Poznań
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Poznań i Powiat Poznański
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny ul.Garbary 24, 61-867, Poznań
1A humanistyczna
1B humanistyczna
1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
1D biologiczno-chemiczna
1F matematyczno-fizyczna
1G matematyczno-geograficzna
1I matematyczno-informatyczna
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1 ul.Bukowska 16, 60-809, Poznań
Abakus A
Abakus B
Columbus
Lex gr.1
Lex gr.2
Medicus A
Medicus B
Medicus C
Sigma
Galia
II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej ul.Matejki 8/10, 60-766, Poznań
1A pre-IB
1B1 PRAWNICZA
1B2 PRAWNICZA
1C1 MEDYCZNA DSD
1C2 MEDYCZNA
1D MEDYCZNA
1E EKONOMICZNA
1F1 DYPLOMATYCZNA
1F2 POLITECHNICZNA AI
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego ul.Strzelecka 10, 61-845, Poznań
1a - PITAGORAS - AKADEMICKA
1b - VESPUCCI – AKADEMICKA
1c - LINUX – AKADEMICKA
1d - DA VINCI – AKADEMICKA
1e - LINNEUSZ - AKADEMICKA
1f - AVICENNA – AKADEMICKA
1g - ARCHIMEDES – AKADEMICKA
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul.Swojska 6, 60-592, Poznań
1 A1 - Akademicka - Ekonomiczna
1 A2 - Akademicka - Ekonomiczna
1 B1 - Medyczna
1 B2 - Medyczna
1 C1 - Medyczna
1 C2 - Medyczna
1 D1 - Akademicka - Ekonomiczna
1 D2 - Akademicka - Ekonomiczna
1 E1 - Politechniczna
1 E2 - Politechniczna
1 F - Akademicka - Dziennikarska
1 G1 - Psychologiczno - Prawnicza
1 G2 - Psychologiczno - Prawnicza
1 H1 - Psychologiczno - Prawnicza
1 H2 - Psychologiczno - Prawnicza
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej ul.Zmartwychwstanców 10, 61-501, Poznań
1a medyczna 23
1b humanistyczno artystyczna 23
1c biologiczno-chemiczna 23
1d dziennikarsko prawna 23
1e politechniczna 23
1f inżynieryjna 23
1g turystyczno ekonomiczna 23
1h europejska 23
1i biologiczno laboratoryjna 23
1j matematyczno analityczna 23
1k psychologiczno społeczna 23
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 ul.Krakowska 17a, 61-889, Poznań
1A Humanistyczno-prawnicza
1B Historyczno-językowa
1C Politechniczna
1D Ekonomiczno-językowa
1E Biologiczno-chemiczna
1F Biologiczno-chemiczna
1G Matematyczno-geograficzna
1H Biologiczno-chemiczna
1I Humanistyczna
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki ul.Żeromskiego 8/12, 60-544, Poznań
A medialny
B_a biologiczno - chemiczny
B_n biologiczno - chemiczny
C ekonomiczny
D politechniczny
F1 matematyczno - chemiczny
F2 matematyczno-chemiczny
G1 językowy
G2 językowy
O wstępny
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul.Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
1A IKA Informatyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
1B MKA Matematyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
1C FKA Fizyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
1D/E/F PKM Patronackie Klasy Medyczne biol.-chem.
1G/H EKA Ekonomiczne Klasy Akademickie mat.-geo.-językowe
1I EKA grupa 1 Ekonomiczna Klasa Akademicka mat.-geo.-językowa
1I EKA grupa 2 Ekonomiczna Klasa Akademicka mat.-geo.-językowa
1J Humanistyczna j. pol. -his.-j.ang.
