Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Hoża 6, 71-699 Szczecin
Telefon
(091) 442 09 44
Fax
(091) 428 24 99
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Moskal
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Obrabiarki CNC
 • Obróbka ręczna
 • Pracownia mechatroniki
 • ZCEMiP z drona
 • Spawalnia
 • Wirtualna strzelnica dostępna dla uczniów
 • Pomagamy bardziej potrzebującym
 • W chemii wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość
 • Nie samą nauką żyje uczeń. Mural w wykonaniu uczniów ZCEMiP
Opis
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodzie:
 • ślusarz,
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechatronik
  Nasze zawody znajdują się w Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, od ubiegłego roku publikowanej na początku roku przez Ministra Edukacji Narodowej.

  PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ODBYWA SIĘ W PRACOWNIACH SZKOLNYCH ORAZ NA WYBRANYCH ZAGADNIENIACH
  U PRACODAWCÓW.

  Uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe, poznając nowoczesne technologie i materiały we współpracy z firmami stowarzyszonymi    w Zachodniopomorskim Klastrze Morskim oraz Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego. Zapewniamy wyposażenie absolwenta w wiedzę  i umiejętności zawodowe niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wiedza i umiejętności ogólnokształcące umożliwiają kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy drugiej lub w szkole branżowej II stopnia.Absolwent naszej szkoły może także zdobywać nowe kwalifikacje i tytuły zawodowe uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych również w naszej placówce.

  Zajęcia prowadzą nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, jak również współpracujący z placówką pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz praktycy - pracownicy zaprzyjaźnionych firm. Szczegóły dotyczące możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Najlepszym absolwentom gwarantujemy przeprowadzenie i pokrycie kosztów egzaminu na uprawnienia SEP oraz atrakcyjne ceny kursów spawalniczych.

   Szkoła zapewnia:

   • przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające kontynuację w szkole dla dorosłych lub branżowej szkole II stopnia,,
   • wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do zdania egzaminu zawodowego,
   • dodatkowe kursy i szkolenia poszerzajcie kompetencje absolwentów,
   • możliwość realizacji swoich zainteresowań.

   Najlepsi uczniowie mają szansę na stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce od drugiego roku nauki fundowane przez firmy współorganizujące kształcenie praktyczne w zawodach. 

   NASZE ATUTY
   • liczne zajęcia dodatkowe,
   • ujednolicona platforma zdalnego nauczania MS Teams,
   • sale lekcyjne i nowoczesne,
   • specjalistyczne pracownie zawodowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne,
   • doskonale wyposażone pracownie zajęć praktycznych i zawodowe,
   • internat (kawiarenka internetowa, bilard, siłownia),
   • stołówka z domowym jedzeniem, 
   •  hala sportowa z sauną i siłownią,
   • pełnowymiarowe piłkarskie boisko trawiaste,
   • bieżnia lekkoatletyczną 400 m,
   • kort tenisowy,
   • boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni 30x60 m,
   • siłownia zewnętrzną,
   • opieka pielęgniarki,
   • biblioteka (wypożyczalnia i czytelnia z dostępem do Internetu),
   • internet bezprzewodowy,
   • radiowęzeł,
   • dobre wyniki egzaminów zewnętrznych,
   • dzięki współpracy z renomowanymi firmami kształcimy specjalistów cenionych na polskim i unijnym rynku pracy,
   • pozyskujemy środki na wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje (zawodowe i umiejętności kluczowe) oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej biorąc udział w licznych projektach finansowanych przez Unię Europejską -
   • dogodny dojazd.


   Zapraszamy do zapoznania się z oferta naszej szkoły i profil FB

   Oferta
   w przygotowaniu
   Dojazd

   Bezpośrednio przy szkole zatrzymują się autobusy linii:

   • na ulicy BOGUMIŃSKIEJ: 58, 59, 63, 101, 107, F
   • na ulicy HOŻEJ: A


   Przykładowy dojazd:

   Załom - linia pośpieszna "C"- pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59)

   Dworzec Główny – tramwaj nr 3 – plac Rodła- Hoża (101, 107, 59)

   Pomorzany – tramwaj linii 12 - Matejki – Hoża (101, 107, 59)

   Pogodno – linia 53 - Kołłątaja – Hoża (linia 63)

   Niebuszewo – tramwaj linii 12 lub 2 - pl. Rodła – Hoża (101, 107, 59) lub linia 63

   Police - 101 i 107 – Hoża

   Historia

     Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
    jest publiczną placówką oświatową od ponad 70 lat związaną ze szkodnictwem zawodowym wspierającym rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego.

