Szczecin
Szczecin
Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od dnia 3 sierpnia rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (w zakładce „Dokumenty” dostępny jest wykaz szkół z wolnymi miejscami). Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bezpośrednio w szkołach - poza systemem Nabór.

W dniach od 3 do 5 sierpnia br. do godz. 15:00 kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą złożyć podanie o przyjęcie bezpośrednio do szkół dysponujących wolnymi miejscami (wzór wniosku w zakładce „Dokumenty”). Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dla wszystkich osób, które nie zostały przyjęte do szkoły przygotowane są wolne miejsca.

Szanowni Rodzice,


w przypadku kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół dnia 2 sierpnia 2021 r. na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” dostępny będzie wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach - poza systemem Nabór.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

WYNIKI ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 12:00 podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki kwalifikacji kandydatów do poszczególnych oddziałów szczecińskich szkół ponadpodstawowych. Informacje o wynikach kwalifikacji każdy z uczestników postępowania rekrutacyjnego będzie mógł zobaczyć w systemie Nabór po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone zostaną również w szkołach pierwszego wyboru.

UWAGA: W dniach 23-30 lipca br. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę nauki poprzez dostarczenie w oryginale świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do dnia 14 lipca 2021 r. rodzice absolwentów klas VIII szkół podstawowych mogą dokonać zmiany wybranych oddziałów/szkół w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (instrukcja zamieszczona w zakładce "Dokumenty").


W tym terminie należy również uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce "Dokumenty".


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ZAMKNIĘCIE ODDZIAŁÓW


Wydział Oświaty informuje, że z uwagi na brak zainteresowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin zamknięto oddziały w następujących szkołach:

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4

·klasa wstępna

· klasa dwujęzyczna o profilu prawnym – grupa A z językiem włoskim


XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych

·klasa c – sportowa – piłka ręczna dziewcząt i chłopców


 Liceum z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego

·klasa S – sportowa – piłka nożna chłopców, piłka siatkowa chłopców, sporty wodne


Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

·a – operator obrabiarek skrawających


Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Nr 4

·B – elektromechanik

·D – automatyk

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8  w Zespole Szkół nr 2

·O - operator urządzeń przemysłu chemicznego

·K - kucharz

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej znajduje się w zakładce "Dokumenty"


......................................................................................................................................................

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Od 17 maja 2021 r. rodzice absolwentów klas VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.


We wniosku wskazuje się maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe według wybranych preferencji. Wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór (zgodnie z instrukcją, która zostanie zamieszczona w zakładce "Dokumenty").


O przyjęciu do wybranego oddziału w szkole ponadpodstawowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


Terminy rekrutacji do klas I liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia, a także klas wstępnych określone zostały przez Ministra Edukacji i Nauki (dostępne w zakładce "Dokumenty")


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................