Szczecin
Szczecin
Aktualności

.

WYNIKI REKRUTACJI


Wyniki rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostaną ogłoszone dnia 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00.

Kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji on-line po zalogowaniu się w systemie Nabór na swoje konto. Dla kandydatów, którzy nie posiadają konta w systemie Nabór w szkołach biorących udział w rekrutacji wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

POTWIERDZANIE WOLI NAUKI


Od dnia 13 sierpnia do dnia 18 sierpnia do godz. 15:00
, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz oryginału wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także innych dokumentów wymaganych przez szkołę.

JEŚLI KANDYDAT NIE POTWIERDZI WOLI NAUKI NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY, DO KTÓREJ ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY !!!

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną dnia 19 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00.

W przypadku kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół dnia 19 sierpnia 2020 r. na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” dostępny będzie wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach - poza systemem Nabór.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Zamknięcie oddziałów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowychWydział Oświaty informuje, że z uwagi na brak zainteresowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin zamknięto oddziały w następujących zawodach:

Technikum Energetyczno-Transportowe w Zespole Szkół Nr 4

· F - technik elektroenergetyk transportu szynowego

· G - technik transportu kolejowego


Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Nr 4

· B – elektromechanik

· D - automatyk


Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej

· BSo – ogrodnik

· BSm - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych


Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2

· O - operator urządzeń przemysłu chemicznego

· K - kucharz


Jeśli na Twojej liście preferencji znalazły się oddziały, które zostały zamknięte w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 będziesz miał możliwość dokonania zmiany listy preferencji.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce "Dokumenty" znajduje się ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zgodnie z ustalonym terminarzem postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 15 czerwca 2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------