Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin
Telefon
91 422 03 43, 91 422 52 34
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Agnieszka Jaksim
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Opis
Szkoła posiada wieloletnią tradycję kształcenia specjalistów w zawodach związanych z budownictwem i na potrzeby szeroko rozumianego budownictwa z przybliżeniem do dualnego systemu kształcenia- szkoła i przedsiębiorstwo. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego proponuje kształcenie w zawodach: - monter sieci i instalacji sanitarnych - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Atutem naszej szkoły są nowocześnie wyposażone pracownie ćwiczeń praktycznych - Pracownia technologii robót wykończeniowych w budownictwie, Pracownia murarsko-tynkarska, Pracownia sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, pracownie przedmiotowe, multimedialne, Pracownie nauki języków obcych zawodowych, pracownie językowe, które zapewniają naszym uczniom wysoki poziom teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego. Szkoła posiada akredytację jako Ośrodek Egzaminacyjny do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe, poznając nowoczesne technologie i materiały w ramach współpracy z firmami branży budowlanej z kraju i z zagranicy. Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 posiada kwalifikacje umożliwiające praktyczne wykonywanie zawodu oraz dające prawo do kontynuowania nauki w liceum lub formach kursowych. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie absolwent może ubiegać się o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, które pozwolą mu osiągnąć tytuł technika. O jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole świadczy fakt, że uczniowie corocznie zostają laureatami Turnieju Budowlanego - Złota Kielnia i innych. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej (teraz Branżowej Szkoły I stopnia) są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego Kierunki kształcenia Rekrutacja 2022
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
dojazd tramwajami nr 1, 4, 5, 11, 12 do pl. Grunwaldzkiego lub tramwajami 2, 3, 12 do ulicy Rajskiego (przy przejściu podziemnym)
Historia
Historia Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie zaczyna się od 15 grudnia 1947r. Głównym celem szkoły było kształcenie rzemieślników, o specjalnościach z zakresu budownictwa, geodezji, instalacji sanitarnych, budownictwa drogowo-mostowego oraz dokumentacji budowlanej i prefabrykacji. Od 1992r. szkoła, tworzy swoje nowe oblicze, wychodząc naprzeciw reformie oświaty i potrzebom krajowego i zagranicznego rynku pracy. Wprowadzono wiele atrakcyjnych i unikalnych zawodów. Zgonie z potrzebami kształcenia warsztaty szkolne przekształciły się w Pracownię Ćwiczeń Praktycznych, nowocześnie wyposażonych, w których uczniowie kształcą swoje umiejętności zawodowe praktyczne i teoretyczne, zdobywając wiedzę ułatwiającą im wejście na wymagający i konkurencyjny rynek zawodowy. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie wszechstronnych zainteresowań poprzez liczne zajęcia pozalekcyjne i bogatą ofertę kół zainteresowań. ZSB ma swój niepowtarzalny klimat, który tworzą uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. Szkoła wykształciła ponad 16 tyś absolwentów. Aktualnie w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego wchodzi: 5-letnie Technikum Zawodowe Nr 1, 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, Internat i Pracownie Ćwiczeń Praktycznych. ZSB odnosił i odnosi sukcesy w wielu dziedzinach swojej działalności, czego dowodem jest wyróżnienie nadane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Budownictwa Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w postaci Statuetki za wychowanie i wykształcenie wielu pokoleń młodzieży dla polskiego budownictwa,. Szkoła posiada Certyfikat - Zachodniopomorska Szkoła Jakości, w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, szkoła zajmuje znaczące miejsce w mieście Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim i w kraju.
Koła zainteresowań
W zależności od zainteresowań ponad przedmiotowych uczniów, ich umiejętności w szkole działają koła, które dają możliwość realizacji indywidualnych uzdolnień i rozwoju pasji: - Koła przedmiotowe, - Klub Europejski, - Zajęcia turystyczno – krajoznawcze - Koło fotograficzne - Zespół muzyczny - Wolontariat - Koła sportowe: lekkoatletyka, piłka ręczna chłopców, piłka siatkowa chłopców, piłka koszykowa chłopców, piłka nożna chłopców Uczniowie szkoły chętnie uczestniczą w akcjach na rzecz środowiska lokalnego i na potrzeby kraju.
Kontakty zagraniczne
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie współpracuje ze szkołami i ośrodkami z Niemiec, w tym także realizuje projekty dotyczące praktyk zawodowych, wymiany zawodowej młodzieży i nauczycieli, doskonalenia języka obcego zawodowego, podnoszenia jakości oferty edukacyjnej szkoły, a także doposażenia pracowni przedmiotowych i zawodowych
Osiągnięcia
Laureaci i finaliści: - Turnieju Złota Kielnia - Ogólnopolskiego Programu Wiedzy o BHP w Budownictwie - Konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" - organizowanego przez PIP w Szczecinie - Międzyszkolnych Zawodów Sportowych (m. Szczecina, województwa i zawodach ogólnopolskich) Wysoka zdawalność 100 % egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez uczniów szkoły świadczy o wysokiej jakości kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych. Szkoła posiada uprawnienia do przeprowadzania Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i praktycznej we wszystkich kształconych zawodach.
Drzwi otwarte

Dni otwarte odbędą się w dniach:

 • 21 kwietnia 2022 r. w godz. 15.30-18.00
 • 27 maja 2022 r. w godz. 15.30-18.00

istnieje możliwość umówienia się na spotkanie wg indywidualnego harmonogramu- zapraszamy do kontaktu: szkola@zsb.szczecin.pl, tel.: 91 422 03 43.

Podczas spotkania nasi Goście będą mieli okazję do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie na rok szkolny 2022/2023.


Poznaj swoją nową szkołę!

Zainwestuj w siebie!

Buduj z nami swoją przyszłość!

Bardzo liczymy na Państwa obecność.