Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin
1 A lingwistyczno-turystyczna
1 B biologiczno-medyczna
1 C matematyczno-fizyczno-informatyczna
1 D lingwistyczno-teatralna
1 E matematyczno-technologiczna
1 F lingwistyczno-geograficzna
1 G dziennikarsko-prawnicza
1 H dziennikarsko-prawnicza
1 I psychologiczno-językowa
1 J psychologiczno-językowa
1 K lingwistyczno-medialna
1 L biologiczno-medyczna
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin
1a "biotechnologiczna"
1b "językowo-matematyczna"
1c "humanistyczna"
1d "społeczno-prawna"
1e "psychologiczna"
1f "matematyczno-fizyczna"
1g "matematyczno-chemiczna"
1h "biologiczno-chemiczna"
1i "matemat-informatyczna"
1j "ekonomiczna"
1 IB "International Baccalaureate"
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin
humanistyczno - artystyczny
humanistyczno - prawny
biologiczno - medyczny
językowo-geograficzny (z wiodącym j. angielskim)
psychologiczny
społeczno-ekonomiczny
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin
matematyczno-fizyczny
biologiczno-chemiczny
humanistyczny
społeczno-prawny
matematyczno-geograficzny
językowy
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-537, Szczecin
1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
1C/D - klasa medyczna (biologiczno-chemiczna)
1E - klasa matematyczno-biologiczna
1F - klasa matematyczno-fizyczna
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin
1A1 - humanistyczny
1A2 - humanistyczno-społeczny
1B1, B2 - biologiczno-chemiczny
1B3 - biologiczno-psychologiczny
1C - matematyczno-przyrodnicza - sekcja matematyczno-chemiczno-językowa
1C - matematyczno-przyrodnicza - sekcja matematyczno-fizyczno-językowa
1D - geograficzno-językowa
1D - geograficzno-matematyczno-językowa
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin
"BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE"
"STRAŻACKO - RATOWNICZA"
"BIOLOGICZNO - KRYMINALISTYCZNA"
"PSYCHOLOGICZNA Z EL. MEDIACJI I WOLONTARIATU"
"POLICYJNA"
"HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA"
"WOJSKOWA"
VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
1B przyrodnicza
1C dziennikarska
1D lingwistyczno - menedżerska
1E lingwistyczno - menedżerska INTEGRACYJNA
1E (i) lingwistyczno - menedżerska INTEGRACYJNA - uczniowie z orzeczeniami
1F medyczna
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin
matematyczno-informatyczny
lingwistyczny
prawno-kulturowy
dwujęzyczny z językiem niemieckim
medyczno-biotechnologiczny
matematyczno-fizyczny
menedżerski
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Romera 2, 71-246, Szczecin
1 LA PRAWNA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1 LB MEDYCZNA
1 LC EUROPEJSKA
1 LD LINGWISTYCZNA
1 LE PRZYRODNICZA
1 LF KLASA HUMANISTYCZNA
1 LG KLASA POLITECHNICZNA
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin
I a_ biologiczno-chemiczna
I b_ humanistyczno-językowa
I c_biznesowo-menadżerska
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin
1A_społeczno_prawny
1B_biologiczno-chemiczny
1C_matematyczno-przyrodniczy
1D_matematyczno-fizyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin
0E - klasa wstępna przygotowująca do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej
1A - klasa matematyczno-technologiczna sekcja matematyczno-fizyczna
1A- klasa matematyczno-technologiczna sekcja matematyczno - chemiczna
1B - klasa medyczna
1C - klasa ekonomiczna
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja matematyczno - językowa
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja prawno-językowa
1F - klasa biotechnologiczna sekcja biologiczno - matematyczna
1F - klasa biotechnologiczna sekcja biologiczno - chemiczna
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny)
EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNY
PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
OGÓLNY (uniwersytecki)
INFORMATYCZNY z elementami robotyki i programowania
EKONOMICZNO - BIZNESOWY
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin
1A - sportowa - piłka nożna chłopców
1A - sportowa - piłka siatkowa halowa i plażowa dziewcząt
1B - teatralno- dziennikarska
1C - biotechnologiczna
1D - językowo-geograficzna
1E - ogólna z elementami programowania
1F - ogólna z elementami prawa
1G - humanistyczno- psychologiczna
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul. L. Rydla 49, 70-783, Szczecin
1B - trener biznesu i zarządzania
1F - ja w social mediach
1R - trener zdrowia i urody
1S - klasa sportowa - dyscypliny indywidualne
1M - klasa sportowa - gry zespołowe
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin
1P Pływanie /klasa mistrzostwa sportowego/
1P boks /klasa mistrzostwa sportowego/
1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt
1S ogólnodostępna - interdyscyplinarna
1 R - Piłka ręczna chłopców
1R - piłka wodna
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin
1a, 1g – biologiczna z elementami psychologii
1a (i), 1g (i) – biologiczna z elementami psychologii
1b - pedagogiczna
1b (i) - pedagogiczna
1c - informatyczno-matematyczna
1c (i) - informatyczno-matematyczna
1d – nauk społecznych
1d (i) – nauk społecznych
1e – turystyczna
1e (i) – turystyczna
1f – nauk przyrodniczych
1f (i) – nauk przyrodniczych
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - SZKOŁA PUBLICZNA al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin
1A - matematyczno-geograficzny z j. angielskim
1B - biologiczno-medyczny z j. angielskim
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
AK- technik architektury krajobrazu
B- technik budownictwa
G- technik geodeta
IS- technik inżynierii sanitarnej
R- technik renowacji elementów architektury
RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin
1 E - technik ekonomista
1 H - t echnik handlowiec
1 G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 L - technik logistyk
1 R - technik reklamy
1 RK technik rachunkowości
Technikum Organizacji i Zarządzania ul.3 Maja 1a, 70-214, Szczecin
technik ekonomista
technik logistyk
technik organizacji turystyki
technik hotelarstwa
technik reklamy
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
T - technik turystyki na obszarach wiejskich
S - technik ochrony środowiska
CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji
A - technik analityk
CH - technik technologii chemicznej
Technikum Energetyczno-Transportowe ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1 A TECHNIK SPEDYTOR
1 B TECHNIK AUTOMATYK
1 D TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
1 E TECHNIK ELEKTRYK
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
technik żywienia i usług gastr.
