Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej
Adres
ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
Telefon
91 488 47 37
E-mail
Strona www
Dyrektor
Alicja Kwiatek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
Opis

POSIADAMY UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ. NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA.

Jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce, woj. zachodniopomorskim i w Szczecinie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację  Edukacyjną "Perspektywy".

W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy następujące specjalności:

 TECHNIK PROGRAMISTA (351406):

 • klasa „a” – przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka.
 • klasa „c” – klasa dwujęzyczna (język angielski) - przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka (dodatkowo: fizyka i geografia nauczane w języku polskim i języku angielskim).

TECHNIK INFORMATYK (351203) - patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki ZUT:

 • klasa „b” - specjalizacja: programowanie / programowanie gier - przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka.


Znajdziesz nas również na naszych profilach w mediach społecznościowych:

DLACZEGO MY? CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Wysoki poziom kształcenia w jednym z najlepszych techników w Polsce.
 • Świetny zespół nauczycieli, w tym profesjonaliści i specjaliści z branży IT.
 • Nowoczesna, doskonale wyposażona szkoła w centrum Szczecina.
 • Dobry klimat, przyjazna atmosfera, aktywnie działający Samorząd Uczniowski.
 • Możliwość uzyskania certyfikatów uznawanych przez kraje Unii Europejskiej.
 • Współpraca z m.in.: Wydziałem Informatyki ZUT w Szczecinie, Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie, Wydziałem Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Technoparkiem Pomerania, Klastrem ICT, Codelab, NCDC oraz innymi wiodącymi firmami z branży IT.


PARTNERZY SZKOŁY:

 • Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
 • Politechnika Morska w Szczecinie,
 • Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki,
 • Codelab Sp. z o.o.,
 • NCDC,
 • Klaster ICT Pomorze Zachodnie,
 • Technopark Pomerania,
 • Lokalna Akademia CISCO,
 • ORACLE ACADEMY.


Obszary współpracy z Partnerami:

 • korzystanie z wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesowego,
 • wymiana doświadczeń w obszarze nauki i dydaktyki oraz innowacji technologicznych,
 • rozwijanie potencjału zawodowego, twórczego i intelektualnego uczniów,
 • organizacja praktyki i staży zawodowych oraz warsztatów tematycznych dla uczniów szkoły,
 • podnoszenie zainteresowania uczniów informatyką i nowymi technologiami,
 • przygotowanie do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Nasi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, uczestnikami i laureatami konkursów informatycznych, programistycznych, matematycznych, olimpiad technicznych, językowych, historycznych i innych. Oprócz udziału w licznych konkursach zewnętrznych, nasi uczniowie mają możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności w szkolnych konkursach przedmiotowych z zakresu programowania, sieci komputerowych, matematyki, biologii, języków obcych, szachów, gier komputerowych, piłki nożnej, koszykówki i innych.


PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE

Z sukcesem realizujemy projekty unijne, w ramach których umożliwiamy uczniom uzyskanie międzynarodowych certyfikatów.


NOWA WIEDZA NOWA PRZYSZŁOŚĆ (2020-2023)

Projekt obejmuje:

 • kurs „Bezpieczeństwo systemów komputerowych” zakończony egzaminem MTA Security Fundamentals
 • kurs JAVA zakończony egzaminem MTA Associate Introduction to Programming JAVA
 • kurs Networking Fundamentals zakończony egzaminami MTA Networking Fundamentals oraz IC3 Spark
 • kurs „Systemy serwerowe dla średniozaawansowanych” zakończony egzaminem MTA Server Administration Fundamentals
 • kurs IT CompTIA ITF zakończony egzaminami CompTIA ITF oraz IC3 Spark
 • kurs „Szkolenie z programowania” – język Python zakończony egzaminem Certified Associate in Python Programming
 • kurs „Szkolenie z programowania” – język C++ zakończony egzaminem C++ Certified Associate Programmer
 • udział w klasie patronackiej o specjalności „Cyberbezpieczeństwo” zakończony egzaminami eLearnSecurity Junior Penetration Tester (eJPT) oraz IC 3 Spark
 • staż.

SKUTECZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI (2018-2021)

Projekt obejmuje:

 • kurs CompTIA ITF zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs z języka programowania Python na poziomie podstawowym
 • kurs CISCO Essentials oraz ICND 1 zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs C++ zakończony autoryzowanym egzaminem
 • kurs Java zakończony autoryzowanym egzaminem
 • dodatkowe zajęcia z rozszerzonej matematyki
 • stworzenie klasy patronackiej dla 28 uczniów. Stworzenie programu nauczania zmodyfikowanego pod kątem uwarunkowań rynku pracy w branży IT.
 • doradztwo i staże zawodowe.


PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI (2017-2019)

Projekt obejmował:

 • modyfikację programów nauczania w ramach specjalizacji Programowanie gier i Programowanie pod kątem dostosowania do potrzeb i wymogów rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia z programowania,
 • staże w przedsiębiorstwach branży IT,
 • utworzenie w szkole Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa).


TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE (2016-2017)

Projekt obejmował:

 • szkolenie Cisco IT Essentials
 • autoryzowane szkolenie przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA IT Fundamentals,
 • szkolenie C, C++ - przygotowujące do zdania egzaminu zewnętrznego CPA,
 • szkolenie Cisco ICND1 - kończące się certyfikatem CCENT.


"APKI++" (2017)

W styczniu 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu "Apki++" realizowanego przez Fundację Media 3.0, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail - dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org - dla nauczycieli i uczniów),
 • dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.),
 • możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej,
 • możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami.


ICT (B)usiness to (2) (E)ducation (2012)

W 2012 roku wraz z Technoparkiem Pomerania realizowaliśmy projekt pn. "ICT (B)usiness to (2) (E)ducation, czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy".


Nasi uczniowie odbywają corocznie staże i praktyki zawodowe u najlepszych przedsiębiorców branży IT w regionie.

Oferta
Dojazd
Szkoła usytuowana jest w doskonałej lokalizacji w centrum Szczecina, co umożliwia łatwy dostęp do środków komunikacji. Znajdujemy się w pobliżu Placu Rodła.
Historia
Na szczecińskim rynku oświatowym istniejemy od 1998 roku. Dynamicznie rozwijamy naszą działalność edukacyjną. Współpracujemy z wyższymi uczelniami, firmami branży IT. Od kilku lat należymy do prężnie rozwijających się szkół ponadpodstawowych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach absolwentów, których można spotkać w gronie studentów uczelni studiów technicznych. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie miejsca w rankingach szkół.
Koła zainteresowań
 • Samorząd Uczniowski
 • Koło informatyczne
 • Koło cyberbezpieczeństwa
 • Koło Arduino
 • Koło gier planszowych
 • Koło matematyczne
 • Koło programowania
 • Szkolny klub historyczny
 • Koło języka angielskiego
Kontakty zagraniczne
2004 - Współpraca z IT-College Putbus Niemcy - konferencja "Szkolenie - Kontroling w przedsiębiorstwie".
Osiągnięcia

Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi, daje wiedzę i umiejętności. Dobra szkoła to także szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialności nauczycieli i uczniów, radość uczenia i radość zdobywania wiedzy.


Jesteśmy wśród najlepszych szkół w Polsce, woj. zachodniopomorskim i w Szczecinie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół opracowanym przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Perspektywy:

 • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
 • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
 • wyniki egzaminów zawodowych,
 • sukcesy szkoły w olimpiadach.


