Szczecin
Szczecin
Aktualności

Co zrobić, jeśli kandydat nie dostał się do wybranej szkoły?

Jeśli kandydat nie zakwalifikował się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej nadal ma szansę na przyjęcie do wybranej szkoły. Od dnia 25 lipca rusza rekrutacja uzupełniająca, którą przeprowadza się indywidualnie w szkołach (poza systemem elektronicznej rekrutacji).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji)

Od 25 lipca do 1 sierpnia br. - składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

Wykaz szkół dysponujących wolnymi miejscami dostępny będzie dnia 25 lipca na stronie Naboru w zakładce "Dokumenty".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rekrutacji!!!

Kandydacie!

We wtorek 19 lipca o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Tego dnia po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto dowiesz się, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany w rekrutacji podstawowej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23.

Pamiętaj!!! Abyś został przyjęty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany w terminie od 19 do 22 lipca br. do godz. 15:00 musisz potwierdzić wolę przyjęcia.

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły.


25 lipca br. godz. 12:00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący zamknięcia oddziałów

Szanowni Państwo,

Wydział Oświaty informuje, że z uwagi na brak zainteresowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin zamknięto oddziały w następujących szkołach:

III Liceum Ogólnokształcące

· klasa językowo-geograficzna (z wiodącym językiem niemieckim)

Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2

· CH – technik technologii chemicznej

Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

· Tea – technik elektroautomatyk okrętowy

· Tpj – technik przemysłu jachtowego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

· a – ślusarz

· b- operator obrabiarek skrawających

· c- mechatronik

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2

· O - operator urządzeń przemysłu chemicznego


Jeśli na Twojej liście preferencji znalazły się oddziały, które zostały zamknięte w dniach od 24 czerwca 2022 r. do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 jest jeszcze możliwość dokonania zmiany listy preferencji .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dnia 9 maja br. rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. W tym roku po raz kolejny prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR, co oznacza składanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, a także świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego dostępne są w zakładce „Dokumenty”.


Życzymy trafnych wyborów !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------