Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej
Adres
ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
Telefon
91 488 47 37, 605 405 527
E-mail
Strona www
Dyrektor
Alicja Kwiatek, Jacek Kwiatek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

POSIADAMY UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ. NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA.

Jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce, woj. zachodniopomorskim i w Szczecinie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację  Edukacyjną "Perspektywy".

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy następujące specjalności:

Technik Informatyk:

 • 1A (Programowanie),
 • 1B (Programowanie Gier WI ZUT)

Technik Programista: 

 • 1C (klasa dwujęzyczna)


DLACZEGO MY? CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Wysoki poziom kształcenia w jednym z najlepszych techników w Polsce.
 • Świetny zespół nauczycieli, w tym profesjonaliści i specjaliści z branży IT.
 • Nowoczesna, doskonale wyposażona szkoła w centrum Szczecina.
 • Dobry klimat, przyjazna atmosfera, aktywnie działający Samorząd Uczniowski.
 • Możliwość uzyskania certyfikatów uznawanych przez kraje Unii Europejskiej.
 • Współpraca z m.in.: Wydziałem Informatyki ZUT w Szczecinie, Akademią Morską, Wydziałem Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Technoparkiem Pomerania, Klastrem IT, Codelab, NCDC oraz wiodącymi firmami z branży IT.


PARTNERZY SZKOŁY:

 • Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
 • Akademia Morska,
 • Akademia Sztuki - Wydział Sztuk Wizualnych,
 • Codelab,
 • NCDC,
 • Klaster IT,
 • Technopark Pomerania Akademia,
 • CISCO,
 • ORACLE ACADEMY.

Obszary współpracy z Partnerami:

 • prowadzenie specjalistycznych klas objętych patronatem i opieką merytoryczną uczelni wyższych,
 • wymiana doświadczeń w obszarze nauki dydaktyki oraz innowacji,
 • podnoszenie zainteresowania informatyką oraz nowymi technologiami,
 • organizacja praktyk zawodowych w renomowanych firmach branży IT.

Nasi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, uczestnikami i laureatami konkursów informatycznych, programistycznych, matematycznych, olimpiad technicznych, językowych, historycznych i innych. Oprócz udziału w licznych konkursach zewnętrznych, nasi uczniowie mają możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności w szkolnych konkursach przedmiotowych z zakresu programowania, sieci komputerowych, matematyki, biologii, języków obcych, szachów, gier komputerowych, piłki nożnej, koszykówki i innych.


PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE

Z sukcesem realizujemy projekty unijne, w ramach których umożliwiamy uczniom uzyskanie międzynarodowych certyfikatów.


SKUTECZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI (2018-2021)

Projekt obejmuje:

 • kurs CompTIA ITF zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs z języka programowania Python na poziomie podstawowym
 • kurs CISCO Essentials oraz ICND 1 zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki
 • stworzenie klasy patronackiej dla 28 uczniów. Stworzenie programu nauczania zmodyfikowanego pod kątem uwarunkowań rynku pracy w branży IT.
 • doradztwo i staże zawodowe.


PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI (2017-2019)

Projekt obejmował:

 • modyfikację programów nauczania w ramach specjalizacji Programowanie gier i Programowanie pod kątem dostosowania do potrzeb i wymogów rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia z programowania,
 • staże w przedsiębiorstwach branży IT,
 • utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa).


TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE (2016-2017)

Projekt obejmował:

 • szkolenie Cisco IT Essentials
 • autoryzowane szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals,
 • szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA,
 • szkolenie Cisco ICND1 - kończące się certyfikatem CCENT.


"APKI++" (2017)

W styczniu 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu "Apki++" realizowanego przez Fundację Media 3.0, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail - dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org - dla nauczycieli i uczniów),
 • dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.),
 • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej,
 • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.


ICT (B)usiness to (2) (E)ducation (2012)

W 2012 roku wraz z Technoparkiem Pomerania realizowaliśmy projekt pn. "ICT (B)usiness to (2) (E)ducation, czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy".


Nasi uczniowie odbywają corocznie staże i praktyki zawodowe u najlepszych przedsiębiorców branży IT w regionie.

