Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Zespół szkół
Adres
ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr n. med. Adam Grzegrzółka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • ZS 6
 • Zapraszamy!
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Opis

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 4 to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Ucząc się naszej szkole nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci podjąć pracę w cukierniach typu rzemieślniczego i dużych zakładach spożywczych oraz otworzyć własny zakład rzemieślniczy. Absolwenci kierunku kucharz mogą zostać zatrudnieni przez wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp. Kucharz może być zatrudniony również w szpitalach, sanatoriach, szkołach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Szkoła oferuje dwa kierunki nauczania zawodu:

• kucharz,

• cukiernik


Atrakcyjne warunki kształcenia zawodowego realizowane w ramach:

•zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w cukierni Radisson Blu

•współpracy z placówkami zagranicznymi w Niemczech: wymiana polsko – niemiecka ze szkołą Berufliche Europa – Schule Des Landkreises Vorpommern – Greifswald

Ponadto szkoła oferuje:
• kwalifikacyjne kursy zawodowe,

• koła zainteresowań,

• wykorzystanie w nauczaniu Internetu i narzędzi e - learningu,

• stołówkę szkolną,

• stołówkę szkolną,

• bufet,

• sklepik z wyrobami cukierniczymi,

• internat dla dziewcząt i chłopców

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Siedziba szkoły położona jest w centrum miasta, na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Gen. J. Sowińskiego.
• Dojazd od ul. Potulickiej (jeden przystanek przed pętlą tramwajową) - tramwaje linii nr 1,9
• Dojazd od Al. Piastów (przystanek na wysokości ulicy Szwoleżerów) - tramwaje linii 11,12,4
Historia

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA W SZCZECINIE

 • 1951r. Decyzją Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego powołano Technikum Gastronomiczne.
 • 1952r. Powołano Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną w zawodzie kucharz. Powstaje biblioteka szkolna.
 • 1953r. Szkoła rozpoczyna kształcenie młodzieży w zawodzie piekarz. Powstaje internat dla dziewcząt
 • 1958r. Szkoła zmienia siedzibę z ulicy Felczaka 3a na zaadaptowane pomieszczenia przy ulicy Gen. J. Sowińskiego 3 (budynek B).
 • 1963r. Przejęcie budynku głównego szkoły do celów dydaktycznych ( budynek A ).
 • 1965r. Powstaje Państwowa Szkoła Gastronomiczna oraz Technikum dla Pracujących. Zostaje otwarta stołówka szkolna, która pełni jednocześnie 
             funkcję szkoleniową dla uczniów.
 • 1966r. Otwarcie warsztatu szkolnego EUROPA, w którym praktykę odbywa codziennie 120 uczniów.
 • 1973r. Technikum Gastronomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna zostają przekształcone w Zespół Szkół Zawodowych nr 1.
 • 1975r. Szkoła przyjmuje nową nazwę: Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Otrzymuje więc patrona.
 • 1981r. 27 kwietnia szkołę dotyka tragedia. W pożarze restauracji KASKADA, ginie sześciu uczniów klasy trzeciej w zawodzie kucharz, odbywających tam praktykę.
 • 1997r. Odbywa się I edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.
 • 1999r. Powstaje Technikum Hotelarskie.
 • 2002r. Szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
 • 2002r. Powołanie w skład Zespołu Szkół nr 6:  XIX Liceum Ogólnokształcącego i I Liceum Profilowane.
 • 2004r. Wprowadzenie w strukturę szkoły Technikum Uzupełniającego nr 2.
 • 2007r. Otwarcie Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej.
 • 2010r. Samorząd Szkolny zajmuje I miejsce w konkursie na Najlepszy Samorząd Uczniowski Szkół Ponadgimnazjalnych Szczecina, 
             zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin.
 • 2011r. Powołano Centrum Kształcenia Praktycznego.
 • 2012r. Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja zostaje członkiem prestiżowej sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego.
 • 2015r. Podpisanie umowy z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, dotyczącej objęcia patronatem klasy kształcące w zawodzie 
            Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.
 • 2015r. Certyfikat i tytuł Szkoły Zawodowych Perspektyw.
 • 2016r. Srebrna Tarcza dla Technikum Hotelarskiego w Ogólnopolskim Rankingu "Najlepsze technikum w Polsce 2016" Fundacji Edukacyjnej 
            "Perspektywy".
 • 2018r. Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja zdobywa Perłę w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"
 • 2019r. 
  - Technikum Gastronomiczne i Technikum Hotelarskie zostają połączone w Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie. 
  - Powstaje Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2.
   - Szkoła przy merytorycznym wsparciu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wygrywa konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizowanie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach 2019 - 2022.
   - Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, za pielęgnowanie polskiego regionalnego dziedzictwa kulinarnego. 
  - Klucz do Polskiej Spiżarni 2019 - wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Poznańskich za wyjątkowy wkład w dziedzictwo kulinarne. 
  - Mistrzostwo Polski w IX Mistrzostwach Uczniów Szkół Cukierniczych w Warszawie w ramach Targów EXPO - SWEET 2019.
  - I miejsce w Europejskim Finale Konkursu Przepisów, w ramach międzynarodowego projektu SEAFOODTOMORROW.
 • 2020r. 
  - Otwarcie drugiego budynku internatu - dla chłopców. 
  - "Szkoła Roku 2020"  - I miejsce w szczecińskim plebiscycie szkół średnich.
  - Brązowa Tarcza dla Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego w Ogólnopolskim Rankingu "Najlepsze technikum w Polsce 2020" Fundacji Edukacyjnej " Perspektywy".
 • 2022r. Brązowa Tarcza dla Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego w Ogólnopolskim Rankingu "Najlepsze technikum w Polsce 2022"  Fundacji Edukacyjnej " Perspektywy".
 • 2023r. Srebrna Tarcza dla Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego w Ogólnopolskim Rankingu "Najlepsze technikum w Polsce 2023" Fundacji Edukacyjnej " Perspektywy".Koła zainteresowań