Miejsca Technikum Informatycznego SCI w Ogólnopolskim Rankingu Szkół w poszczególnych latach:

 • Złota Szkoła 2023 – 11 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2022 – 9 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2021 – 11 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2020 – 19 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2019 - 20 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Srebrna Szkoła 2018 - 120 (kraj), 5 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2017 - 35 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2016 - 42 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Złota Szkoła 2015 - 40 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • Srebrna Szkoła 2014 - 112 (kraj), 4 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • Srebrna Szkoła 2013 - 55 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)

Miejsca Technikum Informatycznego SCI w Ogólnopolskim Rankingu Szkół w poszczególnych latach – kategoria: MATURA

 • 2023 - 5 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • 2022 - 10 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • 2021 - 10 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • 2020 - 9 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • 2019 - 23 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • 2018 - 36 (kraj), 4 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin)
 • 2017 - 15 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • 2016 - 17 (kraj), 2 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)
 • 2015 - 32 (kraj), 3 (woj. zach.-pom.), 2 (Szczecin)
 • 2014 - 58 (kraj), 4 (woj. zach.-pom.), 3 (Szczecin) 
 • 2013 - 18 (kraj), 1 (woj. zach.-pom.), 1 (Szczecin)


W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych 2022 przygotowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl szkoła zajęła 7. miejsce w Polsce i 1. w Szczecinie. Ranking uwzględnia:

 • wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • wyniki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
 • wyniki egzaminów zawodowych,
 • wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej z lat 2019-2021.


RANKING STEM 2016 STEM - czyli Science Technology Engineering Mathematics. Nasza szkoła zajęła zaszczytne 55 miejsce! Łącznie sklasyfikowano 100 najlepszych techników STEM w Polsce. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.


Sukcesy Szkoły

 • 2023 – 11. Miejsce szkoły w Polsce w Rankingu PERSPEKTYWY 2023,
 • 2022 - 9. miejsce szkoły w Polsce w Rankingu PERSPEKTYWY 2022,
 • 2022 - Międzynarodowe certyfikaty IT,
 • 2021 - 11. miejsce szkoły w Polsce w Rankingu PERSPEKTYWY 2021,
 • 2020 - Wysoka zdawalność międzynarodowych egzaminów certyfikujących w ramach realizowanych projektów unijnych,
 • 2020 - Projekt unijny „Nowa wiedza, nowa przyszłość”,
 • 2019 – Wysoka zdawalność międzynarodowych egzaminów certyfikujących w ramach realizowanych projektów unijnych,
 • 2019 – Zorganizowanie I Festiwalu Informatycznego „IT w SCI”,
 • 2019 - Wyróżnienie dla Szkoły podczas Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej z okazji 70-lecia Informatyki w Polsce,
 • 2019 - Uzyskanie statusu Oracle Academy,
 • 2019 - Zajęcie I miejsca w kategorii szkół w Finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides”,
 • 2018 - Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego SKUTECZNE KSZTAŁCENIE W TECHNIKUM SCI,
 • 2018 - Projekt klasy patronackiej "Programowanie z elementami testowania oprogramowania", realizowany w partnerstwie z infinit Codelab,
 • 2018 - Rozpoczęcie realizacji projektu PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH SPECJALIZACJI PROGRAMOWANIE GIER ORAZ PROGRAMOWANIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM SCI,
 • 2018 - Organizacja piątej edycji konkursu informatycznego SCI#CODE.
 • 2017 - Rozpoczęcie realizacji projektu TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE,
 • 2017 - Podpisanie listu intencyjnego z brightONE Sp. z o.o. ,
 • 2017 - Zajęcie III miejsca w kategorii szkół w Finale XVIII Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Euklides”,
 • 2017 - Porozumienie o współpracy z Akademią Morską (obecnie Politechnika Morska w Szczecinie),
 • 2016 - Uzyskanie Statusu Akademii Cisco. Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program - CNAP) to cykl szkoleń organizowanych pod patronatem oraz ścisłą współpracą z firmą Cisco Systems, wiodącym producentem urządzeń sieciowych. Jest to najbardziej dopracowany, najbardziej skuteczny oraz osiągający sukcesy program edukacyjny na świecie,
 • 2016 - Projekt klasy patronackiej o specjalności projektowa grafika komputerowa i multimedia objętej patronatem i opieką merytoryczną Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki,
 • 2015 - Projekt klasy patronackiej o specjalności programowanie gier objętej patronatem i opieką merytoryczną Wydziału Informatyki. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
 • 2014 - "Szkoła na A" - w związku z przeprowadzoną przez Kuratorium Oświaty ewaluacją w obszarze "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej" otrzymaliśmy najwyższą ocenę - poziom spełniania wymagania A,
 • 2013 - Organizacja Konkursu Informatycznego SCI#code o zasięgu wojewódzkim,
 • 2013 - Porozumienie o współpracy z Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
 • 2013 - Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster IT Pomorze Zachodnie,
 • 2012 - Projekt Business to Education – we współpracy z Technoparkiem Pomerania,
 • 2011 - Porozumienie o współpracy z Technoparkiem Pomerania.


