Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-503 Szczecin
Telefon
914 232 802
Fax
914 232 802
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Kinga Jankowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Nadrzędnym celem  szkoły jest wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego uczniów. Szkoła zapewnia bardzo dobre przygotowanie kandydatom na studia medyczne, politechniczne, przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i humanistyczne. Stwarzamy naszym uczniom warunki do własnych działań, chcemy, aby szkoła była dla nich miejscem autentycznych doświadczeń. W naszej pracy kierujemy się trzema zasadami: 1) Indywidualizowanie procesu kształcenia, uwzględnianie zainteresowań, zdolności kierunkowych. 2) Aktywizowanie uczniów, zachęcenie do angażowania się w życie społeczeństwa, stwarzanie warunków do odgrywania ról: samorząd uczniowski, warsztaty, wolontariat. 3) Współpraca ze środowiskiem naukowym uczelni wyższych. Strona szkoły
Oferta
Dojazd
Autobusem: 53, 60, 67 - przystanek Ofiar Oświęcimia; Tramwajem: 2, 3, 12 - przystanek Odzieżowa
Historia

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka to szkoła z 70 letnią tradycją, od lat znana z wysokiego poziomu nauczania; kultywująca tradycje, a jednocześnie podejmująca nowatorskie rozwiązania. Od początku swojej działalności V LO jest jedną z najlepszych placówek Pomorza Zachodniego. Mają na to wpływ wysokie wyniki z egzaminu maturalnego, stuprocentowa zdawalność oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Placówka należy do elitarnego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, skupiających ok. 30 szkół z całego kraju. Od 2002 roku szkoła została objęta patronatem naukowym Pomorskiej Akademii Medycznej dziś Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2012 r. podpisaliśmy umowę patronacką nad klasami dwujęzycznymi z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.W 2017 r. podpisaliśmy umowę patronacką nad klasami z rozszerzoną matematyką z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Szkołę wyróżnia oferta profili: klasy medyczne z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia i fizyka; matematyczno-fizyczno-informatyczne oraz klasy dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania  cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów podczas rekrutacji.

Koła zainteresowań
Przedmiotowe: języka rosyjskiego, fizyczne, matematyczne, chemiczne, informatyczne, historyczne, biologiczne, humanistyczne, pierwszej pomocy. Sportowe: SKS - siatkówka dziewcząt, koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna.
Kontakty zagraniczne
W ramach projektu "Wiem i decyduję" w 2012 r. współpracowaliśmy z Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. Berlin/Kreuzberg i Bürgermeister-Herz-Grundschule Berlin/Kreuzberg.
Osiągnięcia

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka jest jedną z najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego wg rankingu Perspektyw. Szkoła od lat otrzymuje tarczę Złotej lub Srebrnej Szkoły (raz). W 2019 r. w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika „Perspektywy” V LO zajęło 53. miejsce w Polsce i 3. miejsce w Szczecinie. W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących zajęliśmy 55. miejsce w kraju. W organizowanym przez dwa lata ogólnopolskim rankingu liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) zajęliśmy w 2016 r. 41. miejsce a w 2015 r. 53. miejsce w Polsce.

3 razy 100% 100% naszych absolwentów po raz kolejny zdało maturę, a wielu z nich uzyskało wynik 100% z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W ostatnich latach szkoła odnosiła sukcesy w olimpiadach: Literatury i Języka Polskiego, Biologicznej, Ekologicznej, Języka Niemieckiego, Fizycznej, Matematycznej, Historycznej oraz Języka Rosyjskiego. Regularnie stoimy na podium w konkursach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego: Zawodach Matematycznych, Turnieju Fizycznym, Konkursach: Biologicznym, Chemicznym, Geograficzno – Nautologicznym, Wiedzy Geograficznej, Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego.

Przez ostatnie cztery lata wspieramy organizacyjnie Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne w organizacji najpierw Konkursu Wiedzy o Mózgu a obecnie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu, propagując wiedzę o mózgu, jego budowie i funkcjonowaniu. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na rolę tego organu we wszystkich aspektach życia człowieka oraz wzbudzanie zainteresowań neurokognitywistycznych. Inicjatywa cieszy się zainteresowaniem młodzieży z całej Polski. W szkole odbywają się konkursy dla naszych uczniów. Najdłużej organizowany jest Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka Piątki.

Bierzemy udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dzięki temu uczniowie „Piątki” mają regularny kontakt ze środowiskami akademickimi oraz mają możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach naukowych na poziomie miedyznarodowym. Ponadto już wielokrotnie gościliśmy w ramach współpracy z Anglistyką US pracowników naukowych i studentów z różnych krajów świata.

W Piątce nie stawiamy tylko na standardowy model nauczania, ale przede wszystkim na rozwój osobisty. Wraz z prężnie działającą społecznością uczniowską, na każdym kroku staramy się udowodnić, że chcieć to móc. W listopadzie 2016 r. Samorząd Uczniowski V LO zorganizował pierwszą w Polsce Interdyscyplinarną Konferencję Samorządów Uczniowskich, która stała się pionierskim wydarzeniem tego typu w skali całego kraju. “Xu” odbiło się w mediach szerokim echem, a najdalsza delegacja przyjechała aż z Częstochowy. Zadanie powtórzyliśmy w 2017 r. i 2018 r. Przygotowujemy się do 2019 r. Staramy się odejść od klasycznego modelu podążania utartymi ścieżkami i tworzymy warunki do rozwoju najróżniejszych inicjatyw uczniowskich.

Jeśli chcesz, aby Twoja szkoła była, oprócz miejsca nauki, placówką, w której uda Ci się spełnić swoje marzenia i pomysły, Piątka jest właśnie dla Ciebie!

Na koniec kilka liczb: W rankingu "Perspektyw" szkoła zajęła w ostatnich latach w kraju następujące miejsca: 2012 r. – 34. miejsce 2013 r. – 67. miejsce 2014 r. - 59. miejsce 2015 r. - 95. miejsce 2016 r. – 96. miejsce 2017 r. – 105. miejsce 2018 r. – 82. miejsce

Drzwi otwarte

Dzień otwarty szkoły: 24 kwietnia 2019 r. od 13.00 do 17.00

Szczegóły:Dzień otwarty: bit.ly/fallinLOV

Zajęcia pozalekcyjne
Prężnie działa w Piątce Szkolny Klub Wolontariusza, wspierając Dom Dziecka w Tanowie i Pogotowie Opiekuńcze w Szczecinie. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Polites uczniowie uczyli się w roku szkolnym 2011/2012 gospodarności i dobrego planowania w ramach projektu „Wiem i Decyduję”. Dziś przekłada się to na dobrą organizację pracy Samorządu Uczniowskiego.