Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin 196 342/1177
P-1 A, lingwistyczno-turystyczna 28 52/581
P-1 B, biologiczno-medyczna 28 65/501
P-1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna 28 21/342
P-1 D, lingwistyczno-teatralna 28 74/503
P-1 E, matematyczno-przyrodnicza 28 27/410
P-1 F, lingwistyczno-geograficzna 28 36/556
P-1 G, dziennikarsko-prawnicza 28 67/558
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin 228 400/667
P- 1a - "biotechnologiczna" 28 22/242
P- 1b - "językowo-matematyczna" 28 44/266
P- 1c - „humanistyczno-społeczna” 28 36/239
P- 1d - "społeczno-prawna" 28 40/249
P- 1f - "matematyczno-fizyczna" 28 49/256
P- 1g - "matematyczno-chemiczna" 28 43/266
P- 1h - "biologiczno-chemiczna" 28 69/288
P- 1 pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej" 32 97/128
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin 84 86/295
P_1a humanistyczno - artystyczna 28 51/184
P_1b biologiczno - medyczna 28 19/137
P_1c ekonomiczno - prawna 28 16/124
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin 84 116/446
P_matematyczno - fizyczna 28 25/170
P_biologiczno - medyczna 28 37/245
P_językowo - humanistyczna 28 54/279
V Liceum Ogólnokształcące ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-503, Szczecin 112 206/528
P_1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna 28 35/143
P_1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna 28 61/284
P_1C - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna 28 22/270
P_1D - klasa medyczna biologiczno-chemiczna 28 88/321
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin 112 101/568
P_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA 28 38/347
P_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA) 56 39/308
P_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA 28 24/243
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin 110 173/381
P_Klasa strażacko-ratownicza - mundurowa 28 22/174
P_Klasa prawno-policyjna - mundurowa 28 72/218
P_Klasa biologiczna z el. kryminalistyki 28 46/237
P_Klasa piłkarska 26 33/61
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin 56 21/174
P 1A (przyrodnicza) 28 11/97
P 1B (medyczna) 0 0/70
P 1C (dziennikarska) 28 10/110
P 1C (dziennikarska-integracyjna) 0 0/42
IX Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin 168 372/1011
P- Matematyczno - Informatyczny 28 52/374
P- Lingwistyczny 28 85/503
P- Prawno - Kulturowy 28 59/469
P- Dwujęzyczny - język niemiecki 28 27/96
P- Medyczno - Psychologiczny 28 109/548
P- Biotechnologiczny 28 40/469
XI Liceum Ogólnokształcące ul.Romera 2, 71-246, Szczecin 84 68/291
P- IA - KLASA O PROFILU PRAWNYM 28 29/190
P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA WŁOSKA 14 11/30
P- IB - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU MEDYCZNYM - GRUPA ANGIELSKA 14 6/65
P- IC - KLASA MEDIALNO - EUROPEJSKA 28 22/224
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin 112 141/211
P_społeczno - prawny 28 28/83
P_biologiczno – chemiczny 28 44/109
P_matematyczno - przyrodniczy 28 22/101
P_matematyczno - fizyczny 28 47/101
XIV Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin 140 224/692
P_MATEMATYCZNO-TECHNOLOGICZNA (1A) 28 34/320
P_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1F) 28 25/352
P_MEDYCZNA (1B) 28 41/309
P_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1C) 14 42/341
P_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1C) 14 43/200
P_WSTĘPNA DO SEKCJI HISZPAŃSKIEJ DWUJĘZYCZNEJ (1E) 28 39/131
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin 84 84/347
P- MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (z elementami programowania) 28 19/163
P- MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny) 28 16/179
P- REKREACYJNO-TURYSTYCZNY 14 23/211
P- PRZYRODNOCZO-MEDYCZNY 14 26/178
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Rydla 49, 70-783, Szczecin 40 69/90
P_1 M 20 22/42
P_1 S 20 47/61
