Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze
Zespół szkół
Adres
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
Telefon
91 4612 379
Fax
91 4317 358, 91 4612 379 w. 30
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Kawszyn
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zakładanie ozdobnej rabaty
 • Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt gospodarskich
 • Przygotowanie uprawy warzyw
 • Technikum Hodowli Koni
 • Architekci krajobrazu na pomiarach w terenie
 • mechanizator rolnictwa
 • Zajęcia praktyczne z chowu i hodowli zwierząt
 • Zajęcia z anatomii i fizjologii zwierząt
 • Tworzenie koncepcji ogrodu
 • Projektowanie terenu zieleni
 • Nauka jazdy ciągnikiem
 • Zajęcia koła florystycznego
 • Obsługa specjalistycznego sprzętu
 • Przygotowywanie kwiatów do transportu i sprzedaży
 • Zakładanie trawnika
 • Podpisanie porozumienie pomiędzy ZSCKR w Szczecnie, a Krajowym Ośrodkiem Wparcia Rolnictwa oddział w Szczecinie
 • Obsługa doniczarki
 • Szkolna ścieżka dydaktyczna
 • Nasza szkoła :)
 • Obsługa doniczarki
 • Zajęcia praktyczne - inhalacja u konia
 • Chryzantemy w szklarni
 • Przygotowanie konia do zabiegu - technikum weterynarii
 • Jesienny kiermasz ogrodniczy
 • Jesienny kiermasz ogrodniczy.
 • Sadzenie kwiatów rabatowych i balkonowych
 • Zajęcia praktyczne w Towarzystwie Opieki nas Zwierzętami w Szczecinie
 • Sprzedaż chryzantem
 • Pasje naszych uczniów
Opis

Od 1 stycznia 2021 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie jest szkołą ministerialną i należy do


SIECI SZKÓŁ ROLNICZYCH

prowadzonych przez MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.


Uczniowie Technikum Ogrodniczego mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w trzech zawodach:

 • technik ogrodnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik weterynarii
 • technik hodowca koni,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki.

dzięki którym mogą ubiegać się o dotacje i dofinansowanie w ramach tzw. uprawnień rolniczych.


NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH!!!

Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych oraz w firmach branżowych,

współpracujących ze szkołą.

ATUTY SZKOŁY:

 • nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
 • własne poletka dydaktyczne, sady, szkółka roślin ozdobnych,
 • nowoczesne szklarnie, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,
 • własne ścieżki dydaktyczne,
 • nowoczesny sprzęt specjalistyczny,
 • kursy prawa jazdy kat. B i T,
 • kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacji zawodowych, np. rolnik, florysta,
 • uprawnienia ogrodnicze lub rolnicze (dofinansowanie dla młodych rolników/ogrodników),
 • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i pracodawcami,
 • internat szkolny i stołówka szkolna,
 • monitoring,
 • stały dostęp do Internetu (Wi-Fi),
 • przyjazne grono pedagogiczne,
 • dostosowanie warunków nauki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami.

Zawód technika ogrodnika szczególnie jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby:

 • projektować i zakładać ogrody przydomowe,
 • produkować warzywa i rośliny ozdobne,
 • prowadzić plantacje i sady owocowe,
 • prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

Zawód technika architektury krajobrazu jest polecany osobom zainteresowanym:

 • możliwością zagospodarowania terenów zieleni,
 • upiększaniem skwerów miejskich,
 • tworzeniem parków i ogrodów przydomowych,
 • przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych,
 • projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole).

Zawód technika weterynarii polecany jest osobom, które:

 • kochają zwierzęta,
 • chcą się nimi opiekować i wykonywać czynności, niewymagające specjalistycznej wiedzy medycznej lekarza weterynarii,
 • są zainteresowane prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Zawód technika hodowcy koni polecany jest osobom, które są zainteresowane:

 • chowem i hodowlą koni,
 • prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • szkoleniem i przygotowywaniem koni do użytkowania i sprzedaży,
 • organizowaniem rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Zawód technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki polecany jest osobom, które:

Nauka w Technikum Ogrodniczym trwa 5 lat. Uczniowie w trakcie nauki przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu ma możliwość kontynuowania nauki w szkołach wyższych.


