Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wykaz szkół dysponujących wolnymi miejscami
Wzór wniosku
Instrukcja dodawania świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
Instrukcja zmiany wniosku w dniach 25 czerwca do dnia 14 lipca 2021 do godziny 15.00
Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej
PORADNIK DLA KANDYDATA
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
OŚWIADCZENIE_samotne wychowywanie dziecka
OŚWIADCZENIE_wielodzietność rodziny kandydata
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych