Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
Adres
Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin
Telefon
91-433-67-60
Fax
91-433-67-62
E-mail
Strona www
Dyrektor
Monika Drozd
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
 • szkoła dawniej
Opis

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają wiele godzin każdego dnia; jest miejscem, w którym kształtują się ich charaktery, rozwijają talenty i spełniają marzenia związane z dalszą edukacją. Dlatego też, ważne aby szkoła kojarzyła się z wysokim poziomem nauczania, przyjazną atmosferą sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie jest takim miejscem! Wspieramy naszych uczniów w dążeniu do osiągania sukcesów edukacyjnych, ale także zależy nam na stworzeniu najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju naszej młodzieży.


Jednym z najważniejszych osiągnięć jest bardzo wysoka pozycja naszego Liceum na edukacyjnej mapie województwa zachodniopomorskiego. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Perspektyw otrzymaliśmy zaszczytną Złotą Tarczę w bieżącym i poprzednim roku szkolnym, plasując się wśród najlepszych liceów naszego miasta. Uczniowie „Dziewiątki” odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zostając laureatami i finalistami. Absolwenci naszego Liceum kontynuują swoją edukację na wyższych uczelniach w kraju i za granicą dzięki wysokim wynikom uzyskiwanym na egzaminach maturalnych z poszczególnych przedmiotów. Od lat szczycimy się 100% zdawalnością na maturze, a wyniki uzyskane przez naszych uczniów plasują się znacznie powyżej średnich województwa i kraju.


Posiadamy ciekawą ofertę edukacyjną dostosowaną do wymagań zmieniających się trendów w edukacji i oczekiwań kandydatów do szkoły. W IX Liceum realizujemy nowatorskie rozwiązania programowe we współpracy z uczelniami wyższymi, co wpływa na postrzeganie nas jako szkoły otwartej na wyzwania współczesnego świata. Szczecińskie uczelnie wyższe: Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny objęły patronatem poszczególne profile klas. Wyróżnia nas fakt, że jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym DSD na poziomach A2/B1 oraz B2/C1. Jest to egzamin państwowy, którego zdanie na poziomie C1 pozwala na studiowanie na każdym kierunku w Niemczech. Entuzjaści języka francuskiego mogą przygotować się i przystąpić w szkole do certyfikatu DELF, potwierdzającego znajomość tego języka.


Nasi uczniowie chętnie rozwijają się artystycznie i sportowo. Od ponad dekady organizujemy Przegląd Małych Form Teatralnych „Kotłownia”, który cieszy się zainteresowaniem szkolnych teatrów całego województwa. „Talentownia”, z kolei, pozwala naszej młodzieży zaprezentować szerszej publiczności swoje pasje i talenty: muzyczno-wokalne, kulinarne, informatyczne, sportowe, i wiele innych. Uczniowie z zacięciem literackim redagują szkolną gazetę „IX Wrota”, w której cyklicznie pojawiają się artykuły z życia szkoły i różnych dziedzin nauki, sztuki i rozrywki. W IX Liceum stawiamy na twórczą i przyjazną atmosferę, pielęgnujemy tradycję i historię, jednocześnie uczymy nowoczesnego myślenia, otwartego na drugiego człowieka.

Oferta
Dojazd
Centrum miasta tuż obok Zamku Książąt Pomorskich.
Historia

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi nosi imię Bohaterów Monte Cassino, które nadano jej w 1984 roku


Liceum istnieje od 1972 roku

Historia szkoły na pl. Mariackim sięga drugiej połowy trzynastego wieku. Już w 1263 roku rozpoczęto tu budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, przy którym od XIII w. funkcjonowała Szkoła Mariacka przygotowująca do stanu duchownego. Na jej miejscu w 1541 roku Filip I utworzył fundację utrzymującą powstałe w dwa lata później Pedagogium Książęce. Pierwotnie miał to być uniwersytet, jednak za małe fundusze sprawiły, iż stało się instytucją o charakterze pośrednim między szkołą łacińską a wyższą. W wyniku wojny 30-letniej Szczecin znalazł się pod panowaniem Szwedów i wówczas nastąpił upadek szkoły. W 1667 roku władze szwedzkie rozwiązały ją i utworzyły tzw. Carolineum, które to gimnazjum wkrótce przestało funkcjonować. Większość uczniów wzięła bowiem udział w wygranej przez Prusy wojnie szwedzko-pruskiej. Z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I nastąpiła przebudowa gimnazjum w stylu neoklasycznym. Wkrótce po spaleniu się w 14.VII.1789 r. Kościoła Mariackiego przeprowadzone egzaminy końcowe wykazały, że szkoła nie spełnia wymogów akademickich i w wyniku zarządzenia z 25 stycznia 1805r., połączono ją z liceum miejskim tworząc Mariackie Gimnazjum Królewskie. W swej historii budynek ulegał licznym przebudowom. W 1830 r., ze względu na bardzo zły stan budynku szkolnego, staraniem dyrektora Kocha i ze znacznym poparciem władz miejskich, rozpoczęto budowę nowego gmachu. Projekt został wykonany przez wybitnego architekta pruskiego Schinkla. Nowy budynek był gotowy już w 1832 roku. W 1838 roku we wsi Turzyn wybudowano dla gimnazjum pierwszą salę gimnastyczną, dopiero 33 lata później sala taka znalazła się w gmachu szkoły. Ponieważ gimnazjum nie zdołało pomieścić wszystkich uczniów, w 1884 roku dobudowano jeszcze dwa skrzydła. W tej postaci, z wyjątkiem zmian wewnętrznych, budynek przetrwał do dziś. Wśród kadry profesorskiej znalazły się nieprzeciętne osobowości i znakomici uczeni m.in.: Adolf i Karol Stahr - wybitni znawcy i tłumacze literatury europejskiej XIX w., M.Grassman - jeden z twórców rachunku różniczkowego i nowatorskich rozwiązań z zakresu algebry. Niewątpliwie najwybitniejszym profesorem gimnazjum był Carl Loewe - niemiecki muzyk i kompozytor epoki romantyzmu, organista w kościele św. Jakuba, założyciel własnej szkoły muzycznej.  


