Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Cyfrowych
Adres
ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
Telefon
914212610
Fax
914212610
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewa Dobrzycka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Budynek i dziedziniec TTC
 • Pracownia eksploatacji urządzeń komputerowaych
 • Nowoczesna pracownia administracji sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Pracownia sieci komputerowych
 • Erasmus+
 • Pracownia zawodowa
 • Rajd rowerowy
 • Wycieczki
 • Zagraniczne praktyki zawodowe
Opis

Kształcimy w zawodzie TECHNIK INFORMATYK.

Przygotowujemy do egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:

INF.02. - Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Dzięki nowoczesnemu programowi nauczania dobrze przygotujemy uczniów do egzaminu maturalnego i zawodowego, podjęcia pracy oraz kontynuacji nauki w szkołach wyższych. Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? Uczymy nie tylko, jak korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych, ale również jak je tworzyć i zmieniać dzięki nim świat. Kształcimy informatyków – specjalistów z szerokimi kompetencjami cyfrowymi, którzy są najbardziej poszukiwaną przez pracodawców i najlepiej zarabiającą grupą zawodową. Informatyka jest dziś obecna niemal w każdej dziedzinie gospodarki, dlatego nasi absolwenci mogą podejmować pracę w różnorodnych branżach.


Dobrze przygotujemy Cię do wymarzonej pracy! Patronat nad szkołą sprawuje Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny – instytucja wspierająca rozwój firm informatycznych. Dzięki temu współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy:

 • współtworzą nowoczesny program nauczania i prowadzą praktyczne zajęcia z uczniami;
 • umożliwiają wyróżniającym się uczniom odbywanie praktyk w firmach IT w Szczecinie m.in. w Globallogic (udział w projektach realizowanych przez tę firmę).

Absolwent TTC będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich firmach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich uczestników;
 • programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych we współczesnych organizacjach różnej wielkości;
 • programista (koder i projektant) tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych.

Atutami naszej szkoły są:

 • nowoczesna baza w postaci sześciu nowo powstałych pracowni komputerowych;
 • patronat Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania”;
 • zajęcia prowadzone przez pracowników wyższych uczelni;
 • liczba uczniów w szkole gwarantująca przyjazny klimat;
 • stacja Szczecińskiego Roweru Miejskiego przed bramą szkoły;
 • bezpieczeństwo na terenie szkoły i Technoparku, stały monitoring;
 • położenie TTC w pięknej parkowej okolicy blisko centrum miasta;
 • wygodny dojazd do szkoły linią T 3;
 • bogata oferta kół zainteresowań;
 • foto atelier.

Dodatkowe informacje: opieka pedagoga i psychologa; opieka medyczna: pielęgniarka; internet bezprzewodowy w całym budynku szkolnym; możliwość skorzystania z wyżywienia; obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko szkolne; inne: sala konferencyjna, scena teatralna, atelier fotograficzne, warsztaty i wykłady informatyczne w ramach współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.


Oferta
Dojazd
Tramwaj nr 3 - przystanek Technopark - Pomerania. Autobusy nr 53 i 60 - przystanek Teatr Letni.
Historia
Budynek, w którym obecnie mieści się Technikum Technologii Cyfrowych, został wybudowany w latach 1912-1915. Od roku 1915 działała w nim szkoła dla dziewcząt (Szkoła Podstawowa nr 38). Natomiast sala gimnastyczna usytuowana bliżej ulicy powstała w roku 1898 wraz z mieszczącą się obok szkołą dla chłopców (Szkoła Podstawowa nr 37). Budynek szkolny i sali gimnastycznej wybudowano w stylu modernistycznym z elementami neobaroku i secesji, oba obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków. W latach 1946-1956 funkcjonowały tu: Szkoła Podstawowa nr 37, Wojewódzka Szkoła Milicji Obywatelskiej, Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 6, Szkoła Podstawowa TPD nr 6, Szkoła Podstawowa nr 36, a w latach 1956 -2004 Szkoła Podstawowa nr 19. Z dniem 1 września 1999 r. zostało powołane Gimnazjum nr 6, które 5 czerwca 2007 r. otrzymało imię prof. Stefana Kownasa. 14.10.2014 r. swoim patronatem objął szkołę Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny i Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Uchwałą Nr XXVIII/711/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. powołano Technikum Technologii Cyfrowych przy ul.Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie.
Koła zainteresowań

Prowadzimy zajęcia w ramach różnorodnych kół zainteresowań:

 • grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej;
 • CISCO IT Essentials;
 • programowania w języku Python;
 • języka angielskiego;
 • języka niemieckiego;
 • teatralne;
 • żeglarskie;
 • sportowe - piłka nożna, koszykówka i siatkówka;
 • matematyczne;
 • szachowe.
Kontakty zagraniczne

W ramach europejskiego programu Erasmus+ realizujemy:

 • projekt partnerski "Nie dla przemocy i dyskryminacji” ze szkołami z Włoch, Grecji, Turcji i Rumunii;
 • międzynarodowy projekt dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego "Develop Hi Tech Professional Skills in the Multicultural Europe" w Grenadzie w południowej Hiszpanii - w roku szkolnym 2021/2022  w dwóch miesięcznych wyjazdach wzięło udział 40 uczniów, praktyki były okazją do podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych oraz realną szansą na poznanie hiszpańskiego rynku pracy w branży IT.
Współpraca z pracodawcami
W procesie nauczania uczestniczą firmy technologiczne: GlobalLogic, mvb, , infinIT Codelab, Avid, Bardins, DGS, E-SCS, INFOLAN, Polbit, RAVEN IT, Sagra Technology, Serwis.eu.
Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych programach rozwijających kompetencje cyfrowe:


Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęciach z informatyki, podczas których uczą się myślenia algorytmicznego oraz programowania. Wszystkie swoje projekty teoretyczne mogą sprawdzić praktycznie, programując posiadane przez szkołę roboty lub zestawy Arduino.

