Szczecin
Technikum
Technikum Organizacji i Zarządzania
Zespół szkół
Adres
ul.3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
Telefon
914337240
Fax
914343721
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Ewa Kupidłowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół nr 8
 • Impreza szkolna
 • Samorząd Szkolny
 • Technik logistyk
 • Technik logistyk
 • Technik logistyk
 • Technik hotelarstwa
 • Technik hotelarstwa
 • Technik reklamy
 • Technik reklamy
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik ekonomista
 • Technik ekonomista
 • Technik ekonomista
 • Biblioteka szkolna
Opis


Technikum Organizacji i Zarządzania kształci w następujących zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik reklamy

Atuty szkoły to:

 • profesjonale i przyjazne grono pedagogiczne,
 • indywidualizacja pracy z uczniem
 • przygotowanie uczniów na różnych etapach nauki do egzaminów zawodowych umożliwiających zdobycie dyplomu technika,
 • nauka kwalifikacji zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 funkcjonującym przy szkole ( m.in. własny hotel),
 • wysoki poziom nauczania języków obcych (w grupach według stopnia zaawansowania),
 • nauka zawodowego języka angielskiego i niemieckiego, 
 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego (patrz rankingi i osiągnięcia szkoły),
 • gwarancja uzyskania indeksu na wyższe uczelnie,
 • współpraca z uczelniami wyższymi i pracodawcami,
 • nowoczesne, dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny gabinety dydaktyczne oraz pracownie komputerowe,
 • własna sala bankietowa,
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia,
 • biblioteka i czytelnia,
 • aktualny księgozbiór w języku polskim i angielskim,
 • rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych oraz sportowych,
 • wycieczki i obozy, 
 • stały dostęp do Internetu,
 • miła atmosfera i bezpieczeństwo (monitoring),
 • dziennik elektroniczny,
 • szafka dla każdego ucznia,
 • mLegitymacja,
 • wykorzystywanie środków finansowych z funduszy europejskich w celu rozwijania umiejętności i kompetencji uczniów i nauczycieli,
 • bufet,  Zasady rekrutacji strona www

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum miasta (Brama Portowa), blisko dworców PKP i PKS. Do szkoły można dojechać tramwajami linii 2, 3, 4, 7, 8, 9 lub autobusami linii pośpiesznych A, B, C, D, E, G i zwykłych 75, 76, 61, 81.
Historia

Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica to szkoła wielu pokoleń z tradycjami. Historia szkoły zaczyna się od 1951 r. W ciągu 67 lat istnienia nadawano jej różne nazwy i zmieniano siedziby.

 • 1951 r. Technikum Finansowe (budynek Państwowego Liceum Odzieżowego przy ul. Kilińskiego)
 • 1952 r. Technikum Finansowe (budynek PKO przy ul. Niepodległości 40)
 • 1960 r. Technikum Ekonomiczne
 • 1971 r. Liceum Ekonomiczne
 • 1974 r. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2
 • 2002 r. Zespół Szkół nr 8
Koła zainteresowań
 • SKS (siatkówka dziewcząt i chłopców,
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Koło teatralne
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-turystyczne
 • Koło fotograficzne
 • Koła przedmiotowe (np. biologiczne, matematyczne, ekonomiczne)


  Kontakty zagraniczne
  • Praktyki zawodowe na terenie krajów UE w ramach programu Erasmus+,
  • Praktyki zawodowe w schroniskach niemieckich,
  • Międzynarodowe projekty edukacyjne ze szkołami w Niemczech realizowane przy wsparciu Euroregionu Pomerania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieżowej.
  Osiągnięcia

  W Ogólnopolskim Rankingu Techników uwzględniającym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych od 5 lat zajmujemy 1-3. miejsce w województwie zachodniopomorskim (ranking „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”).

  • 9 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy 2022”
  • 8 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy 2021”
  • 10 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy 2020”
  • 31 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy 2019”,
  • 17 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy 2018”, :
  • 25 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu "Perspektywy 2017”,
  • 43 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2016",
  • 70 miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2015",
  • W 2018 r. szkoła znalazła się w gronie laureatów rankingu zawodów, zajmując bardzo wysokie lokaty: 1. miejsce w Polsce – technik obsługi turystycznej 2. miejsce w Polsce – technik logistyk 6. miejsce w Polsce – technik organizacji reklamy 28. miejsce w Polsce - technik hotelarstwa.
  • Pierścień Hallera za wyróżniającą pracę Koła Ligii Morskiej i Rzecznej 2010, •
  • Certyfikat „Łowca Talentów”,
  • rokrocznie uczniowie naszej szkoły otrzymują nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia naukowe
  • drużyny szkolnego koła sportowego koszykówki i siatkówki zajmują czołowe lokaty w zawodach ogólnopolskich,
  • uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
  • szkoła jest współorganizatorem II etapu Okręgowej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Olimpiady Transportowo-Spedycyjnej Olimpiady Logistycznej
  Zajęcia pozalekcyjne
  • Szkolne Koło Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
  • SKS (siatkówka dziewcząt i chłopców)
  • Warsztaty dziennikarskie
  • Koło Teatralne
  • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
  • Koło fotograficzne
  • Koła przedmiotowe (np. biologiczne, matematyczne, ekonomiczne)
  Drzwi otwarte
  • 11 marca 2022 r. godz. 14:00- 17:00
  • 12 marca 2022 r. godz. 10:00- 13:00
  • 22 kwietnia 2022 r. godz. 14:00- 17:00
  • 23 kwietnia 2022 r. godz. 10:00- 13:00
  • 14 maja 2022 r. godz. 10:00- 13:00
  Współpraca z pracodawcami
  Szkoła aktywnie współpracuje z pracodawcami rynku lokalnego i zagranicznego. Do naszych partnerów należy ponad 150. pracodawców krajowych i 50. zagranicznych.