Szczecin
Technikum
Technikum Samochodowe
Zespół szkół
Adres
ul.Klonowica 14, 71-244 Szczecin
Telefon
91 439 06 01
Fax
91 439 06 01 wew. 39
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Roman Wechmann
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
Opis

Technikum Samochodowe kształci w zawodzie:

 • technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MOT.02 i MOT.06 (2 klasy - 60 miejsc)
 • technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06 (2 klasy - 60 miejsc)

Szkoła: Technikum Samochodowe
Czas nauki:  5 lat  
Języki obce: język angielski i język niemiecki.

Technik pojazdów samochodowych to specjalista z dziedziny diagnostyki oraz naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. W zależności od wyboru profilu kształcenia absolwent technikum może uzyskać kwalifikacje:

- obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Kwalifikacje MOT.02 i MOT.06) 

lub

organizacja, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (Kwalifikacje MOT.05 i MOT.06)


Absolwent ma szansę zatrudnienia w:

§  salonach obsługi i sprzedaży samochodów

§  warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych

§  stacjach diagnostyki pojazdów

§  stacjach kontroli pojazdów

§  firmach przewozowych i kurierskich

§  firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów

 

Od klasy drugiej technikum proponujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów ogólnokształcących: język angielski, język niemiecki:

 • klasa A - język angielski,
 • klasa B - język niemiecki,
 • klasa C - język angielski,
 • klasa D - język niemiecki

 

W trakcie nauki uczniowie technikum odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą firm MERCEDES Mojsiuk, BEMO MOTORS, BMW Bońkowscy, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, TOYOTA Kozłowski, Grupa GEZET. Szkoła współpracuje z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.

Szkoła zapewnia uczniom technikum miesięczną praktykę zawodową w klasie trzeciej i czwartej.  

Dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych organizujemy wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. Przeprowadzamy tradycyjne imprezy szkolne (turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe). 

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są przedmiotowe koła zainteresowań, koło motoryzacyjne, sekcja kartingowa, sekcja 4x4, sekcja motorowodna, sekcje sportowe.

 

Internat:

Uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Samochodowych. Wszystkie pokoje w internacie są dwuosobowe, z własnym węzłem sanitarnym. Nabór do internatu prowadzony jest elektronicznie po zakończeniu rekrutacji do szkoły (lipiec 2022).

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

·         zainteresowania techniczne

·         koordynacja zmysłowo-ruchowa

·         wyobraźnia przestrzenna

·         podzielność uwagi

·         szybka orientacja i spostrzegawczość

·         koncentracja uwagi

·         odporność na warunki środowiska pracy

·         otwartość na innowacje technologiczne


Nauczanie w technikum obejmuje przedmioty ogólnokształcące i specjalistyczne (podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo pracy, silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, język obcy zawodowy). 


Informacje dot. naboru.

Zasady naboru.

Patronaty

Kierunki kształcenia

Oferta
Dojazd
Autobusy: 75, 60, 53, 80 Tramwaje: 1, 9
Historia
Początek istnienia szkoły sięga roku 1951 i łączy się z dziejami Technikum Drogowego. Technikum Samochodowe zostało utworzone przez Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotnictwa na bazie tej szkoły w roku 1955. Początkowo szkoła nie miała własnej bazy lokalowej i funkcjonowała w warunkach bardzo trudnych. Od roku 1951 do 1964 zajęcia odbywały się kolejno: w pomieszczeniach Zasadniczej Szkoły Energetycznej przy ul. Felczaka 26, w budynku przy ul. Arkońskiej 1, w lokalu użytkowanym przez Wyższą Szkołę Rolniczą przy ul. Zygmunta Starego 1, w części budynku zajmowanego przez Technikum Mechaniczno - Energetyczne przy ul. Racibora 60. W roku 1964 nastąpiło przeniesienie szkoły do własnych pomieszczeń. Szkoła otrzymała bardzo nowoczesny na ówczesne czasy kompleks obiektów z przeznaczeniem dla 820 uczniów, w skład którego weszły: szkoła, sala gimnastyczna, internat, warsztaty wraz ze stacją obsługi i garażami oraz tereny do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Warsztaty szkolne swym wyposażeniem nie ustępowały nowoczesnym stacjom obsługi.Tereny wokół szkoły zagospodarowała sama młodzież: sami wytyczali alejki, urządzali skwerki, sadzili i pielęgnowali przez lata drzewa i krzewy.
Koła zainteresowań
Przedmiotowe koła zainteresowań, Koło motoryzacyjne, Sekcja Kartingowa, Sekcja 4x4, Sekcja Motorowodna, sekcje sportowe.
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje ze szkołami, instytucjami szkoleniowymi i zakładami branży motoryzacyjnej w Niemczech. W ramach współpracy z firmą DaimlerChrysler Automotive Polska w 2007 r. w szkole powołano patronacką klasę Mercedes-Benz, której to uczniowie uczą się zawodu na podzespołach i aparaturze firmy Mercedes-Benz. W roku szkolny 2010/2011 firma BEMO MOTORS objęła swoim patronatem kolejna klasę technikum.
Osiągnięcia

Uczniowie szkoły wielokrotnie osiągali liczne sukcesy i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą:

– trzykrotne wicemistrzostwo strefy zachodniej w kategorii wyścigowej sekcji kartingowej,

– zdobywanie wysokich miejsc w finałach Wojewódzkiego Konkursu "Najlepszy Uczeń w Zawodzie",

– wysokie wyniki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, łącznie z zajęciem pierwszego miejsca,

– wyróżnienia za udział w realizacji miejskiego i regionalnego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży,

– wysokie miejsca w wojewódzkich edycjach zawodów sportowo- obronnych "Sprawni jak Żołnierze"

– wyróżnienia w konkursach literackich i recytatorskich

Drzwi otwarte


Współpraca z pracodawcami
MERCEDES Mojsiuk, BEMO MOTORS, BMW Bońkowscy, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, TOYOTA Kozłowski, Grupa GEZET.