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta ul.Warzywna 24, 61-658, Poznań
1A (A1 i A2) prozdrowotne
1B inżynieryjna
1C (C1 i C2) biznesowe
1D1 europejska
1D2 europejska
1E prawnicza
1F psychologiczna
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 os.Rzeczypospolitej 111, 61-389, Poznań
1A1 LINGWISTYCZNA
1 A2 LINGWISTYCZNA
1 B1 POLITECHNICZNA
1 B2 POLITECHNICZNA
1 C1 DZIENNIKARSKA
1 C2 DZIENNIKARSKA
1 D1 PRZYRODNICZA(akademicka)
1 D2 PRZYRODNICZA(akademicka)
1E1 FILMOWO-TEATRALNA
1E2 FILMOWO-TEATRALNA
1F1 EKONOMICZNA(akademicka)
1 F2 EKONOMICZNA(akademicka)
1G1 PSYCHOLOGICZNA
1 G2 PSYCHOLOGICZNA
1H1 TURYSTYCZNA
1H 2 TURYSTYCZNA
1 I 1 MEDYCZNA
1 I 2 MEDYCZNA
1 J 1 MARKETINGOWA
1 J 2 MARKETINGOWA
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich ul.Piotra Ściegiennego 134, 60-304, Poznań
1.1 biologiczno - chemiczny
1.2 lingwistyczno - geograficzny
1.3 lingwistyczny
1.4 humanistyczny
1.5 matematyczno-geograficzny
1.6 wschodoznawczy
1.7 biologiczno - chemiczny
1.8 matematyczno - geograficzny
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie ul.Gen. Tadeusza Kutrzeby 8, 61-719, Poznań
1A klasa ekonomiczna: profil matematyczno-geograficzno-językowy
1B klasa humanistyczna: profil teatrologiczno-filmoznawczy
1C klasa humanistyczna: profil prawniczy
1D Klasa medyczna: profil biologiczno-chemiczny
1 E klasa politechniczna: profil matematyczno-informatyczno-językowy
1 F klasa ekonomiczna: profil matematyczno-geograficzno-językowy
1G Klasa medyczna: profil biologiczno - chemiczny
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego os.Piastowskie 106, 61-164, Poznań
1A artystyczno - historyczna ARTE
1B1 ekonomiczna BIZNES
1B2 ekonomiczna BIZNES
1C1 biologiczno - chemiczna MEDYK
1C2 biologiczno - chemiczna MEDYK
1D1 technologiczna ANALITYK
1D2 technologiczna ANALITYK
1E1 psychologiczna SELF-CARE
1E2 psychologiczna SELF-CARE
1F dziennikarska REPORTER
1G1 medyczno-technologiczna ANDROID
1G2 medyczno-technologiczna ANDROID
1H lingwistyczna POLIGLOTA
1I prawniczo-ekonomiczna PRAWNIK
1J1 architektoniczna ARCHITEKT
1J2 architektoniczna ARCHITEKT
1K turystyczna LINGUA
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi os.Bolesława Chrobrego 107, 60-681, Poznań
1A_1 humanistyczno-prawniczy z j. niemieckim
1A_2 humanistyczno-prawniczy z j. hiszpańskim
1B_1 psychologiczno-pedagogiczny z j. niemieckim
1B_2 psychologiczno-pedagogiczny z j. hiszpańskim
1C turystyczno-językowy
1D biologiczno-chemiczny
1E_1 medialno-kulturowy z j. niemieckim
1E_2 medialno-kulturowy z j. hiszpańskim
1F_1 matematyczno-geograficzny z j. niemieckim
1F_2 matematyczno-geograficzny z j. hiszpańskim
1G_1 biologiczno-językowy z j. niemieckim
1G_2 biologiczno-językowy z j. hiszpańskim
1H_1 dziennikarski z j. niemieckim
1H_2 dziennikarski z j. hiszpańskim
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 ul.Tarnowska 27, 61-323, Poznań
Ogólnodostępny 1g z rozszerzonym angielskim i matematyką
Dwujęzyczny prawniczo-dziennikarski
Dwujęzyczny medyczny
Dwujęzyczny ekonomiczno-informatyczny
Dwujęzyczny politechniczno-informatyczny
Dwujęzyczny społeczno-ekonomiczny
Dwujęzyczny psychologiczno-przyrodniczy
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 os.Czecha 59, 61-288, Poznań
I A1 - LEX-PRESS
I A2 - LEX-CINEMA
I B - POLITECHNICUS
I C - MEDICORUM
I D i I G - PEREGRINUS
I F - ECONOMICUS
I I - ECOLOGICUS
I E - SECCION BILLINGUE
0 H - SECCION BILLINGUE - WSTĘPNY
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1LA Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa
1LC Liceum Ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące os.Wichrowe Wzgórze 111, 61-674, Poznań
1A - teatralna z tańcem współczesnym
1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
1C - psychologiczno - językowa
1D - social media z rozszerzeniem językowym
1E - językowa z rozszerzonym językiem hiszpańskim i angielskim
1F - sportowa z piłką nożną
XXI Liceum Ogólnokształcące ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1AL1 - architektura & design
1AL2 - architektura & design z elementami nauczania outdoorowego
1AL3 - architektura & design
1BL1 - projektowanie gier komputerowych z elementami psychologii
1BL2 - projektowanie gier komputerowych z elementami psychologii
1BL3 - projektowanie gier komputerowych z elementami psychologii
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ul.Widna 1, 60-655, Poznań
1A - teatralna
1B-biologiczno-chemiczna
1C - psychologiczno-językowa
1D-dwujęzyczna biologiczno-geograficzna
1E - lingwistyczna
1F - dziennikarska
1G - geograficzno-matematyczna
1H - informatyczno-językowa
XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
aL klasa psychologiczna - psychologia i resocjalizacja
eL klasa prawna - kryminologia i resocjalizacja