    Dziedziczymy tradycje dwóch liczących się na mapie edukacyjnej Szczecina szkół technicznych, których absolwenci byli i są do tej pory wysoko cenieni na rynku pracy:

     • Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego (dawna „Metalówka”) oraz
     • Zespołu Szkół Technicznych i Morskich (spadkobierca tradycji Technikum Budowy Okrętów).


     Korzenie obu placówek sięgają wczesnych lat powojennych.

     Dla Zespołu Szkół Technicznych i Morskich  jest to rok 1949, kiedy to 1 stycznia powstaje Publiczna Średnia Szkoła Metalowa, która miała wykształcić wykwalifikowanych pracowników dla szczecińskiej stoczni.Młodzież i dorośli zdobywali wiedzę w 2 i 3-letniej przyzakładowej szkole zasadniczej w zawodach: ślusarz wyposażenia, ślusarz kadłubowy i ślusarz maszyn okrętowych. W roku 1958 powstaje technikum wieczorowe, a po 3 latach w 1961 roku młodzieżowy wydział Technikum Budowy Okrętów, kształcący początkowo w specjalnościach: montaż maszyn i urządzeń okrętowych oraz budowa kadłubów okrętowych; w dalszych latach: budowa maszyn i urządzeń okrętowych, budowa okrętów i statków oraz elektrotechnika okrętowa.

     Początki Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego  to rok 1946, kiedy na terenie Fabryki Mechanizmów Samochodowych „Polmo” powołana została Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Inżynierii-Ursus, później przekształcona w Zasadniczą Szkołę Metalową. Drugi człon szkoły wywodzi się z „Huty Szczecin”. 4 grudnia 1947 roku powołano Gimnazjum Przemysłowe Zakładów Hutniczych-Szczecin, przekształcone następnie w Zasadniczą Szkołę Hutniczo-Metalową. W 1954 roku włączono Zasadniczą Szkołę Metalową do siedziby Zasadniczej Szkoły Hutniczo-Metalowej powstałej przy Hucie, która odtąd występuje pod nazwą Zasadniczej Szkoły Metalowej. ZSTiM w latach 70-tych jeszcze jako Technikum Budowy Okrętów kształciło również cudzoziemców m.in. Kubańczyków i Tunezyjczyków. W 1975 roku powstało 3-letnie Średnie Studium Zawodowe o specjalnościach: zaopatrzenie i gospodarka materiałowa oraz ekonomika przemysłu. W roku 1976 technikum zostało przeniesione do budynku przy ul. Ludowej 11. W 1977 roku powstaje Policealne Studium Zawodowe o specjalności: spawalnictwo, w 1982r. – 3. letnie technikum dla absolwentów szkoły zasadniczej, a w 1991r. utworzone zostaje XV Liceum Ogólnokształcące – które wygasło w 1997 roku. W tym czasie w późniejszym ZCE w latach 1964-72 na bazie Zasadniczej Szkoły Metalowej funkcjonowało Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne o specjalności technologia obróbki skrawaniem, przygotowujące nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W 1971 roku powstaje Liceum Zawodowe dające przygotowanie w takich zawodach jak: mechanik obróbki skrawania, mechanik budowy i naprawy maszyn oraz mechanik urządzeń chłodniczych. 25 września 1975 roku zostaje zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych nr1 im. prof. Henryka Mierzejewskiego.
     W skład zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła Metalowa, Liceum Zawodowe, Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pracujących i Policealne Studium Zawodowe. W 1992 roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego, a z początkiem roku szkolnego 1994/95 na Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne.

     W tym samym okresie w późniejszym ZSTiM w roku 1994 z połączenia Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów i Technikum Budowy Okrętów powstaje Zespół Szkół Budowy Okrętów. Jego siedziba mieści się na ulicy Willowej. Szkoła nadal kształci kadry dla przemysłu okrętowego, ale znacznie poszerza ofertę edukacyjną. Rozpoczął się nowy etap w działalności placówki. Zacieśniła się współpraca ze stocznią, zostały wprowadzone innowacyjne programy kształcenia zawodowego. W roku 2007 działalność rozpoczyna Technikum Morskie kształcące na potrzeby gospodarki morskiej szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Morskich.

     Absolwentami obu placówek są szanowani obywatele Szczecina, naukowcy, kapitanowie żeglugi wielkiej. 


