Szczecin
Technikum
Technikum Ogrodnicze
Zespół szkół
Adres
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
Telefon
91 4 612 379
Fax
91 4 317 358
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lila Pławińska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Urządzanie terenu zieleni
 • Architekci krajobrazu na pomiarach w terenie
 • Zakładanie ozdobnej rabaty
 • Przygotowanie uprawy warzyw
 • Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt gospodarskich
 • Zajęcia praktyczne z chowu i hodowli zwierząt
 • Tworzenie koncepcji ogrodu
 • Projektowanie kterenu zieleni
 • Zajęcia z anatomii i fizjologii zwierząt
 • Nauka jazdy ciągnikiem
 • Zajęcia koła florystycznego
 • Szkolna ściezka dydaktyczna
 • Nasza szkoła :)
Opis

Uczniowie Technikum Ogrodniczego mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w trzech zawodach:

 • technik ogrodnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik weterynarii.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH!!!

Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych lub w firmach branżowych,

współpracujących ze szkołą.

ATUTY SZKOŁY:

 • nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
 • własne poletka dydaktyczne, sady, szkółka roślin ozdobnych,
 • nowoczesne szklarnie, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,
 • własne ścieżki dydaktyczne,
 • nowoczesny sprzęt specjalistyczny,
 • kursy prawa jazdy kat. B i T,
 • kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacji zawodowych, np. rolnik, florysta,
 • uprawnienia ogrodnicze lub rolnicze (dofinansowanie dla młodych rolników/ogrodników),
 • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i pracodawcami,
 • internat szkolny i stołówka szkolna,
 • monitoring,
 • stały dostęp do Internetu (Wi-Fi),
 • przyjazne grono pedagogiczne,
 • dostosowanie warunków nauki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami.

Zawód technika ogrodnika szczególnie jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby:

 • projektować i zakładać ogrody przydomowe,
 • produkować warzywa i rośliny ozdobne,
 • prowadzić plantacje i sady owocowe,
 • prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowym (więcej informacji w zakładce "oddziały").

Zawód technika architektury krajobrazu jest polecany osobom zainteresowanym:

 • możliwością zagospodarowania terenów zieleni,
 • upiększaniem skwerów miejskich,
 • tworzeniem parków i ogrodów przydomowych,
 • przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych,
 • projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole) (więcej informacji w zakładce "oddziały").

Zawód technika weterynarii polecany jest osobom, które:

 • kochają zwierzęta,
 • chcą się nimi opiekować i wykonywać czynności, niewymagające specjalistycznej wiedzy medycznej lekarza weterynarii,
 • są zainteresowane prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących (więcej informacji w zakładce "oddziały").

Nauka w Technikum Ogrodniczym trwa

            4 lata dla absolwentów gimnazjum     lub     5 lat dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.


W trakcie nauki uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego oraz obsługi maszyn rolniczych i ogrodniczych.


Więcej informacji na:

Oferta
Dojazd

Dojazd do szkoły - przystanek JEZIORO SZMARAGDOWE:


 • z Centrum - tramwaj linii nr 2, 7, 8 do przystanku Jaśminowa ZUS i dalej autobus linii nr 64 i 66,
 • z Podjuch - autobus linii nr 64 i 66,
 • z Dąbia - autobus linii nr 64,
 • z Osiedla Bukowego i Osiedla Słonecznego - autobus linii nr 66.
Historia

Technikum Ogrodnicze powstało w 2002 roku na bazie 5-letniego Technikum Ogrodniczego, kształcącego w zawodzie technika ogrodnika i na bazie Liceum Agrobiznesu, przygotowującego do zawodu technika agrobiznesu.

Szkoła posiada

 • ponad 70-letnią tradycję kształcenia w zawodzie technik ogrodnik dla potrzeb ogrodnictwa,
 • ponad 10-letnie doświadczenie kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • 4-letnią historię kształcenia w zawodzie technik weterynarii, ponieważ w 2015 roku - w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i zmieniającą się sytuację gospodarczą uruchomiono pierwsza klasę.
Koła zainteresowań

Szkoła proponuje uczniom następujące koła:

 • koło florystyczne,
 • koło teatralne,
 • SKKT,
 • szkolną gazetkę "Pomidorówka"
Kontakty zagraniczne
Szkoła realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie mogą odbyć praktykę zawodową na terenie Niemiec i Holandii.
Osiągnięcia

Nasi uczniowie uczestniczą w licznych olimpiadach związanych z kierunkami kształcenia, m.in.

