Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin
Telefon
(91)4600-093
Fax
(91)4600-093
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Barbara Kwiatek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • III LO
 • Jesteśmy wśród najlepszych...
 • integracja
 • warsztaty prawnicze
 • zajęcia artystyczne
 • warsztaty lalkarskie
 • lekcja w muzeum
 • wymiana młodzieży polsko - niemieckiej
 • z wizytą w teatrze w Schwedt
 • gabinet chemiczny
 • nasze boiska
 • orlik
 • wolontariat
 • Akcja bożonarodzeniowa - wolontariat
 • z wizytą w Sejmie
 • stroimy się odświętnie...
 • integracja
 • Koło Rozrywek Intelektualnych
 • są u nas pyszne obiadki
 • lubimy czytać
Opis

Dlaczego "TRÓJKA"?

III Liceum Ogólnokształcące to nowoczesna szkoła z 70 - letnią tradycją.

Wybierając nasze Liceum masz szansę:

 • osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym
 • pracować z ambitnymi i otwartymi nauczycielami - egzaminatorami OKE
 • rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności
 • zdobywać wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach
 • doświadczyć kameralnej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa, sprzyjającej nawiązywaniu bliskich relacji koleżeńskich
 • na wygodny i szybki dojazd z Prawobrzeża, Lewobrzeża oraz okolicznych miejscowości.

Nasze atuty:

wysoki poziom nauczania:

 • wysoka zdawalność matury z dobrymi wynikami 
 • sukcesy młodzieży w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

profesjonalna i dostosowana do potrzeb uczniów organizacja zajęć: 

 • nauka języków obcych według poziomu zaawansowania (w grupach międzyoddziałowych)
 • wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

dbałość o wszechstronny rozwój uczniów:

 • bogata oferta kół zainteresowań
 • warsztaty filmowe w MOK Delta 
 • współpraca ze szczecińskimi uczelniami i instytucjami kulturalno – oświatowymi
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • wycieczki edukacyjno - turystyczne po Polsce i do państw europejskich (Wielka Brytania, Niemcy)
 • samorządność uczniowska
 • duża aktywność wolontariatu
 • wymiana młodzieży ze szkołą w Itzehoe

posiadamy:

 • nowoczesne sale lekcyjne z dostępem do Internetu, wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne
 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym zbiorem
 • kompleks boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”
 • stołówkę z domowymi obiadami
 • monitoring

klasy objęte są patronatami:

 • humanistyczo-artystyczne - patronatem Wydziału Prawa i Administracji US, Szczecińskiej Agencji Artystycznej
 • biologiczno-medyczne - patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT
 • geograficzno-językowe - patronatem Instytutu Językowego i Instytutu Literatury i Nowych Mediów US.


https://lo3.szczecin.pl/oferta-edukacyjna/

https://lo3.szczecin.pl/jb/rekrutacja21_22zasady.pdfOferta
Dojazd

Przy szkole (przystanek "Plac Słowiański") zatrzymują się autobusy:  56, 64, 72, 77, 93, 96, 97, C, H.

Szkoła znajduje się w pobliżu dworca kolejowego Szczecin - Dąbie.

Przy szkole znajduje się stacja roweru miejskiego.


Historia
    III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie powstało we wrześniu 1946 roku jako Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie - Dąbiu z inicjatywy księdza Kazimierza Świetlińskiego i członków Związku Osadników Wojskowych.
Naukę rozpoczęto 08.10.1946 r. w pomieszczeniach szkoły powszechnej przy ulicy Mierniczej. Pierwszym dyrektorem był Zdzisław Grabowski, doświadczony nauczyciel z Warszawy. W latach 1946 - 1947 istniały cztery klasy.

    We wrześniu 1957 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ul. Pomorskiej 150. Szkoła zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Szczecinie-Dąbiu, a jej stan liczebny powiększył się do 438 uczniów.
W nowym budynku warunki do nauki i pracy były zdecydowanie lepsze. Gabinety zostały dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych na pełnych etatach.

    01.03.1960 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Mikołaja Kopernika. Dotychczas używano imienia szkoły zwyczajowo bez zgody Ministerstwa Oświaty. W 25 rocznicę utworzenia szkoły Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, którego uroczystość nadania nastąpiła 17.02.1973 r. w 500 rocznicę urodzin patrona szkoły.