Sukcesy Uczniów

2013/2014

 • "Mój zawód –moja pasja" – wojewódzki konkurs filmowy, organizowany przez Zespół Szkół Łączności, TVP Szczecin i Wojewódzki Urząd Pracy, I miejsce i III miejsce,
 • XV Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Euklides, 2 finalistów,
 • XL Olimpiada Historyczna, awans do etapu wojewódzkiego,
 • Wyróżnienie w Konkursie Ogólnopolskim "Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie",
 • Konkurs "PING - Potyczki Informatyczne Nowej Generacji, awans do drugiego etapu,
 • Wyróżnienie w Konkursie "Test wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym",
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na komiks o Powstaniu Warszawskim,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, awans do etapu centralnego,
 • II Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "IpIT - Interaktywny Produkt IT, II i V miejsce; wyróżnienie,
 • Ogólnopolska Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, wysokie zespołowe notowania w województwie,
 • Olimpiada Wiedzy o Internecie "Net Masters Cup", awans do drugiego etapu,
 • LV Międzyszkolne Zawody Matematyczne, udział w rozgrywkach międzyszkolnych.


2014/2015

 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
 • Konkurs "PING - Potyczki Informatyczne Nowej Generacji", awans do ogólnopolskiego finału.
 • XVI Konkurs Matematyczny "EUKLIDES", awans do etapu centralnego.
 • XVI Konkurs Matematyczny "MAT", wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.
 • IV Konkurs "Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni", II miejsce w rejonie.
 • XIII Turniej o Puchar Jana Bosko w piłce nożnej halowej szkół ponadgimnazjalnych - awans do finału.
 • III Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "IpIT - Interaktywny Produkt IT" - awans do finału.
 • Współpraca koła Arduino z Grupą JuniorNET.
 • Uzyskanie Certyfikatów Microsoft Office Specialist przez liczną grupę uczniów. 
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – awans do etapu ogólnopolskiego, "Blok A" 10 miejsce w województwie, "Blok B" – 2 miejsce w województwie.
 • Potyczki Młodych Adminów – awans 5 drużyn do etapu ogólnopolskiego, zajęcie czołowych miejsc.
 • VI Konkurs "Mój zawód, Moja Pasja" – III miejsce w etapie regionalnym.
 • Uzyskanie Certyfikatów SUSE Certified Linux Administrator.
 • Mistrzostwa Świata w Microsoft Office – II miejsce w eliminacjach krajowych. 2015/2016
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
 • V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "IpIT - Interaktywny Produkt IT" – II miejsce w Polsce oraz wyróżnienie.
 • Maraton Programistyczny "Marathon24" – awans do etapu ogólnopolskiego.
 • XLII Olimpiada Historyczna – awans do etapu wojewódzkiego.
 • XXIII Olimpiada Informatyczna – awans do drugiego etapu.
 • X Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr"
 • V Konkurs "Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni", III miejsce w rejonie.
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" – awans do etapu okręgowego.
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – awans do etapu ogólnopolskiego. 
 • Hackathon Ultra Innovation 2015 – awans do etapu ogólnopolskiego. 
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" – II miejsce w etapie centralnym. 
 • Ogólnopolski Konkurs Graficzny "Warsztaty Słowa" – I miejsce oraz wyróżnienie. 
 • I Liga Debat Oxfordzkich WH US 
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund 2015
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – awans do etapu okręgowego.


