Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ
Adres
pl.Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin
Telefon
914501-703, 91 4501-201 w.330 i 354
Fax
914501-703
E-mail
Strona www
Dyrektor
Maria Ścibior - Szczepan
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Warsztaty mechaniczne
  • Warsztaty mechaniczne
  • Warsztaty mechaniczne
  • Pracownia gastronomiczna
  • Pracownia gastronomiczna
Opis
Nasza SZKOŁA to połączenie tradycji i nowoczesności. Ukierunkowanie wyłącznie na kształcenie zawodowe daje nam możliwość rzetelnego i fachowego przygotowania Was do pracy w wymarzonym zawodzie. Kształcimy w zawodach: -elektromechanik z praktyką w warsztatach szkolnych -ślusarz z praktyką w warsztatach szkolnych -operator obrabiarek skrawających z praktyką w warsztatach szkolnych -klasy wielozawodowe według klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (np. sprzedawca, fryzjer, fotograf, kucharz, lakiernik, zawody budowlane, mechanik pojazdów samochodowych itd.) z praktyką w zakładach pracy. Gwaranujemy: - naukę w przyjaznej atmosferze, - nowoczesne pracownie, - opiekę pedagoga, psychologa oraz doradcy zawodowego, - zajęcia w-f w klubie fitness "ACTIVE" oraz na boisku "Orlik" - Wi-Fi w całej szkole. Dodatkowo: - możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień elektrycznych i spawalniczych, - praktyki zagraniczne, - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Od roku bieżącego szkoła dysponuje warsztatem mechanicznym, który wyposażony jest w najnowszy sprzęt do nauki w zawodzie operator obrabiarek skrawających. szkola@wzdz.szczecin.pl Zasady rekrutacji
Oferta
Dojazd
tramwaj 2,3,10,12 oraz autobusy B, 53,60,67 przystanek Kołłątaja pętla autobusowa przy "Manhatanie"
Historia
Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego istnieje od 1959 roku. Początkowo była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących przy Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Szczecinie. Na początku lat sześćdziesiątych szkoła uzyskała uprawnienia szkoły państwowej a od 1992 r. została uznana przez Kuratorium Oświaty za szkołę publiczną. Od roku szkolnego 2019/2020 przyjmujemy uczniów po gimnazjum i po szkole podstawowej. Przez lata swojej działalności szkołę opuściło około 8,5 tys. absolwentów.
Koła zainteresowań
- informatyczne - języka angielskiego - doradztwa zawodowego
Kontakty zagraniczne
Szkoła uczestniczyła w programie Leonardo da Vinci oraz Erasmus+ w ramach wymiany uczniów na praktyki zawodowe do Niemiec oraz uczestniczy w programie Leonardo da Vinci w ramach wymiany uczniów na praktyki zawodowe do Włoch.
Osiągnięcia
Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001-2015. Szkoła od wielu lat realizuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym działaniom wszystkie pracownie szkolne są bardzo dobrze wyposażone. Do dyspozycji uczniów w szkole zatrudniony jest pedagog szkolny i psycholog, a także zapewniona jest stała opieka pielęgniarki szkolnej.
Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje z ponad stoma zakładami pracy, w których uczniowie realizują zajęcia praktyczne. Są to m.in. zakłady fryzjerskie, restauracje, sklepy, zakłady napraw samochdów, cukiernie, firmy budowlane i inne.
Zajęcia pozalekcyjne
Udział w zajęciach z projektów unijnych - kursy kucharskie, kursy spawalnicze, kursy SEP-owskie.
Zakres wiekowy
młodzież po gimnazjum 16-19 lat, młodzież po szkole podstawowej 15-18 lat
Drzwi otwarte
21 marca 2019 r., 10 maja 2019 r.