Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wykaz szkół dysponujących wolnymi miejscami
Instrukcja składania wyników egzaminu ósmoklasisty wyniki egzaminu prześlesz bezpiecznie on-line bez konieczności przychodzenia do szkoły
Instrukcja zmiany preferencji
Instrukcja przesyłania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej on-line Świadectwo prześlesz bezpiecznie on-line bez konieczności przychodzenia do szkoły
Instrukcja składania i przesyłania wniosku rekrutacyjnego on-line Wniosek wypełnisz i prześlesz bezpiecznie on-line bez konieczności przychodzenia do szkoły
Poradnik dla kandydata Zasady rekrutacji
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2020/2021 - wzór
Oświadczenie o wielodzietności 2020/2021 - wzór
Terminy sprawdzianów do klas dwujęzycznych rok szkolny 2020/2021
Terminy prób sprawności fizycznej do klas sportowych, mistrzostwa sportowego rok szkolny 2020/2021
Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2020/2021
Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Informacje dotyczące przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata w rekrutacji dla szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021