XXIX Liceum Ogólnokształcące Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I O/1 psychologiczno-pedagogiczna
I O/2 sportowo-obronna
I O/3 policyjna
I O/4 Oddział Przygotowania Wojskowego OPW
XXXI Liceum Ogólnokształcące ul.Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
L1A - klasa kosmetyczna
L1B - klasa policyjna
L1C - klasa prawno - administracyjna
L1D - klasa strażacka
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211, Poznań
1A - terapeutyczny
1B - terapeutyczny
1C - Ogólnodostępny
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące ul. Drzymały 4/6 , 60-613 Poznań
1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
1 BH Patronacka Klasa Prawniczo-Psychologiczna
1 C Patronacka Klasa Medyczna
1 DCH Patronacka Klasa Politechniczna z rozszerzoną chemią
1 EP Klasa Architektoniczno-Artystyczna z rozszerzonym językiem polskim i historią sztuki
1 F Patronacka Klasa Społeczno-Europejska
1 G Patronacka Klasa Politechniczna z rozszerzoną fizyką
1 H Klasa Architektoniczno-Artystyczna z rozszerzoną matematyką i historią sztuki
1 I Akademicka Klasa Biznesowo-Językowa
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego os.Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
1 A - sportowy, piłka nożna "Poznańska 13"
1 B - sportowy, piłka nożna "Poznańska 13"
1 C - mistrzostwa sportowego, kajaki
1 D - sportowy, dietetyczny
1 H - mistrzostwa sportowego, hokej na trawie
1 K - sportowy, koszykówka
1 P - mistrzostwa sportowego, pływanie, wioślarstwo
1 T - sportowy, sztuki walki
1 S - sportowy, koszykówka damska i męska, siatkówka, gimnastyka artysyczna, lekkoatletyka, tenis ziemny, sporty walki
1 W - sportowy, piłka nożna dziewcząt "Warta", siatkówka
Sportowe Liceum Ogólnokształcące os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
1A SLO
1B SLO
1C SLO
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Owińska, Bolechowo, 62-005 Owińska
1 A wojskowa
1 B policyjna
1 C ogólnokształcąca
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku ul.Gajowa 22, 62-010, Pobiedziska
językowo-turystyczny
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu ul.Podgórna 12, 62-020, Swarzędz
Klasa Ia humanistyczna
Klasa Ib matematyczno-geograficzna
Klasa Ic biologiczno-chemiczna
Klasa Id policyjna
Klasa Ie lingwistyczna
Klasa If dietetyczna
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118, 62-080, Tarnowo Podgórne
Klasa A – Profil językowo - prawniczy
Klasa B – Profil politechniczny
Klasa C – Profil medyczno - przyrodniczy
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
IA humanistyczno-dziennikarska
I B biologiczno-chemiczna
I C ekonomiczno-turystyczna
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul.Kasprowicza 3, 62-040, Puszczykowo
A sportowa
B-n humanistyczna grupa z niemieckim
B-h humanistyczna grupa z hiszpańskim
C-n - ekonomiczna grupa z niemieckim
C-h ekonomiczna grupa z hiszpańskim
D - biznesowo-językowa
E-n przyrodnicza grupa z niemieckim
E-h przyrodnicza grupa z hiszpańskim
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy ul. Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
I_LO - liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 2a, 62-030 Luboń
1LA - oddział dwujęzyczny z rozszerzonym j.polskim i historią
1LB - oddział dwujęzyczny z rozszerzoną geografią i matematyką
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu os.Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
klasa humanistyczna
klasa politechniczna
klasa medyczna
klasa językowa
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1AT technik budownictwa - specjalność: konstrukcje murowe i projektowanie
1BT technik budownictwa - specjalność: konstrukcje żelbetowe i projektowanie
1CT technik renowacji elementów architektury - specjalność: szkło artystyczne w architekturze
1DT technik ceramik - specjalność: sztuka użytkowa i wzornictwo
1ET1 technik aranżacji wnętrz - specjalność: projektowanie mebli
1ET2 technik aranżacji wnętrz - specjalność: wzornictwo
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I aT - technik architektury krajobrazu
I bT - technik budownictwa
I wT - technik robót wykończeniowych w budownictwie
I fT - technik inżynierii sanitarnej
I dT - technik technologii drewna
I eT - technik obsługi przemysłu targowo - wystawienniczego
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
1i t. informatyk
1P - technik programista
1R - technik reklamy
1Ra1 - technik rachunkowości, kl. patronacka
1E - technik ekonomista, klasa patronacka
1Ra2 - technik rachunkowości
1T - technik organizacji turystyki
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
T1A - technik handlowiec
T1C - technik ekonomista
T1D - technik rachunkowości
T1H - technik hotelarstwa
T1L - technik logistyk
