Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Zespół szkół
Adres
ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
Telefon
914821531
Fax
914821531
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Paprocka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • pracownia elektryczna i elektroniczna
  • pracownia fryzjerska
  • pokój mieszkalny w internacie
  • laboratorium fryzjerskie
  • konkursy uczniowskie
  • konkursy uczniowskie
  • konkursy uczniowskie
  • konkursy uczniowskie
Opis
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 jest następcą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 i również kształci we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa branżowego, o trzyletnim cyklu nauczania. Po ukończeniu szkoły będzie możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia. Do najbardziej popularnych zawodów należą: - fryzjer, - kucharz, - mechanik pojazdów samochodowych, - sprzedawca, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - elektromechanik, - stolarz, - ślusarz, - piekarz, - cukiernik, - murarz-tynkarz, - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jest to szkoła przyszłości. Daje szanse zdobycia zawodu i podjęcia pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Łączymy nauczanie teorii z praktyką, co daje dobre podstawy przygotowania zawodowego, po ukończeniu szkoły dużą szansę znalezienia pracy i założenia własnej firmy, a w razie konieczności możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Szkolenie praktyczne realizowane jest w zakładach rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy na mocy podpisanej umowy z zakładem pracy szkolącym uczniów w części praktycznej, otrzymują status pracownika młodocianego. Posiadamy dobrą bazę dydaktyczną: dwie pracownie komputerowe, dwie pracownie fryzjerskie, laboratorium fryzjerskie, pracownię elektryczną i elektroniczną. Współpracujemy z zakładami pracy, Izbami Rzemieślniczymi i Cechami Rzemiosł. Zgodnie z podpisaną umową patronacką, szkoła została na stałe wpisana w środowisko rzemieślnicze i kultywuje jego tradycje. Absolwent szkoły otrzymuje dwa istotne dla jego przyszłości dokumenty końcowe: świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki oraz świadectwo czeladnika, które jest podstawą podwyższenia kwalifikacji do tytułu mistrza w zawodzie. Przebieg nauki w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 - klasa I – 3 dni zajęć szkolnych + 2 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, - klasa II – 2 dni zajęć szkolnych + 3 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, - klasa III – 2 dni zajęć szkolnych + 3 dni zajęć praktycznych (po szkole podstawowej)/1 dzień zajęć szkolnych + 4 dni zajęć praktycznych (po gimnazjum) + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, Nauka kończy się egzaminem zawodowym przed OKE lub egzaminem czeladniczym. Zasady rekrutacji Strona internetowa
Oferta
Dojazd
Pomorzany Bez problemów dojedziesz tramwajem 3, 4, 6, 11, 12 lub autobusem 53
Historia
Zespół Szkół Rzemieślniczych jest szkołą z wieloletnią tradycją, wywodzi się z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł, pierwszej w Polsce tego typu szkoły powstałej w 1991 roku i kształcącej na rzecz rzemiosła i prywatyzowanych zakładów pracy różnych branż.
Koła zainteresowań
- Koło europejsko-historyczne - Szkolne Koło Sportowe, - Koło Techniki Samochodowej, - Koło Edukacji Morskiej, - Koło Zdrowego Żywienia, - Koło Gastronomiczne, - Koło Fryzjerskie, - Multimedialne Koło Czytelnicze
Kontakty zagraniczne

Szkoła realizuje programy unijne podnoszące jakość kształcenia, programy Urzędu Miasta Szczecin dla uczniów zdolnych i dla uczniów z trudnościami w nauce oraz prowadzi dodatkowe atrakcyjne zajęcia finansowane z funduszy unijnych.

Realizujemy projekt unijny "Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego
realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych", dający dodatkowe kwalifikacje dla uczniów w zawodzie fryzjer, kucharz oraz ślusarz.

Osiągnięcia
Uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych są laureatami wielu konkursów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, np: - Międzyszkolnego Konkursu "Stół Wigilijny", - Ogólnopolskiego Konkursy Wiedzy na temat BHP pod patronatem PIP, - Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego we Frankfurcie. - Międzyszkolnego Turnieju Trójek Siatkarskich, - Turnieju internatów w tenisie stołowym, Szkoła organizuje międzyszkolne konkursy: - Srebrny Lok, - Konkurs wiedzy o Rzemiośle, - Konkurs wiedzy o BHP, - Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz
Współpraca z pracodawcami

Na bieżąco współpracujemy z Izbami rzemieślniczymi, cechami, oraz kilkudziesięcioma pracodawcami. Do najbardziej znanych należą:

- Teleyard,

- Polmotor,

- Scania,

- Radison

- Salon fryzjerski Piotr Kmiecik

- Salon fryzjerski Ernesta Kawy

- Piekarnia - cukiernia Asprod

- Piekarnia - cukiernia Wojciechowski

Zajęcia pozalekcyjne

- Koło europejsko-historyczne - Szkolne Koło Sportowe, - Koło Techniki Samochodowej, - Koło Edukacji Morskiej, - Koło Zdrowego Żywienia, - Koło Gastronomiczne, - Koło Fryzjerskie, - Multimedialne Koło Czytelnicze

W ramach projektu unijnego - "Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego
realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych", odbywają się dodatkowe zajęcia dla uczniów w zawodzie fryzjer, kucharz oraz ślusarz.

Drzwi otwarte

- 21 marca 2019r.

- 25 kwietnia 2019r. - warsztaty rzemieślnicze

- 15 maja 2019r.

Zakres wiekowy
15-18 lat