Oferta
Dojazd
Szkoła usytuowana jest w doskonałej lokalizacji w centrum Szczecina, co umożliwia łatwy dostęp do środków komunikacji. Znajdujemy się w pobliżu Placu Rodła.
Historia
Na szczecińskim rynku oświatowym istniejemy od 1998 roku. Dynamicznie rozwijamy naszą działalność edukacyjną. Współpracujemy z wyższymi uczelniami, firmami branży IT. Od kilku lat należymy do prężnie rozwijających się szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w rankingach szkół.
Koła zainteresowań
 • Samorząd Uczniowski
 • Koło informatyczne
 • Koło sieci komputerowych
 • Koło automatyki i programowania
 • Koło gier planszowych
 • Koło matematyczne
 • Koło graficzne
 • Koło programowania
 • Szkolny klub historyczny
 • Koło języka angielskiego
Kontakty zagraniczne
2004 - Współpraca z IT-College Putbus Niemcy - konferencja "Szkolenie - Kontroling w przedsiębiorstwie".
Osiągnięcia

Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje wiedzę i umiejętności. Dobra szkoła to także szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów, radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.


Jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce, woj. zachodniopomorskim i w Szczecinie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Perspektywy: - wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, - wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, - wyniki egzaminów zawodowych, - sukcesy szkoły w olimpiadach.

* Ocenie poddano około 2000 techników w Polsce.


Miejsca Technikum Informatycznego SCI w Ogólnopolskim Rankingu Szkół w poszczególnych latach:

 • Złota Szkoła 2020 – 19 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2019 - 20 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Srebrna Szkoła 2018 - 120 (kraj), 5 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2017 - 35 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2016 - 42 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2015 - 40 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Srebrna Szkoła 2014 - 112 (kraj), 4 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • Srebrna Szkoła 2013 - 55 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)

Miejsca Technikum Informatycznego SCI w Ogólnopolskim Rankingu Szkół w poszczególnych latach – kategoria: MATURA

 • 2020 - 9 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • 2019 - 23 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • 2018 - 36 (kraj), 4 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • 2017 - 15 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • 2016 - 17 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • 2015 - 32 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • 2014 - 58 (kraj), 4 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin) 
 • 2013 - 18 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)

RANKING STEM 2016 STEM - czyli Science Technology Engineering Mathematics. Nasza szkoła zajęła zaszczytne 55 miejsce! Łącznie sklasyfikowano 100 najlepszych techników STEM w Polsce. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.


Sukcesy Szkoły

  • 2019 – Wysoka zdawalność międzynarodowych egzaminów certyfikujących w ramach realizowanych projektów unijnych,
  • 2019 – Zorganizowanie I Festiwalu Informatycznego „IT w SCI”,
  • 2019 - Wyróżnienie dla Szkoły podczas Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej z okazji 70-lecia Informatyki w Polsce,
  • 2019 - Uzyskanie statusu Oracle Academy,
  • 2019 - Zajęcie I miejsca w kategorii szkół w Finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides”,
  • 2018 - Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego SKUTECZNE KSZTAŁCENIE W TECHNIKUM SCI,
  • 2018 - Projekt klasy patronackiej "Programowanie z elementami testowania oprogramowania", realizowany w partnerstwie z infinit Codelab,
  • 2018 - Rozpoczęcie realizacji projektu PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI,
  • 2018 - Organizacja piątej edycji konkursu informatycznego SCI#CODE.
  • 2017 - Rozpoczęcie realizacji projektu TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE,
  • 2017 - Podpisanie listu intencyjnego z brightONE Sp. z o.o. ,
  • 2017 - Zajęcie III miejsca w kategorii szkół w Finale XVIII Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides”,
  • 2017 - Porozumienie o współpracy z Akademią Morską,
  • 2016 - Uzyskanie Statusu Akademii Cisco. Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program - CNAP) to cykl szkoleń organizowanych pod patronatem oraz ścisłą współpracą z firmą Cisco Systems, wiodącym producentem urządzeń sieciowych. Jest to najbardziej dopracowany, najbardziej skuteczny oraz osiągający sukcesy program edukacyjny na świecie,
  • 2016 - Projekt klasy patronackiej o specjalności projektowa grafika komputerowa i multimedia objętej patronatem i opieką merytoryczną Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki,
  • 2015 - Projekt klasy patronackiej o specjalności programowanie gier objętej patronatem i opieką merytoryczną Wydziału Informatyki. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
  • 2014 - "Szkoła na A" - w związku z przeprowadzoną przez Kuratorium Oświaty ewaluacją w obszarze "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" otrzymaliśmy najwyższą ocenę - poziom spełniania wymagania A,
  • 2013 - Organizacja Konkursu Informatycznego SCI#code o zasięgu wojewódzkim,
  • 2013 - Porozumienie o współpracy z Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
  • 2013 - Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster IT Pomorze Zachodnie,
  • 2012 - Projekt Business to Education – we współpracy z Technoparkiem Pomerania,
  • 2011 - Porozumienie o współpracy z Technoparkiem Pomerania.


