Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
Adres
ul.Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin
Telefon
91-433-67-60
Fax
91-433-67-62
E-mail
Strona www
Dyrektor
Monika Drozd
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Oferta
Dojazd
Centrum miasta tuż obok Zamku Książąt Pomorskich.
Historia

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi nosi imię Bohaterów Monte Cassino, które nadano jej w 1984 roku


Liceum istnieje od 1972 roku

 

Historia szkoły na pl. Mariackim sięga drugiej połowy trzynastego wieku. Już w 1263 roku rozpoczęto tu budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, przy którym od XIII w. funkcjonowała Szkoła Mariacka przygotowująca do stanu duchownego. Na jej miejscu w 1541 roku Filip I utworzył fundację utrzymującą powstałe w dwa lata później Pedagogium Książęce. Pierwotnie miał to być uniwersytet, jednak za małe fundusze sprawiły, iż stało się instytucją o charakterze pośrednim między szkołą łacińską a wyższą. W wyniku wojny 30-letniej Szczecin znalazł się pod panowaniem Szwedów i wówczas nastąpił upadek szkoły. W 1667 roku władze szwedzkie rozwiązały ją i utworzyły tzw. Carolineum, które to gimnazjum wkrótce przestało funkcjonować. Większość uczniów wzięła bowiem udział w wygranej przez Prusy wojnie szwedzko-pruskiej. Z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I nastąpiła przebudowa gimnazjum w stylu neoklasycznym. Wkrótce po spaleniu się w 14.VII.1789 r. Kościoła Mariackiego przeprowadzone egzaminy końcowe wykazały, że szkoła nie spełnia wymogów akademickich i w wyniku zarządzenia z 25 stycznia 1805r., połączono ją z liceum miejskim tworząc Mariackie Gimnazjum Królewskie. W swej historii budynek ulegał licznym przebudowom. W 1830 r., ze względu na bardzo zły stan budynku szkolnego, staraniem dyrektora Kocha i ze znacznym poparciem władz miejskich, rozpoczęto budowę nowego gmachu. Projekt został wykonany przez wybitnego architekta pruskiego Schinkla. Nowy budynek był gotowy już w 1832 roku. W 1838 roku we wsi Turzyn wybudowano dla gimnazjum pierwszą salę gimnastyczną, dopiero 33 lata później sala taka znalazła się w gmachu szkoły. Ponieważ gimnazjum nie zdołało pomieścić wszystkich uczniów, w 1884 roku dobudowano jeszcze dwa skrzydła. W tej postaci, z wyjątkiem zmian wewnętrznych, budynek przetrwał do dziś. Wśród kadry profesorskiej znalazły się nieprzeciętne osobowości i znakomici uczeni m.in.: Adolf i Karol Stahr - wybitni znawcy i tłumacze literatury europejskiej XIX w., M.Grassman - jeden z twórców rachunku różniczkowego i nowatorskich rozwiązań z zakresu algebry. Niewątpliwie najwybitniejszym profesorem gimnazjum był Carl Loewe - niemiecki muzyk i kompozytor epoki romantyzmu, organista w kościele św. Jakuba, założyciel własnej szkoły muzycznej.  


Stary budynek przy Placu Mariackim został w okresie międzywojennym wyremontowany, by od 1925 do 1934 roku służyć jako siedziba szczecińskiego radia, a później, do r. 1937 korzystał z jego pomieszczeń teatr i balet, a nawet straż pożarna i Hitlerjugend. W okresie międzywojennym przeprowadzono renowację elewacji zewnętrznej budynku. Podczas II wojny światowej uległ on częściowemu spaleniu.

