Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Zespół szkół
Adres
ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
Telefon
914821531
Fax
914821531
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Paprocka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • pracownia elektryczna i elektroniczna
  • pracownia fryzjerska
  • pokój mieszkalny w internacie
  • laboratorium fryzjerskie
  • konkursy uczniowskie
  • konkursy uczniowskie
  • konkursy uczniowskie
  • konkursy uczniowskie
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 jest następcą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 i również kształci we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa branżowego, o trzyletnim cyklu nauczania. Po ukończeniu szkoły będzie możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia. Do najbardziej popularnych zawodów należą: - fryzjer, - kucharz, - mechanik pojazdów samochodowych, - sprzedawca, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - elektromechanik, - stolarz, - ślusarz, - piekarz, - cukiernik, - murarz-tynkarz, - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jest to szkoła przyszłości. Daje szanse zdobycia zawodu i podjęcia pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Łączymy nauczanie teorii z praktyką, co daje dobre podstawy przygotowania zawodowego, po ukończeniu szkoły dużą szansę znalezienia pracy i założenia własnej firmy, a w razie konieczności możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Szkolenie praktyczne realizowane jest w zakładach rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy na mocy podpisanej umowy z zakładem pracy szkolącym uczniów w części praktycznej, otrzymują status pracownika młodocianego. Posiadamy dobrą bazę dydaktyczną: dwie pracownie komputerowe, dwie pracownie fryzjerskie, laboratorium fryzjerskie, pracownię elektryczną i elektroniczną. Współpracujemy z zakładami pracy, Izbami Rzemieślniczymi i Cechami Rzemiosł. Zgodnie z podpisaną umową patronacką, szkoła została na stałe wpisana w środowisko rzemieślnicze i kultywuje jego tradycje. Absolwent szkoły otrzymuje dwa istotne dla jego przyszłości dokumenty końcowe: świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki oraz świadectwo czeladnika, które jest podstawą podwyższenia kwalifikacji do tytułu mistrza w zawodzie. Przebieg nauki w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 - klasa I – 3 dni zajęć szkolnych + 2 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, - klasa II – 2 dni zajęć szkolnych + 3 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, - klasa III – 2 dni zajęć szkolnych + 3 dni zajęć praktycznych (po szkole podstawowej)/1 dzień zajęć szkolnych + 4 dni zajęć praktycznych (po gimnazjum) + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, Nauka kończy się egzaminem zawodowym przed OKE lub egzaminem czeladniczym. Zasady rekrutacji Strona internetowa

Od września 2020r. w naszej placówce funkcjonuje Branżowa Szkoła II stopnia, w związku z tym w niektórych zawodach (np fryzjer, kucharz) jest możliwość kontynuacji nauki.

Oferta
Dojazd
Pomorzany Bez problemów dojedziesz tramwajem 3, 4, 6, 11, 12 lub autobusem 53
Historia
Zespół Szkół Rzemieślniczych jest szkołą z wieloletnią tradycją, wywodzi się z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł, pierwszej w Polsce tego typu szkoły powstałej w 1991 roku i kształcącej na rzecz rzemiosła i prywatyzowanych zakładów pracy różnych branż.
Koła zainteresowań
- Koło europejsko-historyczne - Szkolne Koło Sportowe, - Koło Techniki Samochodowej, - Koło Edukacji Morskiej, - Koło Zdrowego Żywienia, - Koło Gastronomiczne, - Koło Fryzjerskie, - Multimedialne Koło Czytelnicze
Kontakty zagraniczne

Szkoła realizuje programy unijne podnoszące jakość kształcenia, programy Urzędu Miasta Szczecin dla uczniów zdolnych i dla uczniów z trudnościami w nauce oraz prowadzi dodatkowe atrakcyjne zajęcia finansowane z funduszy unijnych.

Przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi nasi uczniowie biorą również udział w projekcie unijnym "MODERN ARTISAN" - projekt podniesienia jakości kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych. W ramach projektu uczniowie nabywają nowe umiejętności np:

- kurs barberski

- kurs "nowoczesne strzyżenie, układanie włosów i koloryzacja

- trychologia

- kurs kelnerki

- kurs baristy

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych są laureatami wielu konkursów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, np: - Międzyszkolnego Konkursu "Stół Wigilijny", - Ogólnopolskiego Konkursy Wiedzy na temat BHP pod patronatem PIP, - Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego we Frankfurcie. - Międzyszkolnego Turnieju Trójek Siatkarskich, - Turnieju internatów w tenisie stołowym.

Szkoła organizuje międzyszkolne konkursy: - Srebrny Lok, - Konkurs wiedzy o Rzemiośle, - Konkurs wiedzy o BHP, - Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz

Współpraca z pracodawcami

Na bieżąco współpracujemy z Izbami rzemieślniczymi, cechami, oraz kilkudziesięcioma pracodawcami. Do najbardziej znanych należą:

- Teleyard,

- Polmotor,

- Scania,

- Radisson

- Salon fryzjerski Piotr Kmiecik

- Salon fryzjerski Ernesta Kawy

- Piekarnia - cukiernia Asprod

- Piekarnia - cukiernia Wojciechowski

Zajęcia pozalekcyjne

- Koło europejsko-historyczne - Szkolne Koło Sportowe, - Koło Techniki Samochodowej, - Koło Edukacji Morskiej, - Koło Zdrowego Żywienia, - Koło Gastronomiczne, - Koło Fryzjerskie, - Multimedialne Koło Czytelnicze

Projekt unijny "Modern artisan" - projekt podniesienia jakości kształcenia zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Rzemieślniczych. W ramach projektu odbywają się:

- kurs barberski

- kurs "Nowoczesne strzyżenie, układanie włosów i koloryzacja

- kurs "Podstawy trychologii"

- kurs baristy

- kurs kelnerski

- kurs glazurnik.

Drzwi otwarte
Umówienia indywidualne na telefon
Zakres wiekowy
14-18 lat