Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin
P-1 A, lingwistyczno-turystyczna
P-1 B, biologiczno-medyczna
P-1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna
P-1 D, lingwistyczno-teatralna
P-1 E, matematyczno-przyrodnicza
P-1 F, lingwistyczno-geograficzna
P-1 G, dziennikarsko-prawnicza
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin
P- 1a - "biotechnologiczna"
P- 1b - "językowo-matematyczna"
P- 1c - „humanistyczno-społeczna”
P- 1d - "społeczno-prawna"
P- 1f - "matematyczno-fizyczna"
P- 1g - "matematyczno-chemiczna"
P- 1h - "biologiczno-chemiczna"
P- 1 pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej"
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin
P_1a humanistyczno - artystyczna
P_1b biologiczno - medyczna
P_1c ekonomiczno - prawna
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin
P_matematyczno - fizyczna
P_biologiczno - medyczna
P_językowo - humanistyczna
V Liceum Ogólnokształcące ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-503, Szczecin
P_1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna
P_1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
P_1C - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna
P_1D - klasa medyczna biologiczno-chemiczna
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin
P_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA
P_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA)
P_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin
P_Klasa strażacko-ratownicza - mundurowa
P_Klasa prawno-policyjna - mundurowa
P_Klasa biologiczna z el. kryminalistyki
P_Klasa piłkarska
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
P 1D (przyrodnicza)
P 1B (medyczna)
P 1E (dziennikarska)
P 1C (dziennikarska-integracyjna)
IX Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin
P- Matematyczno - Informatyczny
P- Lingwistyczny
P- Prawno - Kulturowy
P- Dwujęzyczny - język niemiecki
P- Medyczno - Psychologiczny
P- Biotechnologiczny
XI Liceum Ogólnokształcące ul.Romera 2, 71-246, Szczecin
P- IA - KLASA O PROFILU PRAWNYM
P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA WŁOSKA
P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA ANGIELSKA
P- IC - KLASA MEDIALNO - EUROPEJSKA
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin
P_społeczno - prawny
P_biologiczno – chemiczny
P_matematyczno - przyrodniczy
P_matematyczno - fizyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin
P_MATEMATYCZNO-TECHNOLOGICZNA (1A)
P_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1F)
P_MEDYCZNA (1B)
P_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1C)
P_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1C)
P_WSTĘPNA DO SEKCJI HISZPAŃSKIEJ DWUJĘZYCZNEJ (1E)
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
P- MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (z elementami programowania)
P- MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny)
P- REKREACYJNO-TURYSTYCZNY
P- PRZYRODNOCZO-MEDYCZNY
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Rydla 49, 70-783, Szczecin
P_1 M
P_1 S
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin
P- 1A ps – profil sportowy (piłka siatkowa)
P- 1A pn – profil sportowy (piłka nożna)
P- 1B humanistyczna z elementami teatru
P- 1C – profil biomedyczny
P- 1D sw – profil ekonomiczny z sekcją sportów wodnych
P- 1D – ekonomiczna
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin
P_ I a biologiczno-chemiczna
P_I b humanistyczno-językowa
P_I c sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców
p_I c sportowa wioślarstwo dziewcząt i chłopców
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin
P_1 CP pływanie/piłka wodna
P_1 CB boks
P_1 DDz piłka nożna dziewcząt
P_1 DChł piłka nożna chłopców
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin
P_A - psychologiczna
P_A (i) - psychologiczna
P_B - pedagogiczna
P_B (i) - pedagogiczna
P_C - informatyczno - językowa
P_C (i) - informatyczno - językowa
P_D - społeczna
P_D (i) - społeczna
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin
1 C1 (matematyczno-informatyczna)
1 C2 (biologiczno-medyczna)
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
P_1AK Technik architektury krajobrazu
P_1B Technik budownictwa
P_1G Technik geodeta
P_1R Technik renowacji elementów architektury
P_1IS Technik inżynierii sanitarnej
P_1RW Technik robót wykończeniowych w budownictwie
P_1D Technik budowy dróg
P_1Ge Technik geolog
Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin
P_1H - technik handlowiec
P_1E - technik ekonomista
P_1G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawny technik cyfrowych procesów graficznych)
P_1L - technik logistyk
P_1R – technik organizacji reklamy
Technikum Zawodowe Nr 4 (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) ul.3 Maja , 70-214, Szczecin
P_technik ekonomista
P_technik logistyk
P_technik hotelarstwa
P_technik organizacji turystyki
P_technik reklamy
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
P_I E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
P_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji
P_I T - turystyki na obszarach wiejskich
P_IS - technik ochrony środowiska
P_I CH - technik technologii chemicznej
Technikum Kolejowe (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Energetyczno–Transportowe) ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
P-1A - technik spedytor
P-1B - technik automatyk
P-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji
P-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
P-1E - technik elektryk
P-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego
P-1G - technik transportu kolejowego
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
P_technik żyw. i usł. gastr.
