Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
Zespół szkół
Adres
ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
Telefon
91 4 612 379
Fax
91 4 317 358
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lila Pławińska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Pielęgnacja skalniaka
 • Prace pielęgnacyjne
 • Uprawa kwiatów rabatowych
 • Obsługa specjalistycznego sprzętu
 • Manewrowanie ciągnikiem
 • Sadzenie i pikowanie
 • Jazda ciągnikiem
 • Uprawa kwiatów w szklarni
 • Nasza szkoła i ścieżka dydaktyczna :)
Opis

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 mają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • ogrodnik.

dzięki którym mogą ubiegać się o dotacje i dofinansowanie w ramach tzw. uprawnień rolniczych.


NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH!!!

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych oraz w firmach branżowych współpracujących ze szkołą.


ATUTY SZKOŁY:

 • nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego,
 • własne poletka dydaktyczne, sady, szkółka roślin ozdobnych,
 • nowoczesne szklarnie, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,
 • własne ścieżki dydaktyczne,
 • nowoczesny sprzęt specjalistyczny,
 • nowoczesne maszyny i urządzenia,
 • współpraca z firmami branżowymi,
 • kursy prawa jazdy kat. B i T,
 • kursy obsługi specjalistycznego sprzętu ogrodniczego,
 • kursy umiejętności zawodowych i kwalifikacji zawodowych, np. rolnik, - uprawnienia ogrodnicze lub rolnicze (dofinansowanie dla młodych ogrodników/rolników),
 • współpraca z pracodawcami,
 • internat szkolny i stołówka szkolna,
 • monitoring,
 • stały dostęp do Internetu (Wi-Fi),
 • przyjazne grono pedagogiczne,
 • dostosowanie warunków nauki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych to zawód polecany osobom zainteresowanym obsługą i serwisowaniem różnorodnych urządzeń wykorzystywanych - nie tylko! - w rolnictwie i ogrodnictwie, przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym, w zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz w prowadzeniu niektórych prac ziemnych (urządzenia melioracyjne). 


Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady, jak również prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze lub podjąć pracę zawodową w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.


Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ma możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia.


EGZAMIN ODBYWA SIĘ W OŚRODKU EGZAMINACYJNYM NA TERENIE SZKOŁY!

ABSOLWENT MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU CZELADNICZEGO, ZDOBYWAJĄC UPRAWNIENIA RZEMIEŚLNICZE UZNAWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.  


Więcej informacji na:

Oferta
Dojazd

Dojazd do szkoły - przystanek JEZIORO SZMARAGDOWE:


 • z Centrum - tramwaj linii nr 2, 7, 8 do przystanku Jaśminowa ZUS i dalej autobus linii nr 64 i 66,
 • z Podjuch - autobus linii nr 64 i 66,
 • z Dąbia - autobus linii nr 64,
 • z Osiedla Bukowego i Osiedla Słonecznego - autobus linii nr 66.
Historia

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 zmieniła nazwę (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowej Nr 10). Szkoła posiada ponad 70-letnią tradycję szkolenia absolwentów na potrzeby ogrodnictwa. Od ponad dziesięciu lat (rok szkolny 2007/2008) jest realizowane kształcenie integracyjne, dostosowując wymagania do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W szkole mogą uczyć się:

 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale ogólnodostępnym,
 • osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności,

które pragną zdobyć zawód umożliwiający im w przyszłości samodzielne funkcjonowanie.

Koła zainteresowań

Szkoła proponuje uczniom następujące koła:

 • koło florystyczne,
 • koło teatralne,
 • SKKT,
 • szkolną gazetkę "Pomidorówka"
Kontakty zagraniczne
Szkoła realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie mogą odbyć praktykę zawodową na terenie Niemiec i Holandii.
Osiągnięcia

Nasi uczniowie uczestniczą w licznych konkursach związanych z kierunkami kształcenia, m.in.

 • Konkurs Wiedzy z zakresu BHP w Rolnictwie (rok szkolny 2016/2017 - VI miejsce drużynowo; 2017/2018 - VII miejsce drużynowo);
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok ogrodnictwo (rok szkolny 2018/2019 - kwalifikacja do eliminacji okręgowych).
Zajęcia pozalekcyjne

 • kursy umiejętności zawodowych (np. kurs florystyczny, kurs okulizacji i szczepienia, kurs pielęgnacji trawników),
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach realizowanych projektów (np. kursy językowe, doradztwo zawodowe, dodatkowe praktyki zawodowe),
 • kursy nadające uprawnienia (m.in. kurs obsługi wózków widłowych, kurs energetyczny, kurs stosowania środków ochrony roślin, kurs odnawialnych źródeł energii).

Ponadto uczniowie, uczestnicząc w zajęciach projektowych i zajęciach kursowych,
uzyskują dodatkowe uprawnienia i zaświadczenia
przydatne na rynku pracy!

Drzwi otwarte

27 marca 2019 roku, godz. 12.00 - 16.00

25 kwietnia 2019 roku, godz. 12.00 - 16.00

12 maja 2019 roku, godz. 10.00 - 15.00

Współpraca z pracodawcami

Współpraca z pracodawcami odbywa się w zakresie:

 • realizacji zajęć praktycznych,
 • realizacji praktyk zawodowych,
 • organizacji wycieczek dydaktycznych,
 • prowadzonej produkcji ogrodniczej,
 • organizowanych szkoleń, warsztatów i seminariów.

Przedsiębiorstwa i firmy branżowe:

 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie,
 2. Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Dominik Biernacik w Szczecinie,
 3. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołbaczu,
 4. Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Edyta szczupak w Marwicach,
 5. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA S.A. w Szczecinie,
 6. PARTNER SHIP w Szczecinie,
 7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Dolata w Gryfinie,
 8. Krukowski - Art. Ogrodnicze Izabela Sokół w Radziszewie,
 9. Zachodniopomorskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów.