Poznań
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Poznań
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny ul.Garbary 24, 61-867, Poznań
P_1A
P_1C
P_1F
P_1G
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1 ul.Bukowska 16, 60-809, Poznań
P_ABAKUS
P_COLUMBUS grupa 1
P_COLUMBUS grupa 2
P_LEX grupa 1
P_LEX grupa 2
P_MEDICUS
P_VITA
P_SIGMA gr 1
P_SIGMA gr 2
P_0_GALIA
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 ul.Matejki 8/10, 60-766, Poznań
P_1A-1 PRAWNICZA
P_1A-2 PRAWNICZA
P_1B MEDYCZNA
P_1C-1 POLITECHNICZNO-EKONOMICZNA
P_1C-2 POLITECHNICZNO-EKONOMICZNA
P_1D Pre-IB
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego ul.Strzelecka 10, 61-845, Poznań
P_1a - PITAGORAS -akademicka
P_1b - VESPUCCI -akademicka
P_1c - LINUX - akademicka
P_1d-AVICENNA - akademicka
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul.Swojska 6, 60-592, Poznań
P_1A Akademicka Ekonomiczna
P_1B Medyczna
P_1E Politechniczna
P_1F Akademicka Dziennikarska
P_1G Akademicka psychologiczno - prawnicza
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej ul.Zmartwychwstanców 10, 61-501, Poznań
P_1a (medyczna)
P_1b (teatralno-filmowa)
P_1c (biologiczno-chemiczna)
P_1d (dziennikarsko – prawna)
P_1e (politechniczna)
P_1f (turystyczno-ekonomiczna)
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 ul.Krakowska 17a, 61-889, Poznań
P_1A Humanistyczna
P_1B Humanistyczno-Prawnicza
P_1C Historyczno-Językowa
P_1E Politechniczna
P_1F Ekonomiczno-Językowa
P_1G Biologiczno-Chemiczna
P_1H Chemiczno_Biologiczna
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki ul.Żeromskiego 8/12, 60-544, Poznań
P_1A
P_1B
P_1F
P_1C
P_1D
P_0
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul.Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
P_1A IKA
P_1B MKA
P_1C FKA
P_1D PKM
P_1E PKM
P_1F PKM
P_1G EKA
P_1H EKA
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta ul.Warzywna 24, 61-658, Poznań
P_1A PROZDROWOTNA
P_1B INŻYNIERYJNA
P_1C BIZNESOWA
P_1D1 EUROPEJSKA
P_1D2 EUROPEJSKA
P_1E HUMANISTYCZNA
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 os.Rzeczypospolitej 111, 61-389, Poznań
P_1A LINGWISTYCZNA
P_1B1 POLITECHNICZNA
P_1B2 EKONOMICZNA
P_1C DZIENNIKARSKA
P_1D BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
P_1E FILMOWO-TEATRALNA
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich ul.Piotra Ściegiennego 134, 60-304, Poznań
P_1/1
P_1/2
P_1/3
P_1/4
P_1/5
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie ul.Gen. Tadeusza Kutrzeby 8, 61-719, Poznań
P_1a ekonomiczna
P_1b1 artystyczno-prawnicza profil artystyczny
P_1b2 artystyczno-prawnicza profil prawniczy
P_1c biologiczno-chemiczna
P_1d1 politechniczna
P_1d2 politechniczna
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego os.Piastowskie 106, 61-164, Poznań
P_1A Humanistyczna PRAWNIK
P_1B Językowa POLIGLOTA
P_1C Biologiczno-chemiczna MEDYK
P_1D Dietetyczna FIT
P_1E Przyrodnicza OMNIBUS
P_1F Informatyczna INFORMATYK
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi os.Bolesława Chrobrego 107, 60-681, Poznań
P_1A humanistyczno-prawniczy
P_1B psychologiczno-pedagogiczny
P_1C turystyczno-językowy
P_1D biologiczno-chemiczny
P_1E medialno-kulturowy
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 ul.Tarnowska 27, 61-323, Poznań
P_I a
P_I b
P_ I c
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 os.Czecha 59, 61-288, Poznań
P_0 (KLASA WSTĘPNA)
P_IA1 (LEX-PRESS)
P_IA2 (LEX-PRESS)
P_IB (POLITECHNICUS)
P_IC (MEDICORUM)
P_ID (PEREGRINUS)
P_IE (ECONOMICUS)
P_IF (SECCION BILINGUE)
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
P_1LA_sportowa
XX Liceum Ogólnokształcące os.Wichrowe Wzgórze 111, 61-674, Poznań
P_1A - teatralna z tańcem współczesnym
P_1B - językowa
P_1C - psychologiczno - językowa
P_1D - ogólna ze sztukami wizualnymi
P_1E - sportowa - dietetyka z promocją zdrowia (fitness, piłka nożna, koszykówka)
XXI Liceum Ogólnokształcące ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
P_1A_Architektura_Design
P_1B_Prozdrowotna
P_1C_Psychologiczno - pedagogiczna
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ul.Widna 1, 60-655, Poznań
P_1A teatralno-filmowa
P_1B biologiczno-chemiczna
P_1C psychologiczno-językowa
P_1D dwujęzyczna z j. angielskim
P_1E dziennikarsko-medialna
XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
P_IaL humanistyczna - manager kultury
P_IeL prawna - kryminologia i resocjalizacja
XXIX Liceum Ogólnokształcące ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
P_O1 sportowo-obronna
P_O2 policyjna
P_O3 policyjna
XXX Liceum Ogólnokształcące ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
P_1W
XXXI Liceum Ogólnokształcące ul.Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
P_L1A - strażacka
P_L1C - kosmetyczna
P_L1B - policyjna
XXXII Liceum Ogólnokształcące ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
P_LA
P_LB
P_LC
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
P_1A LINGWISTYCZNA
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211, Poznań
P_1A
P_1B
P_1C
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące ul.Małoszyńska 38, od 1 września 2019r. ul. Drzymały 4/6 , 60-176 Poznań
P_1A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
P_1Bh Patronacka Klasa Prawniczo-Medialna - profil z rozszerzoną historią
P_1Bw Patronacka Klasa Prawniczo-Medialna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
P_1C Patronacka Klasa Medyczna
P_1D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny
P_1D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
P_1Em Patronacka Klasa Medyczno-Psychologiczna - profil medyczny
P_1Ep Patronacka Klasa Medyczno-Psychologiczna - profil psychologiczny
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego os.Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
P_1a
P_1s1
P_1s2
P_1s3
P_1s4
P_1s5
P_1s6
Sportowe Liceum Ogólnokształcące os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
P_1A
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
P_1At_Technik_budownictwa
P_1Bt_Technik_budownictwa
P_1Ct_Technik_renowacji_elementów_architektury
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
P_IaT technik architektury krajobrazu
P_IbT technik budownictwa
P_IwT technik robót wykończeniowych w budownictwie
P_IfT technik inżynierii sanitarnej
P_IdT technik technologii drewna
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
P_1RA1 t.rachunkowości
P_1E1 t.ekonomista
P_1i1 t.informatyk
P_1P1 t.programista
P_1R1 t.reklamy
P_1T1 t.organizacji turystyki
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
P_T1A
P_T1C
P_T1D
P_T1H
P_T1T
P_T1L
P_T1P
P_T1O
P_T1S
P_T1R
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
P_1A_Technik mechatronik
P_1B_Technik mechatronik
P_1D_Technik mechanik lotniczy
P_1E_Technik mechanik
P_1F_Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
P_1A_technik elektryk
P_1B_technik elektronik
P_1C_technik energetyk
P_1C_technik informatyk
P_1D_technik informatyk
P_1E_technik informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
P_1T1
P_1T2
P_1T3
P_1T4
P_1T5
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
P_1aż
P_1bż
P_1cż
P_1dż
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
P_1GA_technik_geodeta
P_1GW_technik_geodeta_wojskowy
P_1TS_technik_poj._sam.
P_1G_technik_geolog
P_1D_technik_bud._dróg
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
P_a - agrobiznes
P_i - inżynieria środowiska i melioracji
P_m - mechanizacja rolnictwa i agrotronika
P_u - urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
P_wa - weterynaria
P_wb - weterynaria
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
P_A1
P_A2
P_B
P_C
P_D
Technikum Łączności ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
P_1aT
P_1i1T
P_1i2T
P_1fT
P_1eT
P_1tT
Technikum Mechaniczne ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
P_T1 technik mechatronik
P_T2 technik optyk
P_T3 technik mechanik-strażak
P_T4 technik urządzeń dźwigowych
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul.Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
P_I a
P_I b
P_I c
P_I d
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
P_1D
P_1F
P_1G
P_1L
P_1R
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
P_1H
P_1T
P_1Ż
P_1H
P_1Ż
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
P_1at/T
P_1bt/B
P_1ct/V
P_1dt/H
P_1et/M
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
P_Architektura krajobrazu
P_Technik budownictwa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
P_1A_Automatyk
P_1OO_Operator obrabiarek skrawających
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
P_1ak
P_1bk
P_1ck
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
P_B1A
P_B1B
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
P_1az
P_1bz
P_1cz fotograf
P_1dz magazynier-logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
P_1ZDfoI
P_1ZF
P_1ZM
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
P_1K
P_1C
P_1P
P_1W
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
P_1ab/T
P_1bb/D
P_1cb/K
P_1db/M
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
P_1a_mech.poj.sam._lakiernik_blacharz
P_1b_kierowca_mechanik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23 ul.Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
P_I 1
P_I 2
P_I 3 BARBER
P_I 4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 27 ul.Świt 25, 60-375, Poznań
P_1AB_elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
P_IwZ monter robót wykończeniowych w budownictwie
P_IfZ monter sieci i instalacji sanitarnych
P_IdZ stolarz
P_ImZ murarz-tynkarz i inne zawody budowlane
P_ItZ tapicer i inne zawody drzewne
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
P_Z1 mechatronik
P_Z2 elektryk
P_Z3 ślusarz
Branżowa Szkoła I stopnia ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
P_Dekarz
P_Monter zabudowy i robót wykończeniowych
P_Monter stolarki budowlanej
P_Instalator
P_Betoniarz zbrojarz
P_Mechanik samochodowy
P_Elektromechanik samochodowy
P_Lakiernik
P_Blacharz samochodowy
P_Mechanik motocyklowy
P_Mechanik maszyn drogowych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
P_1eB
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
P_1a
P_1b
P_1c
P_1d
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
P_1aT
P_1bT
P_1cT
P_1dT
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu os.Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
P - 1a Humanistyczna (teatralno-dziennikarska)
P - 1b Matematyczna (matematyczno-fizyczno-informatyczna)
P - 1c Przyrodnicza (biologiczno-chemiczno-geograficzna)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Żniwna 1, 61-663, Poznań
P_1TA
P_1TB
P_1TC
P_1TD
P_1TE
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 ul.św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
P_1BA
P_1BB terapeutyczna
P_1BC terapeutyczna
P_1BD terapeutyczna