Szczecin
Technikum
Technikum Kolejowe (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Energetyczno–Transportowe)
Zespół szkół
Adres
ul.Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin
Telefon
91-433-93-28
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Paweł Masłowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

TECHNIKUM KOLEJOWE

Misją szkoły jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w stale modernizującej się gospodarce UE. Przygotowanie absolwentów do podejmowania działań innowacyjnych zwiększającą efektywność świadczonych usług w firmach i zakładach, w których pracują. Kształcimy w branżach ENERGETYKA i TRANSPORT.

Szkoła w 2015 roku znalazła się na I miejscu w rankingu "PERSPEKTYW" w kategorii najlepiej zdanych egzaminów zawodowych w województwie zachodniopomorskim i na XXIX miejscu w rankingu ogólnopolskim. W 2018 roku Technikum zajęło V miejsce w Szczecinie i VIIII miejsce w województwie zachodniopomorskim uzyskując status "Brązowa Szkoła" w rankingu na "Najlepsze Technika w Polsce". Ta wysoka pozycja wynika z pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i zawodowych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • technik spedytor
 • technik automatyk
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • technik obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik transportu kolejowego

ATUTY SZKOŁY

Nowoczesne pracownie:

 • odnawialnych źródeł energii,
 • spedycji i transportu,
 • instalacji elektrycznych,
 • maszyn elektrycznych prądu stałego,
 • maszyn elektrycznych prądu zmiennego,
 • układów sterowania,
 • energoelektroniki,
 • podstaw elektrotechniki i elektroniki,
 • obróbki mechanicznej
 • instalatorstwa budowlanego,
 • elektromechaniki pojazdów samochodowych,
 • chłodnictwa i klimatyzacji,
 • obróbki ręcznej,
 • naprawy sprzętu AGD.

Wszystkie zajęcia zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywają się na terenie szkoły.

Zaplecze sportowe:

 • dwie hale sportowe;
 • nowoczesne wielofunkcyjne boisko.

Internat:

 • pokoje z własnymi pełnymi węzłami sanitarnymi;
 • kuchnia i stołówka.

Biblioteka – jeden z największych szkolnych zasobów książek w województwie ok. 45 tys. woluminów, oraz ok. 1000 zbiorów specjalnych (np. multimediów).

strona internetowa szkoły

Zasady rekrutacji do Technikum Kolejowego w roku szkolnym 2019/20

Oferta
Dojazd
Autobusem miejskim: 75 lub 76 do ul. Krzywoustego. Tramwajami: 4, 11 lub 12 do Al. Piastów (przy ul. Narutowicza), 2, 3, 7, 8, 9 do Bramy Portowej - dalej ul. Kopernika. Od Dworców PKP i PKS: dojście ul. 3 Maja i ul. Narutowicza.
Historia

TRADYCJE SZKOŁY – WSPÓŁPRACA Z PATRONEM

 • nasza szkoła ma ponad 50-letnią tradycję,
 • patronem naszej szkoły jest Armia Krajowa,
 • uczniowie i nauczyciele naszej szkoły ściśle współpracują ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK,
 • działa Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Żołnierzy AK,
 • bierzemy udział we wszystkich uroczystościach związanych z Armią Krajową
 • corocznie delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczy w Światowym Zjeździe Żołnierzy Kresowych AK odbywającym się w Międzyzdrojach, Dniu Żołnierzy Wyklętych uczniowie prezentują program artystyczny i uczestniczą w konkursie „Kamienie pamięci – Żołnierze Wyklęci”;
 • z okazji świąt związanych z naszym Patronem organizujemy szkolne uroczystości z udziałem Żołnierzy AK (np. Święto Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Działalności AK);
 • współpracujemy ze Związkiem Sybiraków i Związkiem Rodzin Katyńskich,
 • uczniowie systematycznie uczestniczą w wykładach w IPN,
 • uczniowie współpracowali we wspólnym projekcie AK i działającego przy naszej szkole Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Koła zainteresowań

Koło miłośników kolei, w ramach którego uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie: modelarstwa, elektroniki, robotyki, itp., Koło Transportowców, Koło Miłośników AK, Koło Przyjaciół Szczecina.