2016/2017

 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" – awans do etapu okręgowego,
 • Certyfikacja Unity - etap ogólnopolski,
 • Hackathon Ultra Innovation 2016 – etap regionalny, I miejsce,
 • Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS – etap powiatowy, V miejsce,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości – etap okręgowy,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Euklides" - awans do etapu finałowego,
 • Awans 3 uczniów do finału Konkursu "IT i cyberbezpieczeństwo"!,
 • Awans 2 uczniów do finału Cisco NetRiders CCENT,
 • Wyróżnienie w konkursie "Mój zawód, moja pasja"!,
 • Cisco NetRiders CCENT – wysokie miejsca w finale,
 • Cisco NetRiders IT Essentials – awans do etapu finałowego,
 • Konkurs "IT i cyberbezpieczeństwo" – awans do etapu finałowego,
 • Konkurs plastyczny "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" - wyróżnienie,
 • Potyczki Młodych Adminów – etap ogólnopolski, pierwsze miejsce,
 • Akademia Kodowania - awans do etapu finałowego,
 • Konkurs IPN "Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie" – etap ogólnopolski, laureat,
 • Konkurs Matematyczny "Kangur" - „Bardzo dobry wynik” ucznia w kategorii Student klas 2-3.


2017/2018

 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów,
 • LXIX Olimpiada Matematyczna – awans do etapu finałowego, tytuł finalisty,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" - awans do etapu finałowego, laureat,
 • Konkurs "Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" - awans do etapu finałowego,
 • LIX Międzyszkolne Wojewódzkie Zawody Matematyczne - 6. - 7. miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "SPRACHDOKTOR 2017" – wysokie miejsca w kraju i w woj. zachodniopomorskim,
 • Konkurs Fotograficzny "Społeczeństwo w obiektywie" – wyróżnienie,
 • Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce – 2 miejsce w woj. zachodniopomorskim (bieg na 60 metrów),
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – 4 miejsce w Polsce, laureat,
 • Ogólnopolski Konkurs "Potyczki Młodych Adminów" - 4 miejsce w kraju,
 • Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" - awans do etapu finałowego,
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "DEUTSCHFREUND 2017" - etap ogólnopolski, laureat,
 • Olimpiada Matematyczna - finalista,
 • Międzyszkolne Wojewódzkie Zawody Matematyczne - 5 miejsce w województwie,
 • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - awans do finału,
 • Konkurs Fotograficzny "FOTOPOŁOWY 2018" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - 2 miejsce w etapie okręgowym,
 • Konkurs Matematyczny "KANGUR 2018" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim,
 • Ogólnopolska Olimpiada "ZWOLNIENI Z TEORII" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim.


2018/2019

 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów,
 • Olimpiada Informatyczna - udział w etapie okręgowym,
 • Konkurs Informatyczny "PING" - finalista,
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" - awans do etapu okręgowego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - awans do finału,
 • Konkurs "Explory!" - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim,
 • Ogólnopolski Konkurs „BohaterON w Twojej Szkole” – 1. miejsce za najlepszy projekt historyczno-edukacyjny,
 • Olimpiada "Zwolnieni z Teorii" - "Złoty Wilk" za najlepszy projekt edukacyjny w Polsce, "Brązowy Wilk" za najlepszy projekt w szkole,
 • Konkurs Matematyczny "Alfik" - wysokie miejsca w kraju,
 • Olimpiada Matematyczna - finalista w olimpiadzie ogólnopolskiej,
 • Konkurs Matematyczny „Euklides” – 1. miejsce,
 • Ogólnopolska Runda Mistrzostw Świata MS Office Specialist – 1. miejsce,
 • Finał Mistrzostw Świata MS Office Specialist w Nowym Jorku – 3. miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Sieciowy „Potyczki Młodych Adminów” – 3. Miejsce.


