Szczecin
Technikum
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
Zespół szkół
Adres
ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin
Telefon
91-48-48-056
Fax
91-48-56-039
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Bartosz Stolarczuk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
 • Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych
Opis

W Technikum Łączności w Szczecinie kształcimy w zawodach, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowanie dzisiejszego e-świata. Począwszy od przełożenia na postać cyfrową, przy pomocy skanera czy aparatu, otaczającej nas rzeczywistości poprzez oprogramowanie witryn i aplikacji, aż do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej transmisji w sieciach bezprzewodowych i światłowodowych. Przyszłość należy do specjalistów kształcących się w tych zawodach:

TECHNIK TELEINFORMATYK to nowoczesny i poszukiwany na rynku pracy zawód, a teleinformatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej.

Obecnie technika dąży do połączenia różnych urządzeń powszechnego użytku w jedną wielką sieć przewodową lub bezprzewodową. Konieczność globalnego sterowania urządzeń wymaga specjalistów projektujących takie sieci, ale także konserwatorów, których wiedza i umiejętności będą połączeniem treści programowych technikum informatycznego i elektronicznego. Technik teleinformatyk to specjalista, który praktycznie wykorzystuje i stosuje swą informatyczną wiedzę w nowoczesnych technologiach elektronicznych - to znaczy w obsłudze, tworzeniu i funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych, sieci telewizji kablowych i sieci komórkowych.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW to zawód, od którego zależne jest wiele branż działających na współczesnym rynku. Obróbka i montaż obrazu, projekty multimedialne i graficzne czy reklama to dziedziny szczególnie ważne w procesie budowy wizerunku firm zarówno małych, średnich jak i ogólnoświatowych korporacji. W coraz energiczniej rozwijającym się rynku e-handlu specjalista fotografii obiektowej znajdzie zatrudnienie w bardzo różnych branżach.

TECHNIK PROGRAMISTA jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów w odpowiedzi na zapotrzebowanie stale rozwijającego się rynku pracy. W dzisiejszych czasach istnieje stałe zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tworzeniem i testowaniem aplikacji webowych, desktopowych czy smartfonowych. Według wszelkich raportów programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

Technik teleinformatyk, technik programista, technik fotografii i multimediów – te trzy zawody łączy jeden wspólny mianownik: bez tych specjalistów dzisiejszy, skomputeryzowany, globalnie połączony świat nie mógłby istnieć.


Oferta
Dojazd
Zespół Szkół Łączności mieści się u zbiegu ulic Santockiej i Ku Słońcu. Lokalizacja zapewnia dogodny dojazd ze wszystkich rejonów miasta liniami autobusowymi: 67, 53 i 60 oraz tramwajem linii 8. Dojazd z dworca PKP Szczecin Główny oraz dworca PKS -------------------------------------------------------------------------------- Autobus linia 61,75,81 (3 przystanki, około 7 minut)) - DWORZEC GŁÓWNY - Dworzec Główny I - Dworcowa - Wyszyńskiego przesiadka Tramwaj linia 8 (6 przystanków, około 14 minut)) - Wyszyńskiego - Brama Portowa - Plac Kościuszki - Sikorskiego - Osiedle Akademickie - Cmentarz Centralny - Karola Miarki Następnie kilka kroków w stronę ulicy Santockiej i jesteśmy na miejscu.
Historia