  Sukcesy Uczniów

  2013/2014

  • "Mój zawód –moja pasja" – wojewódzki konkurs filmowy, organizowany przez Zespół Szkół Łączności, TVP Szczecin i Wojewódzki Urząd Pracy, I miejsce i III miejsce.
  • XV Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Euklides, 2 finalistów. 
  • XL Olimpiada Historyczna, awans do etapu wojewódzkiego. 
  • Wyróżnienie w Konkursie Ogólnopolskim "Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie". 
  • Konkurs "PING - Potyczki Informatyczne Nowej Generacji, awans do drugiego etapu.
  • Wyróżnienie w Konkursie "Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym".
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na komiks o Powstaniu Warszawskim.
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, awans do etapu centralnego.
  • II Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "IpIT - Interaktywny Produkt IT, II i V miejsce; wyróżnienie.
  • Ogólnopolska Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, wysokie zespołowe notowania w województwie.
  • Olimpiada Wiedzy o Internecie "Net Masters Cup", awans do drugiego etapu.
  • LV Międzyszkolne Zawody Matematyczne, udział w rozgrywkach międzyszkolnych.


  2014/2015

  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
  • Konkurs "PING - Potyczki Informatyczne Nowej Generacji", awans do ogólnopolskiego finału.
  • XVI Konkurs Matematyczny "EUKLIDES", awans do etapu centralnego.
  • XVI Konkurs Matematyczny "MAT", wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.
  • IV Konkurs "Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni", II miejsce w rejonie.
  • XIII Turniej o Puchar Jana Bosko w piłce nożnej halowej szkół ponadgimnazjalnych - awans do finału.
  • III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "IpIT - Interaktywny Produkt IT" - awans do finału.
  • Współpraca koła Arduino z Grupą JuniorNET.
  • Uzyskanie Certyfikatów Microsoft Office Specialist przez liczną grupę uczniów. 
  • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – awans do etapu ogólnopolskiego, "Blok A" 10 miejsce w województwie, "Blok B" – 2 miejsce w województwie.
  • Potyczki Młodych Adminów – awans 5 drużyn do etapu ogólnopolskiego, zajęcie czołowych miejsc.
  • VI Konkurs "Mój zawód, Moja Pasja" – III miejsce w etapie regionalnym.
  • Uzyskanie Certyfikatów SUSE Certified Linux Administrator.
  • Mistrzostwa Świata w Microsoft Office – II miejsce w eliminacjach krajowych. 2015/2016
  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
  • V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "IpIT - Interaktywny Produkt IT" – II miejsce w Polsce oraz wyróżnienie.
  • Maraton Programistyczny "Marathon24" – awans do etapu ogólnopolskiego.
  • XLII Olimpiada Historyczna – awans do etapu wojewódzkiego.
  • XXIII Olimpiada Informatyczna – awans do drugiego etapu.
  • X Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr"
  • V Konkurs "Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni", III miejsce w rejonie.
  • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" – awans do etapu okręgowego.
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – awans do etapu ogólnopolskiego. 
  • Hackathon Ultra Innovation 2015 – awans do etapu ogólnopolskiego. 
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" – II miejsce w etapie centralnym. 
  • Ogólnopolski Konkurs Graficzny "Warsztaty Słowa" – I miejsce oraz wyróżnienie. 
  • I Liga Debat Oxfordzkich WH US 
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund 2015
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – awans do etapu okręgowego.


  2016/2017

  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" – awans do etapu okręgowego.
  • Certyfikacja Unity - etap ogólnopolski.
  • Hackathon Ultra Innovation 2016 – etap regionalny, I miejsce.
  • Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS – etap powiatowy, V miejsce.
  • Olimpiada Przedsiębiorczości – etap okręgowy.
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Euklides" - awans do etapu finałowego.
  • Awans 3 uczniów do finału Konkursu "IT i cyberbezpieczeństwo"!
  • Awans 2 uczniów do finału Cisco NetRiders CCENT
  • Wyróżnienie w konkursie "Mój zawód, moja pasja"!
  • Cisco NetRiders CCENT – wysokie miejsca w finale.
  • Cisco NetRiders IT Essentials – awans do etapu finałowego.
  • Konkurs "IT i cyberbezpieczeństwo" – awans do etapu finałowego.
  • Konkurs plastyczny "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - wyróżnienie.
  • Potyczki Młodych Adminów – etap ogólnopolski, pierwsze miejsce.
  • Akademia Kodowania - awans do etapu finałowego.
  • Konkurs IPN "Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie" – etap ogólnopolski, laureat.
  • Konkurs Matematyczny "Kangur" - „Bardzo dobry wynik” ucznia w kategorii Student klas 2-3.