Od 1961 siedzibę swoją znalazła w nim Szkoła Podstawowa nr 40, a od 1966 roku także Liceum Pedagogiczne oraz Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne dla Pracujących. 1 września 1972 roku rozpoczęło swoją działalność IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. W 1976 roku na podstawie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania, IX LO połączono z LO Zaocznym dla Pracujących im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1977 roku nadano szkołom wspólną nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6. W tym samym roku zlikwidowano SP nr 40. W latach 1971 - 77 funkcjonowało w auli szkolnej przedszkole. Tymczasowo w 1981 roku swoją siedzibę miała tu Szkoła Podstawowa nr 37. W latach 1981 - 88 decyzją Ministra Kultury i Sztuki funkcjonowało tu także równocześnie Państwowe Liceum Muzyczne. Uczniowie tej szkoły uczyli się w "dziewiątce" przedmiotów ogólnokształcących, zaś zajęcia z przedmiotów artystycznych odbywały się w równie zabytkowym budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, przy ulicy Staromłyńskiej. Po przeniesieniu szkoły do gmachu na ulicę Staromłyńską młodzi muzycy jeszcze do roku 1992 korzystali z pomieszczeń, kadry pedagogicznej i gabinetów opieki medycznej w IX Liceum. Przyznać trzeba, że obecność artystycznie uzdolnionej młodzieży, pozytywnie wpływała na klimat szkoły.

 

Koła zainteresowań
Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych z:
 • matematyki
 • języka polskiego
 • języków obcych
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • historii


Koła zainteresowań:

 • Dyskusyjny Klub Książki
 • Koło informatyczne
 • Koło biologiczne
 • Koło fizyczne „Kwant”
 • Koło języka japońskiego
 • Koło języka angielskiego
 • Koło języka angielskiego z zakresu struktur językowych
 • Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego i angielskiego
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu DSDII, DSDI
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu DELF
 • Koło teatralne w języku angielskim
 • Warsztaty doskonalenia umiejętności pisania rozprawki maturalnej
 • Koło humanistyczne
 • Koło społeczno-prawne
 • Koło historyczne
 • Spotkania z historią
 • Koło filozoficzne
 • Koło gitarowe dla początkujących
 • Zespół muzyczny
 • Piłka siatkowa
 • Piłka nożna
 • Piłka koszowa
 • Tenis stołowy
 • Szkolne koło Caritas
Osiągnięcia

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w olimpiadach i konkursach.  Zostają laureatami i finalistami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych. Najważniejsze osiągnięcia olimpijskie na przestrzeni 2010-2017:

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- 2 laureatów, 5 finalistów

Olimpiada Biologiczna-2 laureatów, 1 finalista

Olimpiada Języka Angielskiego- 1 laureat, 2 finalistów

Olimpiada Języka Niemieckiego- 1 laureat, 3 finalistów

Olimpiada Wiedzy o Prawie- 1 laureat i 3 finalistów

Olimpiada Chemiczna-  1 laureat

Olimpiada Historyczna- 1 finalista

Olimpiada Języka Francuskiego- 1 finalista

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów-3 laureatów, 1 finalista

Wybrane osiągnięcia z roku szkolnego 2017/2019:

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego- 2 finalistów

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym-1 finalista

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej-1 finalista

Olimpiada Wiedzy o Mózgu- 2 finalistów

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK -1 finalista

Ogólnopolski Konkurs „ Praca Organiczna 2.0” - 2 finalistów

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „ PING”-2 finalistów

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur”-19 wyróżnionych

Wojewódzki konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki -1 laureat

Wojewódzki Konkurs Geograficzno-Nautologiczny- 1 laureat

Wojewódzki Konkurs „ Tylko we Lwowie… Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku” 1 laureat

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów-5 laureatów

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego -3 laureatów i 4 finalistów

X Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego-1 laureat

Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego -1 finalista

Konkurs Języka Angielskiego(KO)-27 laureatów i 34 finalistów

Konkurs Języka Niemieckiego(KO)-6 laureatów i 17 finalistów

Konkurs Biologiczny(KO) -1 laureat i 3 finalistów

Konkurs Polonistyczny(KO)- 3 laureatów i 2 finalistów

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie(KO)- 3 laureatów

Konkurs Geograficzny(KO)-1 laureat i 1 finalista

Konkurs Fizyczny(KO)- 1 laureat i 1 finalista

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
i Regionie-3 laureatów

Mała Olimpiada WOS -5 laureatów i 1 finalista

Konkurs Wiedzy o Kulturze Świata Antycznego-2 laureatów i 6 finalistów

Wojewódzki Konkurs Astronomiczny-3 finalistów

Wojewódzki Konkurs Międzyprzedmiotowy w Języku Angielskim-1 laureat

Konkurs Recytatorski „ Szczeciński Parnas”- wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji Francuskojęzycznej -1 laureat