T1O - technik lotniskowych służb operacyjnych
T1P - technik eksploatacji portów i terminali
T1R - technik reklamy
T1S - technik spedytor
T1T - technik organizacji turystyki
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
1A technik mechatronik
1C technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1D technik mechanik lotniczy
1I technik awionik
1L technik robotyk
1E1 technik mechanik
1E2 technik mechanik
1F1 technik chłodnictwa i klimatyzacji
1F2 technik chłodnictwa i klimatyzacji
1K1 technik spawalnictwa
1K2 technik spawalnictwa
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
1A_technik elektryk
1B_technik elektronik
1C_technik informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
1T1 technik informatyk
1T2 technik automatyk
1T3 technik elektronik
1T4 technik elektryk
1T5 technik energetyk
1T6 technik informatyk
1T7 technik automatyk
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
I aż "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I bż "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I cż "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I dż "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I eż "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I fż-1 "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I fż-2 "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I gż-1 "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
I gż-2 "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1GA Technik Geodeta
1GW Technik Geodeta Oddział Przygotowania Wojskowego
1TS Technik Pojazdów Samochodowych
1D Technik Budowy Dróg
1Ge Technik Geolog
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
Ta technik agrobiznesu
Tm technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
To technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Tw technik weterynarii
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
A1 technik informatyk
A2 technik informatyk
B technik informatyk
C1 DWUJĘZYCZNY technik informatyk
C2 DWUJĘZYCZNY technik informatyk
D1 technik programista
D2 technik programista
E1 DWUJĘZYCZNY technik programista
E2 DWUJĘZYCZNY technik programista
F technik automatyk
G technik elektronik
H technik elektroenergetyk transportu szynowego
I technik transportu kolejowego
Technikum Łączności ul. Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 eT technik elektronik
1 i1T technik informatyk
1 i2T technik informatyk
1 i3T technik informatyk
1 tT technik teleinformatyk
1 fT technik fotografii i multimediów
1 aT technik automatyk
1 p1T technik programista
1 p2T technik programista
1 rT technik robotyk
Technikum Mechaniczne Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I T/1 technik mechatronik
I T/2 technik optyk
I T/3/a technik mechanik klasa strażacka
I T/3/b technik mechanik
I T/4 technik robotyk
I T/5 technik urządzeń dźwigowych
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
Ia i Ib technik usług fryzjerskich
I c i I d technik przemysłu mody
I e technik stylista
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1D technik procesów drukowania
1F technik fotografii i multimediów
1G technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1L technik logistyk
1R technik reklamy
Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. Kard. Augusta Hlonda Mińska 32, 61-049 Poznań
1 A przedsiębiorczość i prawo
1 B prawo i dziennikarstwo
1 C psychologiczna
1 D socjologiczna
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
Technik Hotelarstwa
Technik Technologii Żywności
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik Przetwórstwa Mleczarskiego
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aT Technik fotografii multimediów
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 cT Technik logistyk
1 dT Technik reklamy
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
1a1 - technik analityk
1a2 - technik analityk
1a3 - technik analityk
1b - technik informatyk
1c - technik informatyk
1d - technik informatyk
1e - technik programista
1f - technik informatyk
1f - technik programista
Technikum w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020, Swarzędz
TE- technik ekonomista
TR- technik rachunkowości
TG- technik żywienia i usług gastronomicznych
TH- technik hotelarstwa
TI- technik informatyk
TL- technik logistyk
TM- technik mechatronik
TUS- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
TA- technik automatyk
TMC- technik mechanik
TTD- technik technologii drewna
TRb -technik robotyk
TS- technik pojazdów samochodowych
Technikum w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska
1 TI technik informatyk
1 TL technik logistyk
Technikum w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1 tżh technik hotelarstwa