    W czasie 70 lat istnienia Liceum może poszczycić się licznymi osiągnięciami uczniów i nauczycieli. Nasi uczniowie to laureaci i finaliści Olimpiady Języka Polskiego, Matematycznej, Historycznej, Fizycznej, Geograficznej i Nautologicznej, międzyszkolnych turniejów fizycznych i matematycznych, laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej, zwycięzcy konkursów recytatorskich, literackich, plastycznych, fotograficznych. Zajmują również czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, turniejach turystyczno – krajoznawczych, zawodach sportowych i przeglądach teatralnych. Oprócz sukcesów naukowych, znajdują także czas na realizację własnych pasji i zainteresowań.
Koła zainteresowań
Koło Teatralne, Koło Dziennikarskie, Koła przedmiotowe: geograficzne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, Koło Entuzjastów Języka Angielskiego, Koło Miłośników Języka Niemieckiego, Koło Rozrywek Intelektualnych, SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka), Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne.
Kontakty zagraniczne
Prowadzimy wymianę młodzieży ze szkołą niemiecką w Itzehoe, podczas której uczniowie III LO realizują projekty edukacyjne, poznają kulturę oraz atrakcje turystyczne regionu Schleswig-Holstein.
Za 25 - letnią, partnerską współpracę III LO w 2016 r. otrzymało wyróżnienie i podziękowanie od Zarządu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Uczestniczymy w programach Erasmus plus,  projektach teatralnych, muzycznych przy wsparciu niemieckich instytucji kulturalno - oświatowych.
Współpracujemy z Międzynarodową Organizacją Studencką  - AIESEC. 
Organizujemy wycieczki zagraniczne do Drezna, Berlina, Londynu.
Osiągnięcia

III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie to nowoczesna szkoła z tradycjami. Kształcimy młodzież już od 75 lat! Wśród naszych absolwentów znajdują się m. in. lekarze, psychologowie, prawnicy, politycy a nawet poczytni pisarze! Jak to robimy? To proste! Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych uczniów. Ważne są dla nas: 

- Sfera dydaktyczna

Stawiamy na wysoki poziom nauczania, co przekłada się na wysoką zdawalność matur oraz wysokie EWD. Nasi uczniowie mogą poszczycić się również sukcesami
w wiedzowych i sportowych konkursach międzyszkolnych.

Poprzeczkę stawiamy wysoko zarówno naszym uczniom jak i sobie! Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania, a każda klasa uczestniczy
w nowatorskich programach z zakresu turystyki, medioznastwa, sztuki współczesnej, prawa, zdrowego żywienia lub ekologii.

Działamy w ścisłej współpracy ze szczecińskimi ośrodkami akademickimi. Dzięki patronatom, którymi objęte są klasy, gościmy na lekcjach wykładowców szkół wyższych, uczestniczymy w warsztatach, zajęciach laboratoryjnych na szczecińskich uczelniach.

Rozwijamy kompetencje językowe naszych uczniów dając im możliwość uczestnictwa w wymianie polsko - niemieckiej ze szkołą w Itzehoe oraz organizując wyjazdy zagraniczne.

- Sfera wychowawcza

Nasz uczeń to człowiek o szerokich horyzontach, a wiec regularnie obcujący ze sztuką oraz muzyką dzięki cyklicznym wyjściom do teatru, filharmonii, kina czy opery. Podczas wieloletniej współpracy z klubem Delta w Dąbiu, nasza młodzież uczestniczy w warsztatach filmowych.

„W zdrowym ciele - zdrowy duch!” jak mawiał klasyk. Naszym priorytetem jest również kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zawodów szkolnych i międzyszkolnych.

- Sfera społeczna

Uczeń Trójki to człowiek wykształcony, kulturalny, ale również empatyczny i społeczny. Dzięki aktywnemu Samorządowi Uczniowskiemu, nasi podopieczni organizują różnorodne wydarzenia szkolne, akcje pomocowe, biorą udział w działaniach na rzecz wolontariatu.

Nie stronimy od wyjazdów szkolnych! Wiemy, jak ważna jest integracja i bycie w grupie! No i po prostu kochamy wycieczki .

Czy to wszystko? Ależ skąd! Szkoła jest kameralna, atmosfera przyjazna, na długiej przerwie czeka na nas pyszny obiad w szkolnej stołówce. Dojazd do szkoły jest dogodny, zarówno autobusem jak i pociągiem!

Nie wierzysz?

Sprawdź nasz profil na facebook’u.

Nie zwlekaj!

Wybierz Trójkę!


KONKURSY RECYTATORSKIE:

 • Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szczeciński Parnas: I miejsce, wyróżnienie 2018 r.
 • Regionalny Konkurs Recytatorski Szczeciński Parnas: I miejsce 2018 r.