Stary budynek przy Placu Mariackim został w okresie międzywojennym wyremontowany, by od 1925 do 1934 roku służyć jako siedziba szczecińskiego radia, a później, do roku 1937 korzystał z jego pomieszczeń teatr i balet, a nawet straż pożarna i Hitlerjugend. W okresie międzywojennym przeprowadzono renowację elewacji zewnętrznej budynku. Podczas II wojny światowej uległ on częściowemu spaleniu. Od 1961 siedzibę swoją znalazła w nim Szkoła Podstawowa nr 40, a od 1966 roku także Liceum Pedagogiczne oraz Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne dla Pracujących. 1 września 1972 roku rozpoczęło swoją działalność IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. W 1976 roku na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania, IX LO połączono z LO Zaocznym dla Pracujących im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1977 roku nadano szkołom wspólną nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. W tym samym roku zlikwidowano SP nr 40. W latach 1971 - 77 funkcjonowało w auli szkolnej przedszkole. Tymczasowo w 1981 roku swoją siedzibę miała tu Szkoła Podstawowa nr 37. W latach 1981 - 88 decyzją Ministra Kultury i Sztuki funkcjonowało tu także równocześnie Państwowe Liceum Muzyczne. Uczniowie tej szkoły uczyli się w "Dziewiątce" przedmiotów ogólnokształcących, zaś zajęcia z przedmiotów artystycznych odbywały się w równie zabytkowym budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, przy ulicy Staromłyńskiej. W murach "Dziewiątki" działało także Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Obecnie jedyną szkołą kształcącą młodzież przy Placu Mariackim 1 jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino.

 

Koła zainteresowań
Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych z:
 • matematyki
 • języka polskiego
 • języków obcych
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • historii


Koła zainteresowań:

 • Zespół cheerleaderek
 • Dyskusyjny Klub Książki
 • Koło informatyczne
 • Koło biologiczne
 • Koło fizyczne „Kwant”
 • Koło języka japońskiego
 • Koło języka angielskiego
 • Koło języka angielskiego z zakresu struktur językowych
 • Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego i angielskiego
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu DSDII, DSDI
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu DELF
 • Koło teatralne w języku angielskim
 • Warsztaty doskonalenia umiejętności pisania rozprawki maturalnej
 • Koło humanistyczne
 • Koło społeczno-prawne
 • Koło historyczne
 • Spotkania z historią
 • Koło filozoficzne
 • Koło gitarowe dla początkujących
 • Zespół muzyczny
 • Piłka siatkowa
 • Piłka nożna
 • Piłka koszowa
 • Tenis stołowy
 • Szkolne koło Caritas
Osiągnięcia

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w olimpiadach i konkursach. Zostają laureatami i finalistami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych oraz konkursów.


Najważniejsze olimpiady i konkursy na przestrzeni: 2021-2022:

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- 1 finalista

Olimpiada Języka Niemieckiego -1 finalista

Olimpiada Geograficzna -1 finalista

Olimpiada Wiedzy o Prawie-1 laureat

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego-  1 laureat

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego- 2 laureatów


Najważniejsze olimpiady i konkursy na przestrzeni: 2018-2020:

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- 2 finalistów

Olimpiada Języka Francuskiego -1 finalista

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym-1 finalista

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej-2 finalistów

Olimpiada Wiedzy o Mózgu- 9 finalistów

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK -1 finalista

Ogólnopolski Konkurs „ Praca Organiczna 2.0” - 2 finalistów

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „ PING”-3 finalistów

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur”-22 wyróżnionych

Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki -1 laureat

Wojewódzki Konkurs Geograficzno-Nautologiczny- 1 laureat

LII Wojewódzki Konkurs Chemiczny -1 finalista

Wojewódzki Konkurs 15 lat Polski w Unii Europejskiej -1 laureat i 2 finalistów

Wojewódzki Konkurs „ Tylko we Lwowie… Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku” 1 laureat