We wrześniu 1949 roku Ministerstwo Poczty i Telegrafii powołało do życia czteroletnie Liceum Pocztowo-Telekomunikacyjne, z siedzibą w gmachu Liceum Handlowego przy ul. Felczaka. Zaledwie w ciągu trzech lat w roku 1952 stało się samodzielną placówką mieszczącą się w budynku Poczty Nr 2 przy ulicy Dworcowej. Jego pierwszym dyrektorem został Tadeusz Mądry. Kolejne istotne zmiany dokonane podczas wczesnej działalności szkoły to utworzenie trzyletniego Technikum Pocztowego i dwuletniego Technikum Telekomunikacji. Natomiast w 1959 roku istniało już czteroletnie Technikum Pocztowe, a rok później czteroletnie Technikum Telekomunikacji. Początkowo nowy gmach szkoły nie zapewniał dogodnych warunków do nauki. Wiele sal było niedokończonych i zdarzały się sytuacje, gdy dwie klasy miały w jednej sali odrębne lekcje. Ten pierwszy okres młodości zamyka rok 1956, gdy zmieniona została nazwa szkoły na Technikum Łączności i Zasadniczą Szkołę Łączności o specjalnościach: eksploatacja pocztowa, eksploatacja urządzeń teletechnicznych, łączeniowych i przenoszenia. W 1957 roku Ministerstwo Oświaty przejęło szkołę, a w 1967 r. wydział eksploatacji pocztowej przemianowano na czteroletnie Liceum Ekonomiczne, zaś wydział telekomunikacji na pięcioletnie Technikum Elektroniczne. Ten podział pozwolił na wyraźne rozdzielenie funkcji pocztowych od telekomunikacyjnych. Natomiast w roku 1973 (zgodnie z zarządzeniem Okręgu Szkolnego z dnia 27.10.1973r.) szkole nadano imię telegrafisty kaprala Michała Okurzałego. W 1967 roku szkoły działające w gmachu Poczty połączyły się w Zespół Szkół Łączności im. kaprala Michała Okurzałego. Wtedy było to aż sześć szkół: Technikum Łączności, Liceum Ekonomiczne, Technikum Łączności dla pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły łączności, Zasadnicza Szkoła Łączności, Zasadnicza Szkoła Łączności dla pracujących OUTM w Szczecinie, Policealne Studium Zawodowe - pracownik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej. W tamtych latach liczba oddziałów wahała się od 27-30, a nauczycieli od 75-100. Szkoła zaczęła odnosić liczne zwycięstwa w różnych konkursach, w szczególności w kategoriach marynistycznych i sportowych. Wychodząc naprzeciw rozwijającej się młodzieży utworzono pracownie informatyczną wyposażoną w siedem ZX Spektrum plus, Schneider 464, Sharp MZ 700. We wrześniu 1986 roku w szkole działało już osiem kół komputerowych, a w niedługim czasie informatyka została włączona do programu przedmiotów nauczania. W 1991 roku, dzięki pracy nauczycieli kształcących dla potrzeb łączności, opracowano pod patronatem Ministerstwa Łączności nowe dokumentacje programowe dla zawodów: technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej, technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, ekspedient pocztowy, pracownik ruchu telekomunikacyjnego. Efektem dynamicznego rozwoju telekomunikacji było wyłonienie nowej specjalności w tej dziedzinie - teleinformatyki, rozbudowane kształcenie w dziedzinie techniki cyfrowej. Podpisanie w 1991 roku umowy o współpracy ZSŁ z Krakowa z Blackburn College w Angli w zakresie stosowania nowych technik telekomunikacji i opracowanie materiałów dydaktycznych w systemie kształcenia otwartego otworzyło przewodniczącemu Komisji Dyrektorów Szkół Kształcenia dla TP S.A - Zdzisławowi Olejniczakowi (ówczesnemu dyrektorowi szkoły), możliwość zorganizowania w 1993 roku w Krakowie konferencji dyrektorów wyżej wymienionych szkół. Efektem tego spotkania było powołanie sieci szkół opracowujących materiały dydaktyczne dla metody „open learning”, do której weszło pięć szkół, w tym także Zespół Szkół Łączności w Szczecinie. W roku szkolnym 1995/1996 w klasach pierwszych technikum zastosowano do oceny kompetencji „metodę projektu”. Wykonanie projektu na dany poziom nauczania pozwalało ocenić wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobył na różnych przedmiotach. Stosowana do dziś metoda projektu pozwala również na ocenę samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, wykorzystania umiejętności praktycznych, jak i współpracy w grupie.

Dalsze losy szkoły wyznaczyła podjęta 3 czerwca 1996 roku przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie decyzja w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, postanawiająca: Zlikwidować z dniem 31.08.98 r. Zespół Szkół Łączności przy ul. Dworcowej 20A Zlikwidować z dniem 01.09.98 r. Zespół szkól Nr 4 w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27/30. Utworzyć z dniem 01.09.98 r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 27/30, w skład którego wejdą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: monter elektronik, krawiec odzieży damskiej lekkiej, hafciarko-koronkarka, dziewiarz maszynowo ręczny, Liceum zawodowe kształcące w zawodzie: monter elektronik, Technikum Łączności kształcące w zawodzie technik telekomunikacji o specjalności: telekomutacja, teletransmisja, teleinformatyka, Liceum Ekonomiczne kształcące w zawodzie: technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej, Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk. W roku szkolnym 1997/1998 w Zespole Szkół Łączności kształciło się 729 uczniów w 23 oddziałach.

