Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XVIII Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Hoża 3, 71-699 Szczecin
Telefon
91 44 20 901
Fax
91 44 20 901
E-mail
Strona www
Dyrektor
Edyta Czajkowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Inauguracja akcji Charytatywnej "Iskierka Radości" 2018
  • 100 lat Niepodległa
  • Odsłonięcie muralu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
Opis

Pragniesz osiągać sukcesy i zachować zdrową równowagę między nauką, działaniem i zabawą? Wybierz XVIII LO. Nasza szkoła gwarantuje Tobie wszechstronny rozwój. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów, XVIII Liceum Ogólnokształcące uruchomiło klasy o następujących profilach:

- sportowym;

- humanistycznym;

- biomedycznym; 

- ekonomicznym;

Podczas realizacji kształcenia w powyższych profilach stawiamy na profesjonalną współpracę z najważniejszymi szczecińskimi uczelniami, placówkami kulturalnymi oraz partnerami sportowymi. Do naszych partnerów należą:

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

- Uniwersytet Szczeciński;

- TVP Szczecin;

- szczecińskie teatry;

- UKS Osiemnastka;

- KS Stal Szczecin oraz Centrum Żeglarskie;

- Stowarzyszenie POLITES;

W XVIII LO znajdziesz niepowtarzalny klimat. Zrealizujesz swoje uzdolnienia w różnych obszarach. Doświadczysz przyjaźni na całe życie, życzliwości i otwartości ze strony nauczycieli i pracowników szkoły. XVII LO to po prostu szkoła z charakterem. Tradycją XVIII LO jest prężnie działający wolontariat. Nasi uczniowie z zaangażowaniem i wrażliwością biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę. W tym roku odbyła się już 18. Edycja "Iskierki Radości", która swoim zasięgiem objęła również i inne szkoły. Przez te 18 lat pomogliśmy już setkom, a może nawet i tysiącom dzieci! Wspieraliśmy tych, którzy potrzebowali tej pomocy najbardziej: uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, domy dziecka, pogotowia rodzinne i opiekuńcze, nieśliśmy również iskierkę radości samotnym i opuszczonym (http://www.iskierkaradosci.pl/). Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariusza pod patronatem Stowarzyszenia POLITES współpracują ze świetlicami środowiskowymi, szczecińskimi hospicjami i szpitalami dziecięcymi. Dla pierwszoklasistów organizujemy tematyczne obozy adaptacyjne, w których biorą udział również uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół z Czech, Niemiec i Francji. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, rozwijających pasję, wiedzę i umiejętności. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą co roku w projektach i programach międzynarodowych. Uczniowie klas pierwszych mogą uczęszczać na zajęcia z żeglarstwa i zdobywać patenty żeglarskie (dające prawo prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych bez ograniczeń). Posiadacze patentów są uprzywilejowani przy naborze do pracy w służbach mundurowych. Staramy się także o poszerzanie horyzontów naszych uczniów, organizując w czasie wolnym wyjścia do teatrów, kin i muzeów. Dbamy o rozwój umysłowy i fizyczny uczniów. Baza naszej szkoły:

- bogate zaplecze audiowizualne i wyposażenie sal lekcyjnych (tablice interaktywne, projektory multimedialne, rzutniki, kamery, bezprzewodowa sieć WiFi;

- pracownia komputerowa;

- pracownia multimedialna do nauki języków obcych;

- bogato wyposażona biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi;

- multifunkcyjny kompleks sportowy;

- sala gimnastyczna oraz siłownia;

- opieka medyczna i stomatologiczna;

- uczniowskie szafki.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych profili na głównej stronie naboru oraz na http://lo18.szczecin.pl/wstep_lo18.pdf .

Adres XVIII LO

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po gimnazjum

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po szkole podstawowej

Dojazd XVIII LO

Lokalizacja XVIII LO

Akcja charytatywna Iskierka Radości


Oferta
Dojazd
z Centrum linie 101, 107, 58, 59, F (pl. Rodła), ze Skolwina linia 63, z Polic linie 101, 107, F
Historia

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespół Szkół nr 5 zostało powołane 1 września 1998 r., jednak korzenie szkoły sięgają lat 60. Wówczas placówka nosiła nazwę ZSZ Szczecińskiej Stoczni Remontowej, a działalność swoją rozpoczęła 1.09.1961 r. Siedziba szkoły mieściła się w budynku dzisiejszej SP nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej, a następnie w budynku przy u. Grzymińskiej. Od roku 1974 szkoła umiejscowiona jest przy ul. Hożej 3. 11 maja 1974 r. szkole nadano imię Józefa Wybickiego, zaś w 1986 r. uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą patronowi szkoły. W skład ZS nr 5 początkowo wchodziło XVIII LO i I LT, które 1.09.2002 r. zostało przemianowane na XV LP. Od 1.09. 2001 r. w ZS nr 5 powstała nowa placówka - Gimnazjum nr 43. 30.09.2011 r. szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia.

