Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Zespół szkół
Adres
ul.Romera 2, 71-246 Szczecin
Telefon
91-43-94-052
Fax
91-43-94-047
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Mirosław Mika
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Opis

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi ze Szkołą Podstawową nr 2 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia.

Nauczamy z pasją, rzetelnie i atrakcyjnie. Gwarantuje to wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Nauczyciele, podnosząc walory edukacyjne swoich zajęć, realizują nowatorskie rozwiązania programowe i organizują kolejne edycje konkursów międzyszkolnych.

Szkoła jako jedyna w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim prowadzi naukę języka włoskiego na poziomie dwujęzycznym . W klasach dwujęzycznych z językiem włoskim, a także dwujęzycznych z językiem angielskim nauczyciele w oparciu o autorskie programy realizują nauczanie dwujęzyczne podczas lekcji biologii, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie, poszerzając tym samym umiejętności językowe uczniów oraz umożliwiając zdawanie matury w systemie dwujęzycznym.

Szkoła posiada rozbudowaną i stale modernizowaną bazę edukacyjną, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w projektory multimedialne. W szkole dostępna jest nowoczesna  pracownia informatyczna, klasy z tablicami multimedialnymi oraz tablicą interaktywną Smart, w których odbywają się zajęcia oddziałów dwujęzycznych, a także lekcje języków obcych i wybranych przedmiotów. Wychowanie fizyczne odbywa się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni oraz na nowoczesnym kompleksie boisk sportowych. Dodatkowym atutem szkoły jest internat wraz ze stołówką. Dzięki rozbudowanemu monitoringowi oraz obowiązku posiadania identyfikatora w XI LO uczeń może czuć się bezpiecznie i komfortowo. Wszyscy uczniowie  mają  do dyspozycji bezpłatne szafki. Szkoła posiada tytuł ,,Brązowej’’ Szkoły 2019 i 2020 roku przyznawany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Szkoła współpracuje z uczelniami Szczecina: Wydziałem Italianistyki US oraz  Wydziałem Prawa i Administracji US, które sprawują patronat nad wybranymi profilami klas.  Organizowane są prelekcje, wykłady oraz zajęcia laboratoryjne z udziałem pracowników naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie biorą udział w zajęciach w ramach następujących projektów:  ,,MAM PUM”, : Lekcje Prawa”, „Akademia Młodego Prawnika”. Uczestniczą także w rozprawach na terenie  Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Dodatkowym atutem naszej szkoły są organizowane co roku wycieczki edukacyjne w Polsce,  zagraniczne oraz wymiany uczniowskie. W ciągu ostatnich kilku lat uczniowie mogli zwiedzić: Londyn, Szkocję, Paryż, Lazurowe Wybrzeże, Włochy, Sardynię, Hiszpanię, Brukselę.


Strona www szkoły: http://zso4.szczecin.pl/liceum/rekrutacja/Oferta
Dojazd

Budynek szkoły znajduje się w centrum Osiedla Zawadzkiego - Klonowica.
Dojazd autobusami: 75, 53, 60, 80, 74; 105; tramwajami: 4, 5, 7;

PKS nr 5 – kurs z Dobrej Szczecińskiej

Historia

XI Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje w Szczecinie od 1990 roku. Od 2007 roku wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 jako XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz (od 2017 r.) Szkołą Podstawową Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Koła zainteresowań

Uczniowie XI LO w ramach przygotowań do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych mogą doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, mając do dyspozycji koła przedmiotowe • fakultety dodatkowe poszerzające wiedzę i przygotowujące do egzaminu maturalnego • koło turystyczne „Szpile” •  koło prawne • wolontariat • wymiany: polsko- węgierską oraz polsko-ukraińską • radiowęzeł • sportowcy mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczęszczając na zajęcia m.in. piłki nożnej, piłki siatkowej , piłki koszykowej, unihokeja, lekkoatletyczne.

Kontakty zagraniczne

W ramach współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim (kierunek italianistyka) - odbywają się cykliczne zajęcia z wykładowcami, native speakers, madre-lingua włoskojęzycznymi i anglojęzycznymi, dzięki czemu uczniowie XI LO mogą: - doskonalić kompetencje językowe; - pokonywać bariery w kontaktach bezpośrednich z cudzoziemcami; - zapoznawać się z elementami kultury i tradycji Włoch; Współpracujemy z uczniami z włoskiego LiceoScientifico "Markoni" - San Gavino Monreale z Sardynii oraz z LiceoScientifico Bari. Uczniowie szkoły biorą udział w wymianach międzynarodowych polsko – wegierskiej - Berzsenyi Dániel Gimnázium w Budapeszcie oraz polsko – ukraińskiej w ramach wolontariatu szkolnego.

Osiągnięcia

    Szkoła może się poszczycić m.in.: stypendystami Prezydenta Miasta Szczecin i Rady Ministrów; tytułami „Uczeń z klasą”, „Szkoła z klasą”, ,,Brązowa Szkoła’’; tytułami laureatów w konkursie „Fizyka w medycynie” , Olimpiadzie Wiedzy o Prawie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o III RP, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Unii Europejskiej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Prawach Człowieka i  Świecie Współczesnym ”, kuratoryjnym konkursie o UE. Uczniowie klas medycznych  biorą udział w projektach „Licealista w świecie nauki” (możliwość zdobycia indeksu ZUT) oraz „Mam PUM”.  Corocznie uczestniczymy z sukcesami w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,  Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Mózgu oraz Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

            Nasi uczniowie realizują się na płaszczyźnie naukowo- badawczej. W 2018 roku dwoje uczniów zdobyło wyróżnienie w regionalnym etapie konkursu Naukowego E(x)plory za projekt pt. ,,Laska dla niewidomych’’.

Uczniowie klas medycznych zajmują co roku pierwsze miejsca w Wojewódzkim Konkursie Pierwszej Pomocy. Uczniowie klas dwujęzycznych z sukcesami biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego „Bella Paese”. W 2019 roku uczennica klasy dwujęzycznej z językiem włoskim zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego  Sukcesy odnoszą również uczniowie klas prawno-administracyjnych.

W 2019 i 2020 roku czworo uczniów XI LO  uzyskało tytułu laureatów i finalistów w ogólnopolskich olimpiadach Wiedzy o Prawie i Wiedzy o Społeczeństwie oraz zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.

W roku 2015 klasa prawno-administracyjna zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie "Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu" oraz wygrała międzynarodowy projekt "Droga ku Wolności". Koło SKKT „Szpile” zajmuje od kilku lat pierwsze miejsce w Konkursie na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę. Sportowcy naszej szkoły zajmują czołowe lokaty w mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportowych na poziomie Szczecina, Województwa i Kraju - V miejsce w lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski, udział w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Inne osiągnięcia szkoły to: I miejsce w Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Szczeciński Parnas”, I miejsce i nagroda główna w konkursie recytatorskim „O złotą lirę Kornela Ujejskiego”. W nagrodę za prężnie działający w szkole wolontariat uczniowie wyjeżdżali na tygodniowe wycieczki do Brukseli, Lwowa, Kopenhagi i Krakowa.