Szkoła zawsze dbała o odpowiednie - stosownie do rozwoju techniki wyposażenie laboratorium. Pracownie elektryczne, elektroniczne i telekomunikacyjne wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, stanowiska multimedialne oraz klimatyzacje, co umożliwiało kształcenie młodzieży w zakresie nowoczesnych systemów telekomunikacji i wykonywanie ćwiczeń z zakresu cyfrowej techniki telekomunikacyjnej, światłowodowej i transmisji danych w paśmie podstawowym.

Rok 2002 był szczególnym rokiem dla szkoły. Rada Miasta Szczecin Uchwałą Nr XLIX/1000/02 z dnia 25.02.2002 r. przywróciła nazwę, a tym samym tożsamość szkoły poprzez przekształcenie z dniem 1 września 2002 roku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Zespół Szkół Łączności w Szczecinie. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami 50 rocznicy działalności Zespołu Szkół Łączności na terenie województwa zachodniopomorskiego - był to zarazem 22 rok kierowania szkołą przez dyrektora Zdzisława Olejniczaka.

W skład Zespołu Szkół Łączności wchodziły: Technikum Łączności, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9, IX Liceum Profilowane, Szkoła Policealna. Ten stan utrzymał się przez trzy lata. Na miejsce Szkoły Policealnej Rada Miasta Szczecin Uchwałą z dnia 16 maja 2005 roku powołała Technikum Uzupełniające Łączności.

Kolejne lata obfitowały w nagrody i wygrane programy, szczególnie w zakresie projektów unijnych. Szkoła realizowała kilka programów równocześnie. Wygrane przez Zespół Szkół Łączności projekty pozwoliły na tworzenie nowych pracowni telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i pocztowych (Phare 2001, Phare 2003) oraz dalszą modernizację bazy dydaktycznej. Zadbano również o możliwość wymiany doświadczeń w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych z innymi krajami - program „Wspólna nauka Europy - ponadgraniczne kształcenie zawodowe w zawodach telekomunikacyjnych” to projekt współpracy polsko-niemieckiej w zakresie kształcenia zawodowego, dzięki któremu młodzież Zespołu Szkół Łączności (80 uczniów przez dwa lata) miała okazję uczyć się wspólnie w ZSŁ w Polsce oraz w Berufliche Schule Stadt Neubrandenburg w Niemczech.

W 2005 roku Zespół Szkół Łączności uhonorowano tytułem „Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości”.

W 2007 roku powstały „Pijawki” – Szkolne Koło PCK mające na celu rozpowszechnienie i propagowanie wśród młodzieży idei honorowego krwiodawstwa. Akcja od lat cieszy się powodzeniem wśród uczniów oraz absolwentów Zespołu Szkół Łączności. Szkoła niemal co roku jest nagradzana za osiągnięcia w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa.

Zespół Szkół Łączności w Szczecinie od dnia 1 września 2007 r. obejmował: Technikum Łączności, Technikum Uzupełniające Łączności i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 9.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł zmiany: odchodzącego na emeryturę dyrektora Zdzisława Olejniczaka mianowano Honorowym Dyrektorem Zespołu Szkół Łączności. Dyrektor Zdzisław Olejniczak był związany ze szkołą od 1976 roku, stanowisko dyrektora objął w 1980 roku i pełnił je z powodzeniem przez 28 lat.

Stanowisko dyrektora objął nauczyciel, zarazem absolwent „Łączności”, mgr inż. Bartosz Stolarczuk. W tym samym roku szkoła obchodziła jubileuszową, bo XX edycję konkursu „Najlepszy w zawodzie”, podczas którego najzdolniejsi uczniowie prezentują swoje zainteresowania i umiejętności zawodowe. Uczniowie mieli okazję także poszerzać wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach projektu (w ramach EFS) „Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych". W 2008 roku Zespół Szkół Łączności nawiązał współpracę z radami osiedli Świerczewo i Gumieńce, czego efektem stały się: organizacja festynów, Biesiad Gumienieckich i wiele innych działań. W czerwcu 2009 roku w Zespole Szkół Łączności został powołany Uczniowski Klub Sportowy UKS EŁKA, którego założeniem jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

W latach 2010-2014 Zespół Szkół Łączności (na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 sierpnia 2010 r.) prowadził eksperyment pedagogiczny o nazwie „Kształcenie na potrzeby usług bankowych i ubezpieczeniowych”, polegający na prowadzeniu kształcenia w zawodzie technik usług bankowych i ubezpieczeniowych. Celem eksperymentu było dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Od 2010 roku Szkoła organizuje dwa konkursy o zasięgu wojewódzkim: „Mój Zawód Moja Pasja” dla uczniów szkół i „Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej” dla uczniów szkół podstawowych. Oba konkursy obejmowane są patronatami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Mecenatem Miasta Szczecin. Od 2013 roku Zespół Szkół Łączności realizuje projekty z zakresu edukacji ekonomicznej przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego. Ponadto w szkole realizowane są programy projakościowe mające na celu edukację językową, matematyczną oraz pomoc uczniom uzdolnionym czy też mającym problemy w nauce.