1 tżh technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w Rokietnicy ul. Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
I_TI_5 - technik informatyk
I_TR_5 - technik reklamy
I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu
I_TH_5 - technik hotelarstwa
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1 at5/TOYOTA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 bt5/BMW TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 ct5/VOLKSWAGEN/AUDI TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 dt5/HONDA/VOLVO TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1 et5/MERCEDES TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Technikum im. Rogera Sławskiego ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
Technikum w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia TL - technik logistyk
IbTL - technik logistyk
Ic TH -technik hotelarstwa
Technikum w Kórniku ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
1TL
Technikum w Poznaniu ul. Rubież 20, 61-612, Poznań
I_TAK_5 - technik architektury krajobrazu
I_TI_5 - technik informatyk
Technikum w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
ITA - technik informatyk
ITB/1 - technik logistyk
ITB/2 - technik elektronik
ITC/1 - technik mechatronik
ITC/2 - technik robotyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
1BSO1 operator obrabiarek skrawających
1BSO2 operator obrabiarek skrawających
1BSO3 operator obrabiarek skrawających
1BSO4 operator obrabiarek skrawających
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Żniwna 1, 61-663, Poznań
1TA cukiernik
1TB kucharz
1TC ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych
1TD sprzedawca, krawiec
1TE wielozawodowa
1TF wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
I ak "Kucharz" praktyczna nauka zawodu w Warsztatach szkolych
I bk "Kucharz" praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy (młodociani pracownicy)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
B1A - sprzedawca
B1C - magazynier - logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aB Fotograf
1 bB Magazynier-logistyk
1 cB Elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1BsD drukarz fleksograficzny
1BsD drukarz offsetowy
1BsIM magazynier-logistyk
1BsIM operator procesów introligatorskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
Cukiernik
Kucharz
Piekarz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1 ap/OPEL/CITROEN Mechanik pojazdów samochodowych
1 bp/ TIP Mechanik pojazdów samochodowych
1 cp/MPK Elektromechanik pojazdów samochodowych
1 dp/F Elektromechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1A mechanik pojazdów samochodowych / blacharz samochodowy / lakiernik samochodowy
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23 ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
I 1 fryzjer
I 2, I 3, I 4 fryzjer
I 5 krawiec
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
dZ - stolarz
eZ - monter konstrukcji targowo-wystawienniczych
fZ - monter sieci i instalacji sanitarnych
wZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
rZ - inne zawody budowlane i drzewne
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I Z/1 mechatronik
I Z/2 elektryk
I Z/3 mechanik precyzyjny
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 e1B elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań
1A ogólnodostępna - murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie
1B terapeutyczna - murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie, zdobnik ceramiki, kowal
1C1 ogólnodostępna - kowal
1C2 ogólnodostępna - złotnik-jubiler
1D ogólnodostepna - zdobnik ceramiki
Branżowa Szkoła I stopnia w Buku Dworcowa 44, 64-320, Buk
Klasa 1A
Klasa 1B
Klasa 1C
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia BSIs
Ib BSIs
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1 A wielozawodowa
1 B mechatronik klasa patronacka firmy SOLARIS Bus & Coach
1 C wielozawodowa
1 D wielozawodowa
1 E wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
I_BS - oddział wielozawodowy
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
A- magazynier-logistyk
C- kucharz
D1- mechanik pojazdów samochodowych
D2- elektromechanik pojazdów samochodowych
F- mechatronik-patronat VWP
G -operator obrabiarek skrawających- patronat SKF Polska
H- elektromechanik pojazdów samochodowych- patronat VWP
I- automatyk- patronat VWP
K1- stolarz
K2- tapicer
Branżowa Szkoła I stopnia im. Rogera Sławskiego ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK MOTOCYKLOWY
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
LAKIERNIK
BLACHARZ SAMOCHODOWY
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
DEKARZ
Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
I BA - WIELOZAWODOWA