Koła zainteresowań: 
• Koło Biologiczno - Ekologiczne Sowy, 
• Koło Młodego Cukiernika, 
• Koło Młodego Gastronoma, 
• Koło Promocji Zdrowia 
• Koło Języka Angielskiego – Angol

• Koło Informatyczne

• Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze
• Szkolny Kreator Sztuki Kelnerskiej
• Szkolny Klub Muzomianiaków
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• SKS-y – sekcje piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki 
oraz 
• Samorząd Szkolny 
• Szkolne Koło Wolontariatu 
• Szkolny Ośrodek Kariery


Kontakty zagraniczne
 • współpraca ze szkołą Berufliche Schule der Hansestadt Rostock – Dienstleistung und Gewerbe
Osiągnięcia

Klucz do Polskiej Spiżarni 2019  - wyróżnienie za wyjątkowy wkład w dziedzictwo kulinarne


 "Jabłuszka w koszulkach" wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Konkursy i turnieje: 

• Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych  EXPO – SWEET:

  2019 – I miejsce; 2018 – II miejsce


• I miejsce i III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Cukierniczym w Torgelow (Niemcy)


• II miejsce  w  Ogólnopolskim Turnieju Kucharskim – Poznań 2019

 

• tytuły laureata i finalisty w Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego w
  Poznaniu: 2021 – V miejsce; 2019 – VI miejsce


• tytuł finalisty w Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik we Wrocławiu; 2019 – V miejsce

Świadectwem nieustannego rozwoju indywidualnych talentów naszych uczniów i pracujących z nimi nauczycieli są przyznane szkole zaszczytne tytuły i nagrody:

• „Szkoła z Klasą”,
• „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”,

• „Szkoła Odkrywców Talentów”,
• „Szkoła bez przemocy”,

• „Szkoła promująca zdrowie”,

• „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej ”, 

• „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

• Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego

• Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły z Życiem za organizację akcji "Komórkomania" na rzecz Fundacji DKMS

• Certyfikat Partnera Kampanii Społecznej „Pozwól Dziecku Rozkwitać”

• Patronat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

• Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 2019 za pielęgnowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego z okazji 100 - lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę 


Współpraca z pracodawcami
Radisson Blu, Hotel Willa Flora
Zajęcia pozalekcyjne

• Zajęcia doradczo – edukacyjne w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery 
• Zajęcia w ramach projektu 
„Akademia zawodowców” – certyfikowane kursy: instruktor turystyki specjalistycznej, wizerunek biznesowy w branży HORECA, dietetyk ze specjalizacją chorób cywilizacyjnych, kuchnia nowoczesna, kelner-barista, barman, sommelier , cukiernik (istnieje możliwość podejścia do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz oraz cukiernik).  Uczestnicy projektu mogą również ubiegać się o stypendium i odbyć płatne staże u pracodawców.

Zakres wiekowy
młodzież
Współpraca z uczelniami wyższymi
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny