Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi
Adres
ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
Telefon
61 866 59 37
Fax
61 866 59 37
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Nasza misja: Jesteśmy po to, abyście uwierzyli, że wykształcenie jest najważniejsze na świecie. Co nas wyróżnia? - KLASY DO 15 OSÓB - drugie takie publiczne liceum w Polsce - kameralność - zrozumienie i akceptacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów - skuteczne i przyjazne metody nauczania dostosowane do potrzeb uczniów - pomoc i wsparcie w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności społecznych - kadra doświadczonych nauczycieli w prowadzeniu uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia z psychoedukacji - zajęcia z arteterapii - zajęcia z socjoterapii - zajęcia z biblioterapii - zajęcia wyrównawcze - trening efektywnego uczenia się - podstawa programowa jest w pełni realizowana - wymagania szkolne nie są obniżone, lecz dostosowane do potrzeb ucznia - przyjazna uczniom aranżacja klas i środowiska szkolnego - stosowanie zasad edukacji spersonalizowanej i zróżnicowanej - kształtowanie postawy prospołecznej i proekologicznej Homo ekologikus. Klasa terapeutyczna, to oferta skierowana do uczniów: - wymagających dostosowania procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej - którym stan zdrowia często nie pozwala w pełni korzystać ze szkoły, w związku z czym w tradycyjnym systemie często byli narażeni na niepowodzenia edukacyjne - uczniów klas integracyjnych (zgodnie z opinią PPP). Wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców zapraszamy bezpośrednio na rozmowę z Dyrektorem Szkoły. strona internetowa szkoły facebook
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Linie tramwajowe: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14 Linie autobusowe: 64, 79 Przystanek: Głogowska / Hetmańska (tylko 3 przystanki od dworca PKP i PKS)
Historia
Na początku było… Gimnazjum 51 im. Jana Pawła II prowadzące oddziały terapeutyczne. Trafiali tu uczniowie mający zindywidualizowane potrzeby edukacyjne, a jednocześnie pragnący realizować swoje marzenia związane z rozwojem osobistym. W wyniku reformy systemu oświaty w Polsce, szkoła została wygaszona, ale idea dostosowania metod i form pracy do potrzeb ucznia została. Już wcześniej uczniowie i rodzice myśleli o kontynuowaniu nauki w tak sprzyjających warunkach jakie mieli w Gimnazjum 51. Wprowadzona reforma stała się impulsem do myślenia i działania. W rezultacie, w wyniku wysiłków wielu wspaniałych osób, powstało pierwsze w Wielkopolsce, a drugie w Polsce liceum – XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II. Nasi nauczyciele mają dużą wiedzę i długoletnie doświadczenie, są życzliwi, gotowi pomóc w każdej sytuacji, potrafią dostrzec trudności i docenić starania. Służą pomocą w rozwijaniu zainteresowań i pasji oraz osiąganiu życiowych celów. Zapewniają atmosferę bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji. W szkole wszyscy się znają i otaczają wzajemnym szacunkiem. W naszej nowej formie jesteśmy na początku drogi, jednak niesiemy ze sobą bagaż pozytywnych doświadczeń i wielu pasji.
Koła zainteresowań
Oferta kół zainteresowań będzie wynikała z indywidualnych potrzeb uczniów. Na początek proponujemy następujący zestaw: • wolontariat - Klub37 • Poznajemy japońskie sztuki walki – karate • Poznajemy trasy rowerowe Poznania i okolic • konwersacje w języku niemieckim • Akademia Kultury Polskiej - projekt teatralny • warsztaty literackie • Koło historyczno-fotograficzne "Flesz przeszłości" • Kulturalni pl. – spotkania z kulturą
Osiągnięcia
Sukces nie jest czymś stałym. Jest wierzchołkiem góry, na który chcemy Was zaprowadzić. To właśnie tam spotkacie niesamowite pomysły, radosne uśmiechy i satysfakcję po często ciężkiej pracy. Sukces dla każdego jest czymś innym. To właśnie tutaj będziemy się dzielili Waszymi i naszymi sukcesami.
Kontakty zagraniczne
eTwinning Hiszpania, Cypr, Tunezja,Rumunia,Węgry,Słowacja, Mołdawia,Kreta,Armenia
Zakres wiekowy
15-19 lat
Drzwi otwarte
31 marca 2020 r. godz. 17.OO
Zajęcia pozalekcyjne
trening efektywnego uczenia się; zajęcia wyrównawcze