Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna
Zespół szkół
Adres
ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
Telefon
91 483 42 76
Fax
91 486 91 06
E-mail
Strona www
Dyrektor
ks. Leszek Zioła
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Liceum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie z Inspektorią w Pile, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu w pięknym otoczeniu drzew, z dala od głośnego centrum Szczecina, na skraju najpiękniejszego i największego cmentarza w Europie. A i sam budynek jest bardzo ładny, duży, przestronny, o nowoczesnej linii architektonicznej. Cały teren szkoły jest ogrodzony, a szkoła jest zamknięta co zapewnia bezpieczeństwo naszym uczniom. Jednolity strój uczniowski: codzienny i galowy identyfikuje naszych uczniów ze szkołą. Szkolny program wychowawczy ,, Drogowskazy życia” oparty na systemie wychowawczym Św. J. Bosko nastawiony jest na pełny rozwój ucznia, nie tylko intelektualny, ale również duchowy, moralno-etyczny, społeczny i psychofizyczny. Najważniejsze trzy filary salezjańskiego wychowania to : Miłość , Religia, rozum. Szkoła wychowuje zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na moralności chrześcijańskiej. Poprzez wypracowany stały, przyjazny ale konsekwentny system wymagań szkoła wpaja uczniom zasady moralnego, dobrego wychowania i przygotowuje do dalszego życia dobrego chrześcijanina i obywatela współczesnego świata. Uczniowie w naszym liceum od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą a nauczanie odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Wielką zaletą szkoły są mało liczne klasy. Niewielka liczba uczniów w klasie zapewnia bezpośredni i ciągły kontakt z nauczycielem i możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8.00 do godz. 15.20, po obowiązkowych zajęciach uczniowie mogą korzystać z konsultacji, fakultetów i uczestniczyć w zajęciach kół przedmiotowych.. Adres naszej strony internetowej Informator Dzień otwarty Propozycje profili klas Harmonogram rekrutacji Działania wolontaryjne w Liceum Drogi Gimnazjalisto Współpraca LO z wyższymi uczelniami w Szczecinie Opis Liceum Podanie List do rodziców Nasze wskazówki i rady
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. Ku Słońcu – bezpośrednio za cmentarzem. Dojazd tramwajem nr 8 – przystanek Szkoły Salezjańskie lub autobusem 67, 53, 60 do ronda ks. Gierosa.
Historia
Liceum powstało w 2004 roku pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powstanie i rozwój Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124 należy powiązać z osobą salezjanina, ks. Lucjana Gierosa - charyzmatycznego kapłana, oddanego pracy wychowawczej młodzieży, budowniczego naszych Szkół. 13 maja 1992 r. rozpoczęła się budowa salezjańskiego kompleksu przy ul. Ku Słońcu. W 1994 roku w pierwszym wybudowanym budynku rozpoczęto pracę edukacyjną. Gmach służył głównie jako obiekt warsztatowy. Fachu uczyli się w nim adepci stolarstwa. W 1995 roku oddano do użytku część bursy, a w 1998 roku po dwóch latach budowy dysponowano już nowym budynkiem szkolnym. W 2002 roku ukończono także halę sportową i rozpoczęto budowę nowego budynku przylegającego i należącego obecnie do szkoły. Gimnazjum koedukacyjne powstało w 2001 roku, a w roku 2003 powstało też liceum ogólnokształcące – nadanie uprawnień szkoły publicznej – 19.02.2004 przez Kuratora J. Kotlęgę. Po ukończeniu powstających obiektów planowana jest dalsza adaptacja terenu. Zamierza się doprowadzić do lepszego stanu główne boisko do piłki nożnej. Planuje się kilka innych placów gier: korty tenisowe, dwa boiska do siatkówki i jedno do koszykówki. Zbudowana została też piękna nowa kaplica, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom.
Koła zainteresowań
Nieodpłatne koła przedmiotowe tworzone w miarę potrzeb i oczekiwań uczniów: m.in. j. polski , j. angielski , j. niemiecki , włoski, rosyjski, hiszpański, francuski , koło matematyczne , biologiczne, chemiczne , fizyczne, szachowe, informatyczne - ECDL , koło teatralne, zespół wokalny, SKS- różnorodne zajęcia , filozoficzne, kawiarenka internetowa, basen, zajęcia indywidualne w tym z uczniem zdolnym i mającym trudności, zajęcia z uczniami dyslektycznymi, konsultacje nauczycielskie, w klasach III – dodatkowe zajęcia z przedmiotów wybranych przez ucznia na maturze - FAKULTETY MATURALNE dla każdego ucznia z każdego wybranego przedmiotu .
Kontakty zagraniczne
23 czerwca 2005 roku nasza szkoła podpisała z gminą Freihung /Niemcy/ trójstronną umowę o współpracy. Założenia projektu są bardzo czytelne. Projekt ten poprzez swoje coroczne akcje ma na celu wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania „budowaniem wspólnej i wypełnionej pokojem Europy”. Nasi uczniowie w ramach tego polsko-niemieckiego projektu „Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz” wyjeżdżali do Niemiec, Holandii Francji. Co roku dodatkowo odbywa się wycieczka zagraniczna. Systematycznie poznają Europę - zwiedzili Włochy, Hiszpanię, Francję, Anglię. Od roku 2018 szkoła podjęła stałą współpracę z Bilbao w Hiszpanii. Raz w roku nasi uczniowie lecą do Hiszpanii, by póxniej podjąć młodych Hiszpanów u siebie w Szczecinie. Uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez obcokrajowców w ramach projektu International School – AISEC.
Osiągnięcia
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów – średnie powyżej 4,8 .