Szczecin
Szczecin
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Szczecin: p. Aneta Serdyńska, e-mail: azarecka@um.szczecin.pl
p. Edyta Ksiąg, e-mail: eksiag@um.szczecin.pl
W sprawach pomocy technicznej
info@nabor.pcss.pl