Szczecin
Szczecin
Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce "Dokumenty" znajduje się "Poradnik dla kandydata", w którym zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce "Dokumenty" znajduje się ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zgodnie z ustalonym terminarzem postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 15 czerwca 2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna szczecińskich szkół ponadpodstawowych

Wzorem lat ubiegłych przygotowany został informator o ofercie szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Jest on źródłem cennych informacji dla uczniów i ich rodziców o możliwościach wyboru dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Zachęcam do zapoznania się !

-------------------------------------------------------------------------------------------------