Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
Zespół szkół
Adres
ul.Klonowica 14, 71-244 Szczecin
Telefon
91 439 06 01
Fax
91 439 06 01 wew. 39
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr inż. Grzegorz Szyjka
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 kształci w zawodach:

·         elektromechanik pojazdów samochodowych (1 klasa – 30 miejsc)

·         mechanik pojazdów samochodowych (3 klasy – 90 miejsc)

Czas nauki: 3 lata

Języki obce: język angielski.

 

W trakcie nauki uczniowie szkoły branżowej odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą autoryzowanych i nieautoryzowanych stacjach obsługi m.in. takich marek jak: MERCEDES, CITROEN, PEUGEOT, HONDA, FIAT, MAZDA, BMW, LANDROVER, FORD, HYUNDAI, OPEL, TOYOTA. Szkoła współpracuje również z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.

Dla zainteresowanych uczniów organizowane są wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. W szkole odbywają się tradycyjne imprezy: turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są przedmiotowe koła zainteresowań oraz sekcje sportowe.Internat:

Uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Samochodowych. Wszystkie pokoje w internacie są dwuosobowe, z własnym węzłem sanitarnym. Nabór do internatu prowadzony jest elektronicznie po zakończeniu rekrutacji do szkoły (lipiec 2023)


Charakterystyka zawodów:


Elektromechanik pojazdów samochodowych

Głównym zadaniem elektromechanika pojazdów samochodowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych. Praca polega na dokonywaniu demontażu i montażu układów mechanicznych i elektrycznych lub ich elementów w pojazdach samochodowych, kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów mechanicznych oraz elektrycznych oraz przeprowadzeniu ich regulacji oraz konserwacji, dokonywaniu ich napraw lub wymiany zużytych części.

Absolwent Branżowej Szkoły w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

·         może uzyskać kwalifikację: obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie.

·         zdobyć wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

·         może podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych

·         potrafi posługiwać się technologią komputerową


jest przygotowany do:

·         oceny stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,

·         lokalizowania i usuwania uszkodzeń

·         wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych

·         przeprowadzenia konserwacji i przeglądów okresowych


Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach.


Cechy predysponujące do zawodu:

·         zainteresowania techniczne

·         dobra sprawność ruchowa

·         prawidłowy wzrok, rozróżnianie barw

·         koncentracja i podzielność uwagi

·         odpowiedzialność, dokładność i spostrzegawczość

·         cierpliwość i wytrwałość

·         staranność


Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe (np. podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów Samochodowych, przepisy ruchu drogowego, pracownia elektromechaniki i elektroniki).


Mechanik pojazdów samochodowych


Szczegółowy zakres działań mechanika będzie zależny od miejsca pracy, gdyż wiele zakładów wybiera konkretną specjalizację. Do jego zadań może należeć: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów, w których przewidziane są takie zabiegi. Oznacza to, że mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu.


Absolwent Branżowej Szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

·         może uzyskać kwalifikację organizacja, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych i uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie

·         zdobyć wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

·         może podjąć pracę w zakładach mechanicznych lub zakładach naprawczych

·         potrafi posługiwać się technologią komputerową

 ma szansę zatrudnienia w:

·         warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych

·         stacjach diagnostyki pojazdów

·         zajezdniach i bazach transportowych

·         firmach przewozowych i kurierskich

·         firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne

·         firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach

Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się:

·         zainteresowaniami technicznymi

·         wyobraźnią przestrzenną

·         podzielnością uwagi

·         spostrzegawczością

·         koncentracją uwagi

·         odpornością na warunki środowiska pracy

·         otwartością na innowacje techniczne


Nauczanie obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe. 


Informacje dot. naboru

Zasady naboru

Patronaty

Kierunki kształcenia

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusy: 75, 60, 53, 80 Tramwaje: 1, 9
Historia
Pierwsze klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej powstały przy Technikum Samochodowym w roku szkolnym 1962/63. Początkowo uczniowie uczęszczający do tej szkoły kształcili się w zawodzie mechanik samochodowo - ciągnikowy. Wtedy zajęcia odbywały się w części budynku zajmowanego przez Technikum Mechaniczno - Energetyczne przy ul. Racibora 60. W roku 1964 nastąpiło przeniesienie szkoły do własnych pomieszczeń. Szkoła otrzymała bardzo nowoczesny na ówczesne czasy kompleks obiektów z przeznaczeniem dla 820 uczniów, w skład którego weszły: szkoła, sala gimnastyczna, internat, warsztaty wraz ze stacją obsługi i garażami oraz tereny do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Warsztaty szkolne swym wyposażeniem nie ustępowały nowoczesnym stacjom obsługi. Tereny wokół szkoły zagospodarowała sama młodzież: sami wytyczali alejki, urządzali skwerki, sadzili i pielęgnowali przez lata drzewa i krzewy.
Koła zainteresowań
Przedmiotowe koła zainteresowań, Koło motoryzacyjne, Sekcja Kartingowa, Sekcja 4x4, Sekcja Motorowodna, sekcje sportowe.
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje ze szkołami, instytucjami szkoleniowymi i zakładami branży motoryzacyjnej w Niemczech.
Osiągnięcia

Uczniowie szkoły wielokrotnie osiągali liczne sukcesy i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą:

 • trzykrotne wicemistrzostwo strefy zachodniej w kategorii wyścigowej sekcji kartingowej,
 • zdobywanie wysokich miejsc w finałach Wojewódzkiego Konkursu "Najlepszy Uczeń w Zawodzie",
 • wysokie wyniki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, łącznie z zajęciem pierwszego miejsca,
 • wyróżnienia za udział w realizacji miejskiego i regionalnego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży,
 • wysokie miejsca w wojewódzkich edycjach zawodów sportowo - obronnych "Sprawni jak Żołnierze"
 • wyróżnienia w konkursach literackich i recytatorskich
Współpraca z pracodawcami
MERCEDES Mojsiuk, BEMO MOTORS, BMW Bońkowscy, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, TOYOTA Kozłowski, Grupa GEZET
Telefon IODO
+48 91 85 22 093
Adres email IODO
iod@spnt.pl