Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Hoża 6, 71-699 Szczecin
Telefon
(091) 442 09 44
Fax
(091) 428 24 99
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Moskal
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodzie: 
* mechatronik
* ślusarz
* operator obrabiarek skrawających
* monter kadłubów jednostek pływających.
Oferta zawodów w naszej szkole dostosowana jest do potrzeb rynku pracy.Pracodawcy czekają na wykwalifikowanych pracowników właśnie w tych zawodach. Posiadamy akredytację OKE do przeprowadzania egzaminów we wszystkich kształconych zawodach.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ODBYWA SIĘ W PRACOWNIACH SZKOLNYCH ORAZ NA WYBRANYCH ZAGADNIENIACH
U PRACODAWCÓW.

               Uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe, poznając nowoczesne technologie i materiały we współpracy z firmami stowarzyszonymi    w Zachodniopomorskim Klastrze Morskim oraz Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego. Zapewniamy wyposażenie absolwenta w wiedzę
i umiejętności zawodowe niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wiedza i umiejętności ogólnokształcące umożliwiają kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej lub w szkole branżowej II stopnia.Absolwent naszej szkoły może także zdobywać nowe kwalifikacje i tytuły zawodowe uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych również w naszej placówce.

Zajęcia prowadzą nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, jak również współpracujący z placówką pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz praktycy - pracownicy zaprzyjaźnionych firm. Szczegóły dotyczące możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Najlepszym absolwentom gwarantujemy przeprowadzenie i pokrycie kosztów egzaminu na uprawnienia SEP oraz atrakcyjne ceny kursów spawalniczych.

Proponujemy również zdobywanie BEZPŁATNIE dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych egzaminami czeladniczymi w zawodzie :
*operator obrabiarek sterowanych numerycznie.
Klasa o profilu ślusarz objęta jest PATRONATEM Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego.
Najlepsi uczniowie uzyskują FUNDOWANE STYPENDIA od drugiego roku nauki.

