Szczecin
Szkoła Ponadpodstawowa
Centrum Edukacji Ogrodniczej

Adres
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
Telefon
91 4612 379
Fax
91 4317 358, 91 4612 379 w. 30
E-mail
ceogr@miasto.szczecin.pl
Strona www
http://www.ceogr.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Centrum Edukacji Ogrodniczej (CEO) - powszechnie znane jako OGRODNIK - to szkoła z ponad 70-letnią tradycją, znajdująca się w dzielnicy Zdroje - na prawym brzegu Szczecina.

W skład CEO wchodzą następujące szkoły:

 • Technikum Ogrodnicze – kształcące w zawodach:
 1. technik ogrodnik,
 2. technik architektury krajobrazu,
 3. technik weterynarii;
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 – kształcąca w zawodach:
 1. ogrodnik,
 2. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych;

Jest jedyną szkołą publiczną ogólnodostępną w regionie, w której kształci się absolwentów na potrzeby szeroko rozumianego rynku rolnego,
w tym produkcji ogrodniczej, hodowli zwierząt i kształtowania środowiska oraz obsługi specjalistycznego sprzętu ogrodniczego i rolniczego.


W styczniu 2020 roku Minister i Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin podpisali Porozumienie
o przekazaniu do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej.


Szkoła przygotowuje do życia!!! Absolwenci naszej szkoły doskonale odnajdują się na współczesnym, wymagającym rynku pracy jako poszukiwani specjaliści – oczekuje na nich wiele atrakcyjnych ofert pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Szkoła przygotowuje do wykonywania zawodu poprzez dobrze zorganizowaną i atrakcyjną formułę PRAKTYK ZAWODOWYCH, które są realizowane:

 • w warsztatach szkolnych,
 • w szklarniach na terenie szkoły,
 • na szkolnych polach uprawnych,
 • na szkolnych poletkach dydaktycznych,
 • w sadach, znajdujących się na terenie szkoły,
 • w szkolnej szkółce roślin ozdobnych,
 • w firmach i przedsiębiorstwach współpracujących ze szkołą: - lecznice weterynaryjne, - schroniska dla zwierząt, - nowoczesne gospodarstwa hodowlane, - owczarnie, - stadniny koni.

Uczniowie - w trakcie nauki szkolnej - mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, takich jak:

• pilarz-drwal,

• obsługa maszyn rolniczych,

• stosowanie środków ochrony roślin,

• prawo jazdy kategorii B i T,

• i inne.

Szkoła od wielu lat elastycznie dopasowuje się do wymagań pracodawców i zmieniającej się rzeczywistości, wdrażając projekty unijne - obecnie jest realizowany „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” (Działanie 8.7).


Centrum Edukacji Ogrodniczej to szkoła, dla której priorytetem jest przyszłość młodego człowieka.


Najważniejszym celem naszych działań jest stworzenie uczniom warunków do uwierzenia we własne możliwości, rozwoju pasji, a w rezultacie zdobycia zawodu. Kształcimy w sposób, który umożliwia bycie otwartym, odważnym, operatywnym i samodzielnym człowiekiem. Szkoła jest dobrze skomunikowana z lewobrzeżną częścią Szczecina oraz z pobliskimi miejscowościami.


Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki oraz internatu szkolnego.


SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM!!!