Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna
Zespół szkół
Adres
ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
Telefon
91-4834-276
Fax
91-48691-06
E-mail
Strona www
Dyrektor
ks. Mariusz Witkowski
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Opis

    Branżowa Szkoła I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie z Inspektorią w Pile, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu w pięknym otoczeniu drzew, z dala od głośnego centrum Szczecina, na skraju najpiękniejszego i największego cmentarza w Europie.

Budynek szkoły jest bardzo ładny, przestronny,   o nowoczesnej linii architektonicznej. Cały teren szkoły jest ogrodzony, a szkoła jest zamknięta i monitorowana, co zapewnia bezpieczeństwo naszym uczniom.

    Szkolny program wychowawczy ,, Drogowskazy życia” oparty na systemie wychowawczym Św. J. Bosko nastawiony jest na pełny rozwój ucznia, nie tylko intelektualny, ale również duchowy, moralno-etyczny, społeczny i psychofizyczny. Najważniejsze trzy filary salezjańskiego wychowania to : Miłość , Religia, Rozum. Szkoła wychowuje zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na moralności chrześcijańskiej. Poprzez wypracowany stały, przyjazny ale konsekwentny system wymagań szkoła wpaja uczniom zasady moralnego, dobrego wychowania i przygotowuje do dalszego życia dobrego chrześcijanina i obywatela współczesnego świata.

Uczniowie w naszym szkole od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą, a nauczanie odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Wielką zaletą szkoły są mało liczne klasy. Niewielka liczba uczniów w klasie zapewnia bezpośredni i ciągły kontakt z nauczycielem i możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Większość naszych absolwentów stało się prawdziwymi pasjonatami sztuki stolarskiej. Zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8.00 do godz. 15.20, zajęcia warsztatowe – w systemie zmianowym I zmiana 8.00 – 13, II zmiana 14.00 – 19. Po obowiązkowych zajęciach uczniowie mogą korzystać z konsultacji, fakultetów i uczestniczyć w zajęciach kół przedmiotowych. Ramowy program nauczania proponowany przez MEN został poszerzony o dodatkowe godziny z matematyki, informatyki oraz z zajęć praktycznych. Szkoła w porozumieniu z Izba Rzemieślniczą organizuje co roku egzaminy czeladnicze, które nasi uczniowie zdają bardzo dobrze. Uczniowie w nowoczesnej  pracowni komputerowej uczą się projektowania mebli i wizualizacji projektów. Dzięki corocznemu udziałowi w projektach unijnych uczniowie z wysokimi osiągnieciami edukacyjnymi maja szansę otrzymania stypendium.  W ramach poszerzenia praktycznej wiedzy organizowane są wyjazdy do zakładów produkcyjnych z branży drzewnej. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną – profesjonalnie wyposażone warsztaty szkolne, pracownię komputerową, piękną halę sportową, siłownie i wiele sal dydaktycznych wyposażonych według najnowszych standardów. Uczniowie mogą korzystać z wynajmowanego basenu. W szkole znajduje się stołówka, sklepik szkolny, automaty z gorącymi napojami i słodyczami. Uczniowie mają zapewniona opiekę ze strony pielęgniarki i pedagoga szkolnego. Oprócz nauki czeka na uczniów wiele atrakcji –wyjazdy na obozy narciarskie, rajdy rowerowe, rozgrywki sportowe itp. Adres naszej strony internetowej 

Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. Ku Słońcu – bezpośrednio za cmentarzem na trasie w kierunku Mierzyna, Lubieszyna. Dojazd z centrum - tramwajem nr 8 – przystanek Szkoły Salezjańskie za trzecią bramą Cmentarza Centralnego lub autobusem 67, 53, 60 do ronda ks. Gierosa.
Historia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa obecnie Branżowa Szkoła I stopnia była pierwszą szkołą jaka powstała w wielkim obecnie już kompleksie szkół salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Głównym budowniczym Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124 był salezjanin, ks. Lucjan Gieros - charyzmatyczny kapłan i społecznik, oddany całkowicie pracy wychowawczej z młodzieżą, budowniczy naszych Szkół. 13 maja 1992 r. rozpoczęła się budowa salezjańskiego kompleksu przy ul. Ku Słońcu W 1994 roku w pierwszym wybudowanym budynku rozpoczęto pracę edukacyjną. Gmach służył głównie jako obiekt warsztatowy. Sale warsztatowe mieściły się na parterze, wyżej było kilka klas oraz kaplica, służąca także okolicznym mieszkańcom. W dużych przestronnych, znakomicie wyposażonych warsztatach szkolnych stolarskiego fachu uczyli się adepci stolarstwa. W 1997 roku - czwartym roku działalności stolarskiej szkoły zawodowej powstało Technikum. W 1995 roku oddano do użytku część bursy, a w 1998 roku po dwóch latach budowy dysponowano już nowym budynkiem szkolnym. W 2002 roku ukończono także halę sportową i rozpoczęto budowę nowego budynku przylegającego i należącego obecnie do szkoły. Gimnazjum koedukacyjne powstało w 2001 roku, a w roku 2003 powstało też liceum ogólnokształcące. Szkoła została rozbudowana. Obecnie w zespole szkół działa ośmioletnia szkoła podstawowa , liceum ogólnokształcące oraz szkoły : branżowa I i II stopnia, a także technikum drzewne. Po ukończeniu powstających obiektów prowadzono dalszą adaptacje terenu – wybudowano piękną kaplicę, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom .Teren przyszkolny to : kilka placów gier,  korty tenisowe, dwa boiska do siatkówki i jedno do koszykówki. 

Koła zainteresowań
Oferta kół zainteresowań jest zależna od potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczniów. Działają: koła przedmiotowe: matematyczne, biologiczne, chemiczne , fizyczne, informatyczne - ECDL , koło teatralne, szachowe, modelarskie, snycerskie, zespół wokalny, SKS- różnorodne zajęcia , basen, zajęcia indywidualne w tym z uczniem zdolnym i mającym trudności, zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konsultacje nauczycielskie chętnych.
Kontakty zagraniczne
23 czerwca 2005 roku nasza szkoła podpisała z gminą Freihung /Niemcy/ trójstronną umowę o współpracy. Założenia projektu są bardzo czytelne. Projekt ten poprzez swoje coroczne akcje ma na celu wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania „budowaniem wspólnej i wypełnionej pokojem Europy”. Nasi uczniowie w ramach tego polsko-niemieckiego projektu „Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz” wyjeżdżali do Niemiec, Holandii Francji. Co roku dodatkowo odbywa się wycieczka zagraniczna. Uczniowie systematycznie poznają Europę - zwiedzili Włochy, Hiszpanię, Francję, Anglię. Coroczne wyjazdy turystyczno – naukowe do Berlina mające na celu dokładne poznanie kultury naszych sąsiadów. Uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez obcokrajowców w ramach projektu International School – AISEC.
Osiągnięcia

Dużym sukcesem szkoły jest realizacja projektów unijnych. Szkoła zrealizowała już 5 projektów – „Nowa jakość nauczania zawodu w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie” oraz „ Szkoła kompetencji zawodowych – wysoka jakość nauczania zawodu w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie”. Obecnie realizuje 6 projekt „Podnoszenie jakości nauczania zawodu w Szkołach Salezjańskich”.

Dużym sukcesem są organizowane co roku wspólnie z Izbą Rzemieślniczą egzaminy czeladnicze owocujące bardzo dobrą zdawalnością naszych uczniów. Uczniowie zdobywają pierwsze lokaty w organizowanych już po raz 20 Międzynarodowym Konkursie Stolarskim oraz wysokie miejsca w Konkursie Stolarskim w Berlinie. Największym sukcesem szkoły jest to, że nasi absolwenci są wysokiej klasy fachowcami , poszukiwanymi na rynku pracy.

Współpraca z pracodawcami

Uczniowie szkoły branżowej, dzięki doskonale wyposażonym warsztatom szkolnym mają możliwość odbycia obowiązkowych praktyk na terenie tychże warsztatów, pod okiem profesjonalistów.

Uczniowie ostatnich klas wraz z opiekunami biorą udział w targach pracy, gdzie mają możliwość kontaktu z ewentualnymi pracodawcami.