Szczecin
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin
1 A lingwistyczno-turystyczna
1 B biologiczno-medyczna
1 C matematyczno-fizyczno-informatyczna
1 D dziennikarsko-prawnicza
1 E psychologiczno-językowa
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin
1b-"językowo-matematyczna"
1d-"społeczno-prawna"
1g-"matematyczno-chemiczna"
1h-"biologiczno-chemiczna"
1 IB-"International Baccalaureate"
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin
humanistyczno - europejski z rozszerzonym językiem polskim
humanistyczno-europejski z rozszerzoną geografią
biologiczno - medyczny
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin
matematyczno-fizyczny
biologiczno-chemiczny
językowo-geograficzny
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-537, Szczecin
1A - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania
1B - klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna
1Ch - klasa medyczna (biologiczno-chemiczna)
1Cm - klasa medyczna (matematyczno-biologiczna)
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin
1B1 biologiczno-chemiczny
1B2 - biologiczno-psychologiczny
1C - matematyczno-przyrodnicza - sekcja matematyczno-geograficzna z językiem angielskim
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin
"BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE"
"STRAŻACKO - RATOWNICZA"
"BIOLOGICZNO - KRYMINALISTYCZNA"
VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Andrzeja Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
1B przyrodniczo - medyczna
1C dziennikarska
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin
politechniczny
humanistyczny
medyczno-biotechnologiczny
wstępny z językiem francuskim
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Romera 2, 71-246, Szczecin
1 LA PRAWNA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1 LB MEDYCZNA
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin
I B klasa humanistyczno-językowa
I C klasa biznesowo-menadżerska
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin
1A_społeczno_prawny
1B_biologiczno-chemiczno-matematyczny
1C_matematyczno-fizyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin
0E - klasa wstępna przygotowująca do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej
1A - klasa matematyczno-fizyczna
1A - klasa matematyczno - chemiczna
1A - klasa sekcja biologiczno - matematyczna
1A - klasa sekcja biologiczno - chemiczna
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja matematyczno - językowa
1D - dwujęzyczna angielska - sekcja prawno-językowa
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny)
INFORMATYCZNY z elementami robotyki i programowania
PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
OGÓLNY (uniwersytecki)
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin
1B – klasa teatralno-medialna
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul. L. Rydla 49, 70-783, Szczecin
1 S - Oddział Sportowy - gry zespołowe
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin
1P Pływanie /klasa mistrzostwa sportowego/
1P boks /klasa mistrzostwa sportowego/
1N Piłka nożna chłopców i dziewcząt
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin
1a – biologiczna z elementami psychologii
1a (i) – biologiczna z elementami psychologii
1b - pedagogiczna
1b (i) - pedagogiczna
1c - informatyczno-matematyczna
1c (i) - informatyczno-matematyczna
1d – nauk społecznych
1d (i) – nauk społecznych
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - SZKOŁA PUBLICZNA al. Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin
(1A) matematyczno-fizyczny z j. angielskim
(1C) matematyczno-geograficzny z j. angielskim
(1B) biologiczno-chemiczny z j. angielskim
(1D) matematyczno-chemiczny z j. angielskim
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
AK- technik architektury krajobrazu
B- technik budownictwa
G- technik geodeta
IS- technik inżynierii sanitarnej
R- technik renowacji elementów architektury
RW- technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin
1 E - technik ekonomista
1 G - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 L - technik logistyk
1 R - technik reklamy
Technikum Organizacji i Zarządzania ul.3 Maja 1a, 70-214, Szczecin
technik ekonomista
technik logistyk
technik organizacji turystyki
technik reklamy
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
T - technik turystyki na obszarach wiejskich
A - technik analityk
Technikum Energetyczno-Transportowe ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1 A TECHNIK SPEDYTOR
1 B TECHNIK AUTOMATYK
1 D TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
1 E TECHNIK ELEKTRYK
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin
1A - elektryk
1D - automatyk
1D - elektronik
1G - Informatyk
1M - mechatronik
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1 aT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06/
1 eT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06/
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin
Ta - technik teleinformatyk
Tc - technik programista
Tf - technik fotografii i multimediów
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
1Tmm - Technik mechanik
1Tn - Technik nawigator morski
1Tmo - Technik mechanik okrętowy
1Tme - Technik mechatronik
1Ts - Technik spawalnictwa
1Tep - Technik eksploatacji portów i terminali
1Tiw - Technik informatyk wojskowy
1Tmew - Technik mechatronik wojskowy
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
1 Ta - technik informatyk, aplikacje mobilne i internetowe
1 Ti - technik informatyk, internet rzeczy
Technikum w Szczecinie - ZSCKR - SZKOŁA PUBLICZNA ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
1 LT - Technik weterynarii
1 HT - Technik architektury krajobrazu
1 DT - Technik ogrodnik
1 CT - Technik hodowca koni
1 BT - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
1 Az ELEKTRYK
1 Cz MAGAZYNIER LOGISTYK
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
kucharz
cukiernik
kelner
pracownik obsługi hotelowej
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
1 a-b
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
K - kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
1eB elektromechanik pojazdów samochodowych
1mB mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia w Szczecinie - ZSCKR - SZKOŁA PUBLICZNA ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
1 EB - Ogrodnik
1 BB - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ- SZKOŁA PUBLICZNA pl. Jana Kilińskiego 3/Budynek WZ, 70-965 Szczecin
1A - Elektromechanik
1B - Ślusarz
1B - Operator obrabiarek skrawających
1E - Elektryk
1w - wielozawodowa
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1La turystyczno - językowa
1Lb biologiczno - chemiczna
1Lc Arkonia (klasa sportowa - piłka nożna)
1Ld Salos (klasa sportowa - piłka nożna)
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
1 LOw - Oddział Przygotowania Wojskowego - zezwolenie MON, klasa wojskowa z rozszerzonym j. angielskim
Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka I 61c, 71-011, Szczecin
Nauki ścisłe
Dziennikarsko- prawniczy z lingwistycznym
Psychologiczny
Kosmetologia medyczna
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
A - Technik Programista
B - Technik Informatyk (spec. Programowanie/Programowanie Gier) - patronat WI ZUT
C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z j. angielskim)
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
1TI - Technik Informatyk
1TIw - Technik informatyk - klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
Klasa 1a z wizażem - Technik usług fryzjerskich
Klasa 1b z wizażem - Technik usług fryzjerskich
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul. Żołnierska 53, 71-210, Szczecin
Technik Informatyk (spec. Tworzenie Gier)
Technik Informatyk (spec. Grafika Komputerowa)
Technik Fotografii i Multimediów (spec. Fotografia Kreatywna)
Technik Fotografii i Multimediów (spec. Animacja i Cyfrowe Efekty Specjalne)
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
Technik elektryk
Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka Canon
Technik informatyk i E-SPORT - klasa patronacka MSI
Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft
Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy
Technik programista ze specjalizacją Sztuczna inteligencja klasa patronacka Intel®
Technik reklamy - grafika i media społecznościowe
Technik usług fryzjerskich - klasa patronacka Schwarzkopf Professional
Technik weterynarii
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul. Władysława Broniewskiego 14 14, 71-460, Szczecin
Informatyk z e-sportem i rozszerzonym programowaniem
Architektura Krajobrazu
Geodeta
Wojskowe Technikum Informatyczne im. gen. Józefa Hallera - szkoła niepubliczna Władysława Broniewskiego 14, 71-460, Szczecin
Technik Informatyk
Technik Programista
Technik Teleinformatyk
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1a stolarz
1b stolarz
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
FR 1A fryzjer
FO 1A fotograf
FOR 1A (klasa wielozawodowa)