Szczecin
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Samochodowych

Adres
ul.Klonowica 14, 71-244 Szczecin
Telefon
91 439 06 01
Fax
91 439 06 01 wew.39
E-mail
szkola@zss.szczecin.pl
Strona www
www.zss.szczecin.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół Samochodowych mieści się przy ulicy Klonowica 14. Stanowi kompleks zabudowań i zajmuje rozległy teren, który wyróżnia się bogatą zieloną architekturą. W skład zespołu wchodzą: Technikum Samochodowe, kształcące w zawodach technik pojazdów samochodowych, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 , kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3, kształcąca w zawodach: technik pojazdów samochodowych. Szkoła posiada własną bazę do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych. Praktyki zawodowe odbywają się w firmach i warsztatach motoryzacyjnych.