Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin
I A LINGWISTYCZNO-TURYSTYCZNA
I B BIOLOGICZNO-MEDYCZNA
I C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA
I D LINGWISTYCZNO-TEATRALNA
I E MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
I F LINGWISTYCZNO-GEOGRAFICZNA
I G DZIENNIKARSKO-PRAWNICZA
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin
1a - „biotechnologiczna”
1b - „językowo-matematyczna”
1c - „humanistyczno-społeczna”
1d - „społeczno-prawna”
1f - „matematyczno-fizyczna”
1g - „matematyczno-chemiczna”
1h - „biologiczno-chemiczna”
1 IB - "International Baccalaureate"
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin
humanistyczno - artystyczny
biologiczno - medyczny
językowo-geograficzny
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin
matematyczno-fizyczny
biologiczno-chemiczny
językowo-humanistyczny
społeczno-prawny
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-537, Szczecin
1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
1C - klasa medyczna biologiczno-chemiczna
1D- klasa matematyczno-chemiczna
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin
1A humanistyczna
1B 1 biologiczno-chemiczna
1B 2 biologiczno-psychologiczna
1C matematyczno-fizyczna
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin
1 A Bezpieczeństwo publiczne
1 B Strażacko - ratownicza
1 C Biologiczna z elementami kryminalistyki
1 D Psychologiczna z elementami mediacji i wolontariatu
VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
1B medyczno - przyrodnicza
1C dziennikarska
1D, E lingwistyczno - menedżerska
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin
A - Politechniczny
B - Lingwistyczny
C - Prawno - Kulturowy
D - Dwujęzyczny - język niemiecki
E - Medyczno - Biotechnologiczny
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Romera 2, 71-246, Szczecin
KLASA WSTĘPNA Z JĘZYKIEM WŁOSKIM
KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM- grupa A
KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM- grupa B
KLASA MEDYCZNA
KLASA EUROPEJSKA
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin
1A_społeczno_prawny
1B_biologiczno-chemiczny
1C_matematyczno-przyrodniczy
1D_matematyczno-fizyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin
1A klasa matematyczno-technologiczna
1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-chemiczna
1B - klasa medyczna - sekcja biologiczno-matematyczna
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja matematyczno - językowa
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja prawno-językowa
0E - klasa wstępna przygotowująca do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (z elementami programowania)
MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny)
EUROPEJSKO-TURYSTYCZNO-LINGWISTYCZNY (z językiem włoskim)
PRZYRODNICZO-MEDYCZNY (współpraca PUM i ZUT)
OGÓLNY - UNIWERSYTECKI
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Rydla 49, 70-783, Szczecin
1 M Mistrzostwa Sportowego – piłka ręczna dziewcząt i chłopców
1 S sportowy - piłka nożna chłopców, piłka siatkowa chłopców, sporty wodne
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin
1A sportowa - piłka siatkowa
1A sportowa - piłka nożna
1B humanistyczna (dziennikarsko-teatralna)
1C biologiczno-chemiczna
1D językowo-geograficzna
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin
I a_ biologiczno-chemiczna
I b _humanistyczno - językowa
I c_sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin
1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt
1P pływanie
1P boks
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin
1a - psychologiczna
a (i) - psychologiczna
1b - pedagogiczna
b (i) - pedagogiczna
1c - informatyczno - językowa
c (i) - informatyczno-językowa
1d - społeczna
d (i) - społeczna
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin
I A (matematyczno - informatyczny)
I B (biologiczno - medyczny)
I C (medialno - społeczny z j. angielskim)
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
B- technik budownictwa
AK- technik architektury krajobrazu
IS- technik inżynierii sanitarnej
RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie
G- technik geodeta
R- technik renowacji elementów architektury
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin
1 E - technik ekonomista
1 H - technik handlowiec
1 G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 L - technik logistyk
1 R - technik reklamy
Technikum Organizacji i Zarządzania ul.3 Maja 1a, 70-214, Szczecin
technik ekonomista
technik logistyk
technik organizacji turystyki
technik hotelarstwa
technik reklamy
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji
S - technik ochrony środowiska
CH - technik technologii chemicznej
T - technik turystyki na obszarach wiejskich
Technikum Energetyczno-Transportowe ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1A_t. spedytor
1B_t. automatyk
1D_t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1E_t. elektryk
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
technik żywienia i usług gastr. A i B
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin
1 Ta - technik elektryk
1 Td - technik elektronik
1 Td - technik automatyk
1 Tg - technik informatyk
1 Tp - technik programista
1 Tm - technik mechatronik
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1 abcd TP
Technikum Łączności (z dniem 1 września 2021 r. Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych) ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin
Ta - technik teleinformatyk
Tbc - technik programista
Tcf - technik fotografii i multimediów
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
technik architektury krajobrazu (tk)
technik ogrodnik (to)
technik weterynarii (tw)
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
1Tms - Technik mechanik
1Tn - Technik nawigator morski
1Tmo - Technik mechanik okrętowy
1Tme - Technik mechatronik
1Tms - Technik spawalnictwa
1Tep - Technik eksploatacji portów i terminali
1Tiw - Technik informatyk wojskowy
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
1 Ta - technik informatyk
1 Ti - technik informatyk
1 Tc - technik informatyk
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
TRW- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
H- monter sieci i instalacji sanitarnych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
1a - Ślusarz
1a - Operator obrabiarek skrawających
1a - Mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1A_elektryk
1B_elektromechanik
1C_magazynier-logistyk
1D_automatyk
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
kucharz
cukiernik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
a-c
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (bsm)
ogrodnik (bso)
ogrodnik - I bso
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
K - kucharz
O - operator urządzeń przemysłu chemicznego
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1 mBP mechanik pojazdów samochodowych
1 eBP elektromechanik pojazdów samochodowych
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl. Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin
IA - Elektromechanik
IB - Ślusarz + Operator obrabiarek skrawających
Iw1 - wielozawodowa
Iw2 - wielozawodowa
Iw3 - wielozawodowa
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
AB - Technik Informatyk ('A' - Cyberbezpieczeństwo, 'B' - Programowanie/Programowanie Gier) - patronat Wydziału Informatyki ZUT
C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z językiem angielskim)
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1La -ogólna
1Lb - usportowiona - językowa
1Lc - dwujęzyczna z językiem angielskim
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1a
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Technik informatyk
Technik usług fryzjerskich
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin
Klasa 1a
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul. Żołnierska 53, 71-210, Szczecin
Technik informatyk
Technik fotografii i multimediów
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka I 61c, 71-011, Szczecin
Dziennikarsko-prawniczy
Lingwistyczny
Matematyczno-informatyczny
Biologiczno-chemiczny
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
Technik elektryk
Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon
Technik hotelarstwa
Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI
Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft
Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją
Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy
Technik reklamy - grafika i media społecznościowe
Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional
Technik weterynarii
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Mieszka I ( informatyk), ul.Broniewskiego 14 ( architektura krajobrazu i geodeta) 61c/61c, 71-011, Szczecin
informatyka z e-sportem
Architektura Krajobrazu
Geodeta
Wojskowe Technikum Informatyczne
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
Fotograf 1
Fryzjer 1