy dyrektor Małgorzaty Sienkiewicz przy wsparciu Rady Pedagogicznej i władz oświatowych miasta, XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II w Poznaniu. Jest to jedyne liceum terapeutyczne w Wielkopolsce.


Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, informatyczną i sportową. Posiada klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, siłownię, boisko ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki z bogatym księgozbiorem.


Od 1 września 2021 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Dorota Cichocka. Obecnie w liceum kształci się 212 uczniów.

Koła zainteresowań

      Oferta kół zainteresowań wynika z indywidualnych potrzeb uczniów.

       Naszym uczniom proponujemy m.in.: warsztaty literackie, klub filmowy, wolontariat - Klub Młodych’37,  Szkolna Liga Wolontariacka ZOO, koło historyczno-fotograficzne Flesz przeszłości,  Kulturalni.pl,  zespół wokalny Modraki,  konwersacje w języku niemieckim, English Tea Room, koło projektowe w ramach Akademii Kształcenia Wyprzedzającego (Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020),  Oikos = Dom - projekt ekologiczny, Klub młodego mediatora, Klub rówieśniczej interwencji kryzysowej.

Osiągnięcia

Nagroda za projekt uczniowski: „Poznański Łazarz – od podmiejskiej osady do śródmiejskiej dzielnicy” przyznana w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, podprojekt Akademia Kształcenia Wyprzedzającego.

Redemptoris missio

Wolontariat - ZOO

Koala

3 książki

Link do padletu: https://pl.padlet.com/historiasp/ksiolzncl71s27lg 


Kontakty zagraniczne
eTwinning, Memoramus, wycieczki zagraniczne
Zakres wiekowy
15-19 lat
Drzwi otwarte

• 1 kwietnia 2021 r. o godz. 16.3O zapraszamy na drzwi otwarte


Zajęcia pozalekcyjne
realizacja projektu Oikos=Dom wolontariat trening efektywnego uczenia się zajęcia wyrównawcze spotkania ze specjalistami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Współpraca z pracodawcami