Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Adres
ul.Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin
Telefon
(91) 44-89-003
Fax
(91) 44-89-653
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr. Andrzej Kobylec
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Oferta
Dojazd
- tramwaj linii 9, 4 lub 1 - dwa przystanki od Bramy Portowej - bliskie położenie dworca PKP i autobusowego
Historia
Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego - dawniej Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinie, do 2002 r. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1, a jeszcze wcześniej Technikum Handlowe, jest szkołą o 74-letniej tradycji. Co nas wyróżnia spośród innych placówek oświatowych w Szczecinie? - tradycja Pierwszy dzwonek zabrzmiał w naszej szkole już 3 listopada 1945r., od tej pory wykształciliśmy tysiące absolwentów w różnych ekonomicznych i pokrewnych zawodach. Wielu naszych absolwentów zajmowało i zajmuje eksponowane stanowiska w naszym kraju. Naszą szkołę rozsławiły też Filipinki.Najstarsza z tradycjami szkoła na Pomorzu Zachodnim, wcześniej znana jako "Ekonomik Nr 1". Szkoła znanych "Filipinek". Absolwenci szkoły pełnią eksponowane stanowiska w Polsce i poza jej granicami. Współpracowała i współpracuje ze znanymi przedsiębiorstwami na Pomorzu Zachodnim oraz z wyższymi uczelniami i instytucjami sektora finansowego.
Koła zainteresowań
Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach niżej wymienionych kół zainteresowań: Szkolne Koło Rękodzieła Artystycznego Szkolne Koło Artystyczne Szkolne Koło Fotograficzne Szkolne Koło Polonistyczne Szkolne Koło Teatralne Szkolne Koło Informatyczne Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne Nr 79 Szkolne Koło Edukacji Morskiej Szkolne Koło Promocji Zdrowia Szkolne Koło Sportowe
Kontakty zagraniczne
Hiszpania, Niemcy, Dania Praktyki zagraniczne dla uczniów w Hiszpanii: Maladze, Ubedzie i Sewilli w roku szkolnym 2017/18, 2018/19 w ramach projektu TWÓJ ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ programu Erasmus+ całkowicie pokrywane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowano program Socrates-comenius. Wymiana młodzieży, realizowanie wspólnych projektów, lekcji międzynarodowych.
Osiągnięcia
- Szkoła posiada certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości" - Szkoła została wytypowana do odbywania stażu przez nauczycieli państw Unii Europejskiej. - Szkoła realizuje projekt pn. ”Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich sz
Współpraca z pracodawcami
W ramach realizacji praktyk zawodowych szkoła współpracuje z pracodawcami, m.in. agencjami reklamowymi, drukarniami, Izbą Skarbową w Szczecinie, Netto sp. z o.o., Pocztą Polską, DHL i innymi przedsiębiorstwami logistycznymi.