2019/2020

 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów,
 • Stypendysta Prezydenta Miasta Szczecin,
 • Międzynarodowy Konkurs "Moja wymarzona lekcja programowania" - 1. miejsce, 3. miejsce oraz wyróżnienie,
 • Międzynarodowy Konkurs "Swift Student Challange" - laureat,
 • Międzyszkolna Liga Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych - Awans do I Ligi Siatkarskiej,
 • Mistrzostwa Szczecina w ergometrze wioślarskim - 1. miejsce (kat. Szkoły Ponadpodstawowe), 1. miejsce (kat. Szkoły Ponadgimnazjalne),
 • Mistrzostwa Świata MOS Office 2019 - 7. miejsce,
 • Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego - brak awansu do kolejnego etapu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Angielskiego "Olimpus" - 13. miejsce, 15. miejsce,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - laureaci/finaliści,
 • Ogólnopolski Hackaton HackYeah 2019 - 1. miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs "E(x)plory 2020" - awans do finału regionalnego,
 • Ogólnopolski Konkurs "Młody Innowator" - laureaci/finaliści,
 • Ogólnopolski Konkurs "Sumo Challenge" - uczestnictwo w finale,
 • Ogólnopolski Konkurs CTF 153+1 - 1. miejsce, 3. miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Pejzaż polski",
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Społeczeństwo w obiektywie",
 • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Deutschfreund" - 10. miejsce w kraju,
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "ALFIK" - 3. miejsce, 15. miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" - 7. miejsce, 10. miejsce, 21. miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Kangur" -  wyróżnienie,
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy i BHP - finalista,
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - Brak awansu do kolejnego etapu,
 • Olimpiada Projektów Społecznych "Zwolnieni z Teorii - finaliści,
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • Wojewódzki Konkurs "Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" - laureaci,
 • Wojewódzki Konkurs "Potyczki Mitologiczne" - finalista,
 • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - 8. miejsce.


2020/2021

 • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
 • Ogólnopolski Konkurs "Potyczki Młodych Adminów" – finaliści – 10. miejsce (zespołowo),
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – udział w etapie okręgowym,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - laureat - 5. miejsce,
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – udział w etapie okręgowym,
 • Konkurs WI "Potyczki Informatyczne Nowej Generacji" – awans ucznia do etapu finałowego,
 • Konkurs CTF 153+1 – laureaci - 2. miejsce (zespołowo), 3. miejsce (zespołowo),
 • Ogólnopolski Konkurs PTI "Implementacja Gry" - finaliści,
 • Konkurs Kangur Matematyczny - wyróżnienie,
 • Mistrzostwa Polski Juniorów biegu na orientację - 1. miejsce i 2. miejsce,
 • Mistrzostwa Polski Juniorów w sprincie wioślarskim - 1. miejsce,
 • ENEA Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie - 2. miejsce,
 • ENEA Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w wioślarstwie - 1. miejsce,
 • Międzynarodowe Mistrzostwa Polski FRJ - 2. miejsce,
 • Międzynarodowe Grand Prix w tańcu 2021 - 1. miejsce i 3. miejsce.