KONKURSY LITERACKIE

 • Międzynarodowy Konkurs Literacki "Twórcza Polska i Polonia": II miejsce 2021 r.
 • Miejski konkurs "Szczecin z Dreszczykiem literacko": wyróżnienie 2021 r.
 • Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”:  II miejsce 2018 r., II miejsce oraz wyróżnienie 2019 r.
 • Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”; tytuł laureata 2018 r.
 • Konkurs Literacki „All about…ideal education”: I miejsce 2018 r., wyróżnienie 2019 r., II miejsce 2020 r. 
 • Ogólnopolski konkurs "RECENZJA na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI": III miejsce 2019 r. 

 KONKURSY ARTYSTYCZNE

 • Miejski konkurs "Szczecin z Dreszczykiem graficznie": III miejsce 2021 r.
 • Przegląd małych form teatralnych „Nie zażywam – to wygrywam”: I miejsce 2018 r. II miejsce 2019 r.
 • Konkurs literacko – plastyczny „Pływające ogrody Szczecin 2050”: I miejsce 2018 r. I miejsce i wyróżnienie 2019 r.; I miejsce 2020 r.
 • X Wojewódzki Recytatorski Konkurs Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej II miejsce  i wyróżnienie 2018 r.
 • Wojewódzki Konkurs Wokół Stołu: I  II  III miejsce 2018 r.
 • Wojewódzki Konkurs interdyscyplinarny „Z kulturą na Dziś”: laureat 2019 r.
 • Regionalny konkurs pieśni patriotycznych: II miejsce 2019 r.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 • Olimpiada Teologii Katolickiej - etap diecezjalny: II miejsce 2022 r.
 • Olimpiada Literatury i języka polskiego: finalisty etapu ogólnopolskiego 2019 r.
 • Olimpiada Wiedzy o Afryce; udział uczniów w etapie okręgowym 2019 r.
 • Olimpiada wiedzy o prawie i wymiarze sprawiedliwości; udział w etapie ogólnopolskim 2020 r.
 • Ogólnopolska Olimpiada Solidarności „Dwie dekady”; 10 miejsce w etapie wojewódzkim 2020 r., III miejsce 2022 r.
 • Wojewódzki konkurs Wojna Polsko-bolszewicka 1919-21”; udział 2020 r. 
 • Wojewódzki konkurs „Fizyka w Medycynie”: wyróżnienie 2018 r., 2019 r.
 • Wojewódzki Konkurs TURBOLANDESKUNDE: II miejsce 2018 r., III miejsce 2020 r., II miejsce 2021 r.
 • Wojewódzki Konkurs Biologiczny: finalista 2019 r.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”:  III miejsce 2018 r.
 • Regionalny Turniej Gwiaździstej Eskadry I miejsce 2018 r. III miejsce 2019 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta: wynik bardzo dobry 2018 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu; III miejsce w województwie 2018 r.
 • Ogólnopolski konkurs "RECENZJA na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI"; III miejsce 2018 r.
 • Konkurs Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS;  III miejsce 2018 r. 

ZAWODY SPORTOWE

 • Miejski Turniej Tańca Nowoczesnego; II miejsce 2019 r.
 • Mistrzostwa LA Szkół Średnich  Prawobrzeża Szczecina - 20 medali 2019 r.

 TURYSTYKA

 • Wojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Marszach na Orientację i Topografię: I miejsce 2021 r. 
 • Konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne; III miejsce 2017 r.
Drzwi otwarte


Zajrzyj na nasz fanpage na Facebooku - U nas się dzieje!

Dzień otwarty szkoły: 25 marca 2022 r. (piątek),
w godzinach 14.00 - 18.00.

Możesz też przyjść w innym terminie. Chętnie pokażemy Ci naszą szkołę
i odpowiemy na Twoje pytania.

Zapraszamy!
Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą korzystać z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych:

 • Koła przedmiotowe: biologiczne, geograficzne, matematyczne, języka niemieckiego
 • Koła zainteresowań: dziennikarskie, nauka udzielania pierwszej pomocy
 • Koło Rozrywek Intelektualnych (gry planszowe)
 • Szkolne Koło Sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stolowy, lekkoatletyka)
 • Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne.

Podczas zajęć prowadzonych w ramach Kół zainteresowań i Kół przedmiotowych realizowane są różne projekty, uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach,  rozwijają umiejętności korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Na konsultacjach przedmiotowym uczniowie mają możliwość uzupełnienia wiadomości i doskonalenia umiejętności. 


Zakres wiekowy
15-19