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin 84 80/240
P- 1A ps – profil sportowy (piłka siatkowa) 14 21/43
P- 1A pn – profil sportowy (piłka nożna) 14 13/29
P- 1B humanistyczna z elementami teatru 28 30/144
P- 1C – profil biomedyczny 28 15/102
P- 1D sw – profil ekonomiczny z sekcją sportów wodnych 0 1/18
P- 1D – ekonomiczna 0 0/70
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin 86 73/247
P_ I a biologiczno-chemiczna 28 25/143
P_I b humanistyczno-językowa 28 17/130
P_I c sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców 25 29/56
p_I c sportowa wioślarstwo dziewcząt i chłopców 5 2/13
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin 58 68/111
P_1 CP pływanie/piłka wodna 18 20/24
P_1 CB boks 10 7/21
P_1 DDz piłka nożna dziewcząt 14 12/17
P_1 DChł piłka nożna chłopców 16 29/51
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin 80 103/279
P_A - psychologiczna 16 44/167
P_A (i) - psychologiczna 4 2/42
P_B - pedagogiczna 16 22/146
P_B (i) - pedagogiczna 4 4/37
P_C - informatyczno - językowa 16 9/90
P_C (i) - informatyczno - językowa 4 3/26
P_D - społeczna 16 16/139
P_D (i) - społeczna 4 3/31
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin 26 42/72
1 C1 (matematyczno-informatyczna) 14 22/45
1 C2 (biologiczno-medyczna) 12 20/44
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 140 112/250
P_1AK Technik architektury krajobrazu 28 22/86
P_1B Technik budownictwa 28 39/107
P_1G Technik geodeta 14 10/96
P_1R Technik renowacji elementów architektury 14 12/56
P_1IS Technik inżynierii sanitarnej 14 10/58
P_1RW Technik robót wykończeniowych w budownictwie 14 12/84
P_1D Technik budowy dróg 14 3/55
P_1Ge Technik geolog 14 4/43
Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin 112 138/433
P_1H - technik handlowiec 14 9/149
P_1E - technik ekonomista 14 29/163
P_1G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawny technik cyfrowych procesów graficznych) 28 39/177
P_1L - technik logistyk 28 27/244
P_1R – technik organizacji reklamy 28 34/227
Technikum Zawodowe Nr 4 (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) ul.3 Maja , 70-214, Szczecin 112 242/554
P_technik ekonomista 28 35/186
P_technik logistyk 28 69/295
P_technik hotelarstwa 14 43/236
P_technik organizacji turystyki 14 40/225
P_technik reklamy 28 55/294
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 84 53/142
P_I E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 28/73
P_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji 14 2/67
P_I T - turystyki na obszarach wiejskich 14 5/37
P_IS - technik ochrony środowiska 14 10/57
P_I CH - technik technologii chemicznej 14 8/39
Technikum Kolejowe (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Energetyczno–Transportowe) ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 140 81/249
P-1A - technik spedytor 28 19/97
P-1B - technik automatyk 14 6/82
P-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji 14 4/67
P-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 14/97
P-1E - technik elektryk 28 31/136
P-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego 14 2/31
P-1G - technik transportu kolejowego 14 5/52
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 168 138/380
P_technik żyw. i usł. gastr. 112 78/239
P_technik hotelarstwa 28 41/219
P_technik organizacji turystyki 28 19/177
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin 140 163/432
P_1a Technik elektryk 28 38/182
P_1e Technik elektronik 14 19/174
P_1e Technik automatyk 14 8/159
P_1f Technik informatyk 42 50/297
P_1f Technik mechatronik 42 48/225
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 84 82/165
P_1 ABC technik pojazdów samochodowych 84 82/165
Technikum Łączności ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin 84 106/382
P_1Ta_teleinformatyk 28 14/159
1_1Tb_szer_kom_el 0 0/79
P_1Tc_programista 28 36/232
P_1Tf_foto_i_multim 28 56/221
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 56 62/112
P_technik architektury krajobrazu_TK 14 16/54
