Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
Zespół szkół
Adres
ul.Klonowica 14, 71-244 Szczecin
Telefon
91 439 06 01
Fax
91 439 11 88
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Roman Wechmann
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 kształci w zawodach:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych

Czas nauki: 3 lata

Języki obce: język angielski.

Absolwenci:

 • uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie
 • zdobywają wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia
 • mogą podjąć pracę w zakładach usługowo - naprawczych, stacjach diagnostyki pojazdów, przedsiębiorstwach produkujących samochody, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach
 • potrafią posługiwać się techniką komputerową


W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą firm MERCEDES BENZ, BEMO MOTORS, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, Grupa GEZET. Szkoła współpracuje z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.


Organizujemy wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. Przeprowadzamy tradycyjne imprezy szkolne (turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe).


W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy: przedmiotowe koła zainteresowań, koło motoryzacyjne, sekcję kartingową, sekcję 4x4, sekcję motorowodną, sekcje sportowe..


Internat szkoły jest remontowany (przewidziany koniec remontu - 2021 r.). Istnieje możliwość zakwaterowania w znajdujących się w pobliżu, internatach i bursach innych szkół.


Informacje dot. naboru

Zasady naboru

Patronaty

Kierunki kształcenia

Oferta
Dojazd
Autobusy: 75, 60, 53, 80 Tramwaje: 1, 9
Historia
Pierwsze klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej powstały przy Technikum Samochodowym w roku szkolnym 1962/63. Początkowo uczniowie uczęszczający do tej szkoły kształcili się w zawodzie mechanik samochodowo - ciągnikowy. Wtedy zajęcia odbywały się w części budynku zajmowanego przez Technikum Mechaniczno - Energetyczne przy ul. Racibora 60. W roku 1964 nastąpiło przeniesienie szkoły do własnych pomieszczeń. Szkoła otrzymała bardzo nowoczesny na ówczesne czasy kompleks obiektów z przeznaczeniem dla 820 uczniów, w skład którego weszły: szkoła, sala gimnastyczna, internat, warsztaty wraz ze stacją obsługi i garażami oraz tereny do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Warsztaty szkolne swym wyposażeniem nie ustępowały nowoczesnym stacjom obsługi. Tereny wokół szkoły zagospodarowała sama młodzież: sami wytyczali alejki, urządzali skwerki, sadzili i pielęgnowali przez lata drzewa i krzewy.
Koła zainteresowań
Przedmiotowe koła zainteresowań, Koło motoryzacyjne, Sekcja Kartingowa, Sekcja 4x4, Sekcja Motorowodna, sekcje sportowe.
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje ze szkołami, instytucjami szkoleniowymi i zakładami branży motoryzacyjnej w Niemczech.
Osiągnięcia

Uczniowie szkoły wielokrotnie osiągali liczne sukcesy i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą:

 • trzykrotne wicemistrzostwo strefy zachodniej w kategorii wyścigowej sekcji kartingowej,
 • zdobywanie wysokich miejsc w finałach Wojewódzkiego Konkursu "Najlepszy Uczeń w Zawodzie",
 • wysokie wyniki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, łącznie z zajęciem pierwszego miejsca,
 • wyróżnienia za udział w realizacji miejskiego i regionalnego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży,
 • wysokie miejsca w wojewódzkich edycjach zawodów sportowo - obronnych "Sprawni jak Żołnierze"
 • wyróżnienia w konkursach literackich i recytatorskich
Współpraca z pracodawcami
Opel Kozłowski, ASO Marek Mozga, Mercedes-Benz, Bemo Motors, Citroen Peugeot Drewnikowski, Grupa Gezet