 • w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (rok szkolny 2016/2017 - finał: VI miejsce blok ogrodnictwo, XII miejsce blok architektura krajobrazu; rok szkolny 2017/2018 - finał: IX miejsce blok ogrodnictwo, XI miejsce blok architektura krajobrazu),
 • w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej (rok szkolny 2016/2017 - VIII miejsce),
 • w Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej (rok szkolny 2016 - I miejsce w kategorii powiatów, III miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej; 2017 - IV miejsce drużynowo, V miejsce indywidualnie, 2018 - IV miejsce drużynowo, IV miejsce indywidualnie),
 • w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych,

a także w licznych konkursach tematycznych -

 • Konkurs Wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie (rok szkolny 2016/2017 - I miejsce),
 • Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie (udział w finale w 2017 i 2018 roku),
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej (2015 rok - IV miejsce, 2018 rok - VIII miejsce),
 • Konkurs Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie "Poznaj swoje prawa w pracy" (2016 rok - IV miejsce),
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu (rok szkolny 2016/2017 - II miejsce drużynowo, VI miejsce indywidualnie, rok szkolny 2017/2018 - VII i X miejsce)
 • Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej i Literackiej „Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050”, odnosząc liczne sukcesy (2015 - I miejsce; 2016 - I miejsce, 2017 rok - I, II i III miejsce, 2018 rok - I, II i III miejsce),
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" (2018 rok II miejsce - etap miejski),
 • XV Dąbski Bieg Uliczny (2018 rok - I miejsce),
 • Konkurs Wojewódzki "Zdrowa dojrzałość" (2018 rok - I i II miejsce),
 • Powiatowy Konkurs "Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS" (2018 rok - IV i V miejsce).

Drzwi otwarte

27 marca 2019 roku, godz. 12.00 - 16.00

25 kwietnia 2019 roku, godz. 12.00 - 16.00

12 maja 2019 roku, godz. 10.00 - 15.00
Zajęcia pozalekcyjne
 • kursy umiejętności zawodowych (np. kurs florystyczny, kurs okulizacji i szczepienia, kurs pielęgnacji trawników),
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach realizowanych projektów (np. kursy językowe, doradztwo zawodowe, dodatkowe praktyki zawodowe),
 • kursy nadające uprawnienia (m.in. kurs obsługi wózków widłowych, kurs energetyczny, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs odnawialnych źródeł energii).

Ponadto uczniowie, uczestnicząc w zajęciach projektowych i zajęciach kursowych,
uzyskują dodatkowe uprawnienia i zaświadczenia
przydatne na rynku pracy!
Współpraca z pracodawcami

Współpraca z pracodawcami odbywa się w zakresie:

 • realizacji zajęć praktycznych,
 • realizacji praktyk zawodowych,
 • organizacji wycieczek dydaktycznych,
 • prowadzonej produkcji ogrodniczej,
 • organizowanych szkoleń, warsztatów i seminariów.

Przedsiębiorstwa i firmy branżowe:

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie,
 2. Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Dominik Biernacik w Szczecinie,
 3. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołbaczu,
 4. Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Edyta szczupak w Marwicach,
 5. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA S.A. w Szczecinie,
 6. PARTNER SHIP w Szczecinie,
 7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Dolata w Gryfinie,
 8. Krukowski - Art. Ogrodnicze Izabela Sokół w Radziszewie,
 9. Zachodniopomorskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów,
 10. Animex Foods Sp. z o.o. Sp.k. w Szczecinie,
 11. Klinika Zwierząt Domowych w Szczecinie,
 12. Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych w Dobrej Szczecińskiej,
 13. Gabinet Weterynaryjny "Psidoktor",
 14. Przychodnia weterynaryjna MEDVET w Policach,
 15. Lecznica Weterynaryjna AMICUS w Szczecinie,
 16. Centrum Ogrodnicze "LAWENDA" w Szczecinie,
 17. Szkółka Roślin Ozdobnych w Smętowicach.

Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazem zostało objęte patronatem Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 2015 roku.