Szczecin
Szczecin
Aktualności

.

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


W dniach 31 lipca do 4 sierpnia br. (do godz. 15:00) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


W zakładce „Dokumenty” znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wysyłania kopii wyników egzaminów egzaminu ósmoklasisty składanego do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.

ZMIANA PREFERENCJI


W dniach 31 lipca do 4 sierpnia br. (do godz. 15:00) można dokonać zmiany preferowanych szkół.

W zakładce „Dokumenty” znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznej zmiany preferencji dla złożonego wcześniej wniosku do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamknięcie oddziałów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowychWydział Oświaty informuje, że z uwagi na brak zainteresowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin zamknięto oddziały w następujących zawodach:

Technikum Energetyczno-Transportowe w Zespole Szkół Nr 4

· F - technik elektroenergetyk transportu szynowego

· G - technik transportu kolejowego


Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Nr 4

· B – elektromechanik

· D - automatyk


Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej

· BSo – ogrodnik

· BSm - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych


Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2

· O - operator urządzeń przemysłu chemicznego

· K - kucharz


Jeśli na Twojej liście preferencji znalazły się oddziały, które zostały zamknięte w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 będziesz miał możliwość dokonania zmiany listy preferencji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Szanowni Rodzice,


dnia 10 lipca o godz. 15:00 upływa termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz uzupełniania wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.


JEŚLI ZŁOŻYŁEŚ WNIOSEK:

Sprawdź, czy wniosek został złożony poprawnie w elektronicznej rekrutacji (tzn. posiada status Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej) oraz czy zawiera wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty dołączone do konta kandydata:

- wniosek opatrzony podpisem rodziców i kandydata (2 str.)

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (2 str.)

- inne dokumenty wymagane do klas sportowych/mistrzostwa sportowego, integracyjnych lub zawodowych

W przypadku braku ww. dokumentów kandydat nie może brać udziału w rekrutacji. W takiej sytuacji skontaktuj się pilnie ze szkołą pierwszego wyboru.


JEŚLI NIE ZŁOŻYŁEŚ WNIOSKU:

Przejdź do zakładki "Dokumenty" i zapoznaj się z instrukcją składnia wniosków on-line. Wypełnij wniosek i złóż go postępując zgodnie z ww. instrukcją.


Pamiętaj, że w dniu 10 lipca br. o godzinie 15:00 system Nabór zostanie zamknięty dla kandydatów, co oznacza, że złożenie wniosku stanie się niemożliwe. Nie będzie można również edytować złożonego już wniosku lub uzupełniać go o brakujące dokumenty.


W dniach 31 lipca do 4 sierpnia na koncie kandydata dostępna będzie również możliwość wprowadzenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz dołączenia skanu ww. wyników do konta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

UZUPEŁNIANIE WNIOSKU O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ON-LINE

Kandydaci, którzy złożyli elektronicznie wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zamieszczają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole.


Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego składania świadectw dostępna jest w zakładce „Dokumenty”.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH, SPORTOWYCH, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, KLASY WSTĘPNEJ ORAZ KLASY IB


Dnia 22 czerwca br. upływa termin składania wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, sportowego oraz mistrzostwa sportowego, a także klasy wstępnej i IB-realizującej program międzynarodowej matury.


Uwaga:

Kandydaci zainteresowani oddziałami dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego oraz klasą wstępną i IB- realizującą program międzynarodowej matury, którzy na liście preferencji wybrali taki oddział powinni do dnia 22 czerwca br. złożyć on-line wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z instrukcja zamieszczoną w zakładce "Dokumenty".


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.


SKŁADANIE WNIOSKÓW ON-LINE


Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej odbywa się w pełni elektronicznie, co oznacza, że kandydaci składają wnioski i zamieszczają wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest w zakładce „Dokumenty”.


Przy składaniu wniosku należy zachować odpowiednią kolejność:

  1. Wypełnij wniosek w systemie,
  2. Wydrukuj wniosek, przekaż rodzicom do podpisania oraz zeskanuj lub zrób zdjęcie i zapisz na swoim indywidualnym koncie w systemie,
  3. Dołącz na swoim koncie wszystkie niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty (oświadczenia, zaświadczenia) i jeśli wymagają one podpisu rodziców to przed zeskanowaniem przekaż rodzicom do podpisania,
  4. Po skompletowaniu dokumentów złóż wniosek do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce Dokumenty.


Zachęcam do zapoznania się z instrukcją elektronicznego składania dokumentów !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce "Dokumenty" znajduje się "Poradnik dla kandydata", w którym zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce "Dokumenty" znajduje się ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zgodnie z ustalonym terminarzem postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 15 czerwca 2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------