Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informacja o wolnych miejscach w szkołach w m. Szczecin
Instrukcja elektronicznego składania wniosku do szkoły ponadpodstawowej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
TERMINY REKRUTACJI
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
PORADNIK DLA KANDYDATA
Klauzula informacyjna RODO