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów-5 laureatów

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego -5 laureatów i 4 finalistów

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego-2 finalistów

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego-1 laureat

Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego -3 finalistów

Konkurs Wiedzy o Kulturze Świata Antycznego-2 laureatów i 6 finalistów

Wojewódzki Konkurs Astronomiczny-3 finalistów

Konkurs Recytatorski „ Szczeciński Parnas”- wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji Francuskojęzycznej -1 laureat

Konkurs „ Fizyka w medycynie”-1 laureat


Najważniejsze osiągnięcia olimpijskie na przestrzeni: 2010-2017:

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- 2 laureatów, 5 finalistów

Olimpiada Biologiczna-2 laureatów, 1 finalista

Olimpiada Języka Angielskiego- 1 laureat, 2 finalistów

Olimpiada Języka Niemieckiego- 1 laureat, 3 finalistów

Olimpiada Wiedzy o Prawie- 1 laureat i 3 finalistów

Olimpiada Chemiczna- 1 laureat

Olimpiada Historyczna- 1 finalista

Olimpiada Języka Francuskiego- 1 finalista


Najważniejsze osiągnięcia sportowe 2018-2020

Mistrzostwo Świata oraz Polski w Tańcu Nowoczesnym

Mistrzostwo Polski w sprincie wioślarskim w dwójce podwójnej mężczyzn kategorii  lekkiej

Mistrzostwo Polski w Karate

Mistrzostwo Polski w Gimnastyce Sportowej

Mistrzostwo Województwa 200 m przez płotki

I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Halowej Chłopców „Don Bosko”

I miejsce w Mistrzostwach I Ligi Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczecinie

V miejsce w Mistrzostwach I Ligi Piłki Koszykowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczecinie

V miejsce w Mistrzostwach I Ligi Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczecinie 

Kontakty zagraniczne

Współpracujemy ze szkołami za granicą oraz realizuje projekty edukacyjne. Oto kilka najważniejszych realizowanych w ostatnim czasie:

Współpraca z Christa - und-Scherpf Gymnasium w Prenzlau- Wieloletni projekt współpracy, w ramach którego uczniowie realizują wspólne przedsięwzięcia, uczestniczą w warsztatach, wycieczkach, oraz koncertach.

Współpraca z Fridrich-Ebert- Schule - projekt wymiany młodzieży. Reaktywacja współpracy ze szkołą w Hamburgu, opierającej się na udziale uczniów w zajęciach lekcyjnych, w ramach których uczniowie dyskutują wcześniej przygotowaną problematykę społeczno-kulturową.

Projekt „ Trójkąt Weimarski” Projekt w ramach którego młodzież prezentowała projekty na temat historii miasta i szkoły oraz uczestniczyła w prelekcjach mi. o średniowiecznym systemie kształcenia.

Uczmy się z doświadczeń migracji - Chat ze światem. Projekt w języku niemieckim, który zakłada wymianę doświadczeń w ramach różnic kulturowych młodzieży z Polski, Niemiec oraz Brazylii. Projekt oparty o wykorzystanie Internetu  oraz tworzenie wspólnych projektów on-line.

Stulecie Bitew pod Verdun i nad Sommą- projekt Stowarzyszenia MONPHI we współpracy z partnerami z Francji, Niemiec, Polski. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach we Francji i Niemczech, których produktem finalnym był komiks.Jugend Debattiert International- Międzynarodowy Projekt Goethe Institut w języku niemieckim przybliżających młodzieży problemy wynikające z różnic kulturowych.


Projekt „ Stöhr-Kubicki” we współpracy z Kurierem  Szczecińskim i szkołą partnerską z Berlina.


W
spółpraca z Kantonschule Hottingen  w Zurychu to wieloletni projekt ze szkołą w Zurychu, w ramach którego uczniowie realizują wspólne przedsięwzięcia z różnych dziedzin nauki i kultury.


Projekt  Hochschule Wismar Studia Wirtschaftinformatik przybliżający młodzieży polskiej zasady i możliwości studiów w Niemczech.

„Stauffenbergs Gefaehrten. Widerstand und Zivilcourage frueher und heute.  to polsko-niemiecki projekt związany z historią Żydów w czasie II wojny światowej. Uczniowie wzięli udział w obchodach 75 rocznicy deportacji Żydów niemieckich ze Szczecina. „Du, ich und unser Europa im europäischen Miteinander“  jest polsko-niemiecko-francuskim projektem poświęconym zagadnieniom wspólnych działań młodzieży w zjednoczonej Europie.

Drzwi otwarte
Zajęcia pozalekcyjne