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Organizujemy zajęcia i egzaminy ECDL zarówno na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym czy zaawansowanym. Mogą dotyczyć podstaw pracy z komputerem i w sieci, a także korzystania z oprogramowania – zarówno biurowego jak arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów, bazy danych, jak i specjalistycznego, jak zarządzanie projektami,  edycja obrazów czy programowanie.

 

Program wsparcia edukacyjnego przez firmę Autodesk

Plan edukacyjny zapewnia uczniom dostęp do oprogramowania firmy Autodesk oraz narzędzi do nauki, które pomagają im rozwinąć umiejętności i zdobyć wiedzę potrzebną do rozpoczęcia kariery zawodowej. Obejmuje bezpłatny dostęp do produktów i usług w chmurze Autodesk. Oprogramowanie i usługi Autodesk dostępne w ramach planu edukacyjnego zawierają te same funkcje, które są dostępne w ramach płatnej subskrypcji.

Wspólnota Edukacyjna Futureskilling w firmie Autodesk umożliwia uczniom oraz nauczycielom rozwijanie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania najbardziej palących wyzwań projektowych i inżynieryjnych jutra. Innymi słowy, Futureskilling przygotowuje uczniów do pracy w zawodach przyszłości.

 

Academia Cisco

Zastosowanie bezpieczeństwa informatycznego, zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w ramach Cisco IT Essentials. Dzięki nowym technologiom sieci stają się coraz bardziej inteligentne, programowalne i oparte na oprogramowaniu. Kursy Networking Academy wspierają tę ewolucję i narażają uczniów na nowe koncepcje i praktyczne doświadczenia. Najlepsze jest to, że kursy są powiązane z certyfikatami CCNA , jednymi z najbardziej pożądanych w branży, według IDC. 

Uczniowie nabywają doświadczenie w świecie rzeczywistym dzięki pakietowi do symulacji sieci stworzonego przez Cisco Packet Tracer jako środowiska nauki dla kursów instruktażowych, kształcenia na odległość, szkolenia zawodowego. Umożliwia tworzenie prostych i złożonych sieci na różnych urządzeniach i wykracza poza routery i przełączniki. Umożliwia tworzenie rozwiązań technicznych dla inteligentnych miast, domów i przedsiębiorstw.

 

Projekt „Akademia 3D – kwalifikacje przyszłości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Okres realizacji: 01.11.2020 r. – 30.11.2023 r.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w zakresie informatyki i jego dostosowanie do wymogów nowoczesnego regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie uczniów dwóch szkół zawodowych w okresie od 1.11.2020 do 30.11.2023 r. poprzez organizację:
– szkoleń nadających kwalifikacje i kompetencje 96 uczniom w zakresie projektowania i druku 3D,
– szkoleń nadających kwalifikacje i kompetencje 13 nauczycielom w zakresie projektowania i druku 3D,
– staże uczniowskie i dla nauczycieli w obszarze projektowania i druku 3D.
Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć tj.: drukarki 3D, laptopy, skanery 3D oraz oprogramowanie do projektowania 3D.


Uniwersytet Oracle – umożliwiamy udział w szkoleniach oraz certyfikacji Oracle Cloud Infrastructure.

Dajemy uczniom dostęp do oprogramowania firmy AUTODESK.

Prowadzimy zajęcia Google Cloud Platform oraz Oracle Cloud - obsługa usług przetwarzania chmurowego nowej generacji.

Umożliwiamy uczestniczenie w wykładach z matematyki wraz ze studentami pierwszego roku ZUT.Drzwi otwarte

13 kwietnia 2022 r.

8.00 - 16.00 warsztaty informatyczne w pracowniach zawodowych dla zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych (szczegóły na www.technikumcyfrowe.pl); 

17.00 prezentacja dla ósmoklasistów i ich rodziców.

Zakres wiekowy
14 - 19 lat
Osiągnięcia

Wyróżnienie XXIX Olimpiady Informatycznej, laureat ogólnopolskiego konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” , II miejsce w konkursie teatralnym zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty „"Bądź wierny Idź", czyli majówka z Herbertem” (konkurs o zasięgu wojewódzkim),  III miejsce w X Przeglądzie Małych Form Teatralnych KOTŁOWNIA 2018 organizowanym przez IX LO w Szczecinie, tytuł  Najlepszej drużyny akcji "Młodzieży czytanie" zorganizowanej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i dyrektora Książnicy Pomorskiej; II miejsce w Konkursie Wiedzy Morskiej organizowanym przez Pałac Młodzieży, finaliści międzynarodowego Konkursu Pix Programming Challenge 2019.