Konkurs „ Fizyka w medycynie”-1 laureat

Konkursy organizowane przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej:

Konkurs Biologiczny- 2 laureat i 2 finalistów

Konkurs Polonistyczny-1 laureat

Konkurs Młodego Poligloty-3 laureatów

Konkurs Matematyczny-1 laureat

Kontakty zagraniczne

Współpracujemy ze szkołami za granicą oraz realizuje projekty edukacyjne. Oto kilka najważniejszych realizowanych w ostatnim czasie:

Współpraca z Christa - und-Scherpf Gymnasium w Prenzlau- Wieloletni projekt współpracy, w ramach którego uczniowie realizują wspólne przedsięwzięcia, uczestniczą w warsztatach, wycieczkach, oraz koncertach.

Współpraca z Fridrich-Ebert- Schule - projekt wymiany młodzieży. Reaktywacja współpracy ze szkołą w Hamburgu, opierającej się na udziale uczniów w zajęciach lekcyjnych, w ramach których uczniowie dyskutują wcześniej przygotowaną problematykę społeczno-kulturową.

Projekt „ Trójkąt Weimarski” Projekt w ramach którego młodzież prezentowała projekty na temat historii miasta i szkoły oraz uczestniczyła w prelekcjach mi. o średniowiecznym systemie kształcenia.

Uczmy się z doświadczeń migracji - Chat ze światem. Projekt w języku niemieckim, który zakłada wymianę doświadczeń w ramach różnic kulturowych młodzieży z Polski, Niemiec oraz Brazylii. Projekt oparty o wykorzystanie Internetu  oraz tworzenie wspólnych projektów on-line.

Stulecie Bitew pod Verdun i nad Sommą- projekt Stowarzyszenia MONPHI we współpracy z partnerami z Francji, Niemiec, Polski. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach we Francji i Niemczech, których produktem finalnym był komiks.Jugend Debattiert International- Międzynarodowy Projekt Goethe Institut w języku niemieckim przybliżających młodzieży problemy wynikające z różnic kulturowych.

     Projekt „ Stöhr-Kubicki” we współpracy z Kurierem  Szczecińskim i szkołą partnerską z Berlina.

W
spółpraca z Kantonschule Hottingen  w Zurychu to wieloletni projekt ze szkołą w Zurychu, w ramach którego uczniowie realizują wspólne przedsięwzięcia z różnych dziedzin nauki i kultury.


Projekt  Hochschule Wismar Studia Wirtschaftinformatik przybliżający młodzieży polskiej zasady i możliwości studiów w Niemczech.

„Stauffenbergs Gefaehrten. Widerstand und Zivilcourage frueher und heute.  to polsko-niemiecki projekt związany z historią Żydów w czasie II wojny światowej. Uczniowie wzięli udział w obchodach 75 rocznicy deportacji Żydów niemieckich ze Szczecina. „Du, ich und unser Europa im europäischen Miteinander“  jest polsko-niemiecko-francuskim projektem poświęconym zagadnieniom wspólnych działań młodzieży w zjednoczonej Europie.

Drzwi otwarte

ZAPRASZAMY DO „DZIEWIĄTKI”

18 KWIETNIA 2020 ROKU
W GODZINACH 10.00 - 13.00

Uczniowie i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie serdecznie zapraszają młodzież wraz z rodzicami i przyjaciółmi NA DRZWI OTWARTE.

Poznacie nauczycieli, przedstawimy Wam szkołę, nas samych, gabinety, w których się uczymy.Do zobaczenia

Zajęcia pozalekcyjne