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin
1A - elektryk
1D - elektronik
1D - automatyk
1G - informatyk
1P - programista
1M, 1N - mechatronik
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1 abT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06/
1 cdT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06/
1 eT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06/
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin
Tab - technik teleinformatyk
Tc - technik programista
Tfg - technik fotografii i multimediów
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
1Tmm - Technik mechanik
1Tn - Technik nawigator morski
1Tmo - Technik mechanik okrętowy
1Tme - Technik mechatronik
1Ts - Technik spawalnictwa
1Tep - Technik eksploatacji portów i terminali
1Tiw - Technik informatyk wojskowy
1Ti - Technik informatyk
1Tea - technik elektroautomatyk okrętowy
1Tpj- technik przemysłu jachtowego
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
1 Ta, 1 Tb, 1 Tc, 1 Td - technik informatyk
Technikum w Szczecinie - ZSCKR - SZKOŁA PUBLICZNA ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
technik architektury krajobrazu (1HT)
technik weterynarii (1LT)
technik ogrodnik (1DT)
technik hodowca koni (1CT)
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (1BT)
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
H- monter sieci i instalacji sanitarnych
TRW- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
1a - ślusarz
1b - operator obrabiarek skrawających
1c-mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1 Az ELEKTRYK
1 Cz MAGAZYNIER LOGISTYK
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
kucharz
cukiernik
kelner
pracownik obsługi hotelowej
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
1 a-f
Branżowa Szkoła I stopnia w Szczecinie - ZSCKR - SZKOŁA PUBLICZNA ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
mechanik-operator pojazdów i maszyn (1BB)
ogrodnik (1EB)
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
K - kucharz
O - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1eB elektromechanik pojazdów samochodowych
1mB mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ- SZKOŁA PUBLICZNA pl. Jana Kilińskiego 3/Budynek WZ, 70-965 Szczecin
IA - Elektromechanik
IB - Ślusarz
IB - Operator obrabiarek skrawających
Iw - wielozawodowa
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
A - Technik Programista
B - Technik Informatyk (spec. Programowanie/Programowanie Gier) - patronat WI ZUT
C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z j. angielskim)
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1La turystyczna - językowa
1Lb humanistyczno-społeczna
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1a stolarz
1b stolarz
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
1 LOw - Oddział Przygotowania Wojskowego - zezwolenie MON, klasa wojskowa z rozszerzonym j. angielskim
1 LO - z rozszerzonym j. angielskim
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
1TI - Technik Informatyk
1TIw - Technik informatyk - klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
Klasa 1a z wizażem
Klasa 1b z wizażem
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul. Żołnierska 53, 71-210, Szczecin
AB - Technik Informatyk (spec. Tworzenie Gier) - patronat Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych
CD - Technik Informatyk (spec. Grafika Komputerowa) - patronat Zachodniopomorska Szkoła - Akademia Nauk Stosowanych
E - Technik Fotografii i Multimediów (spec. Fotografia Kreatywna) - patronat Akademia Sztuki w Szczecinie
F - Technik Fotografii i Multimediów (spec. Animacja i Cyfrowe Efekty Specjalne) - patronat Akademia Sztuki w Szczecinie
Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka I 61c, 71-011, Szczecin
Dziennikarsko-prawniczy
Lingwistyczny
Bio-chem
mat-info
Psychologiczny
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
Technik elektryk
Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon
Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI
Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft
Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy
Technik programista ze specjalizacją Sztuczna inteligencja klasa patronacka Intel®
Technik reklamy - grafika i media społecznościowe
Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional
Technik weterynarii
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul. Władysława Broniewskiego 14 14, 71-460, Szczecin
Informatyk z e-sportem
Architektura Krajobrazu
Geodeta
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
FR 1A fryzjer
FO 1A fotograf
FOR 1A (fotograf i fryzjer)
Wojskowe Technikum Informatyczne im. gen. Józefa Hallera - szkoła niepubliczna Władysława Broniewskiego 14, 71-460, Szczecin
Technik Informatyk
Technik Programista
Technik Teleinformatyk
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Szczecinie - szkoła niepubliczna Al. Wojska Polskiego 128, 70-491, Szczecin
1 klasa kosmetologiczna
1 klasa kryminalistyczna
1 klasa projektowania graficznego
1 klasa media i komunikacja
1 klasa politechniczna