  2017/2018

  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
  • LXIX Olimpiada Matematyczna – awans do etapu finałowego, tytuł finalisty.
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" - awans do etapu finałowego, laureat.
  • Konkurs "Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" - awans do etapu finałowego.
  • LIX Międzyszkolne Wojewódzkie Zawody Matematyczne - 6. - 7. miejsce.
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "SPRACHDOKTOR 2017" – wysokie miejsca w kraju i w woj. zachodniopomorskim.
  • Konkurs Fotograficzny "Społeczeństwo w obiektywie" – wyróżnienie.
  • Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce – 2 miejsce w woj. zachodniopomorskim (bieg na 60 metrów).
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – 4 miejsce w Polsce, laureat.
  • Ogólnopolski Konkurs "Potyczki Młodych Adminów" - 4 miejsce w kraju.
  • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" - awans do etapu finałowego.
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "DEUTSCHFREUND 2017" - etap ogólnopolski, laureat.
  • Olimpiada Matematyczna - finalista.
  • Międzyszkolne Wojewódzkie Zawody Matematyczne - 5 miejsce w województwie.
  • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - awans do finału.
  • Konkurs Fotograficzny "FOTOPOŁOWY 2018" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.
  • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - 2 miejsce w etapie okręgowym
  • Konkurs Matematyczny "KANGUR 2018" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.
  • Ogólnopolska Olimpiada "ZWOLNIENI Z TEORII" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.


  2018/2019

  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
  • Olimpiada Informatyczna - udział w etapie okręgowym.
  • Konkurs Informatyczny "PING" - finalista.
  • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" - awans do etapu okręgowego.
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - awans do finału.
  • Konkurs "Explory!" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.
  • Ogólnopolski Konkurs „BohaterON w Twojej Szkole” – 1. miejsce za najlepszy projekt historyczno-edukacyjny.
  • Olimpiada "Zwolnieni z Teorii" - "Złoty Wilk" za najlepszy projekt edukacyjny w Polsce, "Brązowy Wilk" za najlepszy projekt w szkole.
  • Konkurs Matematyczny "Alfik" - wysokie miejsca w kraju.
  • Olimpiada Matematyczna - finalista w olimpiadzie ogólnopolskiej.
  • Konkurs Matematyczny „Euklides” – 1. miejsce.
  • Ogólnopolska Runda Mistrzostw Świata MS Office Specialist – 1. miejsce.
  • Finał Mistrzostw Świata MS Office Specialist w Nowym Jorku – 3. miejsce.
  • Ogólnopolski Konkurs Sieciowy „Potyczki Młodych Adminów” – 3. Miejsce.


  2019/2020

  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
  • Stypendysta Prezydenta Miasta Szczecin.
  • Międzynarodowy Konkurs "Moja wymarzona lekcja programowania" - 1. miejsce, 3. miejsce oraz wyróżnienie.
  • Międzynarodowy Konkurs "Swift Student Challange" - laureat.
  • Międzyszkolna Liga Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych - Awans do I Ligi Siatkarskiej.
  • Mistrzostwa Szczecina w ergometrze wioślarskim - 1. miejsce (kat. Szkoły Ponadpodstawowe), 1. miejsce (kat. Szkoły Ponadgimnazjalne).
  • Mistrzostwa Świata MOS Office 2019 - 7. miejsce.
  • Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna.
  • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego - Brak awansu do kolejnego etapu.
  • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Angielskiego "Olimpus" - 13. miejsce, 15. miejsce
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - laureaci/finaliści.
  • Ogólnopolski Hackaton HackYeah 2019 - 1. miejsce.
  • Ogólnopolski Konkurs "E(x)plory 2020" - Awans do finału regionalnego.
  • Ogólnopolski Konkurs "Młody Innowator" - laureaci/finaliści.
  • Ogólnopolski Konkurs "Sumo Challenge" - Uczestnictwo w finale.
  • Ogólnopolski Konkurs CTF 153+1 - 1. miejsce, 3. miejsce.
  • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Pejzaż polski".
  • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Społeczeństwo w obiektywie".
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Deutschfreund" - 10. miejsce w kraju.
  • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "ALFIK" - 3. miejsce, 15. miejsce.
  • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" - 7. miejsce, 10. miejsce, 21. miejsce.
  • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Kangur" -  wyróżnienie.
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy i BHP - finalista.
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - Brak awansu do kolejnego etapu.
  • Olimpiada Projektów Społecznych "Zwolnieni z Teorii - finaliści.
  • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
  • Wojewódzki Konkurs "Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" - laureaci.
  • Wojewódzki Konkurs "Potyczki Mitologiczne" - finalista.
  • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - 8. miejsce.


  DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT

  Zajęcia pozalekcyjne
  Zajęcia pozalekcyjne realizowane są miedzy innymi w ramach projektów unijnych.