Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna
Zespół szkół
Adres
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
Telefon
914834276
E-mail
Strona www
Dyrektor
ks. Mariusz Witkowski
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Opis

    Branżowa Szkoła I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Wojciecha w Pile, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu w pięknym otoczeniu drzew, z dala od głośnego centrum Szczecina, na skraju najpiękniejszego i największego cmentarza w Europie.

    Budynek szkoły jest bardzo ładny, przestronny, o nowoczesnej linii architektonicznej. Cały teren szkoły jest ogrodzony, a szkoła jest zamknięta i monitorowana, co zapewnia bezpieczeństwo naszym uczniom.

    Szkolny program wychowawczy ,,Drogowskazy życia” oparty na systemie wychowawczym Św. J. Bosko nastawiony jest na pełny rozwój ucznia, nie tylko intelektualny, ale również duchowy, moralno-etyczny, społeczny i psychofizyczny. Najważniejsze trzy filary salezjańskiego wychowania to: Miłość, Religia, Rozum. Szkoła wychowuje zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na moralności chrześcijańskiej. Poprzez wypracowany stały, przyjazny ale konsekwentny system wymagań szkoła wpaja uczniom zasady moralnego, dobrego wychowania i przygotowuje do dalszego życia dobrego chrześcijanina i obywatela współczesnego świata.

    Uczniowie w naszej szkole od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą, a nauczanie odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Wielką zaletą szkoły są mało liczne klasy. Niewielka liczba uczniów w klasie zapewnia bezpośredni i ciągły kontakt z nauczycielem i możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Większość naszych absolwentów stało się prawdziwymi pasjonatami sztuki stolarskiej. Zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8.00 do godz. 15.25, zajęcia warsztatowe – w systemie zmianowym: I zmiana 8.00 – 13.00, II zmiana 14.00 – 18.00. Po obowiązkowych zajęciach uczniowie mogą korzystać z konsultacji, fakultetów i uczestniczyć w zajęciach kół przedmiotowych. Ramowy program nauczania MEN został poszerzony o dodatkowe godziny z matematyki, informatyki oraz z zajęć praktycznych. Szkoła w porozumieniu z Izba Rzemieślniczą organizuje co roku egzaminy czeladnicze, które nasi uczniowie zdają bardzo dobrze. Uczniowie w nowoczesnej pracowni komputerowej uczą się projektowania mebli i wizualizacji projektów. Dzięki corocznemu udziałowi w projektach unijnych uczniowie z wysokimi osiągnieciami edukacyjnymi mają szansę otrzymania stypendium. W ramach poszerzenia praktycznej wiedzy organizowane są wyjazdy do zakładów produkcyjnych z branży drzewnej. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną – profesjonalnie wyposażone warsztaty szkolne, pracownię komputerową, piękną halę sportową, siłownie i wiele sal dydaktycznych wyposażonych według najnowszych standardów. Uczniowie mogą korzystać z wynajmowanego basenu. W szkole znajduje się stołówka, sklepik szkolny, automaty z gorącymi napojami i słodyczami. Uczniowie mają zapewnioną opiekę ze strony pielęgniarki, pedagoga i psychologa szkolnego. Oprócz nauki czeka na uczniów wiele atrakcji – wyjazdy na obozy narciarskie, rajdy rowerowe, rozgrywki sportowe itp.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. Ku Słońcu – bezpośrednio za cmentarzem na trasie w kierunku Mierzyna, Lubieszyna. Dojazd z centrum - tramwajem nr 8 – przystanek Szkoły Salezjańskie za trzecią bramą Cmentarza Centralnego lub autobusem 67, 53, 60 do ronda ks. Gierosa.
Historia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a obecnie Branżowa Szkoła I stopnia była pierwszą szkołą powstałą w wielkim kompleksie Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Głównym budowniczym Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124 był Salezjanin, ks. Lucjan Gieros - charyzmatyczny kapłan i społecznik, oddany całkowicie pracy wychowawczej z młodzieżą, budowniczy naszych Szkół. 13 maja 1992 r. rozpoczęła się budowa salezjańskiego kompleksu przy ul. Ku Słońcu. W 1994 roku w pierwszym wybudowanym budynku rozpoczęto działalność edukacyjną. Gmach służył głównie jako obiekt warsztatowy. Sale warsztatowe mieściły się na parterze, wyżej było kilka klas oraz kaplica, służąca także okolicznym mieszkańcom. W dużych, przestronnych, znakomicie wyposażonych warsztatach szkolnych stolarskiego fachu uczyli się adepci stolarstwa. W 1997 roku - czwartym roku działalności stolarskiej szkoły zawodowej powstało Technikum. W 1995 roku oddano do użytku część bursy, a w 1998 roku po dwóch latach budowy dysponowano już nowym budynkiem szkolnym. W 2002 roku ukończono także halę sportową i rozpoczęto budowę nowego budynku przylegającego i należącego obecnie do szkoły. Gimnazjum koedukacyjne powstało w 2001 roku, a w roku 2003 -  liceum ogólnokształcące. Szkoła została rozbudowana. Obecnie w Zespole Szkół działa ośmioletnia szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące oraz szkoła branżowa. Po ukończeniu powstających obiektów prowadzono dalszą adaptację terenu – wybudowano piękną kaplicę, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom. Teren przyszkolny to: siłownia pod chmurką, kilka placów gier, korty tenisowe, boiska do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki. 