ORGANIZUJEMY PŁATNE STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW!
Szkoła zapewnia:
*sale lekcyjne i nowoczesne,
*specjalistyczne pracownie zawodowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne,
*doskonale wyposażone pracownie zajęć praktycznych i zawodowe,
*internat (kawiarenka internetowa, bilard, siłownia),
*stołówkę z domowym jedzeniem, bufet
* halę sportową z sauną i siłownią,
*pełnowymiarowe piłkarskie boisko trawiaste,
*bieżnię lekkoatletyczną 400 m,
*kort tenisowy,
*boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni 30x60 m,
*siłownię zewnętrzną,
*opiekę pielęgniarki,
*opiekę stomatologiczna,
*bibliotekę (wypożyczalnia i czytelnia z dostępem do Internetu),
*internet bezprzewodowy,
*radiowęzeł
NASZE ATUTY:
- dobre wyniki egzaminów zewnętrznych,
- dzięki współpracy z renomowanymi firmami kształcimy specjalistów cenionych na polskim i unijnym rynku pracy,
- pozyskujemy środki na wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje (zawodowe i umiejętności kluczowe) oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej biorąc udział w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską - od 2009 roku pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych, - bezpieczna i przyjazna uczniowi szkoła. - dogodny dojazd, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Charakterystyka kierunków kształcenia Rekrutacja 2019/2020
Oferta
Dojazd
Bezpośrednio przy szkole zatrzymują się autobusy linii: - na ulicy BOGUMIŃSKIEJ: 58, 59, 63, 101, 107, F - na ulicy HOŻEJ: A Przykładowy dojazd: - Załom - linia pośpieszna "C"- pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59) Dworzec Główny – tramwaj nr 3 – plac Rodła- Hoża (101, 107, 59) Pomorzany – tramwaj linii 12 - Matejki – Hoża (101, 107, 59) Pogodno – linia 53 - Kołłątaja – Hoża (linia 63) Niebuszewo – tramwaj linii 12 lub 2 - pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59) Police - 101 i 107 – Hoża
Historia
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie jest publiczną placówką oświatową od 75 lat związaną ze szkodnictwem zawodowym wspierającym rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego. Dziedziczymy tradycje dwóch liczących się na mapie edukacyjnej Szczecina szkół technicznych, których absolwenci byli i są do tej pory wysoko cenieni przez pracodawców naszego regionu: Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego (dawna „Metalówka”) oraz Zespołu Szkół Technicznych i Morskich (spadkobierca tradycji Technikum Budowy Okrętów). Korzenie obu placówek sięgają wczesnych lat powojennych. Dla ZSTiM jest to rok 1949, kiedy to 1 stycznia powstaje Publiczna Średnia Szkoła Metalowa, która miała wykształcić wykwalifikowanych pracowników dla szczecińskiej stoczni.Młodzież i dorośli zdobywali wiedzę w 2 i 3-letniej przyzakładowej szkole zasadniczej w zawodach: ślusarz wyposażenia, ślusarz kadłubowy i ślusarz maszyn okrętowych. W roku 1958 powstaje technikum wieczorowe, a po 3 latach w 1961 roku młodzieżowy wydział Technikum Budowy Okrętów kształcący początkowo w specjalnościach: montaż maszyn i urządzeń okrętowych oraz budowa kadłubów okrętowych; w dalszych latach: budowa maszyn i urządzeń okrętowych, budowa okrętów i statków oraz elektrotechnika okrętowa. Początki ZCE to rok 1946, kiedy na terenie Fabryki Mechanizmów Samochodowych „Polmo” powołana została Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Inżynierii-Ursus, później przekształcona w Zasadniczą Szkołę Metalową. Drugi człon szkoły wywodzi się z „Huty Szczecin”. 4 grudnia 1947 roku powołano Gimnazjum Przemysłowe Zakładów Hutniczych-Szczecin, przekształcone następnie w Zasadniczą Szkołę Hutniczo-Metalową. W 1954 roku włączono Zasadniczą Szkołę Metalową do siedziby Zasadniczej Szkoły Hutniczo-Metalowej powstałej przy Hucie, która odtąd występuje pod nazwą Zasadniczej Szkoły Metalowej. ZSTiM w latach 70-tych jeszcze jako Technikum Budowy Okrętów kształciło również cudzoziemców m.in. Kubańczyków i Tunezyjczyków. W 1975 roku powstało 3-letnie Średnie Studium Zawodowe o specjalnościach: zaopatrzenie i gospodarka materiałowa oraz ekonomika przemysłu. W roku 1976 technikum zostało przeniesione do budynku przy ul. Ludowej 11. W 1977 roku powstaje Policealne Studium Zawodowe o specjalności: spawalnictwo, w 1982r. – 3-letnie technikum dla absolwentów szkoły zasadniczej, a w 1991r. utworzone zostaje XV Liceum Ogólnokształcące – które wygasło w 1997 roku. W tym czasie w późniejszym ZCE w latach 1964-72 na bazie Zasadniczej Szkoły Metalowej funkcjonowało Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne o specjalności technologia obróbki skrawaniem, przygotowujące nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W 1971 roku powstaje Liceum Zawodowe dające przygotowanie w takich zawodach jak: mechanik obróbki skrawania, mechanik budowy i naprawy maszyn oraz mechanik urządzeń chłodniczych. 25 września 1975 roku zostaje zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych nr1 im. prof. Henryka Mierzejewskiego. W skład zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Metalowa, Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pracujących i Policealne Studium Zawodowe. W 1992 roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego, a z początkiem roku szkolnego 1994/95 na Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. W tym samym okresie w późniejszym ZSTiM w roku 1994 z połączenia Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów i Technikum Budowy Okrętów powstaje Zespół Szkół Budowy Okrętów. Jego siedziba mieści się na ulicy Willowej. Szkoła nadal kształci kadry dla przemysłu okrętowego, ale znacznie poszerza ofertę edukacyjną. Rozpoczął się nowy etap w działalności placówki. Zacieśniła się współpraca ze stocznią, zostały wprowadzone innowacyjne programy kształcenia zawodowego. W roku 2007 działalność rozpoczyna Technikum Morskie kształcące na potrzeby gospodarki morskiej szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Morskich..
Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań dające możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz pasji uczniów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Koła przedmiotowe:
- mechatronika (konstruowanie i programowanie robotów i urządzeń mechatronicznych),
- elektronika,
- szkolne Mini Przedsiębiorstwo.
Koła sportowe i turystyczne: -
Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne,
- Szkolne Koło Edukacji Morskiej,
- Szkolna Kompania Reprezentacyjna,
- klub nurkowy,
- sekcja kajakowa,
- sekcja koszykówki,
- sekcja piłki nożnej,
- sekcja siatkówki,
- sztuki walki.
-koło łucznicze i strzelecki
Koła artystyczne :  Zespół muzyczny (szantowy), - Teatr szkolny Vitamina.
Kontakty zagraniczne
Szkoła uczestniczy w projektach organizowanych w ramach Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Akcji e –Twinning. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyć będziemy w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus +. We współpracy z partnerami niemieckim organizujemy wyjazdy zawodoznawcze na Targi Innowacyjności Hannover Messe.
Osiągnięcia
- Nasi uczniowie są cenionymi przez pracodawców specjalistami. - Nie kształcimy bezrobotnych ze względu na dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy. - Dobre wyniki egzaminów zawodowych
Drzwi otwarte
27 marca 2019r. 10:00-16:00