Szczecin
Technikum
Technikum Samochodowe
Zespół szkół
Adres
ul.Klonowica 14, 71-244 Szczecin
Telefon
91 439 06 01
Fax
91 439 11 88
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Roman Wechmann
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
 • Technikum Samochodowe
Opis

Technikum Samochodowe kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych (4 klasy - 120 miejsc)


Czas nauki: 5 lat 

Języki obce: język angielski i język niemiecki


Absolwenci:

 • uzyskują wiedzę o budowie i zasadach poprawnej eksploatacji i naprawy pojazdów oraz o zaawansowanych systemach elektroniki pojazdowej
 • poznają metody nowoczesnej diagnostyki komputerowej
 • mogą kontynuować naukę w dowolnej szkole wyższej
 • mają szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach naprawczych, stacjach diagnostyki pojazdów, stacjach kontroli pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich oraz firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły, a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą firm MERCEDES BENZ, BEMO MOTORS, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, Grupa GEZET. Szkoła współpracuje z licznymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta.


Od klasy drugiej technikum proponujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów ogólnokształcących: język angielski, matematyka, język niemiecki, geografia:

 • klasa A - matematyka,
 • klasa B - geografia,
 • klasa C - język angielski,
 • klasa D - język niemiecki

Szkoła zapewnia uczniom technikum miesięczną praktykę zawodową.


Organizujemy wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. Przeprowadzamy tradycyjne imprezy szkolne (turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe).


W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy: przedmiotowe koła zainteresowań, koło motoryzacyjne, sekcję kartingową, sekcję 4x4, sekcję motorowodną, sekcje sportowe.


Internat szkoły jest remontowany (przewidziany koniec remontu - 2021 r.). Istnieje możliwość zakwaterowania w znajdujących się w pobliżu, internatach i bursach innych szkół.


Informacje dot. naboru.

Zasady naboru.

Patronaty

Kierunki kształcenia

Oferta
Dojazd
Autobusy: 75, 60, 53, 80 Tramwaje: 1, 9
Historia
Początek istnienia szkoły sięga roku 1951 i łączy się z dziejami Technikum Drogowego. Technikum Samochodowe zostało utworzone przez Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotnictwa na bazie tej szkoły w roku 1955. Początkowo szkoła nie miała własnej bazy lokalowej i funkcjonowała w warunkach bardzo trudnych. Od roku 1951 do 1964 zajęcia odbywały się kolejno: w pomieszczeniach Zasadniczej Szkoły Energetycznej przy ul. Felczaka 26, w budynku przy ul. Arkońskiej 1, w lokalu użytkowanym przez Wyższą Szkołę Rolniczą przy ul. Zygmunta Starego 1, w części budynku zajmowanego przez Technikum Mechaniczno - Energetyczne przy ul. Racibora 60. W roku 1964 nastąpiło przeniesienie szkoły do własnych pomieszczeń. Szkoła otrzymała bardzo nowoczesny na ówczesne czasy kompleks obiektów z przeznaczeniem dla 820 uczniów, w skład którego weszły: szkoła, sala gimnastyczna, internat, warsztaty wraz ze stacją obsługi i garażami oraz tereny do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Warsztaty szkolne swym wyposażeniem nie ustępowały nowoczesnym stacjom obsługi.Tereny wokół szkoły zagospodarowała sama młodzież: sami wytyczali alejki, urządzali skwerki, sadzili i pielęgnowali przez lata drzewa i krzewy.
Koła zainteresowań
Przedmiotowe koła zainteresowań, Koło motoryzacyjne, Sekcja Kartingowa, Sekcja 4x4, Sekcja Motorowodna, sekcje sportowe.
Kontakty zagraniczne
Szkoła współpracuje ze szkołami, instytucjami szkoleniowymi i zakładami branży motoryzacyjnej w Niemczech. W ramach współpracy z firmą DaimlerChrysler Automotive Polska w 2007 r. w szkole powołano patronacką klasę Mercedes-Benz, której to uczniowie uczą się zawodu na podzespołach i aparaturze firmy Mercedes-Benz. W roku szkolny 2010/2011 firma BEMO MOTORS objęła swoim patronatem kolejna klasę technikum.
Osiągnięcia

Uczniowie szkoły wielokrotnie osiągali liczne sukcesy i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą:

– trzykrotne wicemistrzostwo strefy zachodniej w kategorii wyścigowej sekcji kartingowej,

– zdobywanie wysokich miejsc w finałach Wojewódzkiego Konkursu "Najlepszy Uczeń w Zawodzie",

– wysokie wyniki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, łącznie z zajęciem pierwszego miejsca,

– wyróżnienia za udział w realizacji miejskiego i regionalnego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży,

– wysokie miejsca w wojewódzkich edycjach zawodów sportowo- obronnych "Sprawni jak Żołnierze"

– wyróżnienia w konkursach literackich i recytatorskich

Drzwi otwarte


Współpraca z pracodawcami
Opel Kozłowski, ASO Marek Mozga, Mercedes-Benz, Bemo Motors, Citroen Peugeot Drewnikowski, Grupa Gezet