Koła zainteresowań
Oferta kół zainteresowań jest zależna od potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczniów. Działają: koła przedmiotowe: matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne - ECDL , koło teatralne, szachowe, modelarskie, snycerskie, zespół wokalny, SKS- różnorodne zajęcia , basen, zajęcia indywidualne w tym z uczniem zdolnym i mającym trudności, zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konsultacje nauczycielskie.
Kontakty zagraniczne

23 czerwca 2005 roku nasza szkoła podpisała z gminą Freihung /Niemcy/ trójstronną umowę o współpracy. Założenia projektu są bardzo czytelne. Projekt ten poprzez swoje coroczne akcje ma na celu wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania „budowaniem wspólnej i wypełnionej pokojem Europy”. Nasi uczniowie w ramach tego polsko-niemieckiego projektu „Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz” wyjeżdżali do Niemiec, Holandii Francji. Co roku dodatkowo odbywa się wycieczka zagraniczna. Uczniowie systematycznie poznają Europę - zwiedzili Włochy, Hiszpanię, Francję, Anglię. Coroczne wyjazdy turystyczno – naukowe do Berlina mające na celu dokładne poznanie kultury naszych sąsiadów. Uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez obcokrajowców w ramach projektu International School – AISEC.

W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, która umożliwia naszym uczniom wyjazd na tygodniowe spotkania  z uczniami szkół niemieckich.

Osiągnięcia

Dużym sukcesem szkoły jest realizacja projektów unijnych. Szkoła zrealizowała już 5 projektów – „Nowa jakość nauczania zawodu w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie” oraz „ Szkoła kompetencji zawodowych – wysoka jakość nauczania zawodu w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie”. Obecnie realizuje 6 projekt „Podnoszenie jakości nauczania zawodu w Szkołach Salezjańskich”.

Dużym sukcesem są organizowane co roku wspólnie z Izbą Rzemieślniczą egzaminy czeladnicze owocujące bardzo dobrą zdawalnością naszych uczniów. Uczniowie zdobywają pierwsze lokaty w organizowanych już po raz 20 Międzynarodowym Konkursie Stolarskim oraz wysokie miejsca w Konkursie Stolarskim w Berlinie. Największym sukcesem szkoły jest to, że nasi absolwenci są wysokiej klasy fachowcami , poszukiwanymi na rynku pracy.

Rozpoczęliśmy współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, w ramach której uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na tygodniowe spotkania z uczniami szkół niemieckich.

Współpraca z pracodawcami

Uczniowie szkoły branżowej, dzięki doskonale wyposażonym warsztatom szkolnym mają możliwość odbycia obowiązkowych praktyk na terenie tychże warsztatów, pod okiem profesjonalistów.

Uczniowie ostatnich klas wraz z opiekunami biorą udział w targach pracy, gdzie mają możliwość kontaktu z ewentualnymi pracodawcami. 

Drzwi otwarte
18.05.2023 r. godz. 16.00-18.00.