Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Zespół szkół
Adres
ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Paprocka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • konkursy uczniowskie
  • XVI Wojewódzki Konkurs Fryzjerski Srebrny Lok
  • Badanie trychologiczne
  • Konkurs Wiedzy o Rzemiośle
  • konkursy uczniowskie
  • konkursy uczniowskie
  • pokój mieszkalny w internacie
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 jest następcą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 i również kształci we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa branżowego, o trzyletnim cyklu nauczania. Po ukończeniu szkoły będzie możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia w niektórych zawodach. Do najbardziej popularnych zawodów należą: - fryzjer, - kucharz, - cukiernik, - ślusarz - mechanik pojazdów samochodowych, - sprzedawca, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - elektromechanik, - stolarz, - piekarz, - murarz-tynkarz, - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jest to szkoła przyszłości. Daje szanse zdobycia zawodu i podjęcia pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Łączymy nauczanie teorii z praktyką, co daje dobre podstawy przygotowania zawodowego, a po ukończeniu szkoły dużą szansę znalezienia pracy lub założenia własnej firmy. W razie konieczności istnieje możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Szkolenie praktyczne realizowane jest w zakładach rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych. Do szkoły przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych którzy na mocy podpisanej umowy z zakładem pracy szkolącym uczniów w części praktycznej, otrzymują status pracownika młodocianego. Posiadamy dobrą bazę dydaktyczną: dwie pracownie komputerowe, dwie pracownie fryzjerskie, laboratorium trychologiczne, pracownię elektryczną i elektroniczną. Współpracujemy z zakładami pracy, Izbami Rzemieślniczymi i Cechami Rzemiosł. Zgodnie z podpisaną umową patronacką, szkoła została na stałe wpisana w środowisko rzemieślnicze i kultywuje jego tradycje. Przebieg nauki w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 - klasa I – 3 dni zajęć szkolnych + 2 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, - klasa II – 2 dni zajęć szkolnych + 3 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, - klasa III – 2 dni zajęć szkolnych + 3 dni zajęć praktycznych + 4 tygodniowy turnus z przedmiotów zawodowych, Nauka kończy się egzaminem zawodowym przed OKE lub egzaminem czeladniczym.

Zasady rekrutacji

Strona internetowa

Od września 2020r. w naszej placówce funkcjonuje Branżowa Szkoła II stopnia. Poszerza ona perspektywy naszych absolwentów i daje im nowe możliwości podwyższenia swojego wykształcenia. W BSIIst kształcimy w zawodach: technik usług fryzjerskich (dla absolwentów szkoły kształcących się w zawodzie fryzjer) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (dla absolwentów szkoły kształcących się w zawodzie kucharz)

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Pomorzany Bez problemów dojedziesz tramwajem 3, 4, 6, 11, 12 lub autobusem 53
Historia
Zespół Szkół Rzemieślniczych jest szkołą z wieloletnią tradycją, wywodzi się z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Szkoły Rzemiosł, pierwszej w Polsce tego typu szkoły powstałej w 1991 roku i kształcącej na rzecz rzemiosła i prywatyzowanych zakładów pracy różnych branż.
Koła zainteresowań

- Koło polonistyczne

- Koło przedsiębiorcy

- Koło BHP

- Koło edukacji ekologicznej

- zajęcia rozwijające zdolności z przedmiotów zawodowych

Kontakty zagraniczne

Szkoła realizuje programy unijne podnoszące jakość kształcenia, programy Urzędu Miasta Szczecin dla uczniów zdolnych i dla uczniów z trudnościami w nauce oraz prowadzi dodatkowe atrakcyjne zajęcia finansowane z funduszy unijnych.

Przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi nasi uczniowie biorą również udział w projektach nabywając nowe umiejętności. W zależności od realizowanego projektu można było nabyć dodatkowe umiejętności z zakresu:

- kurs barberski

- kurs "nowoczesne strzyżenie, układanie włosów i koloryzacja

- trychologia

- kurs kelnerki

- kurs baristy

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych są laureatami wielu konkursów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, np: - Międzyszkolnego Konkursu "Stół Wigilijny", - Ogólnopolskiego Konkursy Wiedzy na temat BHP pod patronatem PIP, - Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego we Frankfurcie. - Międzyszkolnego Turnieju Trójek Siatkarskich, - Turnieju internatów w tenisie stołowym.

Szkoła organizuje międzyszkolne konkursy: - Konkurs wiedzy o Rzemiośle, - Konkurs wiedzy o BHP, - Konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz oraz wojewódzki konkurs fryzjerski "Srebrny Lok".

Współpraca z pracodawcami

Na bieżąco współpracujemy z Izbami rzemieślniczymi, cechami, oraz kilkudziesięcioma pracodawcami. Do najbardziej znanych należą:

- Teleyard,

- Grupa Polmotor,

- Scania,

- Radisson

- Salon fryzjerski Piotr Kmiecik

- Salon fryzjerski Ernesta Kawy

- Piekarnia - cukiernia Asprod

- Piekarnia - cukiernia Wojciechowski

- J.B. Catering

- Społem

Zajęcia pozalekcyjne

- Koło polonistyczne, koło przedsiębiorcy, koło BHP, koło edukacji ekologicznej, zajęcia rozwijające zdolności z przedmiotów zawodowych

Przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi nasi uczniowie biorą również udział w projektach nabywając nowe umiejętności. W zależności od realizowanego projektu można było nabyć dodatkowe umiejętności z zakresu:

- kurs barberski

- kurs "nowoczesne strzyżenie, układanie włosów i koloryzacja

- trychologia

- kurs kelnerki

- kurs baristy

Drzwi otwarte
20 i 21 marca oraz indywidualne umówienia na telefon
Zakres wiekowy
14-18 lat
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Telefon IODO
+48 91 85 22 093
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół Rzemieślniczych
Telefon jednostki przetwarzającej dane
+48 91 482 15 31
E-mail jednostki przetwarzającej dane
zsrz@miasto.szczecin.pl