W trakcie nauki uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego, obsługi maszyn rolniczych i ogrodniczych oraz stosowania środków ochrony roślin.


Więcej informacji na:

Oferta
Dojazd

Dojazd do szkoły - przystanek JEZIORO SZMARAGDOWE:


 • z Centrum - tramwaj linii nr 2, 7, 8 do przystanku Jaśminowa ZUS i dalej autobus linii nr 64 i 66,
 • z Podjuch - autobus linii nr 64 i 66,
 • z Dąbia - autobus linii nr 64,
 • z Osiedla Bukowego i Osiedla Słonecznego - autobus linii nr 66.
Historia

Technikum Ogrodnicze jest jedyną ministerialną szkołą publiczną ogólnodostępną w regionie, w której kształci się absolwentów na potrzeby szeroko rozumianego rynku rolnego, w tym produkcji ogrodniczej, hodowli zwierząt
i kształtowania środowiska. Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach, dla których właściwym ministrem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 1 stycznia 2021 roku należy do SIECI SZKÓŁ ROLNICZYCH prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Szkoła posiada

 • ponad 76-letnią tradycję kształcenia w zawodzie technik ogrodnik dla potrzeb ogrodnictwa,
 • 17-letnie doświadczenie kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • 7-letnią historię kształcenia w zawodzie technik weterynarii, ponieważ w 2015 roku - w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i zmieniającą się sytuację gospodarczą uruchomiono pierwszą klasę,
 • od tego roku uruchomione zostają dwa nowe kierunki technik hodowca koni oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Koła zainteresowań

Szkoła proponuje uczniom następujące koła:

 • koło florystyczne,
 • koło teatralne,
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne,
 • szkolną gazetkę "Pomidorówka",
 • Szkolne Koło Wolontariatu,
 • koło humanistyczne.
Kontakty zagraniczne
Szkoła realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie mogą odbyć praktykę zawodową na terenie Niemiec.
Osiągnięcia

Nasi uczniowie uczestniczą w licznych olimpiadach związanych z kierunkami kształcenia, m.in.

 • w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (2017 rok - finał: VI miejsce - tytuł "laureata" - blok ogrodnictwo, XII miejsce blok architektura krajobrazu; 2018 rok - finał: IX miejsce blok ogrodnictwo, XI miejsce blok architektura krajobrazu; 2019 rok - finał: XII miejsce blok architektura krajobrazu; 2020 rok - olimpiada została zawieszona, 2021 rok - finał: III miejsce - tytuł "laureata" - blok weterynaria);
 • w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (rok szkolny 2016/2017 - VIII miejsce);
 • w Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej (2016 rok - I miejsce w kategorii powiatów, III miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej; 2017 rok - IV miejsce drużynowo, V miejsce indywidualnie, 2018 rok - IV miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej, IV miejsce indywidualnie, 2019 rok - II miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej, VI miejsce w kategorii powiatów, II miejsce indywidualnie);
 • w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych (2022 - I i III miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej)

a także w licznych konkursach tematycznych -

 • Konkurs Wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie (rok szkolny 2016/2017 - I miejsce);
 • Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie (udział w finale w 2017 i 2018 roku);
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej (2015 rok - IV miejsce, 2018 rok - VIII miejsce, 2020 rok - wyróżnienie);
 • Konkurs Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie "Poznaj swoje prawa w pracy" (2016 rok - IV miejsce);
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu (rok szkolny 2016/2017 - II miejsce drużynowo, VI miejsce indywidualnie, rok szkolny 2017/2018 - VII i X miejsce);
 • Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej i Literackiej „Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050”, odnosząc liczne sukcesy (2015 - I miejsce; 2016 - I miejsce, 2017 rok - I, II i III miejsce, 2018 rok - I, II i III miejsce, 2019 rok - I, II i III miejsce, 2020 rok - I, II i III miejsce);
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" (2018 rok II miejsce - etap miejski);
 • Dąbski Bieg Uliczny (2018 rok - I miejsce w kategorii dziewcząt, 2019 rok - III miejsce w kategorii dziewcząt);
 • Konkurs Wojewódzki "Zdrowa dojrzałość" (2018 rok - I i II miejsce);
 • Powiatowy Konkurs "Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS" (2018 rok - IV i V miejsce);
 • Miejski Konkurs Plastyczny pt. "Wybieram Wolność" (2019 rok - wyróżnienie);
 • Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. "Europejski Fundusz Społeczny w Twoim Obiektywie" (2019 rok - I miejsce);
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "TURBOLANDESKUNDE" (2020 rok - etap regionalny - I miejsce);
 • Konkurs Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości "Przystanek sukces - biznes w Szczecinie się opłaca" (2017 i 2018 rok - wyróżnienie).

