Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ- SZKOŁA PUBLICZNA
Adres
pl. Jana Kilińskiego 3/Budynek WZ, 70-965 Szczecin
Telefon
914501-703, 91 4501-201 w.330 i 354
Fax
914501-703
E-mail
Strona www
Dyrektor
Maria Ścibior - Szczepan
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Warsztaty mechaniczne
  • Warsztaty mechaniczne
  • Warsztaty mechaniczne
  • Pracownia gastronomiczna
  • Pracownia gastronomiczna
  • Sala ćwiczeń
  • Sala ćwiczeń - siłownia
Opis

Nasza SZKOŁA to połączenie tradycji i nowoczesności. Ukierunkowanie wyłącznie na kształcenie zawodowe daje nam możliwość rzetelnego
i fachowego przygotowania uczniów do pracy w wymarzonym zawodzie. Kształcimy w zawodach:

- elektromechanik z praktyką w warsztatach szkolnych,
- ślusarz z praktyką w warsztatach szkolnych,
- elektryk z praktyką w warsztatach szkolnych,
- operator obrabiarek skrawających z praktyką w warsztatach szkolnych (na najnowocześniejszych maszynach CNC),
- klasy wielozawodowe według klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (np. sprzedawca, fryzjer, fotograf, kucharz, lakiernik samochodowy, zawody budowlane, mechanik pojazdów samochodowych itd.) z praktyką w zakładach pracy (pomagamy w znalezieniu praktyk).

Kształcimy w zawodach deficytowych, poszukiwanych na rynku pracy. 


Gwarantujemy:

- naukę w przyjaznej atmosferze,

- nowoczesne pracownie (m.in. informatyczną, gastronomiczną, elektryczną, mechaniczną),

- opiekę pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego.

Zajęcia w-f odbywają się w nowoczesnej sali gimnastycznej i siłowni wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń, oraz na boisku "Orlik".

Dodatkowo:

- Wi-Fi w całej szkole,

- możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień elektrycznych i spawalniczych,

- praktyki zagraniczne,

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.szkola@wzdz.szczecin.pl Zasady rekrutacji

Oferta
Dojazd
Tramwaj 2,3,12 oraz autobusy B,53,60,67,51,69 - przystanek Kołłątaja, oraz pętla autobusowa przy "Manhatanie". 
Historia
Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego istnieje od 1959 roku. Początkowo była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących przy Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Szczecinie. Na początku lat sześćdziesiątych szkoła uzyskała uprawnienia szkoły państwowej a od 1992 r. została uznana przez Kuratorium Oświaty za szkołę publiczną. Przez lata swojej działalności szkołę opuściło około 8,5 tys. absolwentów.
Koła zainteresowań

- informatyczne, języka angielskiego, doradztwa zawodowego, inne według zainteresowań uczniów.

Kontakty zagraniczne
Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+ w ramach wymiany uczniów na praktyki zawodowe do państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki licznym partnerom nasza młodzież brała udział w praktykach we Włoszech, Niemczech i Czechach.
Osiągnięcia

Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów czeladniczych. Jako jedna z nielicznych szkół w woj. zachodniopomorskim posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001-2015. Szkoła od wielu lat realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym działaniom wszystkie pracownie szkolne są bardzo dobrze wyposażone. Do dyspozycji uczniów w szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, psycholog oraz doradca zawodowy a także zapewniona jest stała opieka pielęgniarki szkolnej.

Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje z ponad stu zakładami pracy na terenie Szczecina i okolic, w których uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu. Są to m.in. zakłady fryzjerskie, restauracje, sklepy, zakłady napraw samochodów, cukiernie, firmy budowlane i inne. Wśród pracodawców są takie firmy jak: Pazim, Ciroko, Elwiko, Koch, Społem, Ciepła Chata.
Zajęcia pozalekcyjne

Udział w zajęciach z projektów unijnych - kursy kucharskie, kursy spawalnicze, kursy SEP-owskie.

Zakres wiekowy
Młodzież po szkole podstawowej 15-18 lat
Drzwi otwarte

26.04.2024r.

21.03.2024r.

Zapraszamy do odwiedzenia szkoły indywidualnie oraz grupowo w innych dogodnych dla Państwa terminach.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze szkołą.

Pedagog szkolny - tel. 690-183-803

E-mail jednostki przetwarzającej dane
odo@wzdz.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, Plac Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin
Telefon jednostki przetwarzającej dane
914501201