Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin
1 a, lingwistyczno-turystyczny
1 b, biologiczno-medyczny
1 c, matematyczno-fizyczno-informatyczny
1 d, lingwistyczno-teatralny
1 e, matematyczno-technologiczny
1 f, lingwistyczno-geograficzny
1 g, dziennikarsko-prawniczy
1 h, lingwistyczno-teatralny
1 i, psychologiczno-językowy
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin
1a "biotechnologiczna"
1b "językowo-matematyczna"
1c "humanistyczno-społeczna
1d "społeczno-prawna"
1e "psychologiczna"
1f "matematyczno-fizyczna"
1g "matematyczno-chemiczna"
1h "biologiczno-chemiczna"
1 IB "International Baccalaureate"
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin
humanistyczno - artystyczny
humanistyczno - prawny
biologiczno - medyczny
językowo-geograficzny (z wiodącym j. angielskim)
językowo-geograficzny (z wiodącym j. niemieckim)
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin
1A matematyczno-fizyczna
1B biologiczno-chemiczna
1C humanistyczno-językowa
1D społeczno-prawna
1E matematyczno-geograficzna
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-537, Szczecin
1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
1C/D - klasa medyczna biologiczno-chemiczna (medyczna)
1E- klasa matematyczno-chemiczna
1F - klasa matematyczno-fizyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin
1A1 - humanistyczny
1A2 - humanistyczno-społeczny
1B1 - biologiczno-chemiczny
1B2 - biologiczno-psychologiczny
1C - matematyczno-przyrodniczy
1D - geograficzno-językowy
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin
"BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE"
"STRAŻACKO - RATOWNICZA"
"BIOLOGICZNO - KRYMINALISTYCZNA"
"PSYCHOLOGICZNA Z EL. MEDIACJI I WOLONTARIATU"
"POLICYJNA"
"PIŁKARSKA" /klasa sportowa/
VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
1B medyczno - przyrodnicza
1C dziennikarska
1D lingwistyczno - menedżerska
1E lingwistyczno - menedżerska INTEGRACYJNA
1E (i) lingwistyczno - menedżerska INTEGRACYJNA - uczniowie z orzeczeniami
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin
A - matematyczno-informatyczny
B - lingwistyczny
C - prawno-kulturowy
D - dwujęzyczny z językiem niemieckim
E - medyczno-farmaceutyczny
F - biotechnologiczny
G - matematyczno-przyrodniczy
H - ekonomiczno-menedżerski
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Romera 2, 71-246, Szczecin
1LA PRAWNA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1 LB MEDYCZNA
1 LC EUROPEJSKA
1 LD LINGWISTYCZNA
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin
I a_ lingwistyczna
I b_ humanistyczno-językowa
I c_biznesowo-menadżerska
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin
1A_społeczno_prawny
1B_biologiczno-chemiczny
1C_matematyczno-przyrodniczy
1D_matematyczno-fizyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin
0E - klasa wstępna przygotowująca do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej
1A - klasa matematyczno-technologiczna
1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-chemiczna
1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-matematyczna
1C - klasa ekonomiczna
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja matematyczno - językowa
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja prawno-językowa
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
INFORMATYCZNY z elementami robotyki i programowania
MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny)
EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNY
PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
OGÓLNY (uniwersytecki)
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin
1A - sportowa - piłka siatkowa dziewcząt
1A - sportowa - piłka nożna chłopców
1B - humanistyczna
1C - biologiczno-chemiczna
1D - językowo-geograficzna
1E - ogólna z elementami programowania
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul. L. Rydla 49, 70-783, Szczecin
1 M sportowa /piłka ręczna/
1 S sportowa /interdyscyplinarna/
1 R ogólnodostępna
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin
1P Pływanie /klasa mistrzostwa sportowego/
1P boks /klasa mistrzostwa sportowego/
1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt
1E e-sport /klasa ogólnodostepna/
1S interdyscyplinarna /ogólnodostępna/
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin
1a - psychologiczna
1a (i) - psychologiczna
1b - pedagogiczna
1b (i) - pedagogiczna
1c - informatyczno-matematyczna
1c (i) - informatyczno-matematyczna
1d – nauk społecznych
1d (i) – nauk społecznych
1e – turystyczna
1e (i) – turystyczna
1f – nauk przyrodniczych
1f (i) – nauk przyrodniczych
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin
matematyczno–informatyczny z grafiką komputerową (1AC)
biologiczno–medyczny (1B)
medialno–społeczny z j. angielskim (1AC)
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
AK- technik architektury krajobrazu
B- technik budownictwa
G- technik geodeta
IS- technik inżynierii sanitarnej
R- technik renowacji elementów architektury
RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin
1 E - technik ekonomista
1 H - t echnik handlowiec
1 G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 L - technik logistyk
1 R - technik reklamy
1 RK technik rachunkowości
Technikum Organizacji i Zarządzania ul.3 Maja 1a, 70-214, Szczecin
technik ekonomista
technik logistyk
technik organizacji turystyki
technik hotelarstwa
technik reklamy
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
T - technik turystyki na obszarach wiejskich
S - technik ochrony środowiska
CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji
A - technik analityk
CH - technik technologii chemicznej
Technikum Energetyczno-Transportowe ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1 A TECHNIK SPEDYTOR
1 B TECHNIK AUTOMATYK
1 D TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
1 E TECHNIK ELEKTRYK
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
technik żywienia i usług gastr.