     Koła zainteresowań

      Szkoła daje możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz pasji uczniów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

      Koła zainteresowań 

       • informatyka (grafika komputerowa, kurs Arduino  i inne wg zainteresowań bieżących uczniów),
       • programowanie w Python,
       • grafika komputerowa,
       • mechatronika (konstruowanie i programowanie robotów i urządzeń mechatronicznych),
       • koło elektroniczne,
       • szkolny radiowęzeł,
       • szkolne koło wolontariatu Humanus.

       Koła sportowe i turystyczne: 
       • Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawczo,
       • sekcja koszykówki,
       • sekcja piłki nożnej,
       • sekcja siatkówki,
       • koło łucznicze i strzeleckie.

       Koła artystyczne 

       • zespół muzyczny Harpunnik,
       • teatr szkolny Vitamina.


       Kontakty zagraniczne
       Szkoła uczestniczy w projektach organizowanych w ramach:
       • Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży,
       • Akcji e –Twinning,
       • Erasmus +.
       W kolejnym roku szkolnym uczestniczyć kontynuować będziemy realizację praktyk zawodowych w ramach  programu Erasmus + w: Hiszpanii, Niemczech, Grecjii . We współpracy z partnerami niemieckim organizujemy wyjazdy zawodoznawcze na Targi Informatyki i Telekomunikacji CeBit do Hannoweru oraz Targi Innowacyjności Hannover Messe.

       Osiągnięcia

       - Nasi uczniowie są cenionymi przez pracodawców specjalistami.

       - Nie kształcimy bezrobotnych ze względu na dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy.

       - Dobre wyniki egzaminów zawodowych

       Drzwi otwarte

       Prowadzimy raz w miesiącu Dni Otwarte w formie warsztatów, na które zapraszamy zarówno grupy jak i osoby indywidulane. Najbliższy termin  5 kwietnia 2023r.  Wszystkie informacje o dniach otwartych umieszczać będziemy na naszej stronie www.  Zapraszamy do jej śledzenia. 


       Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkania indywidualne po uprzednim ustaleniu terminu - kontakt z numerem telefonu: 91 44 20 933

       Zakres wiekowy
       15-18
       Zajęcia pozalekcyjne
       Zainteresowanym uczniom zapewniamy :

       1. bezpłatne  kursy kwalifikacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej:
               - spawalnicze,
               - kurs operatora wózków widłowych
               - zakończone egzaminem czeladniczym kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
       1. kurs eksploatacyjny SEP,
       2.   SolidWorsk i AutoCad
       3.  kurs modelowania w systemie MTS,
       4.  kurs technik wysokościowych i alpinistycznych - Alpinista Przemysłowy,
       5.  kursy informatyczne ECDL i inne poszerzające kompetencje informatyczne,
       6.  bezpłatne kursy kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie drugiego zawodu w trakcie trwania nauki lub bezpośrednio po jej zakończeniu,
       7. zajęcia na kursach w ramach Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji/
       Współpraca z pracodawcami
       Współpracujemy z ponad 20 firmami zrzeszonymi w klastrach:
       • Zachodniopomorskim Klastrze Morskim,
       • Klastrze Morskim Pomorza Zachodniego - jesteśmy członkiem klastra,
       a także:
       • Grupą Azoty Police,
       • Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
       Dzięki tej współpracy uczniowie odbywają praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach, zdobywają dodatkowe kwalifikacje potrzebne w przyszłości na  rynku pracy. Uczniowie mają możliwość poznawać rzeczywiste warunki pracy i nowe technologie wykorzystywane w procesie produkcji. 
       Pracodawcy uczestniczą w modyfikowaniu programów nauczania  i pomagają wyposażyć warsztaty szkolne.  Fundują nagrody dla wyróżniających się uczniów. 
       Współpraca z uczelniami wyższymi
       Współpracujemy z licznymi uczelniami wyższymi. Są to między innymi:

       • Politechnika Morska w Szczecinie,
       • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - patronat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
       • Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum,
       • Uniwersytet Szczeciński,
       • Uniwersytet Morski w Gdyni,
       • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. 
       Adres email IODO
       iod@spnt.pl
       Telefon IODO
       +48 91 85 22 093.
       Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
       Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie - Szczecin, ul. Hoża 6
       Telefon jednostki przetwarzającej dane
       91 44 20 933
       E-mail jednostki przetwarzającej dane
       sekretariat@zcemip.edu.pl