Kontakty zagraniczne
Euroregion "Pomerania" - Niemcy - Pasewalk
Osiągnięcia
SUKCESY UCZNIÓW
 • dwukrotny tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej (III i IV);
 • stypendystki i stypendyści Prezesa Rady Ministrów;
 • laureat konkursu języka niemieckiego
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Dziennikarsko-Fotograficznym pod patronatem Kuratora Zachodniopomorskiego i gazety „Moje Miasto”;
 • I miejsce w wieloetapowym Ogólnopolskim Konkursie Literackim w języku angielskim „Moje miasto”;
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Biopaliwa - dobre czy złe?” organizowanym przez LOP;
 • dwa wyróżnienia w konkursie „Profilaktyka oczami młodzieży” organizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji – plakaty obu uczennic zostały wydrukowane w kalendarzu policji na 2012 rok;
 • udział w finałach konkursów:Olimpiady Przedsiębiorczości, Konkursu Polonistycznego pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Konkursu Historycznego „Na tropie XX wieku 
UDZIAŁ W PROJEKTACH I PROGRAMACH
 • udział w trzech projektach unijnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin w programie Kapitał Ludzki w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
 • udział w projektach unijnych prowadzonych przez firmę Combidata „Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”– dla gimnazjum i szkół średnich trwających 3 lata;
 • zdobycie I miejsca za projekt edukacyjny w programie „AS kompetencji” (opiekun merytoryczny - Uniwersytet Szczeciński), w którym brało udział ponad 100 szkół z 3 województw (zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego);
 • udział klasy 3 technikum w projekcie unijnym z ekonomii w ramach podstaw przedsiębiorczości pod hasłem „Im więcej wiesz, tym więcej potrafisz”;
 • Program „Nowoczesna szkoła zawodowa – program wyposażania absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy” – 12 szkół z 7 powiatów, prowadzony przez SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), dzięki któremu zostanie wyposażona pracownia urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, 45 osób otrzyma możliwość zdobycia tytułu czeladnika w zawodzie elektromechanik urządzeń chłodniczych, 15 osób może zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, 30 osób - w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych;
 • udział w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła Zawodowa w zachodniopomorskim” w r. szk. 2008/09, dzięki któremu 45 osób uzyskało uprawnienia URE;
 • udział w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła Zawodowa w zachodniopomorskim BIS” w r. szk. 2009/10, dzięki któremu 60 osób uzyskało uprawnienia URE, 30 osób - uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi podestów ruchomych;
 • udział w projekcie „Wsparcie osób dorosłych w procesie zdobywania kwalifikacji” w r. szk. 2009/10 we współpracy z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, 30 osób otrzymało kwalifikacje czeladnicze w zawodach potrzebnych na rynku pracy (elektryk); w/w trzy projekty prowadziło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP);
 • udział w projekcie innowacyjnym polegającym na badaniu potrzeb rynku pracy (współpraca z przedsiębiorcami przy badaniach rynku pracy);
 • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego powstały dwie nowe doskonale wyposażone pracownie do przedmiotów zawodowych: pracownia sterowania, automatyki i robotyki oraz pracownia elektromechaniki; - uczniowie szkoły zawodowej i technikum uczestniczą w projektach unijnych branży elektrycznej – każdy uczeń, który kończy szkołę, oprócz świadectwa ukończenia szkoły otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV;
 • w ramach podstaw przedsiębiorczości klasy realizują innowację pedagogiczną we współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie – dzięki tej innowacji nauczyciel może kontrolować przyrost wiedzy uczniów – badania te przeprowadzają uczniowie, dzięki czemu nabywają umiejętności z zakresu statystyki;
 • corocznie realizujemy programy wspierania nauki języków obcych;
 • od wielu lat prowadzony jest program współpracy międzynarodowej polegający na wymianie uczniowskiej ze szkoły w Pasewalku (Niemcy);
 • w ramach "programów projakościowych” realizujemy wiele dodatkowych zajęć wspomagających uczenie się i rozwijających zainteresowania;