Nasi uczniowie w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczą
w licznych akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych.
Do największych sukcesów należy zdobycie w 2018 i 2019 roku Nagrody Publiczności i II miejsca w 2020 roku
w akcji "Godzina dla Szczecina", organizowanej przez Stowarzyszenie POLITES.


W 2017 i 2018 roku uzyskała tytuł SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM

Drzwi otwarte

6 kwietnia 2022  roku, godz. 10.00 - 14.00

28 kwietnia 2022 roku  od 10.00 do 14.00

7 maja 2022  od godziny 10.00 - 14.00  podczas Wiosennego Kiermaszu Ogrodniczego

Przyjdź do Nas, a pokażemy Tobie Naszą Szkołę :)


Zajęcia pozalekcyjne
 • kursy umiejętności zawodowych (np. kurs florystyczny, kurs okulizacji i szczepienia, kurs pielęgnacji trawników),
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach realizowanych projektów (np. kursy językowe, doradztwo zawodowe, dodatkowe praktyki zawodowe),
 • kursy nadające uprawnienia (m.in. kurs obsługi wózków widłowych, kurs energetyczny, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs odnawialnych źródeł energii).

Ponadto uczniowie, uczestnicząc w zajęciach projektowych i zajęciach kursowych,
uzyskują dodatkowe uprawnienia i zaświadczenia
przydatne na rynku pracy!
Współpraca z pracodawcami

Współpraca z pracodawcami odbywa się w zakresie:

 • realizacji zajęć praktycznych,
 • realizacji praktyk zawodowych,
 • organizacji wycieczek dydaktycznych,
 • prowadzonej produkcji ogrodniczej,
 • realizacji projektów,
 • odbywania staży uczniowskich,
 • organizowanych szkoleń, warsztatów i seminariów.

Przedsiębiorstwa i firmy branżowe:

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie,
 2. Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Dominik Biernacik w Szczecinie,
 3. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołbaczu,
 4. Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Edyta Szczupak w Marwicach,
 5. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA S.A. w Szczecinie,
 6. PARTNER SHIP w Szczecinie,
 7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Dolata w Gryfinie,
 8. Krukowski - Art. Ogrodnicze Izabela Sokół w Radziszewie,
 9. Zachodniopomorskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Szczecinie,
 10. Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. w Szczecinie,
 11. Klinika Zwierząt Domowych - dr Andrzej Pępiak w Szczecinie,
 12. Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych w Dobrej Szczecińskiej,
 13. Gabinet Weterynaryjny "Psidoktor",
 14. Przychodnia Weterynaryjna MEDVET w Policach,
 15. Lecznica Weterynaryjna AMICUS w Szczecinie
 16. Szkółka Roślin Ozdobnych w Smętowicach,
 17. Ogród Dendrologiczny Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach.
 18. Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze, Piotr Ignasiak w Warzymicach.
 19. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie
 20. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział w Szczecinie

  Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazem zostało objęte patronatem Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 2015 roku.

Od roku szkolnego 2021/2022 kształcenie w zawodzie technik weterynarii będzie realizowane pod nadzorem Głównego Lekarza Weterynarii.


W zakresie edukacyjnym szkoła współpracuje m.in. z:

 1. Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 2. Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 3. Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Weterynaryjnej Andrzeja Pepiaka,
 4. Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
 5. Instytutem Technologiczno - Przyrodniczym w Raszynie,
 6. Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 7. Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 8. HAZERA POLAND,
 9. Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi,
 10. Instytutem Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
 11. Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 12. PNOS w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.,
 13. Zachodniopomorskim Centrum Mikroorganizmów,
 14. PERMA-GUARD Sp. z o.o.


Zakres wiekowy
młodzież