Od 2016 roku Zespół Szkół Łączności w Szczecinie rozpoczął kształcenie w zawodzie fototechnik – nazwa zawodu została rok później zmieniona na technik fotografii i multimediów. Od 2017 roku w skład Zespołu Szkół Łączności wchodzą: Technikum Łączności kształcą ce w zawodach: technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik fotografii i multimediów oraz Szkoła Branżowa nr 6. W 2019 roku w CKE Stara Rzeźnia odbył się pierwszy wernisaż prac uczniów kształcących się w zawodzie technik fotografii i multimediów, dzięki czemu mieszkańcy Szczecina i okolic mają możliwość podziwiania najlepszych prac fotograficznych uczniów szkoły. Od roku szkolnego 2019/2020 Zespół Szkół Łączności prowadzi kształcenie w zawodzie technik programista. W październiku 2019 roku Zespół Szkół Łączności podpisał porozumienia patronackie z Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz (dla zawodu technik teleinformatyk) i DGS Poland Business Sp. z o.o. (dla zawodu technik programista). 16 października 2019 roku Dyrektor Bartosz Stolarczuk zorganizował na terenie szkoły konferencję pn. „Współpraca, technologia, rozwój gwarancją sukcesu”, na której obecni byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie, organu prowadzącego szkołę, firm i instytucji.

W latach 2020-2022 Zespół Szkół Łączności realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  RPO WZ pn. „ŁĄCZNOŚĆ – fabryką specjalistów – kwalifikacje zawodowe paszportem na europejski rynek pracy” dla zawodów: technik teleinformatyk, technik programista oraz technik fotografii i multimediów. W ramach projektu zostały zmodernizowane oraz utworzone nowe pracownie programistyczne, fototechniczne i światłowodowe.

Zespół Szkół Łączności jest Certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL, w którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - aktualnie posiada akredytację dla zawodów: technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, monter elektronik, technik fotografii i multimediów.

Obecnie Zespół Szkół Łączności wyposażony jest w nowoczesne pracownie umożliwiające kształcenie zgodnie z wysokimi wymaganiami rynku pracy. Większość z nich jest ze sobą sprzężona urządzeniami teleinformatycznymi wraz z okablowaniem strukturalnym.

W Zespole Szkół Łączności w Szczecinie kształci się obecnie około pięciuset uczniów w zawodach:

technik teleinformatyk

technik fotografii i multimediów

technik programista.

Zespół Szkół Łączności to szkoła zawodowa ciesząca się na terenie województwa zachodniopomorskiego popularnością zgodnie z hasłem szkoły: KSZTAŁCIMY W ZAWODACH Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Profil kształconych zawodów wymaga stałego dostosowywania, zarówno bazy jak i kompetencji nauczycieli do stale zmieniającego się rynku branż: teleinformatycznych, programistycznych i fototechnicznych.

Koła zainteresowań

Rozwijanie zainteresowań możliwe jest w ramach zajęć pozalekcyjnych: - informatycznych i elektronicznych, - teatralnych i dziennikarskich, - ekonomicznych i językowych, - sportowych (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka), - ekologicznych, - szachowych. Na terenie szkoły działają także: - Szkolne Koło Stowarzyszania Elektryków Polski, - Uczniowski Klub Sportowy "Ełka", - Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi "Pijawki", - Szkolne Koło Dziennikarskie, - Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, - Szkolne Koło Wolontariatu, Koło Młodego Technika, Koło Informatyczne.

Kontakty zagraniczne
Współpraca ze szkołą w Neubrandenburgu, organizacja praktyk zawodowych na terenie Niemiec
Osiągnięcia
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w konkursach i zawodach na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim. Jesteśmy najlepsi zarówno w dziedzinach technicznych jak i sportowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www do działu „historia” gdzie znajdziecie dokładny spis naszych osiągnięć.
Współpraca z pracodawcami
Zespół Szkół Łączności posiada wiele umów partnerskich z firmami i instytucjami branż teleinformatycznej, informatycznej, reklamowej i elektronicznej. W ramach współpracy organizujemy praktyki i staże dla uczniów, wykłady, szkolenia oraz wymieniamy doświadczenia i informacje o nowościach technicznych.
Drzwi otwarte