2021/2022

 • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej,
 • Ogólnopolski Konkurs "Potyczki Młodych Adminów" - finaliści,
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 6. miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Społeczeństwo w obiektywie" - wyróżnienie,
 • Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych - wyróżnienie,
 • Konkurs ALFIK MATEMATYCZNY - wysokie miejsca w województwie,
 • Regionalny Turniej Debat Oxfordzkich IPN - 1. miejsce (zespołowo) - awans do finału ogólnopolskiego,
 • Młodzieżowe Halowe Mistrzostwa Polski Ultimate Frisbee - 2. miejsce,
 • Halowe Mistrzostwa Polski Ultimate Frisbee - 1.  miejsce,
 • Międzynarodowe Młodzieżowe Mistrzostwa w Biegu na orientacje - 1. miejsce,
 • Zachodniopomorski Puchar MTB - 2. miejsce,
 • Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND - 1. miejsce w województwie,
 • XIII Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - finalista,
 • Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - finaliści,
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2022 - finalistka,
 • Ogólnopolski Turniej Debat Oxfordzkich IPN - ćwierćfinaliści (zespołowo),
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki "17 sylab o wolności" - 1. miejsce w kat. U18,
 • Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie - 2. miejsce,
 • MTA Security Fundamentals - 26 uczniów uzyskało międzynarodowe certyfikaty IT,
 • MTA Windows Server Administration Fundamentals - 20 uczniów uzyskało międzynarodowe certyfikaty IT,
 • MTA Introduction to Programming using Java - 23 uczniów uzyskało międzynarodowe certyfikaty IT,
 • Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację 2022 - 1. miejsce w kat. M20 - bieg sprinterski,
 • Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację 2022 - 3. miejsce w kat. M20 - bieg klasyczny,
 • Mistrzostwa Polski w klasycznym biegu na orientację 2022 - 2. miejsce w kat. M20,
 • CompTIA IT Fundamentals - 49 uczniów uzyskało certyfikat.


2022/2023

 • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów,
 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej,
 • Ogólnopolski Turniej Debat Oxfordzkich "Porozmawiajmy o II wojnie światowej" – 4 miejsce (drużynowo),
 • Mistrzostwa Polski w Biegach na Orientację - 1 miejsce (dystans 25 km),
 • Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegach na Orientację - 14 miejsce (drużynowo),
 • Międzynarodowy HackYeah 2022 - wyróżnienie (drużynowo),
 • Ogólnopolski Konkurs CTF 153+1 - udział w finale,
 • Gamikołajki 2022 - 1 i 3 miejsce w regionie,
 • Ogólnopolska Olimpiada Fizyczna - awans do etapu okręgowego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Statystyczna – tytuł finalisty,
 • Ogólnopolski Konkurs "Potyczki Młodych Adminów" – tytuł laureatów (II miejsce),
 • Ogólnopolska Olimpiada POLTELEINFO - awans do II etapu,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego - awans do etapu okręgowego,
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "ALFIK" - wysokie miejsca w województwie,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny EUKLIDES - awans do etapu rejonowego,
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – awans do etapu wojewódzkiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości -  awans do finału,
 • Regionalny Turniej Debat Oxfordzkich IPN - awans do finału,
 • Ogólnopolska Olimpiada Gier Planszowych IPN 2023 – awans do finału,
 • Regionalny Konkurs "MEWy 2023" – 1 miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs CyberSkiller Challenge Poland - awans do finału,
 • Ogólnopolski Hackathon Historyczny IPN "HistHack" 2023 - awans do finału,
 • Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Ultimate Frisbee - 1 miejsce,
 • C++ Certified Associate Programmer – 54 uczniów uzyskało certyfikat,
 • IC3 SPARK – 25 uczniów uzyskało certyfikat.


DOBRA SZKOŁA OTWIERA CAŁY ŚWIAT

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne realizowane są miedzy innymi w ramach projektów unijnych.
Współpraca z pracodawcami
 • 2017 r. porozumienie o współpracy z brightONE Sp. z o.o. (obecnie Codelab Sp. z o.o.).
 • 2013 r. porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie.
 • 2011 r. porozumienie o współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Technopark Pomerania.
Współpraca z uczelniami wyższymi
 • 2017 r. porozumienie o współpracy z Akademią Morską w Szczecinie (obecnie Politechnika Morska w Szczecinie).
 • 2015 r. porozumienie o współpracy z Wydziałem Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie.
 • 2013 r. porozumienie o współpracy z Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Drzwi otwarte

Dzień otwarty SCI - 21 kwietnia 2023 r.

Pytania odnośnie rekrutacji prosimy kierować na adres: rekrutacja@sci.edu.pl