Od 1 września 2019 roku, po wygaszeniu Gimnazjum nr 43, Zespół Szkół nr 5 zostanie przekształcony w XVIII Liceum Ogólnokształcące.

Koła zainteresowań

• Koło dziennikarskie: Maniak, Osiemnastka.szczecin.pl

• Koło historyczne „Herodot” (współpraca z Kołem Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich) ,

• Koło matematyczno - fizyczne, • Szkolny Klub Europejski,

• Szkolny Klub Wolontariusza, • Grupa „Teatralna 18.”,

• Uczniowski Klub Sportowy „Osiemnastka”

• SKS – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

• SKS – żeglarstwo,

• SKS – koszykówka dziewcząt i chłopców,

• SKS – piłka nożna dziewcząt i chłopców,

• SKS – lekkoatletyka i tenis stołowy,

• fakultety dla maturzystów,

• konsultacje przedmiotowe, • programy projakościowe.

Kontakty zagraniczne
W dobie Europy bez granic, dostępności zewnętrznych środków finansowych, nie tylko europejskich, realizowanie projektów wymian międzynarodowych staje się nieodzownym elementem oferty edukacyjnej atrakcyjnej szkoły. Od lat ściśle współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Litwy i Norwegii w ramach programu Erasmus +, Funduszu Stypendialno - Szkoleniowego, Polsko-Litewskiego oraz Polsko-Ukraińskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Realizujemy projekty o tematyce europejskiej, społecznej, artystycznej i sportowej dzięki którym rozwijane są kompetencje językowe, informatyczne, prospołeczne i obywatelskie. Uczniowie zwiedzają kraje partnerskie, poznają inne kultury i nawiązują długotrwałe przyjaźnie.
Osiągnięcia

Rok szkolny 2018/2019

Mistrzostwo Szczecina w Piłce Siatkowej Dziewcząt

Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Juniorek


Rok szkolny 2017/2018

I Miejsce w Mistrzostwach Szczecina w Piłce Siatkowej Dziewcząt

II Miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady  w Siatkówce Plażowej Dziewcząt

III Miejsce w Mistrzostwach Szczecina w Piłce Nożnej Dziewcząt

I Miejsce w Koszykówce Klas I Dziewcząt

I Miejsce w Piłce Nożnej Klas I Chłopców


Osiągnięcia z lat ubiegłych

1) Szkolny Pulitzer 2014 i 2016, 2017 dla szkolnej gazety „Maniak”

2) Nominacja do Pulitzera 2015 i 2016, 2017 dla szkolnej gazety "Maniak"

3) „Certyfikat Bezpieczna Szkoła” (I miejsce)

4) Finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Ortograficznego

5) Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie

6) III miejsce w Powiatowym Konkursie Sztuk Teatralnych

7) I miejsce w IX Archidiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym o Tematyce Religijnej

8) I miejsce na Festiwalu Kół Zainteresowań „Moje Pasje” dla grupy „Teatralna 18-stka”

9) I miejsce na Festiwalu Kół Zainteresowań „Moje Pasje” dla Szkolnego Koła: „Fizyka na wesoło i poważnie”

10) Lider Wolontariatu dla Szkolnego Klubu Wolontariusza

11) I miejsce w Konkursie Lingwistycznym „Język i Obyczaje znam – więc wygrywam”

12) Spektakl „Szczecińskie rendez vous” w ogólnopolskim finale internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych

13) II miejsce w przeglądzie małych form teatralnych: "NIE ZAŻYWAM - TO WYGRYWAM"

14) 3 miejsce w międzyszkolnym konkursie informatycznym w języku angielskim Największe osiągnięcia sportowe na przestrzeni ostatnich 3 lat: 2016/2017 II miejsce w Mistrzostwach Szczecina w Piłce Nożnej Dziewcząt Drużyna siatkarska dziewcząt XVIII LO zajęła II miejsce w 1/4 finału Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt. XVIII Liceum Ogólnokształcące Mistrzem Szczecina w Licealiadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt 2015/2016 III miejsce XVIII Liceum Ogólnokształcącego w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Szczecin w roku szkolnym 2015/2016 drużyna XVIII LO zajęła I miejsce w regionalnej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt i zakwalifikowała się do finału Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt Mistrzostwo Szczecina w Piłce Siatkowej Dziewcząt III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin 2014/2015 III miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych Mistrzostwo Szczecina w Piłce Siatkowej Dziewcząt II i III miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Piłce Siatkowej Plażowej Finalistki Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Plażowej II miejsce w Mistrzostwach Szczecina w Piłce Nożnej Dziewcząt III miejsce w Wiosennych Biegach o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin

Drzwi otwarte
11.05.2019 r.