Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna
Zespół szkół
Adres
ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
Telefon
91 483 42 76
E-mail
Strona www
Dyrektor
ks. Mariusz Witkowski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Matura 2020
 • Wolontariat
 • Wolontariat
 • Wolontariat
 • Wolontariat - bal dla niepełnosprawnych organizowany corocznie
 • Wolontariat -dary dla podopiecznych schroniska dla zwierząt
 • Wolontariat - wizyta w hospicjum
 • Kaplica szkolna miejsce uroczystości szkolnych i zadumy
 • Pandemiczny koniec roku szkolnego ( w kaplicy, bo ma największą , a co za tym idzie najbezpieczniejszą kubaturę).
 • Koniec roku dla maturzystów 2020
 • Integracja w plenerze
 • Integracja w plenerze
 • Integracja w plenerze
 • Integracja w plenerze
 • Integracja w plenerze
Opis

Liceum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie z Inspektorią w Pile, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu w pięknym otoczeniu drzew, z dala od głośnego centrum Szczecina, na skraju najpiękniejszego i największego cmentarza w Europie. Budynek szkoły jest bardzo ładny, przestronny,   o nowoczesnej linii architektonicznej. Cały teren szkoły jest ogrodzony, a szkoła jest zamknięta , a teren szkoły monitorowany, co zapewnia bezpieczeństwo naszym uczniom. Szkolny program wychowawczy ,, Drogowskazy życia” oparty na systemie wychowawczym Św. J. Bosko nastawiony jest na pełny rozwój ucznia, nie tylko intelektualny, ale również duchowy, moralno-etyczny, społeczny i psychofizyczny. Najważniejsze trzy filary salezjańskiego wychowania to : Miłość , Religia, Rozum. Szkoła wychowuje zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na moralności chrześcijańskiej i tolerancji społecznej. Poprzez wypracowany stały, przyjazny, ale konsekwentny system wymagań szkoła wpaja uczniom zasady moralnego, dobrego wychowania i przygotowuje do dalszego życia dobrego chrześcijanina i obywatela współczesnego świata. Uczniowie w naszym liceum od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą, a nauczanie odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Wielką zaletą szkoły są mało liczne klasy. Niewielka liczba uczniów w klasie zapewnia bezpośredni i ciągły kontakt z nauczycielem i możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8.00 do godz. 15.20, po obowiązkowych zajęciach uczniowie mogą korzystać z konsultacji, fakultetów i uczestniczyć w zajęciach kół przedmiotowych. Szkoła daje możliwość działania w wolontariacie. Adres internetowy naszej strony 

Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. Ku Słońcu – tuż za ostatnią bramą cmentarza. Dojazd tramwajem nr 8 – przystanek Szkoły Salezjańskie lub autobusem 67, 53, 60 do ronda ks. Gierosa.
Historia

    Liceum powstało w 2004 roku pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powstanie i rozwój Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124 należy powiązać z osobą salezjanina, ks. Lucjana Gierosa - charyzmatycznego kapłana i społecznika, oddanego pracy wychowawczej młodzieży, budowniczego naszych Szkół.

    13 maja 1992 r. rozpoczęła się budowa salezjańskiego kompleksu przy ul. Ku Słońcu. W 1994 roku w pierwszym wybudowanym budynku rozpoczęto pracę edukacyjną. Gmach służył głównie jako obiekt warsztatowy. Fachu uczyli się w nim adepci stolarstwa. W 1995 roku oddano do użytku część bursy, a w 1998 roku po dwóch latach budowy dysponowano już nowym budynkiem szkolnym. W 2002 roku ukończono także halę sportową i rozpoczęto budowę nowego budynku przylegającego i należącego obecnie do szkoły. Gimnazjum koedukacyjne powstało w 2001 roku, a w roku 2003 powstało też liceum ogólnokształcące – nadanie uprawnień szkoły publicznej – 19.02.2004 przez Kuratora J. Kotlęgę. Po reformie szkolnictwa w 2017 roku w zespole działa ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum ogólnokształcące.

    Po ukończeniu powstających obiektów przeprowadzono adaptację terenu wokół szkoły. Powstały boiska do piłki nożnej , siatkówki i koszykówki,  place gier i zabaw, korty tenisowe. Powstała profesjonalna pełnowymiarowa hala sportowa. Zbudowana została też piękna nowa kaplica, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom.

Koła zainteresowań
Nieodpłatne koła przedmiotowe tworzone w miarę potrzeb i oczekiwań uczniów: m.in. j. polski , j. angielski , j. niemiecki , włoski, rosyjski, hiszpański, francuski , koło matematyczne , biologiczne, chemiczne , fizyczne, szachowe, informatyczne - ECDL , koło teatralne, koło wolontariatu,   zespół wokalny, SKS- różnorodne zajęcia , filozoficzne, kawiarenka internetowa, basen, zajęcia indywidualne w tym z uczniem zdolnym i mającym trudności, zajęcia z uczniami dyslektycznymi, konsultacje nauczycielskie, w klasach IV – dodatkowe zajęcia z przedmiotów wybranych przez ucznia na maturze - FAKULTETY MATURALNE dla każdego ucznia z każdego wybranego przedmiotu .
Kontakty zagraniczne

    23 czerwca 2005 roku nasza szkoła podpisała z gminą Freihung /Niemcy/ trójstronną umowę o współpracy. Założenia projektu są bardzo czytelne. Projekt ten poprzez swoje coroczne akcje ma na celu wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania „budowaniem wspólnej i wypełnionej pokojem Europy”.Nasi uczniowie w ramach tego polsko-niemieckiego projektu „Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz” wyjeżdżali do Niemiec, Holandii Francji.

    Co roku dodatkowo odbywa się wycieczka zagraniczna. Uczniowie systematycznie poznają Europę - zwiedzili Włochy, Hiszpanię, Francję, Anglię.

    Od roku 2018 szkoła podjęła stałą współpracę z Bilbao w Hiszpanii. Rokrocznie nasi uczniowie biorą udział w wymianie polsko-hiszpańskiej. Uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez obcokrajowców w ramach projektu International School – AISEC.

Osiągnięcia
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów – średnie powyżej 4,8 . Laureatka konkursu literackiego pod patronatem PAN.