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin
1A - elektryk
1D - elektronik
1D - automatyk
1G - informatyk
1P - programista
1M - mechatronik
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1 abT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06/
1 cdT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06/
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin
Tab - technik teleinformatyk
Tbc - technik programista
Tcf - technik fotografii i multimediów
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
1Tmm - Technik mechanik
1Tn - Technik nawigator morski
1Tmo - Technik mechanik okrętowy
1Tme - Technik mechatronik
1Ts - Technik spawalnictwa
1Tep - Technik eksploatacji portów i terminali
1Tiw - Technik informatyk wojskowy
1Tiw - Technik informatyk
1Tea - technik elektroautomatyk okrętowy
1Tpj- technik przemysłu jachtowego
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
1 Ta
1 Ti
1 Tc
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
technik weterynarii (LT)
technik architektury krajobrazu (HT)
technik ogrodnik (DT)
technik hodowca koni (CT) profil policja konna
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (BT)
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
H- monter sieci i instalacji sanitarnych
TRW- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
1a - ślusarz
1b - operator obrabiarek skrawających
1c-mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1 Az ELEKTRYK
1 Cz MAGAZYNIER LOGISTYK
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
kucharz
cukiernik
kelner
pracownik obsługi hotelowej
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
1 a-e
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
ogrodnik (EBB)
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
K - kucharz
O - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1eB elektromechanik pojazdów samochodowych
1mB mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl. Jana Kilińskiego 3/Budynek WZ, 70-965 Szczecin
IA - Elektromechanik
IB - Ślusarz
IB - Operator obrabiarek skrawających
Iw - wielozawodowa
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
AB - Technik Informatyk (spec. Programowanie/Programowanie Gier) - patronat WI ZUT
C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z j. angielskim)
D - Technik Programista
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1La - dwujęzyczna z językiem angielskim
1Lb turystyczna - językowa
1Lc -społeczno - biznesowa
1Ld - klasa usportowiona - koszykarska
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1a stolarz
1c cieśla
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego - zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej, patronaty US i ASzWoj
Klasa ogólna z językiem angielskim, patronat US
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Technik informatyk
Technik usług fryzjerskich z wizażem
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin
Klasa 1a z wizażem.
Klasa 1b z wizażem
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul. Żołnierska 53, 71-210, Szczecin
AB - Technik Informatyk (spec. Tworzenie Gier / Grafika Komputerowa) - patronat Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
CD - Technik Fotografii i Multimediów (spec. Fotografia Kreatywna / Animacja i Cyfrowe Efekty Specjalne) - patronat Akademia Sztuki w Szczecinie
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka I 61c, 71-011, Szczecin
Dziennikarsko-prawniczy
Lingwistyczny
Bio-chem
mat-info
Psychologiczny
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
Technik elektryk
Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon
Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI
Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft
Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją
Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy
Technik reklamy - grafika i media społecznościowe
Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional
Technik weterynarii
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Broniewskiego 14 14, 71-460, Szczecin
Informatyk z e-sportem
Architektura Krajobrazu
Geodeta
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
FR 1A fryzjer
FO 1A fotograf
FO 1B fotograf
Wojskowe Technikum Informatyczne im. gen. Józefa Hallera Władysława Broniewskiego 14, 71-460, Szczecin
Technik Informatyk
Technik Programista
Technik Teleinformatyk
Prywatne Liceum Ogólnokształcące SVS im. Leonarda da Vinci ul. Mickiewicza 49, 70-385, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491, Szczecin
1a klasa kosmetologiczna
1b klasa kryminalistyczna
1c klasa projektowania graficznego
1d klasa vlogerska