Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
Adres
al.Piastów 12, 70-331 Szczecin
Telefon
091 484 18 72
Fax
091 484 18 72
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewa Budziach
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis
 • I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszym liceum w Szczecinie, istnieje od 1 września 1945 roku. W ciągu tych lat zawsze lokowaliśmy się wśród czołowych szczecińskich liceów. Możemy poszczycić się wspaniałymi absolwentami, którzy zajmowali i zajmują znakomite miejsca w życiu zawodowym, społecznym, naukowym i kulturalnym naszego kraju. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną z 2  pracowniami komputerowymi, wspaniale wyposażoną biblioteką, skomputeryzowaną czytelnią z dostępem do internetu, salą gimnastyczną, siłownią, kompleksem sportowym Orlik oraz monumentalną aulą. Szkoła zapewnia opiekę pedagoga i psychologa oraz medyczną, działa też bufet. Istnieje możliwość zakwaterowania chłopców w internacie Szkół Salezjańskich.

 • Nasza szkoła:
  Stwarza warunki sprzyjające dojrzewaniu uczniów do odpowiedzialnego życia w świecie dorosłych i podejmowania dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej. Wyposaża swoich uczniów w wiedzę, kształtuje umiejętności i postawy, jakich potrzebują, żyjąc w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom. Promuje postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych poprzez działalność wolontariatu. Wspiera samorządność uczniowską. Rozwija w uczniach poczucie pełnej identyfikacji ze szkołą. Przygotowuje młodzież do podejmowania inicjatyw społecznych poprzez działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła kreuje postawy twórcze, aktywne, w oparciu o wartości humanistyczne oraz zapewnia swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie XXI wieku.

 • Szkoła pozwala:
  Rozwijać zainteresowania w rożnych kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Zapewnia im udział w projektach edukacyjnych, w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Stara się aktywnie współpracować z rodzicami w rozpoznawaniu problemów i tworzyć atmosferę bezpieczeństwa, zaufania sprzyjającego ich rozwiązywaniu.

 • Szkoła współpracuje:
  Ze szczecińskim środowiskiem naukowym wyższych uczelni : Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydziałem Prawa i Administracji US, Wydziałem Italianistyki US, Wydziałem Filologii Angielskiej, Wyższą Szkołą Bankową,  Współpracuje z instytucjami : Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie, Narodowym Bankiem Polskim, Instytutem Pamięci Narodowej, Szczecińskim Sądem Okręgowym.

 • Szkoła bezpieczna i przyjazna:
  Uczniom i rodzicom, należąca do sieci szkół przyjaznych, wyróżniona tytułem „Szkoły z klasą”, „Szkoły Odkrywców Talentów”, Zachodniopomorskim Znakiem Jakości i certyfikatem „Fair play”. W 2010r. Szkoła została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Wykorzystuje rozbudowaną bazę oraz kwalifikacje i kompetencje nauczycieli dla prowadzenia działań innowacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów i realizacji ich planów. Realizuje autorskie innowacje pedagogiczne w poszczególnych klasach, pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. Dba o tradycje szkoły, miasta Szczecin, regionu i Polski. Prezentuje się w środowisku, aktywnie działa i wspiera lokalną społeczność. Stara się bezstresowo dbać o wprowadzanie pierwszoklasistów w życie szkoły poprzez wyjazd integracyjny, organizowany w drugim tygodniu września. Organizuje wycieczki zagraniczne, krajowe, wyjazdy naukowe oraz wymiany międzynarodowe. Projekty międzynarodowe realizowane w I LO : Program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej-współpraca z Gymnasium Carolinum z Neustrelitz, Pilotażowy Projekt MSZ Polski i Niemiec "Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość", Program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej-współpraca z John-Lennon-Gymnasium z Berlina, Projekt Erasmus + "Science across Europe" wymiana ze szkołami z Niemiec, Hiszpanii i Norwegii, Projekt Erasmus+ "Sui palchi di scuola" wymiana ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Grecji i Włoch.
Oferta