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY 
• Udział w różnorodnych konkursach zewnętrznych i wewnętrznych, m.in. w:
 • Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS organizowanym przez powiatowy SANEPID (uczniowie naszego LO i gimnazjum zawsze zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce);
 • konkursie dziennikarskim „Bliżej niż myślisz”;
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej - 7 uczniów zakwalifikowało się do finału, mimo że uczą się tylko w klasie o profilu technik spedytor, a nie logistyk;
 • konkursie „Zwierzęta lasów polskich” organizowanym dla trzech województw (uczennica kl. 2 Antonina zajęła 9 miejsce);
 • corocznie organizowanym przez nasza szkołę konkursie piosenki w języku angielskim i niemieckim;
 • corocznie od lat organizowanym przez nas dla szkół Szczecina konkursie talentów „Talentynki”;
 • wielu corocznych konkursach przedmiotowych (m.in.: ortograficznym, językowym, literackim, wiedzy o artystach i kulturze, recytatorskim, matematycznym, Szkolnym Omnibusie, licznych konkursach sportowych itp.);
• funkcjonuje prężnie działająca klasa dziennikarska z programem autorskim i gazetką szkolną, której uczniowie chętnie startują w różnych konkursach dziennikarskich;
• uczniowie aktywnie uczestniczą w kulturze – chodzą do teatrów, kin, muzeów;
• uczniowie brali udział w organizowanej przez Urząd Miejski prezentacji poszczególnych państw Unii - reprezentowaliśmy Estonię;
• dajemy uczniom szansę praktycznego poznanie firm obecnych na zachodniopomorskim rynku pracy w formie wycieczek do przedsiębiorstw (m.in.:, Rethmann, Przedsiębiorstwa PKP S.A. Elektrownie Szczecin i Dolna Odra, Poczta Polska SA);
• prężnie działa świeżo wyremontowany szkolny internat: organizując wyjścia do kin, teatrów, na wystawy, na basen, wycieczki (np. do Berlina na kiermasz świąteczny), turnieje (np. tenisa stołowego, szachowy, fotograficzny) i imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, Mikołajki, Wigilię), organizując akcje charytatywne, proponując młodzieży udział w kole sportowym, plastycznym, szachowym czy technicznym; funkcjonuje gazetka i Młodzieżowa Rada Internatu;
• nasza szkoła prężnie działa także w środowisku lokalnym – pokazujemy młodzieży aktywne formy spędzania wolnego czasu, uczymy postaw prospołecznych i obywatelskich takich jak:
 • zorganizowaliśmy w szkole akcję „Szlachetna paczka”, a wcześniej corocznie przyłączaliśmy się do akcji przedświątecznej PCK, uczniowie przygotowywali paczki także dla swoich mniej zamożnych kolegów ze szkoły;
 • corocznie bierzemy udział w akcji „Góra grosza”;
 • uczniowie naszej szkoły zbierali zakrętki plastikowe dla niepełnosprawnego chłopca, który czekał na wózek inwalidzki;
 • corocznie bierzemy udział w WOŚP;
 • organizowaliśmy cykliczne warsztaty pisarskie dla młodzieży mieszkającej w internacie;
 • systematycznie uczestniczymy z uczniami w zamkowych spotkaniach dotyczących poprawności językowej prowadzonych;
 • uczestniczymy w organizacji Dni Techniki Kolejowej, na których prezentujemy zaplecze szkoły;

Możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami sportowymi, mimo że nie posiadamy klas sportowych. nasi uczniowie zdobywają najwyższe lokaty w zawodach sportowych na szczeblu miasta, regionu i województwa.

Poprzez sport kształtujemy pozytywne cechy charakteru, rozwijamy zainteresowania i zamiłowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz współdziałania w zespole.

Współpracujemy z Euroregionem Pomerania, czego efektem są długoletnie kontakty ze szkołą w Pasewalku.

Od kilku lat jesteśmy gospodarzem rejonowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych i Wiatrowych.

• W szkole prężnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół „Kolejówki”, które wspiera działalność dydaktyczną szkoły. 
Współpraca z pracodawcami
Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi edukację naszych uczniów, m.in.:
- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
- PKP PLK SA 
- PKP Cargo SA 
- PKP Energetyka SA 
- PKP Przewozy Regionalne SA
- Kolej Bałtycka S.A.
- Azoty Police S.A.
- Grupa ENEA
- Uniwersytetem Szczecińskim - WZIEU
- Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
- Firmą transportową "GOBI transport" 
- firmą "Elektro-BUD" 
- z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
- z przedsiębiorstwem DHL
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia finansowane ze środków Unii Europejskiej:

 • energetyczne;
 • elektryczne;
 • transportowo - spedycyjne, i in..

Kursy pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji:

 • do obsługi urządzeń transportu bliskiego (np. wózki widłowe, podnośniki nożycowe),
 • do zajmowania stanowisk eksploatacji przy urządzeniach energetycznych tj.: elektrycznych, cieplnych i gazowych,
 • do obrotu substancjami niszczącymi atmosferę, i inne.

  SKS (piłka nożna, futsal, piłka siatkowa, koszykówka, piłka koszykowa, badminton, tenis stołowy).