P_technik hotelarstwa
P_technik organizacji turystyki
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin
P_1a Technik elektryk
P_1e Technik elektronik
P_1e Technik automatyk
P_1f Technik informatyk
P_1f Technik mechatronik
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
P_1 ABC technik pojazdów samochodowych
Technikum Łączności ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin
P_1Ta_teleinformatyk
1_1Tb_szer_kom_el
P_1Tc_programista
P_1Tf_foto_i_multim
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
P_technik architektury krajobrazu_TK
P_technik ogrodnik_TO
P_technik weterynarii_TW
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
P_Technik nawigator morski
P_Technik mechanik okrętowy
P_Technik żeglugi śródlądowej
P_Technik mechatronik
P_Technik mechanik
P_Technik logistyk
P_Technik eksploatacji portów i terminali
P_Tiw Technik informatyk wojskowy
P_Technik budowy jednostek pływających
P Tim Technik informatyk morski
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
P_1TRW monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
P_1H monter sieci i instalacji sanitarnych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
P_Mechatronik
P_Operator obrabiarek skrawających
P_Ślusarz
P_Monter kadłubów jednostek pływających
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
P-1az - elektryk
P-1bz - elektromechanik
P-1cz - magazynier logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
P_Kucharz
P-Cukiernik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
P_a-c
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
P_BSo_ogrodnik
P_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
P_I K - kucharz
P_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
P_1 eB elektromechanik pojazdów samochodowych
P_1 mB mechanik pojazdów samochodowych
P_1 lB lakiernik samochodowy
P_1 bB blacharz samochodowy
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
P_1 Ti
P_1 Ta
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1TS
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl.Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin
Klasa Ia - elektromechanik
Klasa Ia - operator obrabiarek skrawających
Klasa Ia - ślusarz
Klasa Iw1 - wielozawodowa
Klasa Iw2 - wielozawodowa
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
P_TI – Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT)
P_TP – Technik Programista: 1C (klasa dwujęzyczna)
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1LSa
1LSb
1LSc
1LSd
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1SG
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Klasa językowa - p
Klasa językowa - wojskowa - p
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Technik informatyk - p
Technik informatyk - wojskowa - p
Technik usług fryzjerskich - p
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin
Klasa 1 p
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul.Żołnierska 53, 71-210, Szczecin
P_1Ti
P_1Tf
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin
Dziennikarsko-prawnicza
Lingwistyczna
Biologiczno-chemiczna
Matematyczno-informatyczna
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
TUF
TFiM
TI i e-sport MSI
TI Microsoft
TW
TL
TOR
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin
Informatyka z e-sportem
Architektura Krajobrazu
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
1_FR
1_FO
1_LS
1_EPS
1_MPS
1_BS
1_MZRWB
Branżowa Szkoła I Stopnia Plejada nr 7 w Szczecinie - - szkoła niepubliczna Leszczynowa 11a, 70-766 Szczecin
P_1