P_technik ogrodnik_TO 14 6/32
P_technik weterynarii_TW 28 40/71
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 168 157/358
P_Technik nawigator morski 28 36/96
P_Technik mechanik okrętowy 28 14/78
P_Technik żeglugi śródlądowej 0 1/59
P_Technik mechatronik 28 24/158
P_Technik mechanik 14 14/101
P_Technik logistyk 14 12/128
P_Technik eksploatacji portów i terminali 14 4/96
P_Tiw Technik informatyk wojskowy 28 37/146
P_Technik budowy jednostek pływających 0 0/64
P Tim Technik informatyk morski 14 15/121
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 28 19/57
P_1TRW monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 14 13/47
P_1H monter sieci i instalacji sanitarnych 14 6/26
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 28 7/45
P_Mechatronik 7 3/27
P_Operator obrabiarek skrawających 7 0/16
P_Ślusarz 7 1/13
P_Monter kadłubów jednostek pływających 7 3/16
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 30 29/128
P-1az - elektryk 10 14/78
P-1bz - elektromechanik 10 7/64
P-1cz - magazynier logistyk 10 8/47
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 56 33/126
P_Kucharz 28 23/98
P-Cukiernik 28 10/87
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin 84 84/157
P_a-c 84 84/157
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 28 8/15
P_BSo_ogrodnik 14 6/12
P_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 14 2/5
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 28 6/29
P_I K - kucharz 14 6/27
P_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego 14 0/3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 56 61/161
P_1 eB elektromechanik pojazdów samochodowych 28 22/116
P_1 mB mechanik pojazdów samochodowych 28 39/131
P_1 lB lakiernik samochodowy 0 0/66
P_1 bB blacharz samochodowy 0 0/51
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin 56 88/296
P_1 Ti 28 34/265
P_1 Ta 28 54/248
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 20 0/7
1TS 20 0/7
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl.Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin 90 69/146
Klasa Ia - elektromechanik 10 14/53
Klasa Ia - operator obrabiarek skrawających 10 8/15
Klasa Ia - ślusarz 10 8/19
Klasa Iw1 - wielozawodowa 30 16/60
Klasa Iw2 - wielozawodowa 30 23/45
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin 84 226/340
P_TI – Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT) 56 162/329
P_TP – Technik Programista: 1C (klasa dwujęzyczna) 28 64/149
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 80 31/56
1LSa 20 7/23
1LSb 20 5/22
1LSc 20 4/15
1LSd 20 15/26
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 20 8/21
1SG 20 8/21
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 28 20/39
Klasa językowa - p 14 4/18
Klasa językowa - wojskowa - p 14 16/27
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 55 59/133
Technik informatyk - p 15 18/62
Technik informatyk - wojskowa - p 15 20/67
Technik usług fryzjerskich - p 25 21/41
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin 24 19/40
Klasa 1 p 24 19/40
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul.Żołnierska 53, 71-210, Szczecin 50 41/90
P_1Ti 25 29/68
P_1Tf 25 12/56
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 72 18/24
Dziennikarsko-prawnicza 18 6/13
Lingwistyczna 18 7/8
Biologiczno-chemiczna 18 1/5
Matematyczno-informatyczna 18 4/6
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin 168 76/203
TUF 24 4/26
TFiM 24 23/76
TI i e-sport MSI 24 20/79
TI Microsoft 24 3/55
TW 24 12/36
TL 24 5/35
TOR 24 9/51
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 36 14/20
Informatyka z e-sportem 18 9/14
Architektura Krajobrazu 18 5/8
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin 144 9/26
1_FR 32 4/12
1_FO 32 5/10
1_LS 16 0/3
1_EPS 16 0/2
1_MPS 16 0/7
1_BS 16 0/1
1_MZRWB 16 0/2
Branżowa Szkoła I Stopnia Plejada nr 7 w Szczecinie - - szkoła niepubliczna Leszczynowa 11a, 70-766 Szczecin 35 0/1
P_1 35 0/1